• No results found

Тип мовлення цього тексту

Складне реченняСкладнеречення

12. Тип мовлення цього тексту

А опис В розповідь з елементами опису

Б роздум Г розповідь

§ 22. Розвиток мовлення.

Усний твір-опис зовнішності людини (за уявою)

Вправа 135. Прочитайте текст. Визначте, до якого типу мовлення він належить. Про що йдеться в тексті? Що вас вразило в ньому? Свою думку обґрунтуйте.

Пораючись отак то тут, то там, вона не помітила, як Сава вступив у хату і, ставши в куті під піччю, слідив за нею мовчки:

напівглумливо, напівзчудовано. Він був високий ростом, вищий від свого брата, але ніжно збудований, як мати. З лиця подобав також на неї і був би гарний, коли б не його безустанно заблука- ний погляд, що мав у собі щось зимного й неспокійного. З його ніжного, майже дитинячого обличчя вражав його погляд прикро і відтручував від себе. Очей сих не наслідив він ані від тата, ані від мами. Коли очі Івоніки були дзеркалом самої доброти серця й чесноти, погляд у Марійки м’який, звичайно глибокий і зажурений, в усміху несказанно лагідний і гарний, то його очі, великі й сиві, не мали нічого спільного з його дитинячо-молодим обличчям. Звичайно неначе гойдалися по землі, колисалися від одного предмета до другого, однак коли звернулися раз на що і прикувалися на хвильку до чого, почали миготіти в холодному, мов сталь, блиску й у тім блиску розходилися. Страхали саме тоді, коли хотіли щось добачити. Очевидно, зміна і гра його очей була несвідома, та тому не менше важка... Холодним, мов ніж, зимним блиском, що поступово змагався, відпихав від себе, і треба було усміху його молодих ніжних уст, щоб привабити душу до себе (За О. Кобилянською).

Пригадайте!

Опис – це висловлювання про певні ознаки, властивості предмета чи явища. В описі дається характеристика людей, предметів, явищ природи шляхом перелічення їх головних, суттєвих ознак. Найголовніше в описі – дати точне або яскраве уявлення про предмет мовлення.

ПАМ’ЯТКА Як працювати над твором-описом

1. Визначте тему й основну думку майбутнього твору. Через опис зовнішності людини намагайтеся розкрити її внутрішній світ.

2. Доберіть фактичний матеріал.

3. Систематизуйте зібране: виділіть головне, про менш істотне зга- дайте побіжно.

4. Визначте основний і допоміжні типи мовлення (основним має бути опис, а розповідь і роздум доречні у вступі та кінцівці). Уникайте підміни опису зовнішності людини розповіддю про неї.

5. Дотримуйтеся вимог до художнього стилю.

6. Правильно будуйте твір (вступ, основна частина, кінцівка).

7. Стежте за грамотністю мовного оформлення.

Вправа 136. Використовуючи подані у таблиці слова, складіть опис люди- ни: а) з якою ви хотіли б зустрічатися; б) з якою ви листуєтеся, але ніколи не зустрічалися і навіть не бачили її фотографії; в) прибульця з іншої планети;

г) будь-якої іншої уявної людини (на ваш вибір).

Деталі

портрета Означення

Обличчя виразне, красиве, кругле, продовгувате, худор- ляве, повне, ніжне, грубе, біле, бліде, рум’яне, смагляве

Вираз обличчя

привітний, розумний, відкритий, серйозний, ве- селий, сумний, похмурий, злий, вольовий, вдово- лений, ображений, переляканий, зосереджений, розгублений, замислений, безтурботний, стурбова- ний, винуватий, хитрий

Очі великі, виразні, розкосі, широко поставлені, темні, світлі, карі, чорні, сині, сірі

Погляд

привітний, ясний, розумний, відкритий, серйоз- ний, веселий, уважний, спокійний, задумливий, замріяний, стурбований, сумний, лагідний, злий, сердитий, суворий, байдужий, хитрий, проникли- вий, насторожений, недовірливий, захоплений

Ніс великий, невеликий, довгий, кирпатий, тонкий, широкий, м’ясистий, рівний, прямий, із горбин- кою, горбатий

Рот великий, невеликий, малий, широкий

Губи пухкі, тонкі, свіжі, бліді, безкровні, стиснуті, роз- тулені

Деталі

портрета Означення

Брови прямі, довгі, чорні, темні, вицвілі, тонкі, широкі, густі, навислі, насуплені

Волосся

темне, світле, русяве, чорне, каштанове, попеляс- те, біляве, золотисте, руде, сиве, блискуче, тьмяне, пшеничне, густе, рідке, довге, коротке, пряме, витке, кучеряве, зачесане, розпущене, підстриже- не, заплетене

Зріст високий (високого зросту), середній (середнього зросту), невисокий (невисокого зросту)

Статура середньої статури, гладкий, худий, худорлявий, стрункий, тендітний, згорблений, незграбний, широкоплечий, кремезний, дебелий, огрядний

Риси характеру

ввічливий, уважний, добрий, товариський, пра- целюбний, чесний, щедрий, порядний, суворий, доброзичливий, рішучий, веселий, поступливий, тактовний, злий, ледачий, запальний

§ 23. Складне речення з різними типами зв’язку (сполучниковим і безсполучниковим,

сурядним і підрядним).

Розділові знаки в складному реченні з різними типами сполучникового й безсполучникового зв’язку

Вправа 137. Ти – дослідник. І. Прочитайте текст. Що вам відомо про Нестора-літописця? Розкажіть про це однокласникам.

Було літо 1113 року, теплий вітерець проник у вузьке віконце келії, приголубив стомлені повіки ченця, ворухнув довгою бородою. День за днем, місяць за місяцем, рік за роком чернець Києво-Печерського монастиря Нестор описував минувшину.

Він не помічав, як спливає час: іс- торія заполонила Несторове серце. Тількидлякороткогоснуіскромної трапези підводиться він з-за столу, щоб відтак продовжити роботу над великим задумом: описати події від всесвітньогопотопудосьогодення.

Літа зігнули спину, посріблили волосся, висушили колись здорове й сильне тіло. Від довгого сидіння, від скромного хар- чу (хліб, овочі й вода) слабнуло серце, зросталися суглоби, але Нестор зневажав поклик плоті. Прагнув завершити літопис.

Про події за межами келії дізнавався від молодого монаха-по- слушника, який приносив йому хліб і воду. Невтішними були відомості: влада, гординя й багатство роз’їдають душі людей.

Скрізь чвари і неспокій. І ще одна новина: на великокняжому київському престолі новий князь – Володимир Мономах.

Історик і письменник Київської Русі, Нестор, мабуть, не до кінця усвідомлював, який неоціненний дар зробив він наступ- ним поколінням! «Повість минулих літ» стала першоосновою вивчення історії нашого народу. Було чимало інших літописів тієї пори (за часів Ярослава Мудрого було закінчено найдавніше літописне зведення), але жоден з них своєю універсальністю, послідовністю не може зрівнятися з «Повістю минулих літ»

Нестора (За Д. Степовиком).

ІІ. Спишіть перший абзац. Підкресліть граматичні основи речень. Укажіть засоби зв’язку між частинами складних речень (інтонація, сполучники – сурядні чи підрядні, сполучні слова).

ІІІ. Доведіть, що у виділених реченнях є різні види зв’язку. Який синтаксичний зв’язок між частинами складного речення тут не представлено?

ІV. Знайдіть у тексті речення, що відповідають поданим схемам.

1. […], (щоб): […].

2. […], […].

3. […], (як): […].

Крім сполучникових складних речень (склад- носурядних і складнопідрядних) і складних безспо- лучникових речень як окремий різновид виділяють складні речення з різними видами синтак сичного зв’язку. Їх ще називають складними синтаксичними конструкціями.

Складні синтаксичні конструкції поділяються на два види:

1) складні речення з сурядним і підрядним зв’язком;

2) складні речення з сполучниковим і безсполучниковим зв’язком.

1. Складніреченняізсурядниміпідряднимзв’яз-