• No results found

Розробка принципової системи пасивної безпеки колісних транспортних засобів

In document UIdt Rdt (сторінка 139-146)

переходимо до блока 7.

Даний алгоритм роботи теплового пожежного сповіщувача, який змінює пороговий рівень спрацювання, дає змогу враховувати зміну температури навколишнього середовища та її швидкість зміни не лише від кліматичних умов, але й від режимів роботи двигуна.

4.4. Розробка принципової системи пасивної безпеки

безпеки бортовим комп’ютером; граничною зміною прискорень транспортного засобу – акселерометром, а також забезпечується можливість ручного знеструмлення через блок ручного пуску.

Поставлена задача досягається тим, що система пасивної пожежної безпеки транспортного засобу, яка містить автоматичний вимикач акумуляторної батареї, що приводиться в дію за допомого комбінованого пожежного сповіщувача, який знаходиться у підкапотному просторі, блоком ручного пуску, бортовим комп’ютером чи акселерометром. Причому автоматичний вимикач акумуляторної батареї реалізований піропатроном, який відсікає позитивний заряд акумуляторної батареї та генератора, які підключені паралельно, від бортової електромережі транспортного засобу.

На рисунку 4.2 подано загальний вигляд системи пасивної пожежної безпеки транспортного засобу.

Рисунок 4.2 – Структурна система реалізації системи пасивної безпеки колісних транспортних засобів

Вихід плюса акумуляторної батареї 1 та генератора 2, які під’єднано паралельно, підключено до першого входу автоматичного вимикача електроенергії 3. До другого входу автоматичного вимикача електроенергії 3 підключено вхід комбінованого пожежного сповіщувача 4, якій розміщений у підкапотному просторі, до третього, четвертого та п’ятого входів автоматичного вимикача електроенергії 3 підключено виходи бортового комп’ютера 5, акселерометра 6 та блоку ручного пуску 7 відповідно. Вихід автоматичного вимикача електроенергії 3 з’єднано з усіма споживачами електроенергії транспортного засобу.

Запропонована система пасивної пожежної безпеки транспортного засобу працює наступним чином.

У випадку появи полум’я, диму чи (і) понаднормове зростання температури у моторному відсіку комбінований пожежний сповіщувач 4 формує сигнал та передає на вхід автоматичного вимикача електроенергії 3. Внаслідок цього активується піропатрон і відбувається відсікання позитивного потенціалу акумуляторної батареї 1 та генератора 2, які підключені паралельно.

Під час спрацювання будь якої подушки безпеки та (або) перевищення граничних значень робочих температур та (або) зменшення рівня експлуатаційних рідин, що може призвести то втрати керованості транспортного засобу, бортовий комп’ютер 5 формує тривожний сигнал та передає його на вхід автоматичного вимикача електроенергії 3, який знеструмлює транспортний засіб (у випадку, якщо це не передбачено функціями бортового комп’ютера, або це може програмуватися безпосереднього користувачем на реагування певної контрольованої ознаки).

Під час перевищення граничних значень прискорень транспортного засобу, які виникають внаслідок дорожньо- транспортної пригоди, наїзду на перешкоду, коли подушки безпеки за певних умов не спрацьовують, або взагалі відсутні, акселерометр 6 формує та передає сигнал на вхід автоматичного вимикача електроенергії 3 і відбувається знеструмлення транспортного засобу.

Окрім цього, якщо виникає необхідність, водій може в ручному режимі знеструмити транспортний засіб натиснувши на кнопку блока ручного пуску 7, який розташований на панелі приладів. При цьому блок ручного пуску формує та передає сигнал на вхід автоматичного вимикача електроенергії 3 і відбувається знеструмлення транспортного засобу.

Застосування запропонованої системи пасивної пожежної безпеки дозволить забезпечити швидке та безпомилкове знеструмлення транспортного засобу завдяки одночасному контролюванню температури та стану середовища (задимлення) у підкапотному просторі комбінованим поженим сповіщувачем; наявність і рівень експлуатаційних рідин, а також спрацювання подушок безпеки бортовим комп’ютером, граничну зміну прискорень транспортного засобу акселерометром та забезпечує можливість ручного знеструмлення. Разом з тим, використання системи пасивної пожежної безпеки транспортних засобів усуне можливість спрацювання подушок безпеки при проведенні аварійно-рятувальних робіт з деблокування потерпілих.

Розроблена принципова система пасивної безпеки колісних транспортних засобів захищена патентом України на корисну модель №122357.

Також відомі випадки з’їзду колісних транспортних засобів, за різних причин (дорожньо-транспортна пригода, несправність, людський фактор тощо), у ріки, водоймища, що призводить що швидкого занурення транспортного засобу у воду, а також в наслідок затоплень, селі та паводків, коли рівень води може швидко зростати і сягати 1,5 м та більше. Це безумовно призводить до великих труднощів та зусиль для пасажирів вибратися з салону автомобіля при защебнутих пасках безпеки та неактивних автоматичних вікноопускачах, що нерідко призводить до людських жертв [126-128].

В основу поставлено завдання створити систему безпеки для запобігання затоплення колісних транспортних засобів яка спрацьовує як в автоматичному та і в ручному режимі.

Поставлена задача досягається тим, що система безпеки для запобігання затоплення колісних транспортних засобів яка містить два піропатрони та армовану пневматичну подушку, яка розміщена у днищі колісного транспортного засобу. Піропатрони приводяться в дію двома давачами води та блоком ручного пуску, який розміщений на панелі приладів колісного транспортного засобу. Причому один давач води розміщений у моторному відсіку висоті 10 см від нижнього краю кузова, а інший у багажному відділенні на висоті 10 см від нижнього краю кузова колісного транспортного засобу у спеціально відведених місцях, що унеможливлює потрапляння води з дорожнього покриття під час руху транспортного засобу, але забезпечує спрацювання давачів, коли рівень води ззовні колісного транспортного засобу досягає відмітки 10 см від нижнього краю кузова. Причому пневматична подушка виконана з армованого матеріалу що захищає її від різного роду пошкоджень гострими предметами

для можуть знаходитися у водоймищі, зокрема це властиво під час селі. Для додаткового захисту армована пневмоподушка виконана з внутрішніми переділками, що забезпечує, спускання лише невеликого об’єму в разі її пошкодження (рис 4.3).

Рисунок 4.3 – Зовнішній вигляд розрізу пневмоподушки з внутрішніми переділками

На рисунку 4.4 подано загальний вигляд типового розміщення компонентів системи безпеки на колісних транспортних засобах.

Рисунок 4.4 – Загальний вигляд типового розміщення компонентів системи безпеки на колісних транспортних

засобах

Вихід давачів рівня води 1 та 2 підключено до входів піропатронів 4 та 5, які під’єднано паралельно. Вихід блока ручного пуску 3, який розміщений на панелі приладів транспортного засобу підключено до входів піропатронів 4 та 5, вихід яких підключено входу армованої пневматичної подушки 6.

Запропонована системи безпеки для запобігання затоплення колісних транспортних засобів працює наступним чином (рис 4.4).

У випадку досягнення рівня води відмітки 10 см від нижнього краю кузова колісного транспортного засобу давачі рівня води 1 або 2 формують та передають сигнал на вхід піропатронів 4 та 5. В наслідок цього активуються піропатрони 4 та 5 і гази розкривають та наповнюють армовану пневмоподушку 6, яка розмішується під днищем транспортного засобу та забезпечує плавучість транспортного засобу.

Окрім цього, якщо виникає необхідність, водій транспортного засобу може в ручному режимі активувати армовану пневмоподушку 6 натиснувши на кнопку блока ручного пуску 3, який розмішений на панелі приладів транспортного засобу, при цьому блок ручного пуску формує та передає сигнал на вхід піропатронів 4 та 5 і гази розкривають та наповнюють армовану пневмоподушку 6, яка розмішується під днищем транспортного засобу та забезпечує плавучість транспортного засобу.

Застосування запропонованої системи безпеки для запобігання затоплення колісних транспортних засобів дозволить забезпечити вчасне та безпомилкове виявлення збільшення рівня води, швидке розгортання та надування армованої пневматичної подушки захищеної від пошкоджень та повного спускання, що в сукупності дозволить забезпечити безпеку пасажирам колісних транспортних засобів під час паводків, селі, повені чи потрапляння у відкритті водоймища за різних причин. Разом з тим, використання системи запобігання затоплення колісних транспортних засобів полегшить проведення пошукових та аварійно-рятувальних робіт з порятунку людей у вищенаведених надзвичайних ситуаціях.

4.5 Шляхи вдосконалення нормативної бази щодо

In document UIdt Rdt (сторінка 139-146)