• No results found

ВК 1 Риторика та

4) ТУ

Ванджура Ярослава Леонідівна

Доцент кафедри внутрішньої медицини №2 та

медсестринств а

Кафедра внутрішньої медицини №2 та медсестринства

ІФДМА 2001р.

Спеціальніст«Лікувальна справа». Кваліфікація:

лікар-лікувальник

Кандидат медичних наук:

ДК №039843 від 2007р.

(спеціальність 14.01.11 – кардіологія) Доцент від 2014р.

ВК 7

«Новітні аспекти кардіології»

Підвищення кваліфікації:

ХМАПО, посвідчення до диплому

«Психолого- педагогічні основи вищої освіти», 2017 р.

1) Друга категорія

«Терапія», МОЗ України, посвідч. №5250 дійсне до 03.02.2021 р.

2) Друга категорія

«Кардіологія», МОЗ України, посвідч. №2212 , дійсне до 21.07.2022р.

3) Сертифікат

№ 164/20

«Ультразвуков а діагностика»

дійсний до 06.04.2025р.

а діагностика», посвідч

№164/20 від 06.04.2020р.

myocardial revascularization strategy / Nestor Seredyuk, Vitalii Serediuk, Yaroslava Vandzhura, Oleksii Skakun, Viktoriia Parakhoniak // Архів клінічної медицини, Івано-Франківськ. 2020; 2:

31-36.

7) Антикоагуляція та кардіопротекція після коронарного

стентуванняпацієнтів зі STEMI/NSTEMI з фібриляцією передсердь Н.М. Середюк, А.Я.

Матлах, Я.Л. Ванджура, Р.В. Деніна, В.Л. Процик, М.Я. Гнатик,О.С.

Діденко, В.Д. Королюк , Л.Р.

Петровська, М.В. Бєлінський.

Український кардіологічний журнал.

Матеріали XXI Національного конгресу кардіологів України (Київ, 22—25 вересня 2020 р). С. 93-94.

Деніна Руслана Валентинівна

Доцент кафедри внутрішньої медицини №2 та

медсестринств а

Кафедра внутрішньої медицини №2 та медсестринства

ІФДМА 2004., спеціальність

«Лікувальна справа».

кваліфікація лікар

Кандидат медичних наук:

(спеціальність 14.01.11 – кардіологія) ДК №018982 від 2014р.

Доцент від 2018р.

ВК 7

«Новітні аспекти кардіології»

ХМАПО, посвідчення до диплому

«Психолого- педагогічні основи вищої освіти», 2015 р.

1) Сертифікат

«Кардіологія», .№ 179/19, дійсне до 11.04. 2024р.

2) Перша категорія

«Терапія», МОЗ України, посвідч.№5237, дійсне до 03.02.2021р.

3) ТУ «Вибрані питання терапія:

кардіології»

посв.№ 07/19 від 28.01.2019р

Підручники та посібники 1) Internal medicine: textbook: in 2 books. Book 1. Deseases of the

Cardiovascular and Respiratory Systems.

N.M. Seredyuk, I.P. Vakaliuk, R.I.

Yatsyshyn, M.M. Ostrovskyy, V.N.

Serediuk, S.V. Fedorov, O.Z. Skakun, M.B. Grynovska, N.L. Glushko, T.V.

Naluzhna, N.M. Haliuk, R.V. Nesterak, R.V. Denina, M.O. Vatseba, N.V.

Zozuliak, V.I. Sovtus, L.R. Petrovska, D.A. Volynskyi, M.V. Bielinskyi, V.Yu.

Vyshyvanyuk, O.I. Varunkiv, A.-K.B.

Sikora, V.O. Petryna, I.T. Gavrysh, Kyiv:

AUS medicine Publishing, 2019. 664 p.+

48 color insert.

2) Internal medicine: textbook: in 2 books. Book 2. Deseases of the Digestive Systems, Kidney,Rheumatic and

Hematological Diseases. (N.M. Seredyuk, I.P. Vakaliuk, R.I. Yatsyshyn, M.M.

Ostrovskyy, V.N. Serediuk, S.V.

Fedorov, O.Z. Skakun, M.B. Grynovska, N.L. Glushko, T.V. Naluzhna, N.M.

Haliuk, R.V. Nesterak, R.V. Denina, M.O. Vatseba, V.I. Sovtus, L.R.

4) ТУ

«Поруш.ритму серця і

провідності:

суч.стандарти діагностики та лікування».

посвідч

№67/20 від 24.01.2020

Petrovska, D.A. Volynskyi, M.V.

Bielinskyi, V.Yu. Vyshyvanyuk, O.I.

Varunkiv, A.-K.B. Sikora, V.O. Petryna, I.T. Gavrysh) Kyiv: AUS medicine Publishing, 2020. - 464 p.+ 64 color insert, ISBN 978-617-505-735-3 (edition in 2 book); ISBN 978-617-505-783-4 (book 2).

Публікації в періодичних виданнях:

1) Denina RV. Magnesium and Potassium salts in comprehensive treatment of hypertensive patients with diabetes mellitus. PHARMACIA. 63;

3/2016:10-12. (фахове видання).SCOPUS.

2) Denina RV. Risk prediction in acute coronary syndrome depending on the types of myocard revascularization.

Запорожский медицинский журнал.

2016;6 (99):17–20. (фахове видання).WEB OF SCIENSE., 3) Деніна Р.В. The clinical case:

Myocardial infarction and pregnancy. The Pharma Innovation Journal – 2016.- 5(4).

Р. 01-03 Режимдоступу:http://www.

thepharmajournal.com/archives/?year=20 16&vol=5&issue=4&part=A

4) Вакалюк І.П., Середюк Н.М., Середюк В.Н., Ванджура Я.Л., Вацеба М.О., Деніна Р.В , Мергель

Т.В.Формування креативного клінічного мислення студентів на засадах Європейської кредитно- трансферної системи організації навчального процесу за результатами всеукраїнської студентської олімпіади з терапії (внутрішніх хвороб) . Art of Medicine.- 2017 (1). С. 89-94.

5) Готюр О.І., Деніна Р.В.,

Волинський Д.А., Кочержат О.І. Роль науково-дослідної роботи студента у формуванні майбутнього фахівця. Art of Medicine”№ 3(11); 2019. С.85-88 6) Середюк Н.М. До діагностики COVID-19 – асоційованого

пошкодження міокарда у пацієнтів зі STEMI/NSTEMI // Н.М. Середюк, А.Я.Матлах, Р.В.Петровський, Р.В.Деніна, Я.Л.Ванджура, М.В.Бєлінський, О.З.Скакун.

Український кардіологічний журнал.

2020; 27(2) : 58-59.

7) Середюк Н.М. Антикоагуляція та кардіопротекція після коронарного стентування пацієнтів зі

STEMI/NSTEMI з ФП // Н.М.

Середюк, А.Я.Матлах, Я.Л.Ванджура, Р.В.Деніна, В.Л.Процик, М.Я.Гнатик, О.С.Діденко, В.Д.Королюк, Л. Р.

ПетровськА, М.В.Бєлінський.

Український кардіологічний журнал.

2020; 27(2).

8) Середюк Н. М. Застосування прогностичних шкал у сучасній кардіологічній практиці// І.П.Вакалюк, Н.М.Середюк, Р.В.Деніна, Г.Г.Барила, І.К.Чурпій, О.В.Янів/ Art of Medicine.

2020; 1(13): 180-194.

9) Seredyuk N, Matlakh A, Vandzhura Y, Bielinskyi M, Skakun O, Denina R.

Multi-Vessel Coronary Artery Disease:

Choice of Myocardial Revascularization Strategy. Galician Medical Journal. 2020;

27(4):E202041. https://doi.org/

11.21802/gmj.2020.4.1

10) І.П. Вакалюк, Н.М. Середюк, Р.В.

Деніна, Г.Г. Барила, І.К. Чурпій, О.В.

Янів Застосування прогностичних шкал у сучасній кардіологічній практиці (частина 1)“Art of Medicine”

№ 1(13) січень- березнь, 2020 року с.

180-194..

Звонар Павло

Павлович Доцент кафедри внутрішньої медицини №2 та

медсестринств а

Кафедра внутрішньої медицини №2 та медсестринства

Ужгородський

державний університет, 1998 р. медичний факультет, спеціальність

«Лікувальна справа».

кваліфікація лікар- лікувальник.

Кандидат медичних наук:

ДК №030246 від 2005р.

(спеціальність 14.01.11 – кардіологія) Доцент від 2008р.

ВК 7

«Новітні аспекти кардіології»

Підвищення кваліфікації:

1) ХМАПО, посвідчення до диплому

«Психолого- педагогічні основи вищої

Публікації в періодичних виданнях:

1) Ефективність медикаментозної корекції порушень ритму серця у хворих на ішемічну хворобу серця / Art of medicine. – 2017. – № 1. – Стаття 2) Матеріали до практично-

орієнтованого випускного екзамену (Додаток 2) зі спеціальностей

освіти», 2017 р.

2) Сертифікат від

28.12.20р.(60 год)

3) Вища категорія

«Терапія»., посвідч. № 5283. дійсне до 21.06.2023р.

4) Перша категорія

«Кардіологія», посвідч. № 1127 дійсне до 21.11.2023р.

7.12010001 лікувальна справа та 7.12010002 педіатрія Навчальний посібник 2016 Під ред. М.М.Рожка, Г.М.Ерстенюк. – Івано-Франківськ:

видавництво ДВНЗ «Івано-

Франківський національний медичний університет», 2016. – 338с.

3) Особливості державної атестації випускників ЗВО медичного спрямування у форматі ON-LINE.

Інформаційний бюлетень кафедри педагогіки та освітнього менеджменту імені Богдана Ступарика» // Нестор Середюк, Руслана Деніна, Наталія Гайналь, Павло Звонар, Денис Волинський /ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» № 35 (спецвипуск), 2021.

м. Івано-Франківськ. С. 5-9.

4) Роль дисципліни «клінічна практика» у підготовці майбутніх фахівців медичних закладів вищої освіти // Н. М. Середюк, Р. В. Деніна, П. П. Звонар, Н. П. Гайналь, Д. А.

Волинський, М. В. Федорченко, Н. І.

Барила / «Art of Medicine» № 1(17);

січень-березень 2021. С. 132-136.

5) Матеріали державного кваліфікаційного іспиту зі

спеціальності 5.12010101 «лікувальна справа» у медичному коледжі Івано- Франківського національного медичного університету (2016р) Вакалюк І.П.,Боцюрко Ю.В. [та ін.]

6) Матеріали державного випускного іспиту зі спеціальності 5.12010102

«сестринська справа» у медичному коледжі Івано-Франківського

національного медичного університету (2016р) Вакалюк І.П.,

Боцюрко Ю.В.[та ін.]

Вацеба Мар’яна Остапівна

Доцент кафедри внутрішньої медицини №2

Кафедра внутрішньої медицини №2 та медсестринства

ІФДМУ 2009р., спеціальність

«Лікувальна справа».

кваліфікація лікар

Кандидат медичних наук:

ДК №027842 від 2015р.

ВК 7

«Новітні аспекти кардіології»

Підвищення кваліфікації:

Національний медичний

Підручники та посібники 1) Internal medicine: textbook: in 2 books. Book 1. Deseases of the

Cardiovascular and Respiratory Systems.

та

медсестринств а

(спеціальність внутрішні хвороби 14.01.

Доцент від 2019р.

університет ім.

О.О.

Богомольця 04.12.2015 р.

Посвідчення

№79

"Психолого- педагогічні основи вищої медичної освіти"

1) Сертифікат спеціаліста

“Ультразвуков а діагностика”

№ 20, дійсний до 06.04.2022р.

2) Перша категорія

«Ревматологія»

, посвідч..№

2956, дійсне до 04.11.24р.

3) Друга категорія

«Терапія», посвідч.№

4702, дійсне до 25.11.20р.

4) Сертифікат спеціаліста

«Кардіологія, посвідч №641, дійсний до 28.12.2023 5) ТУ «Основи діагностики захворювань серцево- судинної, ендокринної та дихальної систем» посв

№ 345/20 від

N.M. Seredyuk, I.P. Vakaliuk, R.I.

Yatsyshyn, M.M. Ostrovskyy, V.N.

Serediuk, S.V. Fedorov, O.Z. Skakun, M.B. Grynovska, N.L. Glushko, T.V.

Naluzhna, N.M. Haliuk, R.V. Nesterak, R.V. Denina, M.O. Vatseba, N.V.

Zozuliak, V.I. Sovtus, L.R. Petrovska, D.A. Volynskyi, M.V. Bielinskyi, V.Yu.

Vyshyvanyuk, O.I. Varunkiv, A.-K.B.

Sikora, V.O. Petryna, I.T. Gavrysh, Kyiv:

AUS medicine Publishing, 2019. 664 p.+

48 color insert.

2) Internal medicine: textbook: in 2 books. Book 2. Deseases of the Digestive Systems, Kidney,Rheumatic and

Hematological Diseases. (N.M. Seredyuk, I.P. Vakaliuk, R.I. Yatsyshyn, M.M.

Ostrovskyy, V.N. Serediuk, S.V.

Fedorov, O.Z. Skakun, M.B. Grynovska, N.L. Glushko, T.V. Naluzhna, N.M.

Haliuk, R.V. Nesterak, R.V. Denina, M.O. Vatseba, V.I. Sovtus, L.R.

Petrovska, D.A. Volynskyi, M.V.

Bielinskyi, V.Yu. Vyshyvanyuk, O.I.

Varunkiv, A.-K.B. Sikora, V.O. Petryna, I.T. Gavrysh) Kyiv: AUS medicine Publishing, 2020. - 464 p.+ 64 color insert, ISBN 978-617-505-735-3 (edition in 2 book); ISBN 978-617-505-783-4 (book 2).

Публікації в періодичних виданнях:

1) Вацеба М.О. Вплив комплексного лікування артеріальної гіпертензії на показники системної імунозапальної активації у хворих на артеріальну гіпертензію з ожирінням та подагрою.

Світ біології та медицини. 2019;

№2(68):159-162.

2) Вацеба М.О. Дисбаланс адипокінів та показник в системної

імунозапальної активації у хворих на есенціальну артеріальну гіпертензію за наявності супутнього ожиріння.

Проблеми ендокринної патології. 2019;

№ 2:7-12.

24.03.20р.

ІФНМУ.

3) Вакалюк І.П. Вацеба М.О. Зміни ендотеліальної функції та артеріальної жорсткості у чоловіків за наявності артеріальної гіпертензії, ожиріння та подагри. Фізіологічний журнал. 2019;

Т. 65, № 3: 41-46.

4) Вацеба М.О. Ефективність метаболічного впливу мельдонію дигідрату при коморбідних станах – артеріальній гіпертензії, ожирінні та подагрі. Здобутки клінічної і

експериментальної медицини. 2019;№

1:34-39

5) Вакалюк І.П., Середюк Н.М., Вацеба М.О. Ефективність метаболічної терапії при коморбідному стані – артеріальній гіпертензії, ожирінні та подагрі. «Art of medicine». 2019;1(9) січень-березень: С. 27-31.

6) Вацеба М.О. Якість життя хворих на артерійну гіпертензію з ожирінням та подагрою. ACTA MEDICA

LEOPOLIENSIA Львівський медичний часопис. 2017; Том XXIII, №1-2: С. 4- 8.

7) Вацеба М.О. Вміст адипоцитарних гормонів у хворих на артеріальну гіпертензію з ожирінням та подагрою залежно від індексу маси тіла. Клінічна та експериментальна патологія. 2017;

Т. XVІ, № 2 (60), ч.2: 8 -11.

8) Вацеба М.О. Клініко-біохімічні порушення у хворих на артеріальну гіпертензію в поєднанні з ожирінням та подагрою , способи їх корекції.

Прикарпатський вісник НТШ Пульс.

2016; №4(36):123-129.

9) Вацеба М.О. Ефективні складові якісної оцінки клінічного мислення студентів у процесі вивчення внутрішньої медицини. Медична освіта. 2016; № 4: С. 34-36.

10) Вакалюк І.П., Середюк Н.М., Середюк В.Н., Ванджура Я.Л., Деніна Р.В., Мергель Т.В., Вацеба М.О.

Формування креативного клінічного мислення студентів на засадах Європейської кредитно-трансферної системи організації навчального процесу за результатами

всеукраїнської студентської олімпіади з терапії (внутрішніх хвороб) . Art of Medicine. 2017; (1): 89-94.

Островський Микола Миколайович

Завідувач кафедри фтизіатрії і пульмонології з курсом професійних хвороб

Кафедра фтизіатрії і пульмонології з курсом

професійних хвороб

Івано-Франківська державна медична академія, 1996р. Диплом з відзнакою ЛО ВЕ

№000420. Спеціальність

«Лікарська справа».

Кваліфікація: лікар Спеціалізація

«Пульмонологія»

Доктор медичних наук:

ДД № 004432, від 2005р.

(спеціальність 14.01.27- пульмонологія) Професор від 2006р.

ВК 8

«Актуальні питання фтизіатрії і пульмонологі ї»

Підвищення кваліфікації:

ХМАПО, посвідчення до диплому №ВЕ 000420, ТУ

«Психолого- педагогічні основи вищої освіти» 2020р.

Публікації в періодичних виданнях 1) Mykola M. Ostrovskyy. Nitric oxide metabolism in patients with community - acquired pneumonia associated with coronary heart disease and the possibility of its medicamentous management / Oleksandr I. Varunkiv, Lilia Dm.

Todoriko, Iryna O. Savelikhina, Mariana O. Kulynych-Miskiv, Alla B. Zuban, Olha B. Molodovets, Kseniia M.

Ostrovska // Official journal of the Polish Medical Association «Wiadomości Lekarskie» Volume LXXIII, ISSUE 8, August, 2020 P. 1707-1711.

2) Mykola M. Ostrovskyy. Evaluation of the quality of life in chronic obstructive pulmonary disease in overweight patients / M. Ostrovskyy, N. Korzh. Official journal of the Polish Medical Association

«Wiadomości Lekarskie»Volume LXXIII. ISSUE 8. August. 2020 P. 1668- 1670.

3) Ostrovskyi M, Shvets O, Shevchenko O, Тodoriko L, Tovazhnyansra O, Dubynska O, Makoida I,Yeremenchuk I, Changes of vitamins B1, B12 as

predicting factors of peripheral polyneuropathy in pulmonary

tuberculosis patients. Archives of Balkan Medical Union: 2020; Volume-55, No.1;113-120.

4) Мykola Ostrovskyy,Kostiantyn Shvets,Iryna Savelikhina, Oleksandr Varunkiv,Galyna Korzh, Kseniia Ostrovska Markers of resistance to corticosteroids therapy in patients with pulmonary sarcoidosis. European

Respiratory Journal 2020 56: 1088; DOI:

10.1183/13993003.congress-2020.1088 5) Mykola Ostrovskyy, Kostiantyn Shvets, Iryna Savelikhina, Oleksandr Varunkiv, Galyna Korzh, Kseniia Ostrovska Predictors of Progression in Patients with Pulmonary Sarcoidosis.

European Respiratory Journal 2020 56:

3012; DOI: 10.1183/13993003.congress- 2020.3012

6) The importance of C-reactive protein in patients with acute exacerbation of severe COPD. // I, Ostrovska K, Varunkiv O, Ostrovskyy M, Shvets K, Korzh N.

European Respiratory Journal 2019 54:

PA4293; DOI: 10.1183/13993003.

7) The influence of Basic treatment with