• No results found

Шляхи вдосконалення нормативної бази щодо підвищення ефективності протипожежного захисту

In document UIdt Rdt (сторінка 146-152)

Застосування запропонованої системи безпеки для запобігання затоплення колісних транспортних засобів дозволить забезпечити вчасне та безпомилкове виявлення збільшення рівня води, швидке розгортання та надування армованої пневматичної подушки захищеної від пошкоджень та повного спускання, що в сукупності дозволить забезпечити безпеку пасажирам колісних транспортних засобів під час паводків, селі, повені чи потрапляння у відкритті водоймища за різних причин. Разом з тим, використання системи запобігання затоплення колісних транспортних засобів полегшить проведення пошукових та аварійно-рятувальних робіт з порятунку людей у вищенаведених надзвичайних ситуаціях.

4.5 Шляхи вдосконалення нормативної бази щодо

пожежі на колісних транспортних засобах. Тому на підставі результатів проведених досліджень розроблено проект доповнень та змін до постанови Кабінету Міністрів України від 08.10.97р. № 1128 «Про забезпечення колісних транспортних засобів первинними засобами пожежогасіння».

Перелік категорій колісних транспортних засобів і норми їх оснащення первинними засобами пожежогасіння, установками гасіння та виявлення пожежі, які ввійшли до проекту вищевказаного нормативного акта, наведено в таблиці 4.1. Повний текст проекту змін наведено у додатку.

Таблиця 4.1 Норми оснащення колісних транспортних засобів первинними засобами пожежогасіння, установками гасіння та

виявлення пожежі

Категорія Підкатегорія

Характеристика

Доцільність застосування технічних засобів

Перви ні засоби пожеж огасінн

я

Автоматичн і системи виявлення

пожежі

Автоматичні системи пожежогасіння

Згідно норм Рекоменду- ється Згідно норм Пророзиції щодо застосування Згідно норм Пророзиції щодо застосування

L L1

, L2

КТЗ з двома (трьома) колесами, робочий об'єм двигуна яких – не більше 50 см3, а максимальна швидкість – не більше 50 км/год

відсутні відсутні

В П

-1 відсутні Не рекомендуєт ься відсутні Не реко менд уєтьс я

L3 ,

L4

КТЗ з двома (трьома) колесами, робочий об'єм двигуна яких – перевищує 50 см3, а максимальна швидкість – перевищує 50 км/год

В П

-2 відсутні Не рекомендуєт ься відсутні Не реко менд уєтьс я L5

, L6

КТЗ з трьома колесами, робочий об'єм двигуна яких – понад 50 см3, а максимальна швидкість – понад 50 км/год, маса не більше 400 кілограмів

відсутні

Не реко менд уєтьс

я відсутні Не реко менд уєтьс я

L7 КТЗ з чотирма колесами, крім тих, що належать до категорії L6, маса яких не перевищує 400 кілограмів.

відсутні Не

реко менд уєтьс

я відсутні Не реко менд уєтьс я

М М

1

КТЗ, призначені для перевезення пасажирів, у яких кількість місць для сидіння, не більше восьми

В П -2

В П -2

відсутні Реко

менд уєтьс

я відсутні Не реко менд уєтьс я М

2

КТЗ, призначені для перевезення пасажирів, у яких кількість місць для сидіння більше восьми, повною масою – не більше 5 тонн

В П -3

В П -5

відсутні Реко

менд уєтьс

я відсутні Не реко менд уєтьс я

М

3

КТЗ, призначений для перевезення пасажирів, у яких кількість місць для сидіння, не враховуючи місця водія, більше восьми, повною масою більше 5 тонн

В П -5

В П -9

відсутні

Реко менд уєтьс я

відсутні

Реко менд уєтьс я

N N

1

КТЗ, призначені для перевезення вантажів, повна маса яких не більша за 3,5 тонн

В П -3

В П -5

відс

утні Реко менд уєтьс

я відсутні Не реко менд уєтьс я N

2

КТЗ, призначені для перевезення вантажів, повна маса яких більша за 3,5 тонни до 12 тонн

В П -5

В П -5

відс

утні Реко менд уєтьс

я відсутні Не реко менд уєтьс я N

3

КТЗ, призначений для перевезення вантажів, повна маса якого понад 12 тонн

В П -9

В П -9

відс

утні Реко менд уєтьс

я відсутні Реко менд уєтьс я O O

1,

O

2,

O

3,

O

4

причіпні транспортні засоби повною масою не більше за 0,75 тонни, 3,5 тонни, 10 тонн та понад 10 тонн відповідно

відсу тні ВП-3 ВП-5 ВП-9

В П -2

відс утні

відсутні

Не реко менд уєтьс я

Згідно з [113] Україна стала договірною стороною Женевської Угоди 1958 року і заявила про намір застосовувати на своїй території правила Європейської економічної комісії ООН, що є додатком до Женевської Угоди 1958 року і містять згадані технічні приписи. Дані правила регламентують питання, які стосуються колісних

транспортних засобів, їх обладнання та частин за критеріями екологічності, енергоефективності та безпеки, в тому числі і пожежної.

Враховуючи вищесказане необхідно приводити українське законодавство у відповідність до європейського.

Даний стандарт поширюються на легкові автомобілі, двигун яких працює на рідкому паливі. Заявку на офіційне затвердження типу транспортного засобу відносно запобігання небезпеки виникнення пожежі надається підприємством-виробником транспортного засобу або його уповноваженим представником, з переліком відповідних документів. Кожному офіційно затвердженому типу транспортного засобу привласнюють номер офіційного затвердження на видному та легкодоступному місці, вказаному в реєстраційній картці офіційного затвердження, а також міжнародний знак офіційного затвердження зазначеного у стандарті взірця. Знак офіційного затвердження поміщають поруч із табличкою, що прикріплює підприємство-виробник, на якій наведено характеристики транспортного засобу.

Даний стандарт визначає вимоги до системи живлення, зокрема система живлення повинна бути сконструйована, виготовлена і встановлена таким чином, щоб її елементи могли протистояти явищам корозії зсередини і зовні.

Паливопроводи, а також будь-які інші частини системи живлення повинні розміщуватися на транспортному засобі по мірі можливості в захищених місцях. Явища скручування і вигину, а також вібрація каркаса транспортного засобу або двигуна не повинні викликати тертя, стиснення або інших ненормальних впливів на елементи системи живлення.

З'єднання м'яких і гнучких трубопроводів з жорсткими

частинами елементів системи живлення повинні бути сконструйовані і виконані таким чином, щоб зберігалася їх герметичність в різних умовах використання транспортного засобу, незважаючи на явища скручування або вигину, а також на вібрацію каркаса транспортного засобу або двигуна.

Паливний (і) бак (и) не повинен (ні) розташовуватися в салоні або складати якусь із його перегородок. Для відділення салону від паливного (их) бака (-ів) має передбачатися перегородка.

Вона повинна витримувати протягом 2 хв вплив вільного полум'я палаючого бензину, якщо вона поміщена горизонтально в 20 см над рівнем рідини. Перегородка може мати відповідні отвори (наприклад, для пропуску проводів) за умови, що вони влаштовані таким чином, щоб паливо не могло вільно витікати в салон. Паливний бак повинен бути міцно укріплений і встановлений таким чином, щоб забезпечувався витік з транспортного засобу на землю палива, яке може витекти з бака, його наливної горловини і з'єднань. Бак і пов'язане з ним допоміжне обладнання повинні бути виготовлені і встановлені таким чином, щоб вони не могли заряджатися статичною електрикою від транспортного засобу.

Наливна горловина не повинна перебувати ні в салоні, ні в багажнику, ні в моторному відсіку. Якщо наливна горловина розташована на бічній стороні транспортного засобу, то пробка в закритому положенні не повинна виступати над прилеглою поверхнею кузова. Паливо, яке може пролитися при наповненні паливного (их) бака (ів), не повинно потрапляти на систему вихлопу. Воно повинно відводитися на опорну поверхню КТЗ.

Електричні дроти повинні кріпитися до корпусу або до стінок транспортного засобу, поблизу яких вони проходять, за винятком проводів, розташованих усередині порожнистих

елементів. В місцях проходження через стінки проводи повинні бути в достатній мірі захищені від ушкодження ізоляції. Електрообладнання повинне бути сконструйоване, виготовлено та встановлено таким чином, щоб його елементи могли протистояти явищам корозії. Місця під’єднання провідників до рівнемірів палива повинні бути надійно ізольовані і не допускати появи іскріння. Ізоляційний матеріал бортових електромереж повинен бути виконаний з важкогорючого матеріалу. Контактні з’єднання провідників повинні бути надійно ізольовані від корпусу автомобіля.

Забороняється монтаж додаткового електрообладнання, яке не передбачено заводом-виробником. Магістральні електропроводи повинні обдуватися потоком повітря з повітропроводів з метою їх охолодження.

Повний опис вищевказаного нормативного документа наведено у додатку.

In document UIdt Rdt (сторінка 146-152)