• No results found

21 Дзвінкі й глухі приголосні

Текст 1 Текст 1

Деякі гени за вибором матері-природи передаються з покоління в покоління — від батьків до дітей. Наприклад, якщо у твою генетичну скарбничку потрапив ген прабабусі, у якому зашифровано «кирпатий ніс», то в тебе ніс буде теж такої форми (3 журналу «Професор Крейд»).

Текст 2

Хочу добру думку намалювати. Вона ж бо як паросток проросте у велике дерево життя, сіючи плоди, які теж дадуть свої пагони наступ­

ної весни. Адже коли сам подумаєш щось добре, то тихо всміхнешся.

А як довкола тебе лунатимуть світлі думки, то й світ перетвориться на неймовірний потік позитиву й радості. Добра думка має могутнє коріння, а тому впевнено стоїть на своїх ногах, а її віття видно ген дале­

ко за обрій. Та так, що чудернацькі диво-птахи злітаються до неї звід­

усіль (За Б. Гдалем).

Д о в ід к а : 1. Слово ген у перекладі з грецької означає «рід». Ген бере участь у формуванні певної спадкової ознаки. 2. Синонім до слова далеко.

П о в т о р ю єм о о р ф о г р а ф ію

1. Правопис цих слів ви вивчали в початкових класах. Запишіть їх, розкриваючи дужки та прибираючи риску.

Д(и, в)сципліна, жи(те, тете)єрадісний, к(и, і)лометр, ліво/руч, мізин^г/, с)ць, ок(и, е ) ' А \ \ .

2. Спишіть слова й поставте наголос.

Асфальт, вдячний, велосипед, вокзал, внесок, гармонія.

§ 2 3 Позначення звуків мови на письмі. Алфавіт (абетка, азбука). Співвідношення звуків і букв. Звукове значення букв

є , ї, ю , я

та

щ Пригадаймо!

Український алфавіт

Аа Бб Вв Гг Ґґ Дд Ее Єє Ж ж Зз Ии Іі Її (а) (бе) (ве) (ге) (ґе) (де) (е) (є) (же) (зе) (и) (і) (ї) Йй Кк Лл Мм Еін Оо Пп Рр Сс Тт Уу Фф (йот) (ка) (ел) (ем) (єн) (о) (пе) (ер) (ес) (те) (у) (еф)

Хх Цц Чч Шш Щщ Ьь Юю Яя (ха) (це) (че) (ша) (гца) (м’який знак) (ю) (я) Спишіть текст. У виділених словах назвіть букви.

Коли ти помічаєш зблиск першого променя на світанні, коли про­

ймає спів соловейка поміж міських висоток, ти відчуваєш таємницю своєї країни.

Рідна країна — це не тільки найвідоміші архітектурні ансамблі, це не лише знані люди. Країна — це простір сили, простір казки й глиби­

ни! Це простір, у якому все живе й дихає до найменшої дрібнички.

Щоб відчути країну, не треба їхати на край світу. Усе для щастя є поряд! Треба тільки відкритися й довіритися йому! (За Б. Гдалем).

Запам ’ятаймо!

Буква це графічне зображення звука. Звук ми чуємо й вимовляємо, а букву пишемо й бачимо.

Не можна плутати назви звуків і букв. Наприклад, слово край складається зі звуків [к], [р], [а], [й], які ми позначаємо буква­

ми к (ка), р (ер), а, й (йот).

Сукупність букв кожної мови, які розміщені в певному поряд­

ку, називають алфавітом.

За алфавітом подають слова в словниках і довідниках, склада­

ють списки тощо. Слова на однакову букву записують за алфавітним порядком наступних букв.

Наприклад: калина, картка, каштан, квіти, кишеня, клопіт, криниця.

Запишіть назви міст України в алфавітному порядку.

Вінниця, Київ, Боярка, Рівне, Ковель, Житомир, Львів, Харків, Одеса, Чернігів, Запоріжжя, Івано-Франківськ, Чернівці, Ужгород, Луцьк, Алушта, Джанкой, Полтава, Луганськ, Батурин, Суми, Яготин, Черкаси, Горлівка, Ніжин, Євпаторія, Миколаїв, Дніпро, Кропивниць- кий, Херсон, Олешки.

Прочитайте. Знайдіть порушення алфавітного порядку в переліку назв областей України. Запишіть правильно.

1. Волинська 2. Вінницька

3. Дніпропетровська 4. Донецька

5. Житомирська 6. Запорізька 7. Закарпатська 8. Івано-Франківська 9. Київська

10. Кіровоградська 11. Луганська 12. Миколаївська

13. Одеська 14. Полтавська 15. Рівненська 16. Сумська 17. Тернопільська 18. Хмельницька 19. Херсонська 20. Харківська 21. Черкаська 22. Чернігівська 23. Чернівецька 24. Львівська

Запишіть в алфавітному порядку назви міст, які знаходяться у вашій області (пять-сім).

Зонам ’ятаймо!

Кількість звуків і букв в українській мові не збігається.

Букв усього

букви на букви на м’який знак (ь),

= позначення + позначення + що не позначає голосних звуків приголосних звуків звука

33 = 10 + 22 + і

Звуків

усього = голосні + приголосні

38 = 6 + 32

Точної відповідності між звуками та буквами немає, тому що:

1) ь (м ’який знак) не позначає окремого звука:

Тернопіль |теи|)іібіи.Т| — 9 б., 8 зв.;

2) буква щпозначає два звуки [ні] і [ч]:

Батьківщина [ ба г к і ш 11 ч й і іа | — 116., 11 зв.;

3) звуки [дж \, [дз] передають на письмі двома буквами відповідно д і ж, д і з. Ці ж букви позначають окремі звуки — [а] і [ж], [а] і [з]:

віджити [в’іджйти] — 7 б., 7 зв.;

джміль [джм’иТ] — 6 б., 4 з в |

подзвонити [подзвонити] — 10 6., 10 зв.;

дзиґа [дзиґа] — 5 б., 4 зв.;

4) буква ї позначає два звуки — [йі]:

Київ [кййів] — 4 б., 5 зв.;

5) букви я , ю, е мають подвійне звукове значення:

я <

ю <

[йа] — Румунія | румун4 йа| — 7 б., 8 зв.;

[а] — Козятин [коз атин] — 7 б., 7 зв.:

[йу] — юнак [йунак] — 4 б., 5 зв.;

[у] — Ізюм [із ум] 4 б,* 4 зв,;

є <

[йе]

[Є]

Євпаторія [йевпатбр ша]

синє [сйн'е] — 4 б., 4 зв.

9 6., 11 зв.;

УсміхнімосьІ

Відтворіть текст вірша, уставляючи замість крапок пропущені я, ю, щ, ь. Запишіть відновлені слова. Позначте, скільки в них букв і скільки звуків.

Якби Якби пшоно, ..кби сіл ..,

То зварила б я кисіл...

Якби снігу та до..у, То зварила б я бор..у.

Якби трохи простокваші, То зварила б гор..ик каші.

Якби ..блука та сушки, Наварила б з перцем ..піки.

Якби гречка та овес, Наварила б я чудес.

От би вийшла смакота...

Це вам справа непроста.

М. Сингаївський

1. Розгадайте в зошиті кросворд «Країни — сусіди України».

1. Кишинів столиця .... 2. Варшава столиця .... 3. Москва сто­

лиця .... 4. Братислава — столиця .... 5. Бухарест — столиця .... 6. Буда­

пешт — столиця .... 7. Мінськ — столиця ....

2. Запишіть слова-відповіді, у яких кількість букв і звуків не збігається.

Запишіть назви країн — сусідів України. Визначте кількість звуків і букв у кожному слові.

Польща, Румунія, Росія, Білорусь, Угорщина, Молдова, Словаччина.

Прочитайте текст. Зробіть фонетичний розбір виділених слів за зраз­

ком.

Зразок. Україна [украшна]

У — [у] — голоси., ненагол.

к — [к] — приг., глух., тв.

р — [р] — приг., дзвін., тв.

а — [а] — голоси., ненагол.

ї М приг., дзвін., м’як.

[і] голоси., нагол.

н — [н] — приг., дзвін., тв.

а — [а] — голоси., ненагол.

7 букв, 8 звуків.

Наша Батьківщина — мати-Україна. Батьківщиною ми називаємо її тому, що в ній жили наші батьки й діди, а матір’ю — тому, що вона годує нас своїм хлібом, зігріває сонцем, чарує красою природи. Ми народжені в Україні, де розмовляємо українською мовою, де все для нас рідне.

Українська земля має багату історію, уславлену героїчними подви­

гами наших предків. За княжих часів українська держава була найбіль­

шою в Європі.

Це цікавоІ *

Від назв перших двох букв різних алфавітів походять слова:

абетка — від українських «а» і «бе»;

алфавіт — від грецьких «альфа» і «бета»;

азбука — від старослов’янських «аз» і «буки».

УсміхнімосьІ

1. Відгадайте загадки. Придумайте й запишіть власні загадки, подібні до поданих.

Що посеред стоїть?

Хоч і не риба, а є в Дніпрі, Десні, Дінці, Дністрі, Дунаї.

2. Загадайте їх вашим друзям, батькам і знайомим.

Прочитайте назви міст. Випишіть ті, у яких кількість звуків і букв збі­

гається.

Бердянськ, Васильків, Гадяч, Гребінка, Грем’яч, Калуш, Канів, Ковель, Макіївка, Луцьк, Львів, Маріуполь, Олександрія, Судак, Тер­

нопіль, Феодосія, Ямпіль, Яремча.

2 4 2 \ Прочитайте текст. Випишіть слова, у яких є букви, що позначають два звуки.

Назва «Україна» уперше згадується в 1187 році в «Руському лі­

тописі» на позначення земель Київщини й Переяславщини.

Український народ належить до слов’янських народів. Разом з українцями на території нашої держави мешкають білоруси, росіяни, євреї, кримські татари (киримли), караїми, кримчаки, молдавани, поляки, болгари, румуни, греки й інші народи (За О. Кучеруком).

Повторюємо орфографію

1. Запишіть слова, розкриваючи дужки та прибираючи риску.

І \ос(и, с)ред(и, е)т, п’я(т, ть) десяти, сп(и, і)льнота, право/руч, тра(н, м )вай, тр(а, о)лейбус.

2. Спишіть слова й поставте наголос.

Гриміти, директор, космонавт, милосердний, приязний, секунда.