• No results found

Lucian e cu tata şi cu Lucica. Ei sunt în codru.

– Cioc ! Cioc ! Cioc!

– Cine e acolo?

– Ce se aude?

– E o ciocănitoare. Ea are ciocul tare.

Lucian e mirat:

– Oare ce caută?

cioc Lu-ci-ca cio-că-ni-toa-re cio - cul Lu-ci-an cio-că-ni-toa-rea

ț Ț s S ș Ș ce ci

58

Pp

p

ca-nă pa-nă car-te par-te mar-că par-că pa ap

pu up pe ep pi ip po op ăp îp

Pisica se spală.

Paula se piaptănă.

pe pen-tru pes-te peş-te

Petru se scaldă.

pi si că

p P

59

Pisoiul lui Paul

Paul a primit un pisoi. E un motănel tare simpatic. Numele lui e Petec.

Pisoiul are o pată maro pe cap. Pata e ca un petec.

Paul a pus lapte pentru pisoi. E pătat pe pantaloni.

Pisoiul Petec e curat tot timpul. Acum stă pe pat.

pisoi lupă

prune lup

Pinguin, pârtie, pălărie, patine, apă...

60

Ff

fac fa-tă far fa-ţă fiu flu-ier fum fri-că

el ea frumos – frumoasă fricos – …..

fericit – …..

foar-fe -ce flu-tu-re fe-ti-ţă foarfece fluture fetiţă

Fiulfostuluifierarfacefocfărăfum.

f - -

- -

- f

- -

- f

fa fu fe fi fo

af uf ef if of ăf îf

p P f F

61

Făt-Frumos

Făt-Frumos are puteri fantastice. El stăpâneşte focul. Linişteşte fiarele şi îi fericeşte pe cei care suferă. Fără frică iese în faţa duşmanului. Ca un fulger, înfruntă furtuna. Când osteneşte îi sunt de folos prietenii: Soarele şi Luna, Apa, Fântâna, Fluierul Fermecat… Faptele lui sunt frumoase.

Frumos este şi sufletul lui. Făt-Frumos este un apărător al iubirii şi al dreptăţii.

Fănel Florin Floarea Ştefan

Fănica Florica Florea Ştefănica

Fata moșneagului, fântână, farfurie, flutur, floarea-soarelui...

62

Vv

viu vi-e vin vi-ne vas va-se văr va-ră văd ve-de voi vo-ce

a-vi-on va-por vi-oa-ră vi-o-re-le va-can-ţă vară

va vo ve vi vu

mor cov

viorea vapor vioară

nai lalea tren

avion pian liliac

av ov ev iv uv ăv îv

v -

p P f F v V

63

Verişoarele

E vineri. Eva cu Viorica vin la Silvia. Ele sunt verişoare. Sunt tare vesele.

Prietenele stau pe covor. Silvia pune o casetă. O voce plăcută spune o poveste despre o vulpe vicleană.

Ele ascultă cu plăcere.

vin ves-te Vi-cu

vi-ne ve-sel Vic-tor

văr ve-se-le Vi-o-rel

va-ră ve-se-li-e Vi-o-ri-ca ve-ri-şor vi-neri Sil-vi-a

Veveriță, vulpe, vioară, colivie, vrăbiuță..

64

Bb

- - b ba

bi be bo bu

bar bun boi de dar pun doi ba let par sun moi ie bar-că bu-ni-cul bu-cu-ri-e bar-bă bu-ni-ca bu-nă-ta-te ban-că bu-ni-cii săr-bă-toa-re

broască

bom-boa-nă le-bă-dă be-be-luş bomboană lebădă bebeluş

– Tu ai bunici?

– Da, __ __ __ . ab

ib eb ob ub ăb îb

p P f F v V b B

65 Bunicii

Când îl ceartă bunicul, Bucurel se duce la bunica. O ia cu binişorul:

– Bunicuţo, mă doare un dinte. Ştiu că de bomboane trece mai repede…

– Bată-te norocul să te bată, nepoţele!

Cred că iarăşi te-a certat bunicul. Mai bine ai împodobi Bradul de Crăciun.

Un moş cu plete albe bătu la uşă.

– Moş Crăciun, de ce ai barba şi mustăţile bunicului meu?

Bobocelbatebalonulbine.

Bunică, bancă, brad, bicicletă...

66

Jj

jos cu-raj ju-de-ca-tă just pră-ji-turi ju-mă-ta-te ju-că-ri-e ju-că-rii joa-că jucărie jucării joacă

curaj curajos curajoasă încurajat

Ce culoare are bujorul?

ji

ij ju uj

ăj

îj jo je oj

ej jaaj

jar a-ju-tor joi ju-că-uş joc bu-jor jur co-joc

...

p P f F v V b B j J

67 Curajosul

Jeni este un băiat curajos, bun la inimă. Îi ajută pe copii la nevoie.

Joi s-a întâlnit cu Jana. İ-a dăruit o jucărie.

A servit-o cu câteva prăjituri.

Vineri, l-a ajutat pe Jorj la matematică.

Prietenii lui: Jorj, Jenica, İulia, Jianu îl admiră.

Ei vin să se joace cu Jeni din plăcere.

Ce bine e să ai un prieten adevărat!

Tu ai un prieten? Cum este el?

Jorj Je-ni Je-ni-ca Ji-a-nu Jorj Jeni Jenica Jianu

Joacă, stejar, paianjen, garaj...

68

Gg

glu-mă glu-meţ gu-ră gu-ra-liv gol goa-lă go-laş greu grea gre-oi

cât  gât când  gând cară  gară gol gât

ga-ră gra-pă gu-mă gra-ur co-leg gân-dac gu-ler gân-sac mu-gu-re gre-ier

- g

steag agale lângă

alături drapel încet ga

go gu

gă i nă ti gru

Gruia a sosit în grabă la gară.

Greierul a cântat toată vara.

- - g -

ogag ugăg îg

p P f F v V b B j J

69

Ga-li-na Ol-ga Mag-da-le-na Ga-vril A-gla-i Bog-dan

Povestea gânsacului Bogdan şi Olga sunt prieteni.

Băiatul iese în grădină. El o strigă pe Olga. Copiii se duc împreună la gârlă cu gâştele. Nu se grăbesc. Bogdan povesteşte despre un gânsac.

Gânsacul avea papuci noi. Trebuia să treacă peste un pod. A luat papucii sub aripă. Nu ştiu cum, el scapă papucii în apă.

Ce jale!

j J

Aa Ee

Tt Hh

Cc Zz

Ll Pp Dd

Jj

Ss

СУПУТНІ ДОКУМЕНТИ