• No results found

Стефаника, кафедра філософії, соціології та релігієзнавства з 07 вересня по 09 листопада 2020р тривалістю 180 год

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2023

Share "Стефаника, кафедра філософії, соціології та релігієзнавства з 07 вересня по 09 листопада 2020р тривалістю 180 год"

Copied!
150
0
0

Повний текст

Three-dimensional structure of tongue papillae in healthy rats and rats with experimental diabetes mellitus (in the context of the mechanism of development of diabetic glossitis)/ S.L. Morphological and functional changes of the neuromuscular nodes of the masticatory muscles in the later periods of the course of diabetes mellitus with strept ozotocin / O.Y. The world of medicine and biology. Structural changes of the endocrine system of the myocardium during diabetes mellitus with streptocin otocin / O.Ya. Morphofunctional changes in the liver of 24-month-old rats in the early stages of experimental development of diabetes mellitus / O.Ya.

Характеристика морфофункціональної перебудови гіпоталамуса. системи незрілих щурів на ранніх стадіях розвитку. 5. Структурні зміни ендокринної системи міокарда при стрептозотоциновому цукровому діабеті/О.Я. Зміни мікроциркуляції в області репарації кісткових дефектів щелеп полімерним фіброзним матриксом / А.В. Когут // Архів Балканської медичної спілки Copyright 2019 Balkan Medical Unionvol.

ТУ

IT and art-therapeutic support for children with complications of development and socialization processes in inclusive education //East European Science Journal. Analysis of accessibility, rational use and compatibility of the sanatorium treating patients with urolithiasis (on an example of Truskavets Resort). Analysis of the social and medical portrait of children with pertussis, infectious meningococcal, scarlet fever and evaluation of certain pharmacotherapy.

Patient process as a tool for improvement in the management of acute and planned health care for kidney stone disease.

ХМАПО, посвідчення №

Workbook Professional English in General Medicine для студентів ІІ курсу медичного факультету спеціальностей 222 «Лікувальна справа», 228 «Педіатрія». Шляхи подолання проблем, з якими стикаються англомовні під час підготовки наукових рукописів до публікації в іноземних журналах / Ірина Цебрук, Наталія Венгринович, Наталія Косило // Компетентнісний підхід до підготовки сучасного фахівця. Використання інтерактивних методик під час викладання професійної англійської мови в загальній медицині / Наталія Венгринович // Активні методи навчання латинської мови та іноземних мов у вищих навчальних закладах МОЗ України на базі кафедри іноземних мов : матеріали зав. семінарське засідання завідувачів єдиних профільних відділень іноземних та латинської мов ВМ(Ф) НАН України.

Стан ендогенної інтоксикації та імунозапальна відповідь у хворих на алкогольний цироз печінки, асоційований з неалкогольною жировою хворобою печінки. Динаміка сироваткових рівнів ангіогенних цитокінів та індукторів апоптозу під впливом інгібіторів ренін-ангіотензин-альдостеронової системи у хворих на хронічне легеневе серце / В. Динаміка показників добового моніторування артеріального тиску, субклінічного ураження та ендотелію судин. функціонування під впливом S -амлодипіну та небівололу в комбінації з еналаприлом у хворих на артеріальну гіпертензію та хронічне обструктивне захворювання легень / В. Вплив S-амлодипіну та небівололу на динаміку показників нейрогуморальної та системної імунозапальної активації. ендотеліальних і мітогенних факторів росту та індукторів апоптозу у хворих на артеріальну гіпертензію.

Риторика та

ХМАПО, посвідчення до

Варіабельність серцевого ритму у пацієнтів із синдромом подразненого кишечника – огляд літератури / Н. Мазурак, Н. Середюк, Г. Зауер, М. Тойфель, П. Енк. Застосування прогностичних шкал у сучасній кардіологічній практиці// І.П. Вакалюк, Н.М. Середюк, Р.В. Деніна, Г.Г. Барила, І.К. Чурпій, О.В. Янів/ Мистецтво медицини. Ефективність метаболічної дії мельдонію дигідрату при супутніх станах – артеріальній гіпертензії, ожирінні та подагрі// І.П. Вакалюк, Н.М. Середюк, М.О. Vaceba/ Мистецтво медицини.

ТУ

164/20 від 06.04.2020. стратегія реваскуляризації міокарда / Нестор Середюк, Віталій Середюк, Ярослава Ванджура, Олексій Скакун, Вікторія Парахоняк // Архів клінічної медицини, Івано-Франківськ. Солі магнію та калію в комплексному лікуванні гіпертоніків із цукровим діабетом. фахове видання).SCOPUS. Прогнозування ризику гострого коронарного синдрому за типами реваскуляризації міокарда. фахове видання).WEB OF SCIENCE., 3) Деніна Р.В.

Nitric oxide metabolism in patients with community-acquired pneumonia associated with coronary heart disease and the possibility of its medical treatment / Oleksandr I. Varunkiv, Lilia Dm. Todoriko, Iryna O. Savelikhina, Mariana O. Kulynych-Miskiv, Alla B. Zuban, Olha B. Molodovets, Kseniia M. Ostrovska // Official journal of the Polish Medical Association «Wiadomości Lekarskie» volume LXXIII, ISSUE 8, August, 2020 P. Evaluation of the quality of life in chronic obstructive pulmonary disease in obese patients / M. Ostrovskyy, N. Korzh. congress Mykola Ostrovskyy, Kostiantyn Shvets, Iryna Savelikhina, Oleksandr Varunkiv, Galyna Korzh, Kseniia Ostrovska Predictors of progression in patients with pulmonary sarcoidosis.

The influence of Basic treatment with COPD disease stage II on the morpho-

Web of Science Congress). 2) Мykola Ostrovskyy, Kostiantyn Shvets, Iryna Savelikhina, Oleksandr Varunkiv, Galyna Korzh, Kseniia Ostrovska Predictors of progression in patients with pulmonary sarcoidosis. Nitric oxide metabolism in patients with community-acquired pneumonia associated with coronary heart disease and the possibility of its treatment with drugs / Oleksandr I. Varunkiv, Lilia Dm. Todoriko, Iryna O. Savelikhina, Mariana O. Kulynych-Miskiv, Alla B. Zuban, Olha B. Molodovets, Kseniia M. Ostrovska // Official Journal of the Polish Medical Association «Wiadomości. Mykola Ostrovskyy, Kostiantyn Shvets, Iryna Savelikhina, Oleksandr Varunkiv, Galyna Korzh, Kseniia Ostrovska Predictors of progression in patients with pulmonary sarcoidosis.

Взаємозв’язок рівня простагландинів греліну Е2 і F2 альфа з даними добового рН-моніторингу у хворих на поєднаний перебіг гастроезофагеальної рефлюксної хвороби та недиференційованого захворювання сполучної тканини / у співавторстві з І.В.Ромаш, І.Р.Ромаш/Лекарський огляд с.246- 251. Дефіцит магнію та калорій у хворих на гастроезофагеальну рефлюксну хворобу, асоційовану з недиференційованим захворюванням сполучної тканини//Галицький дослідницький вісник, 2019 т.26№4 з В.Г. Міщук (у співпраці з N.V. Glenfield Hospital, Leicester, United Kingdom 2017 Курси підвищення кваліфікації 1) К Харківський національний медичний університет, січень 2021, ТУ «Судинна хірургія» 2) Харківський національний медичний університет ПАЦ «Судинна хірургія» 2020 3) Харківський національний медичний університет ПАЦ «Судинна хірургія» 2019р.

Барселона, Іспанія (19-й конгрес Європейської федерації національних асоціацій ортопедів і травматологів EFORT) 31 травня - 4 червня 2016 (Женева, Швейцарія) 2) семінар. Барселона, ​​​​​​Іспанія (19-й конгрес Європейської федерації національних товариств ортопедів і травматологів EFORT) Барселона, ​​​​​​​Іспанія 30 травня-01 червня 2018 р. 7) Міжнародні курси з хірургії нижньої кінцівки, організована міжнародною асоціацією остеосинтезу AO TRAUMA. В кн.: VI міжнародна науково-практична конференція «Перспективи світової науки та освіти» (лютий CPN Publishing Group, Осака, Японія.

Filiak Management of vascular necrosis of the femoral head – a review Bulgary Scopus J.Series on Biomechanics,Vol.34, No Lassen, MR, Fisher W., Mouret P, Minkowitz H, Schwappach, J…Sulyma VS Semuloparin for the prevention of venous thromboembolism after major orthopedic surgery: results from three randomized clinical trials, SAVE-HIP1, SAVE-HIP2 and SAVE-KNIE: Journal of Thrombosis and Hemostasis Sulyma VS. Changes in the regeneration of distraction during the process of bifocal replacement of osteodefects in patients with chronic osteomyelitis Perebudova dystraktsiinoho reheneratu v protseci bilokal'noho zamishchennia kistrovho. The stiffness of different parts of the cartilaginous surface of the femoral head | Tverdost' raznykh Uslastkov.

ТУ

Психолого-педагогічні основи вищої освіти», 2018 р. Біомеханічні системи для дослідження функціональних можливостей апаратів зовнішньої фіксації / В. Формування гепатикоеюноанастомозів методом ВЧ електрозварювання м’яких тканин у клінічній практиці / М.Ю. Характеристика розробки та застосування 3-D атласу положень черезкісткових елементів для пара-. хірургічне планування остеосинтезу кісток гомілки. застосування універсального пристрою з адаптацією форми опор до анатомічної конфігурації сегмента кінцівки / В. І. Гуцуляк, В. С. Суліма, І. В. Шибель. 30-тижневі результати рандомізованого контрольованого дослідження фази I/III, частина 2, у пацієнтів з ревматоїдним артритом. Безпека, імуногенність та ефективність після переходу з еталонного інфліксимабу на біоподібний SB2 порівняно з безперервним еталонним інфліксимабом і SB2 у пацієнтів з ревматоїдним артритом: результати . рандомізоване подвійне сліпе перехідне дослідження фази III.

Comparing biosimilar SB2 with reference infliximab after 54 weeks of a double-blind trial: clinical, structural and safety results. Efficacy, pharmacokinetics, and safety of subcutaneous versus intravenous CT-P13 in rheumatoid arthritis: a randomized phase I/III trial.

ІФНМУ, 02.11-

ІФНМУ, 06- 20.03.2020 р.,

МОЗ України,

МОЗ України,

ХМАПО, 01.05-

Sources and indicators of activity of Urological Service of Ivano-Frankivsk Region in Dynamics for 2008-2017.

ТУ

Activation of the pi3kaktmtorp70s6k1 signaling cascade in peripheral blood mononuclear cells in patients with type 2 diabetes // Український биочемический журнал. PERIPHERAL BLOOD GENOME OF PATIENTS WITH CHRONIC HEPATITIS C WITH DIABETES MELLITUS TYPE II COMPITANTE // Wiadomości Lekarskie. Evaluation of endogenous intoxication in adult patients with measles of different severity and their coherence with the development of complications at an early stage of the disease.

Досвід впровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу у ВНЗ Прикарпаття ІІІ-ІV рівнів акредитації» -Івано- .. інформаційних технологій у викладанні радіології та радіаційної медицини / В.М.Ризик, П.Ф.Дудій, О.М.Федик, З .Я.Витвицький // Тези доповідей науково-практичної конференції з міжнародною участю «Досвід .. впровадження європейської кредитно-трансферної системи у вищих .. навчальних закладах Прикарпаття III-IV рівнів акредитації» -Івано- .. освіти в дисципліни «Радіологія» / З.Я.Витвицький, В.М.Ризик, П.Ф.Дудій, Г.З.Лаврук // Науково-практична конференція з міжнародною участю «Актуальні проблеми ... підвищення якості навчального процесу».- Яремче.- 2019. Дисципліни «Радіологія» студентів 3 курсу медичного факультету» / В.М. Ризик, П.Ф. Дудій, О.М. Федик, З.Я. 10) В.М. Рижик, І.Д. Стасів, В.Г. Міщук, П.Ф. Дудій, Т.І. Салижин / Мультипараметричне ультразвукове дослідження при пухлиноподібних утвореннях яєчників // Journal of Medicine and Life Vol.13, Issue 3, July-September 2020, pp.388- 392. Ефективність піримідинових нуклеотидів у комплексному лікуванні хворих на цукровий діабет 2 типу, ускладненого діабетичною поліневропатією / The Pharma Innovation Journal. Попередня ефективність дурвалумабу та тремелімумабу при рефрактерному до платини/резистентному поширеному дрібноклітинному раку легенів у групі А дослідження II фази BALTIC.

Прогностичне значення та зміни експресії індуцибельної синтази оксиду азоту у хворих на рак прямої кишки під впливом протипухлинної терапії // Патологія.- 2018.- Вип. 15, N. 2, P. Прогностичне значення та зміни експресії індуцибельної синтази оксиду азоту у хворих на рак прямої кишки під впливом протипухлинної терапії // Патологія.- 2018.- Вип. 15, № 2, С. 199-203. Харківська медична академія післядипломної освіти, 2020, сертифікат № ВА 25081536, ТУ «Основи теорії та методики вищої та післядипломної освіти».

Спосіб корекції порушень вуглеводного обміну у хворих на параноїдну шизофренію при застосуванні атипових антипсихотичних засобів. діагностика та корекція нейрометаболічних ускладнень нейролептичної терапії у хворих на параноїдну шизофренію / М.І. Український центр наукової медичної інформації та патентно-ліцензійної роботи: методичні рекомендації, - Київ, 2017. анатомія людини, Івано-Франківська державна медична академія, 1998, диплом спеціаліста ЛМ В.Є. Морфофункціональні особливості ендокарда шлуночків, магістральних артерій в нормі та під впливом різних факторів (огляд літератури). Епітеліоцити слизової оболонки ротової порожнини у дітей з латентним дефіцитом заліза та легким йодним дефіцитом.

Features of morphodensitometric indices of epitheliocytes of the mucous membrane of the oral cavity in children with latent iron deficiency and mild iodine deficiency. Activity of the citric acid cycle dehydrogenases under conditions of separate and combined action of cadmium and sodium chloride.

Публікації

Семіотика хірургічних захворювань і практичні знання в хірургії. основи вищої освіти», 2018 - підвищення кваліфікації соціальної реабілітації інвалідів, 2019; Видання друге, перероблене - Івано-Франківськ: Місто НВ, 2018.-160с. 3) Матеріал для учнів II. і III. року стоматологічного факультету для ПМК 1 «Топографічна анатомія та оперативна хірургія ділянок та органів голови та шиї» зі спеціальності «клінічна анатомія та оперативна хірургія». Характеристика хірургічних захворювань та практичні навики в хірургії Івано-Франківська, доповнене друге видання, видавництво «Місто НВ», (Навч. посібник, с.

Посилання

СУПУТНІ ДОКУМЕНТИ

До збірника увійшли матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції “ Актуальні проблеми збереження здоров„я дітей та молоді

Запорізький національний університет, кафедра фізіології, імунології і біохімії з курсом цивільного захисту та медицини Запорізький державний

В.Н.Лозовцева, І.Е.Фокіна вважають, що пізнання підлітком інших людей (своїх товаришів), а через них і за їх допомогою пізнання самого себе приводить до

Постановка проблеми. Формування сучасних теоретико- методологічних засад розвитку вітчизняних підприємств немож- ливо без емпіричної перевірки концепцій

Таким чином, труднощі у підготовці спеціалістів, зумовлені невмінням використовувати теоретичні знання для розв’язання практичних задач, це свідчить про

кандидат соціологічних наук, доцент, доцент кафедри соціології та соціальної роботи факультету психології, менеджменту, соціальних та

Харківський національний медичний університет, кафедра пропедевтики внутрішньої медицини № 1, основ біоетики та біобезпеки, 61022, пр..Леніна 4, Харків, 0577323344, [email protected] На

Харківський національний медичний університет, кафедра пропедевтики внутрішньої медицини № 1, основ біоетики та біобезпеки, 61022, пр..Леніна 4, Харків, 0577323344, [email protected]

Положення про медичний факультет та деканат медичного факультету ДВНЗ "Івано-Франківський національний медичний університет" далі – Положення розроблено відповідно до Закону України