• No results found

ВК 1 Риторика та

7) The influence of Basic treatment with COPD disease stage II on the morpho-

Respiratory Journal 2020 56: 1088; DOI:

10.1183/13993003.congress-2020.1088 5) Mykola Ostrovskyy, Kostiantyn Shvets, Iryna Savelikhina, Oleksandr Varunkiv, Galyna Korzh, Kseniia Ostrovska Predictors of Progression in Patients with Pulmonary Sarcoidosis.

European Respiratory Journal 2020 56:

3012; DOI: 10.1183/13993003.congress- 2020.3012

6) The importance of C-reactive protein in patients with acute exacerbation of severe COPD. // I, Ostrovska K, Varunkiv O, Ostrovskyy M, Shvets K, Korzh N.

European Respiratory Journal 2019 54:

PA4293; DOI: 10.1183/13993003.

7) The influence of Basic treatment with

11) Бронхівльна астма – нова

парадигма у клінічних рекомендаціях GINA// Тодоріко ЛД., Петренко ВІ, М.М. Островський,Шевченко ОС, Сем’янів ІО, Макойда ІЯ.//

Туберкульоз, легеневі хвороби, ВІЛ- інфекція.2020;№1:69-77.

12) Адаптована клінічна настанова заснована на доказах: Бронхіальна астма (Частина 1)// Фещенко ЮІ.,Яшина Л.О., М.М. Островський Бойко Д.М., Гаврисюк В.К.,

Крахмалова О.О., Перцева Т.О., Мостовий Ю.М., Зайков С.В., Конопкіна Л.І. та ін.// Астма та алергія.- 2020.- N2- С. 5-26.

13) Адаптована клінічна настанова заснована на доказах: Бронхіальна астма (Частина 2)// Фещенко ЮІ.,Яшина Л.О., М.М. Островський Бойко Д.М., Гаврисюк В.К.,

Крахмалова О.О., Перцева Т.О., Мостовий Ю.М., Зайков С.В., Конопкіна Л.І. та ін. //Астма та алергія.- 2020.- N3- С. 5-22.

Корж Галина

Зіновіївна Доцент кафедри фтизіатрії і пульмонології з курсом професійних хвороб

Кафедра фтизіатрії і пульмонології з курсом

професійних хвороб

Івано-Франківський державний медичний інститут, 1998р. Диплом ЛП ВЕ №011814 Спеціальність

«Лікувальна справа».

Кваліфікація: лікар Спеціалізація

«Пульмонологія»

Кандидат наук:

ДК № 039331, 2007

(спеціальність 14.01.27 – пульмонологія).

Доцент від 2010 р.

ВК 8

«Актуальні питання фтизіатрії і пульмонологі ї»

Підвищення кваліфікації:

1) ТУ

«Бронхообстру ктивний синдром», посвідчення

№03/20 від 28.01.2020 2) ХМАПО, посвідчення до диплому № ВЕ 011814 ТУ

«Психолого- педагогічні основи вищої освіти» 2020 р.

3) Курс педагогічного удосконалення

Публікації в періодичних виданнях 1) Мykola Ostrovskyy, Kostiantyn Shvets, Iryna Savelikhina, Oleksandr Varunkiv, Galyna Korzh, Kseniia Ostrovska Markers of resistance to corticosteroids therapy in patients with pulmonary sarcoidosis.European Respiratory Journal 2020 56:1088; DOI:

10.1183/13993003.congress-2020.1088 (Web of Science)

2) Мykola Ostrovskyy, Kostiantyn Shvets, Iryna Savelikhina, Oleksandr Varunkiv, Galyna Korzh, Kseniia Ostrovska Predictors of Progression in Patients with Pulmonary Sarcoidosis.

European Respiratory Journal 2020 56:

3012; DOI: 10.1183/13993003.congress- 2020.3012 (Web of Science).

3) Morphological Changes in Mucous Membrane of Bronchi After 180-day

«Зміцнення викладання та організаційног о управління в університетах»

(онлайн) – 01.02.2021

roflumilast treatment in subjects with severe COPD/ Mykola Ostrovskyy, Iryna Savelikhina, Oleksandr Varunkiv, Nataliia Ivanyshyn, Mariana Kulynych- Miskiv, Galyna Korzh, Kseniia Ostrovska/ The Pharma Innovation Journal 2016; 5(11): 10-13

4) C‐reactive protein and morphological changes in the lungs in patients with severe COPD: Focus on

roflumilast/Kseniia Ostrovska, Nataliia Ivanyshyn, Iryna Savelikhina, Oleksandr Varunkiv, Mariana Kulynych-Miskiv, Stepan Ornat, Galyna Korzh, Mykola Ostrovskyy/ The Pharma Innovation Journal 2017; 6(3): 172-174

5) Modern viev on the problem of bronchial asthma comorbidity/ Mykola M.

Ostrovskyy, Oleksandr I. Varunkiv, Galyna Korzh, Kulynych-Miskiv M./

American journal of internal medicine -

№8 (2)-2020.-С.51-56.

6) Лабораторні маркери ГКС- резистентного саркоідозу органів дихання ІІ-ІІІ стадії/ М.М.

Островський, К.В. Швець, К.М.

Островська, М.О. Кулини-Міськів, О.І.

Варунків, І.О. Савеліхіна/

Туберкульоз, легеневі хвороби, ВІЛ- інфекція.2020;№4:17-23.

7) Оптимізація діагностики

функціональних та прозапальних змін у хворих на інфільтративний

туберкульоз легень, поєднаний з хронічним бронхітом\ Корж Г.З., Островська К.М. //Укр. пульмон.

журн.- №3 (Додаток).-2018.-С.63-64.

Варунків Олександр Іванович

Доцент кафедри фтизіатрії і пульмонології з курсом професійних хвороб

Кафедра фтизіатрії і пульмонології з курсом

професійних хвороб

Державний вищий навчальний заклад «Івано- Франківський державний медичний університет», 2007р. Диплом ВА № 32211578 спеціальність

"Лікувальна справа"

кваліфікація: лікар

Кандидат медичних наук:

ДК № 017308, 10.10.2013 (спеціальність 14.01.02 – внутрішні хвороби)

ВК 8

«Актуальні питання фтизіатрії і пульмонологі ї»

Стажування:

Методика проведення ФЗД. Берлін, 20-22.06.2019р.

Курси підвищення кваліфікації:

Посібники і підручники:

1) Pulmonary disease/ М.М.

Островський,Корж Г.З., Зубань А.Б., Варунків О.І., Кулинич М.О.,Варунків О.І.,Савеліхіна І.О.. Стовбан М.П../

Навчальний посібник із грифом МОН України для студентів і слухачів закладів (факультетів) підготовки

Спеціалізація Пульмонологія»

Категорія вища

Доцент Від 2019 р.

1) Вища атестаційна комісія МОЗ України, лікар- пульмонолог, перша

кваліфікаційна категорія, сертифікат

№381, дійсна до 05.06.2023 р.

2) Харківська медична академія післядипломно ї освіти, посвідчення про

проходження підвищення кваліфікації до диплому ВА32211578

«Психолого- педагогічні основи вищої освіти», 2015р.

3) Заплановани й

(зарегістровани й) он-лайн тренінг для педагогічних працівників

«Сучасні технології викладання у вищих медичних навчальних закладах»

(сертифікована програма) з 03.03.21 по

іноземних громадян. - Івано- Франківськ: «Сімик», 2014 – 180с.

2) Pulmonary disease – видання ІІ/ М.М.

Островський,Корж Г.З., Зубань А.Б., Варунків О.І., Кулинич М.О.,Варунків О.І.,Савеліхіна І.О.,Стовбан М.П./

Навчальний посібник із грифом МОН України для студентів і слухачів закладів (факультетів) підготовки іноземних громадян. - Івано- Франківськ: «Сімик», 2014 – 180с.

3) Internal Medicine : textbook: in 2 books. Book 1./ Seredyuk N.M., Vakaliuk I.P., Yatsyshyn R.I. et al/ Diseases of the Cardiovascular and Respiratory Systems /— Kyiv : AUS Medicine Publishing, 2019. — р. 664

4) Особливості діагностики та лікування хронічного обструктивного захворювання легень при супутній хламідійній інфекції /Островський М.М., Корж Г.З., О.М. Островська., Кулинич М.О., Варунків О.І., Головчак І.С., Зубань А.Б., Стовбан М.П., Савеліхіна І.О./Монографія. Івано- Франківськ, 2015. – 156 с.

Монографії:

Особливості діагностики та лікування ХОЗЛ при супутній хламідійній інфекції/ М.М. Островський,Корж Г.З., Варунків О.І., Зубань А.П., Кулинич М.О. та ін./ Івано-Франківськ:

«Сімик», 2015 – 155с.

Публікації в періодичних виданнях:

1) Mykola M. Ostrovskyy. Nitric oxide metabolism in patients with community - acquired pneumonia associated with coronary heart disease and the possibility of its medicamentous management / Oleksandr I. Varunkiv, Lilia Dm.

Todoriko, Iryna O. Savelikhina, Mariana O. Kulynych-Miskiv, Alla B. Zuban, Olha B. Molodovets, Kseniia M.

Ostrovska // Official journal of the Polish Medical Association «Wiadomości

18.03.21 Lekarskie» Volume LXXIII, ISSUE 8, August, 2020 P. 1707-1711.

2) Мykola Ostrovskyy,Kostiantyn Shvets, Iryna Savelikhina, Oleksandr Varunkiv, Galyna Korzh, Kseniia Ostrovska Markers of resistance to corticosteroids therapy in patients with pulmonary sarcoidosis.

European Respiratory Journal 2020 56:

1088; DOI: 10.1183/13993003.congress- 2020.1088

3)

Mykola Ostrovskyy, Kostiantyn Shvets, Iryna Savelikhina, Oleksandr Varunkiv, Galyna Korzh, Kseniia Ostrovska Predictors of Progression in Patients with Pulmonary Sarcoidosis. European Respiratory Journal

2020 56: 3012; DOI: 10.1183/13993003.c ongress-2020.3012

4). Epidemiology of sarcoidosis in Western Ukraine. //Ostrovskyy

M, Ostrovska K, Shvets K, Savelikhina I, Varunkiv O, Korzh N. European Respiratory

Journal 54 (suppl63) PA1949; DOI: 10.11 83/13993003, 2019

5) Epidemiology of Sarcoidosis in the Precarpathian region of Ukraine / Mykola M. Ostrovskyy, Iryna O. Savelikhina, Oleksandr I. Varunkiv, Kostiantyn V.

Shvets, Kseniia M. Ostrovska // IJITEE, Volume-8 Issue-12, October, 2019 6) The importance of C-reactive protein in patients with acute exacerbation of severe COPD. // I, Ostrovska K, Varunkiv O, Ostrovskyy M, Shvets K, Korzh N.

European Respiratory Journal 2019 54:

PA4293; DOI: 10.1183/13993003.

7) Proinflammatory cytokine IL-6 detetion in severe COPD patients: Focus on roflumilast/ Ostrovskyy M., Ostrovska K., Savelikhina I., Kulynych-Miskiv M., Varunkiv O.// European Respiratory Journal 2018 52: OA3267; DOI:

10.1183/13993003.congress- 2018.OA3267.

8) The role of biomarkers and

effectiveness of maintenance therapy in stable severe COPD/ Kulynych-Miskiv M., Ostrovskyy M., I. Savelikhina, Varunkiv O., Shvets K.// European Respiratory Journal 2017 50: PA1072;

DOI: 10.1183/1393003.congress- 2017.PA1072

9) Proinflammatory cytokine IL-6 detetion in severe COPD patients: Focus on roflumilast/ Ostrovska K., Savelikhina I., Kulynych-Miskiv M., Varunkiv O./

European Respiratory Journal 2018 52:

OA3267; DOI:

10.1183/13993003.congress- 2018.OA3267

10) Modern viev on the problem of bronchial asthma comorbidity/ Mykola M.

Ostrovskyy, Oleksandr I. Varunkiv, Galyna Korzh, Kulynych-Miskiv M./

American journal of internal medicine -

№8 (2)-2020.-С.51-56.

7) Лабораторні маркери ГКС- резистентного саркоідозу Міщук Василь

Григорович Завідувач кафедри загальної практики (сімейної медицини), фізичної реабілітації та спортивної медицини

Кафедра загальної практики (сімейної медицини), фізичної реабілітації та спортивної медицини

Івано-Франківський державний медичний інститут, 1973рік, спеціальність – лікар- лікувальник.

Доктор медичних наук

з внутрішньої медицини ДН

№001642 (спеціальність 14.01.02) Професор з внутрішньої медицини від 1997 р.

ВК 9

«Сучасні лікувально- діагностичні технології в гастроентеро логії»

Підвищення кваліфікації:

Львівський національний медичний університет, 2017, ПАЦ

«Гастроентеро логія»

Івано-

Франківський національний медичний університет, 2018 ПАЦ

«Терапія»

КМАПО

«Дієтотерапія»

, 2018.

Публікації в періодичних виданнях:

1) V.H. Mishchuk, The role of

prostaglandins E2 and pcy F2 Alpha in the Development of gastroesophageal reflux Diselase associated with

ungifferentiated connective tissue disease / в співавторстві з I.В.Romash,

I.R.Romash / Lekarsky obzor/ Med.

Horizon 2020/2, с.2, s.44-50.

2) V.G. Mishchuk. The Frequnce of visceral and phenotypic Markers in patients with the combination of

undifferentiated connective tissue disease and gastroesophageal reflux disease / в співавторстві з I.В.Romash /

Wiadomosci Lekarskie, vol/LXXIII, Is.7, July, 2020, p.1692 – 1698. DOI.

10.367440/WLek.202007134.

3) V.H. Mishchuk. Relation between the level of ghrelin prostaglandins E2 and F2 alpha and daily pH monitoring data in patients with a combined course of gastroesophageal Reflux disease and undifferentiated Connective Tissue Disease / у співавторстві з I.В.Romash, I.R.Romash/Lekarsky obzor, 7-8/2020, p246-251.

4) V.H. Mishchuk. Multiparametric Ultrasound Examination in Tumor-Like Formations of the Ovaries (у

співавторстві з I.D. Staciv, V.M.

Ryzhyk, P.F. Dudiy, T.I. Salyzhin) Journal of Medicine and Life, Vol. 13, Issue 3 July – September 2020 pp 388- 392/ DOI:10.25122/Jme-2020-009 5) Скоропад К. М., В. Г. Міщук Особливості несприятливих наслідків у хворих з поєднанням хронічного алкогольного панкреатиту та

алкогольного цирозу печінки класу А, В за Чайльд-П’ю. Галицький

лікарський вісник. 2016;№2(23): 103- 11.

6) В.Г.Міщук, Г.В.Григорук / Рівень серотоніну та показників ліпідного обміну у хворих з синдромом подразненої кишки з закрепами на фоні різного ступеня ожиріння.

Галицький лікарський вісник №3 2018, ст. 35-39, DOI: 10.21802/gmj.2018.2.1 7) Міщук В.Г., Григорук Г.В. Типи харчової поведінки та рівень серотоніну у хворих з синдромом подразненої кишки з закрепами на фоні ожиріння. Журнал клінічних та експериментальних медичних досліджень, 2018;6(1):176-182.

8) В.Г.Міщук, Г.В.Григорук, DOI:

http://doi.org/103978/MG-2018-3-30 / Базальний та постпрандіальний рівень греліну і характер харчової поведінки у хворих на синдром подразненої кишки з закрепами на тлі різних

ступенів ожиріння. Сучасна гастроентерологія №4 (102), 2017 9) Міщук В.Г. (у співавторстві з І.Б.

Ромаш та А.М. Ерстенюк) Рівень окремих макро - і мікроелементів та активність матриксні

металопротеїнази -9 у хворих на гастроезофагеальну рефлюксну хворобу, що розвинулась на тлі недиференційованої дисплазії сполучної тканини// Український терапевтичний журнал №4/2019.с.50- 55.

10) V.H. Mishchuk (у співавторстві з I.В. Romash) Improvement of

Magnesium and Calorie Deficiency in Patients with gastroesophageal Reflux Disease Associated with Undifferentiated Connective Tissue Disease//Галицький лікарський вісник, 2019 т.26№4 с.36- 40.

-11) В.Г.Міщук (у співартостві з Н.В.

Губіною, І.Г. Купновицькою, Белечай Р.І., Мартинів І.В. / Зміни з боку органів травлення в гострому періоді коронавірусної хвороби // Вісник Української академії, 2020, т.2, випуск 3(71), с. 138-142.

Ткачук Олег

Любомирович Завідувач кафедри хірургії післядипломно ї освіти

Кафедра хірургії післядипломної освіти

Івано-Франківський державний медичний інститут, 1989р., диплом спеціаліста УВ №967106 за спеціальністю

«Лікувальна справа», кваліфікація лікар- лікувальник

Доктор медичних наук

ДД №005544, 2003 р. (14.01.03 – хірургія)

Професор від 2011р.

ВК 10

«Сучасні технології в хірургії»

Стажування:

Advanced course “New perspectives in hepatobiliary and pancreatic surgery”

Страсбург Франція 12-14 грудня 2018р.

Сертифікат.

Курси підвищення кваліфікації:

Івано-

Франківський національний

Посібники і підручники:

Алгоритми діагностики і лікування хворих з гострою патологією органів черевної порожнини /Р.П.Герич, М.Г.Шевчук., М.М.Дроняк. Співавтор Ткачук О.Л.- Івано-Франківськ:

Видавництво Сімик, 2010. – 183с.

Монографії:

1) Ткачук О.Л., Шевчук М.Г., Шевчук І.М., Синдром біліарної декомпресії. – Видавництво Івано-Франківського державного медичного університету, 2008.-230 с.

2) Шевчук М.Г., Шевчук І.М.,Ткачук О.Л., Дроняк М.М. Гострий

панкреатит – Івано-Франківськ: Місто НВ. – 2013. – 304с.

медичний університет, 02.12.2020, Посвідчення

№6, ТУ

«Актуальні проблеми хірургії ШКТ»

Публікації в періодичних виданнях:

Публікації в SCOPUS і Web of Science:

1) Gudz O.I., Ivasyuk U.D., Yakibchuk O.L., Kmetyuk V.M., Dezyk O.Z., Tkatschuk O.L., Balzer K., Gudz I.V.CT- angiographie zur Einschatzung der Vena saphena magna als geeignetes autologes Bypassematerial fur arterielle

Rekonstructionen //Gefaessschirurgie.2015.-

DOI10.1007/s00772-015-0086-6 2) Ткачук О.Л., Гудз О.І. Застосування великої підшкірної вени як матеріалу для дистального шунтування за критичної ішемії тканини нижньої кінцівки Клінічна хірургія. 2015. №4. - С.44-46

3) Гудз І.М., Ткачук О.Л., Ткачук- Григорчук О.О. Гемостазіологічні показники після лапароскопічної холецистектомії з приводу гострого холециститу Клінічна хірургія. - 2016.

- № 1. - С. 38-40.

Публікації у фахових виданнях:

1) Гудз О.І., Ткачук О.Л., Гудз І.М..

Стан агрегації тромбоцитів як один з факторів ризику при виконанні дистальних артеріальних

реконструкцій//Серце і судини. 2015.

Т.51, №3.- С.86-91.

2) Гудз І.М., Ткачук О. Л., Ткачук-Григорчук О.О. Зміни показників коагуляційного профілю при планових лапароскопічних операціях//Галицький лікарський вісник. - 2015. - Т.22. - ч. 1. - С. 13-15.

3) Мельник С. В., Ткачук О. Л., Тітов І.

І. Ретроспективний аналіз якісних показників трансдуо-денальних ендообіліарних оперативних втручань без анестезіологічного супроводу //

Галицький лікарський вісник Том 22 част1.-2015.-51-54

4)Тітов І. І., Мельник С.В., Ткачук О.

Л., Дзвонковський Т. М. Вплив різних

методів анестезіологічного забезпечення ендоскопічних трансдуоденальних оперативних втручань на вираженість енцефалопатії у хворих з механічною жовтяницею

Біль, знеболювання і інтенсивна терапія №1.-2016.-5-9 5) Тітов І. І., Мельник С. В., Ткачук О.

Л., Протас В. В., Копчак О. М.

Динаміка змін маркера хірургічного стресу кортизолу під час

трансдуоденальних ендоскопічних оперативних втручань залежно від методу загальної анестезії //Галицький лікарський вісник Том 23 – число 2.–

2016.-С. 73-76

6) Дзвонковський Т.М., Ткачук- Григорчук О.О. Досвід застосування малоінвазивних втручань в ургентній хірургії //Шпитальна хірургія.-2016.-

№3.-С.12-15

7) Ткачук ОЛ, Соломчак ДБ, Мельник СВ, Ткачук-Григорчук ОО. Досвід проведення обʼєктивного

структурованого клінічного іспиту як складової частини заключної атестації лікарів-інтернів за фахом «Хірургія».

Південноукраїнський медичний науковий журнал. 2018;22(22):53-6.

8) Ткачук О.Л., Атаманюк О.Ю., Ткачук-Григорчук О.О. Автоматизація навичок інтернів-хірургів при

підготовці до обєктивного

структурованого клінічного іспиту.

//Art of Madicine. – 2020. -№4.-С.129- 133

9) Ткачук ОЛ, Федорика РЯ, Парахоняк ЛП, Сметаняк О.І., Сметаняк ПО, Парахоняк РЛ.

Застосування аргон-перитонеуму при лапароскопічних операціях. Art of Medicine. 2017;2(2):30-2.

10) Ткачук ОЛ, Парахоняк РЛ, Ткачук- Григорчук ОО. Омальгія у

лапароскопічній хірургії.

Південноукраїнський медичний науковий журнал. 2019;23(23):81-4.

Гудз Олексій

Іванович Доцент кафедри хірургії ПО

Кафедра хірургії

ПО Івано-Франківський

державний медичний інститут, 2009, диплом спеціаліста ВА

№36965184 за спеціальністю

«Лікувальна справа», кваліфікація лікар

Кандидат медичних наук:

ДК №035718 від 12.05.2016р.

(спеціальність 14.01.03 – хірургія)

Доцент від 2020 р.

ВК 10

«Сучасні технології в хірургії»

Стажування NYU Langone, New-York, USA 2018 Penn Hospital, Philadelphia, USA 2018 MAYO Clinic, Rochester, USA 2018

Glenfield Hospital, Leicester, UK 2017 Курси підвищення кваліфікації 1) Харківський національний медичний університет, Січень 2021, ТУ Судинна хірургія 2) Харківський національний медичний університет ПАЦ «судинна хірургія» 2020 3) Харківський національний медичний університет ПАЦ «судинна хірургія» 2019

Публікації в періодичних виданнях:

1) Гудз О. І. Можливості вдосконалення дистальних автологічних реконструкцій у пацієнтів із хронічною критичною ішемією нижніх кінцівок / О. І. Гудз //

Запорожский медицинский журнал. - 2019. - Т. 21, № 1. - С. 49-54.

2) CT-angiographie zur Einschätzung der Vena saphena magna als geeignetes autologes Bypassmaterial für arterielle Rekonstruktionen / I. М. Gudz, U. D.

Ivasyuk, O. I. Yakibtschuk, V.M.

Kmetyuk, O. Z. Dezyk, O. L. Tkatschuk, K. Balzer, O. I. Gudz // Gefäßchirurgie.

(GER)– Springer Berlin Heidelberg, 2015. – Vol. 20, № 8. – Р. 576–580 3) Гудз І. М. Можливості

ендоваскулярної хірургії у хворих із синдромом Леріша / І. М. Гудз, В. Р.

Гінчицький, І. Я. Мельник, О. І. Гудз, І. В. Дмитрів // Шпитальна хірургія.

Журнал імені Л. Я. Ковальчука . - 2020. - № 1. - С. 152-155.

2) Гудз І. М. Проблема рецидиву тромбозу глибоких вен нижніх кінцівок у світлі доказової медицини / І. М. Гудз, О. І. Гудз // Галицький лікарський вісник. - 2016. - Т. 23, число 3(1). - С. 72-74

4) Гудз О. І. Стан агрегації тромбоцитів як один із чинників ризику під час виконання дистальних артеріальних реконструкцій / О. І.

Гудз, О. Л. Ткачук, І. М. Гудз // Серце і судини. - 2015. - № 3. - С. 86-91 5) Ткачук О. Л. Застосування великої підшкірної вени як матеріалу для дистального шунтування за критичної ішемії тканин нижньої кінцівки / О. Л.

Ткачук, О. І. Гудз // Клінічна хірургія. - 2015. - № 4. - С. 44–46.

6)Гудз І. М. Вплив цилостазолу на віддалені результати ендоваскулярних та реконструктивних втручань на магістральних артеріях / І. М. Гудз, О.

І. Гудз // Серце і судини. - 2015. - № 1.

- С. 116-120

7) Гібридне лікування пацієнтів із хронічною критичною ішемією нижніх кінцівок. Гудз О.І., Сухарєвські читання, Київ 2019

8) The Role of High Medical Education in Solving Chronic Venous Disease Problem. / Gudz O.I., Hrytsyk R., Trombola O., Gudz. I./ 18th Meeting of the European Venous Forum. Porto.

Portugal// 2017.

Сулима Вадим

Станіславович Завідувач кафедри травматології і ортопедії

Кафедра травматології і ортопедії

Івано-Франківський медичний інститут 1984 р., диплом спеціаліста з відзнакою ИВ – І

№ 205415 за спеціальністю

"Лікувальна справа", кваліфікація лікар

Доктор медичних наук:

ДД № 003075 від 2003

року(14.01.21).

Професор від 2005р.

ВК 11

«Сучасні погляди на діагностику та лікування в

травматології та ортопедії»

Стажування:

1) 18th EFORT Congress f the European Federation of National Associations of Orthopaedics and

Traumatology – held in

Barselona, spain(19-й Конгрес Європейської федерації національних асоціацій ортопедів і травматологів EFORT) 31 травня – 4 червня 2016 (Geneva, Switzerland) 2) семінарі

«One-day seminar for investigators

Посібники і підручники:

1) Травматологія і ортопедія ISBN 978- 966-382-496-3 Підручник для студентів вищих медичних навчальних закладів IV вівня акредитації. За редакцією проф. Голки Г.Г., проф. Бур’янова О.А., проф. Климовицького В.Г. ¬–

Вінниця, Нова Книга, 2014.- 415 с.

/2.Костно-пластическое лечение больных с хроническим

остеомиелитом ISBN 978-966-8604-93- 5, ББК 54.58я7, С. 417-425 /

2) Курс лекций по траматологии и ортопедии под редакцией

В.Ф.Прозоровського. Харьков.

Коллегиум. – 2014. – 464 с.

3) Кісткова пластика в лікуванні хворих на хронічний остеомієліт ISBN 978-966-2995-68-8, ББК 54.1, Г85, Івано-Франківськ. – 2014. – 225 с.

4) Травматология ортопедия ISBN 978- 966-382-582-3 Учебник для студентов высших медицинских учебных заведений : перевод с укр. издания – Винница, Нова Книга, 2016.- 448 с.

5) Traumatology and orthopedics Національний підручник (англійською мовою) Vinnytsa, «Nova Knyha», 2018

and doctors on Clinical Trials (European Business Association) 3) майстер- класі

“Thromboprohil axis in

Orthopedic Surgery”2 червня 2016 (Geneva, Switzerland) 4)

Міжнародний семінар- тренінг клінічних дослідників за протоколом клінічного дослідження (Study Investigator Meeting/Study Site Staff Training).

FOXTROT 17664 Будапешт, Угорщина13- 14 вересня 2017 р., 5) Тренінг міжнародний клінічних дослідників за протоколом 64179375THR2 001 Рим, Італія 01-02 лютого 2018

6) 19th EFORT Congress f the

6) Голка ГГ, Бурянов ОА, Климовицький ВГ, редактори.

Травматологія та ортопедія: підручник для студ. вищих мед. навч. закладів. 2- ге видання. Вінниця: Нова книга;

2019. 432с.

7) Голка ГГ, Бурянов ОА, Климовицький ВГ, редакторы.

Травматология ортопедия. Учебник для студентов высших медицинских учебных заведений : перевод с укр.

издания Винница: Нова Книга; 2016.

448 с. ISBN 978-966-382-582-3 Посібники:

1) Збірник тестових завдань та ситуаційних задач з травматології та ортопедії для студентів V курсу медичного факультету. Сулима В.С., Івано-Франківськ. – 2014. – 211 с.

2) Матеріали до державної атестації випускників «Практично-орієнтований випускний екзамен з дисципліни

«Хірургія» ІФНМУ. – 2016. – ISBN 966-8288-38-6/ - 226 c.

3) Сулима В.С., Андрейчин В.А., Омельчук В.П., Пелехан Л.І. Для керівників лікарів-інтернів на базах стажування зі спеціальності

«травматологія та ортопедія»М. Івано- Франківськ, 2015. – 40 с. /

4) Василюк С.М., Вершиніна М.В., Шевчук І.М. Сулима В.С.Матеріали до державної атестації випускників

«Практично-орієнтований випускний екзамен з дисципліни «Хірургія»

ІФНМУ. – 2016. – ISBN 966-8288-38-6/

- 226 c.

5) Клепач М.С., Сулима В.С., Омельчук В.П., Андрейчин В.А., Ковалишин Т.М., Дубас

В.І.Навчальний посібник з написання навчальної історії хвороби при курації пацієнтів з пошкодженнями і

захворюваннями опорно-рухового апарату

European Federation of National Associations of Orthopaedics and

Traumatology – held in

Barselona, spain(19-й Конгрес Європейської федерації національних асоціацій ортопедів і травматологів EFORT) Барселона, Іспанія 30 May- 01 June 2018 7) Міжнародні курси з хірургії нижньої кінцівки організованою міжнародною асоціацією остеосинтезу AO TRAUMA

“Lower Limb Course Skopje (Macedonia) 23- 24.11.18.

20th EFORT Congress оf the European Federation of National Associations of Orthopaedics and

Traumatology Лісабон

6) Клепач М.С., Пустовойт М.І., Сулима В.С. Омельчук В.П., Андрейчин В.А., Ковалишин Т.М., Дубас В.І.Методичні вказівки з написання навчальної історії хвороби при курації пацієнтів з

пошкодженнями і захворюваннями опорно-рухового апарату Івано- Франківськ. – 2002

Монографії:

1) Грицай М.П., Сулима В.С. Кісткова пластика в лікуванні хворих на хронічний остеомієліт ISBN 978-966- 2995-68-8, ББК 54.1, Г85, Івано- Франківськ. – 2014. – 225 с.

2) Костно-пластическое лечение больных с хроническим

остеомиелитом ISBN 978-966-8604-93- 5, ББК 54.58я7, С. 417-425 / Курс лекций по траматологии и ортопедии под редакцией В.Ф.Прозоровського.

Харьков. Коллегиум. – 2014. – 464 с.

3) Ефективність лікування норицевих форм остеомієліту довгих кісток шляхом вільної та невільної кісткової трансплантації Відновна хірургія деструктивних форм кістково- суглобового туберкульозу і

остеомієліту та їх наслідків / під ред.

І.П.Вернигори та Г.В.Гайка. – К.:

Книга плюс, 2002. – С. 451-461.

Публікації в періодичних виданнях:

1) Sarancha V, Vitale K, Oreskovic S, Sulyma V. Life Cycle Assessment in healthcare system optimization.

Introduction. Вісник Київського

національного університету ім.. Тараса Шевченка, 2015; 1 (166): C.39-44.

2) Sulyma V., Dubas V., Bihun R.

Contracture formation features and comparison of functional results of their surgical correction in different age groups of children with spastic cerebral palsy. In:

The 5th international scientific and practical conference “Dynamics of the

Portugal 05-07 june 2019 Підвищення кваліфікації 1) ТУ.

Психолого- педагогічні основи вищої освіти», Харківська медична академія післядипломно ї освіти МХАП 25.05 -

09.06.2017.

2)

Спеціалізація дитяча ортопедія- травматологія, Посвідчення

№99656 від 05.05.17, Львів 3) Сулима В.С., Бігун Р.Р., Омельчук В.П., Гоцанюк Р.В.

«Визначення рівня оволодіння навички остеосинтезу»

ІІ міжнародна конференція

«Філософсько- світоглядні та культурологічн і контексти неперервної освіти». – Дніпровська політехніка, Дніпровська академія

development of world science” [Internet];

2020 Jan 22-24; Vancouver, Canada.

Vancouver: Perfect Publishing, 2020. p.

260-8. ISBN 978-1-4879-3791-1 3) Sulyma V, Sribriak A, Bihun R, Sribniak Z. Analysis of Dangerous k- wires migration cases after osteosyntesis.

In: The 6th International scientific and practical conference “Perspectives of world science and education” (February 26-28, 2020) CPN Publishing Group, Osaka, Japan. 2020. P.252-260. ISBN 978-4-9783419-8-3

4) Sulyma V., Sribniak A., Bihun R., Sribniak Z. Emphysematous

Osteomyelitis: Review of the Literature Ortopedia Traumatologia Rehabilitacja 2020; 22 (3): 153-159 DOI:

10.5604/01.3001.0014.3231

5) Sulyma V., Sribniak A., Bihun R., Sribniak Z. Case study of emphysematous osteomyelitis of both femur heads Ortopedia Traumatologia Rehabilitacja 2020; 22 (4): 267-270, DOI:

10.5604/01.3001.0014.3463.

6) V. Sulyma, A. Travinskyi, V.

Krasnovskiy, Y. Filiak Management of vascular necrosis of the femoral head – an overview Bulgary Scopus J.Series on Biomechanics,Vol.34, No.3 (2020), 13-27 7) Lassen, MR, Fisher W., Mouret P, Minkowitz H, Schwappach, J…Sulyma VS Semuloparin for prevention of venous thromboembolism after major orthopedic surgery: Results from three randomized clinical trials, SAVE-HIP1, SAVE-HIP2 and SAVE- KNEE: Journal of Thrombosis and Haemostasis, 2012; 10(5): 822–832 8) Sulyma VS. Changes of distraction regeneration in the process of bifocal substitution of osteal defect in patients with chronic osteomyelitis | Perebudova dystraktsiinoho reheneratu v protseci bilokal'noho zamishchennia kistrovoho

неперервної освіти (ДАНО), 29.04.2020.–

С.96-98 0,2 кредити (6 годин) (сертифікат) 4) Сулима В.С., Філяк Ю.О., Красновський В.М. Місце ерготерапії в комплексній реабілітації військовослуж бовців з урахуванням світового досвіду.

Матеріали он- лайн науково- методичної конференції з міжнародною участю

«Актуальні питання підвищення якості освітнього процесу. – 18 вересня 2020, м. Івано- Франківськ С.

110 0,2 кредити (6 годин) (сертифікат) 5) Сулима В.С., Бігун Р.Р., Гоцанюк Р.В.

Можливість імплементації

«методу чотирьох кроків» Рeyton

defektu u khvorykh na khronichnyi na khronichnyi osteomiielit: Klinicheskaya Khirurgiya: 2002; (4):. 46–49.

9) Jasel'skiǐ, IM, Gritsiva IB, Sulima VS.

The stiffness of different sections of the cartilaginous surface of the femur head | Tverdost' raznykh uchastkov

khriashchevoǐ poverkhnosti golovki bedrennoǐ kosti: Arkhiv anatomii, gistologii i embriologii; 1988, 94(5): 50–

55.

для навчання лікарів практично- орієнтованим навичкам Матеріали он- лайн Науково- методичної конференції з міжнародною участю

«Актуальні питання підвищення якості освітнього процесу. – 18 вересня 2020, м. Івано- Франківськ С.

100 0,2 кредити (6 годин) (сертифікат) 6) Сулима В.С.

REHAB

«Осіння школа 2020» EU ERASMUS Project

“Innovative Rehabilitation Education - Introduction of new master degree programs in Ukraine (14–

18 вересня 2020 р.).

Тернопіль 2 кредити ЄКТС (60 годин) (сертифікат).