• No results found

При цьому

4.5. Проводи, кабелі, шнури та шинопроводи

 водогінні та інші металеві трубопроводи в землі, крім трубопроводів з горючими газами та рідинами;

 обсадні труби свердловин;

 металеві і залізобетонні конструкції будівель і споруд, які стикуються з землею;

 свинцеві оболонки кабелів, прокладені в землі (алюмінієві оболонки використовувати для цього заборонено);

 рейкові шляхи не електрифікованих залізничних колій;

 інші природні заземлювачі.

З'єднання нульових і заземлювальних провідників між собою виконується зварюванням чи болтовим з’єднанням. Місця з’єднання повинні бути доступні для огляду. Приєднання провідників до частин електроустановок теж виконується зварюванням або болтами. При цьому передбачаються заходи проти ослаблення та корозії з’єднань. Кожна частина електроустановок, яка підлягає заземленню, приєднується за допомогою окремого відводу.

Якщо встановлені вимоги до захисного заземлення чи занулення дотримані, то захист людей від уражень електричним струмом буде забезпеченим.

За конструкцією струмопровідної жили проводи бувають однодротині й багатодротинні, а залежно від кількості жил вони поділяються на одножильні, дво-, три- і багатожильні. Існують мідні гнучкі проводи, струмопровідні жили яких мають велику кількість тонких дротин.

Кабелем називають одну чи декілька ізольованих струмопровідних жил, поміщених в герметичну оболонку, поверх якої при необхідності можуть бути накладені захисні покриви.

Кабелі поділяються на силові та контрольні. Силові кабелі призначені для передачі електроенергії, а контрольні – для передачі сигналів контролю, вимірювань та керування. Силові кабелі виготовляють одно-, дво-, три- і чотирижильні. Двожильні кабелі застосовують в передачах постійного струму та в однофазних передачах змінного струму, трижильні – у трифазних передачах змінного струму без нульового провідника, а чотирижильні – у трифазних передачах змінного струму з нульовим провідником.

Силові кабелі розрізняють за напругою, площею поперечного перерізу жили, кількістю жил, а також за маркою, яка відображає конструктивну будову кабеля, матеріал жили, ізоляцію, захисні покрови.

Різновидністю провода є шнур. Шнур – це провід, що складається з двох та більше скручених між собою ізольованих жил, які мають необхідну для його використання гнучкість. Жили шнура поміщаються у спільну гнучку оболонку (переважно тканину). Шнури призначені для живлення пересувних та переносних електроприймачів.

Шинопровід – це коротка лінія електропередачі, у якій замість проводів чи кабелів використовуються жорсткі голі шини. Найбільш поширені є закриті комплектні шинопроводи, призначені для виконання функцій магістральних ліній.

Такі шинопроводи комплектуються з окремих секцій довжиною до 4м. кожна секція являє собою короб з листової сталі чи алюмінію або з твердого

поліхлорвінілу. Всередині короба по одному з його боків прикладено плоскі квадратні чи круглі голі жорсткі шини з міді, алюмінію чи біметалу.

Для ізоляції шин між собою та від металевого короба застосовуються суцільні профільні ізоляційні прокладки, держаки або опорні ізолятори, встановлені на певній відстані один від одного. Для під’єднання до шинопроводу електроприймачів служать відгалужу вальні вставки. Між собою секції з’єднуються за допомогою спеціальних перехідних з’єднувачів, що дозволяє утворити лінію потрібної довжини.

Шинопроводи прокладають по стінах, перекриттях, фермах тощо за допомогою скоб і кронштейнів, підвішують на тросах. Монтуються вони на висоті 2,5-3,0м від підлоги. Для виконання поворотів існують гнучкі секції, виконані проводами в метало рукавах.

Характеристики конструктивних елементів проводів і кабелів. Жили проводів і кабелів виготовляють є алюмінію, міді та їхніх сплавів. З міді та її сплавів виготовляють гнучкі жили, а з алюмінію та його сплавів – жорсткі. Для голих проводів жили можуть виготовляти також зі сталі ті її сплавів (сталемідні, сталеалюміневі, сталебронзові тощо).

Жили проводів і кабелів мають стандартні перерізи. Найбільш поширеними стандартними перерізами жил є такі: 0,5; 0,75; 1,0; 1,5; 2,5; 4,0; 6,0; 10; 16; 25; 35;

50; 70; 95; 120; 185; 240; 300; 400мм².

Ізоляція провідникового виробу – це покрив з діелектричного матеріалу, який оточує жилу. Ізоляція призначена для запобігання доторкування жил між собою та з іншими предметами і для захисту людини від випадкового доторкування до струмопровідної частини провода. Багатожильні проводи і кабелі мають також спільну ізоляцію жил і захисне ізоляційне покриття.

Для ізоляції провідникових виробів використовуються такі матеріали:

Гума спеціальна;

Полівінілхлорид (поліхлорвініл – ПХВ);

Поліетилен (ззовні відрізняється від ПХВ відносною прозорістю);

Кабельний папір (тільки для кабелів);

Нейрит – важкозаймистий матеріал на основі гуми з неорганічними додатками;

Кремнійорганічні матеріали;

Фоторпласт.

Захисна оболонка – це покрив, який охоплює ізольовані жили і призначений для їх захисту від агресивного середовища та механічних впливів.

Захисні оболонки проводів виготовляють такими: тканинне плетиво; ПХВ покрив; плетиво з гнучких дротиків (т.зв. екран); тонкостінна металева фальцована трубка з латунної або цинкової фольги.

Для захисних оболонок шнурів використовується мідна шлангова на гума або гнучкі види ПХВ.

Ізольовані жили кабелів захищаються оболонкою з ПХВ, поліетилену, нейриту, алюмінієвої труби, свинцевої труби.

Для захисту кабелів крім оболонки застосовується ще броня, яка виготовляється з двох плоских сталевих стрічок, навитих на кабель спірально, а також з круглого чи плоского сталевого дроту. Броня захищає кабель від сильних механічних впливів і забезпечує його довготривалу експлуатацію. Броньовані кабелі застосовують для мереж живлення, що прокладаються в землі чи у воді.

На броню наноситься ще зовнішнє покриття – шар кабельного прядива, просоченого бітумною речовиною. Він потрібний для захисту сталевої броні від корозії.

Маркування провідних виробів. Кожен провідниковий вибір (провід, кабель, шнур та шинопровід) має свою марку. За маркою можна встановити

конструктивне виконання, параметри та ізоляцію конструктивних елементів, виявити допустимі струмові навантаження тощо.

Марка складається з літер національної абетки, які визначають матеріал конструктивних елементів та інші характеристики. Нижче наведено перелік характеристик проводів, шнурів, кабелів та їхніх літерних позначень.

Матеріали конструктивних елементів позначаються такими літерами.

Жила:

Мідь – без літери;

Алюміній – літера А.

Ізоляція:

Гума, обвита бавовняним прядивом – Р;

ПХВ – В;

Поліетилен – П;

Нейрит – Н;

Кабельний папір – без літери;

Кремнійорганічний матеріал – К;

Захисна оболонка:

Шлангова гума – Р;

ПХВ – В;

Поліетилен – П;

Свинець – С;

Алюміній – А;

Тонкостінна фальцована трубка з металевої фольги – ТФ;

Плетиво дротяне (панцир) – П.

Броня:

Відсутня – Г;

З плоских стальних стрічок, покритих бавовняним прядивом – Б;

З плоских стальних стрічок без бавовняного прядива – БГ;

З круглого стального дроту з бавовняним прядивом та без нього – К, КГ;

З плоского стального дроту з бавовняним прядивом та без нього – П, ПГ;

Для інших характеристик провідникових виробів прийнято такі позначення.

Проводи:

Для закритого прокладання – С;

Для покладання в трубах – ТО;

З гнучкими жилами – Г;

З ПХВ плівкою поверх гумової ізоляції – В;

З бавовняним плетивом, просоченим лаком – Л;

З роздільною смугою між жилами з того ж матеріалу, що й ізоляція – П;

Шнури:

В загальному бавовняному плетиві – О;

Переносний легкий (переріз жили до 4 мм ²) – ПЛ;

Переносний середній (4-16 мм ²) – ПС;

Переносний важкий (більше 16 мм ²) – ПТ;

Кабелі:

Для вертикальної прокладки – В.

Розшифровка марок провідникових виробів наштовхується на певні труднощі, бо послідовність розміщення літер в них не стандартизована. Але існують певні особливості розміщення літер. Так у марках проводів на першому або другому місці обов’язково стоїть т. зв. «Базова» літера П або ПП, що означає

«Провід» та «Провід плоский». У марках шнурів на першому місці обов’язково стоїть літера Ш – «Шнур». А в марках кабелів такого орієнтиру нема, тому відсутність у марці виробу літер П і Ш означає, що це марка кабелю.

На основі аналізу всіх особливостей розміщення літер у марках провідникових виробів складено таблиці типового розміщення літер для проводів (табл.4.2), шнурів (табл.4.3) і кабелів (табл.4.4). в цих таблицях наведено літери та їхню послідовність у марці зліва направо.

Таблиця 4.2 Типове розміщення літер у марках проводів

Матер іал

Базова літера

Матеріал ізоляції Інщі характеристики

(-), А П, ПП Р, В, П, Н, К Г, С, Л, В, ТО, ТФ

Таблиця 4.3 Типове розміщення літер у марках шнурів

Матері ал жили

Базов а літера

Матеріал ізоляції

Матеріал оболонки

Інші характеристики

(-) Ш Р, В Р,В О, ПЛ, ПС

Таблиця 4.4 Типове розміщення літер у марках кабелів

Матеріал жили

Базова літера

Матеріал оболонки

Матеріал ізоляції

Броня Інщі

характеристики (-), А (-) В, П, Н, А, С Р, В, П, Н, (-) Б, БГ, К, КГ, П,

ПГ, Г

В

Наведені таблиці дозволяють складати і розшифровувати марки найбільше поширених виробів. Цифри, які поставлено в марці після літер, вказують на кількість жил та їх переріз. Розглянемо приклади:

АППВС-2х4 – провід, плоский з алюмінієвими жилами, з ПХВ ізоляцією, для закритої прокладки, двожильний з перерізом жили 4 мм ²;

ШВВ-2х1,5 – шнур з мідними жилами, з гнучкою ПХВ ізоляцією, з гнучкою ПХВ захисною оболонкою, двожильний з перерізом жили 1,5 мм ²;

ААБ-3х50+1х25 – кабель з алюмінієвими жилами, з ізоляцією з кабельного паперу, просоченого кабельною оливою, з алюмінієвою захисною оболонкою, броньований двома стальними, покритими кабельним проводом, чотирижильний, три фазні жили перерізом по 50 мм ² і нульова жила перерізом 25 мм ².

Маркування шино проводів спрощене порівняно з маркуванням проводів, шнурів, кабелів. Першою в марці шинопровода стоїть «Базова» літера (Ш - провід). Далі стоять одна або дві літери, які визначають призначення виробу (М – магістральний, Р – розподільний, ОС – освітлювальний). У третій позиції стоїть літера, яка визначає матеріал шини (А – з алюмінієвими шинами, без літери – з мідними). Як приклад наведемо марки ШМА, ШРЛ, ШОС найбільше поширених типів шино проводів.

Тривало допустимі струмові навантаження для проводів і кабелів.

Підвищення температури ізольованих проводів і кабелів понад допустиму внаслідок протікання по них електричного струму призводить до небезпечного перегрівання їхньої ізоляції, що може супроводжуватися обвугленням і навіть загорянням. Небезпечним є також перегрівання проводів і шин. Щоб цього уникнути Правилами улаштування електроустановок (ПУЕ) встановлено допустимі струмові навантаження Ідот для проводів і кабелів, при яких температура провідників не перевищує певних нормативних величин. Для ізольованих проводів і кабелів допустима температура нагрівання становить 65o С, а для голих проводів та шин - 70oС.

Тривало допустимі струмові навантаження на проводи, кабелі, шнури та шинопроводи залежать від умов їхнього охолодження, тобто від виду ізоляції та оболонки, матеріалу та кількості жил, середовища (повітря, земля) та місця (труби, лотки короби) прокладання тощо. В ПУЕ наведена значна кількість таблиць (від табл.1.3.4 до табл.1.3.35), у яких всі ці чинники враховано. Для прикладу в табл.4.5 наведено дані, взяті з табл.1.3.7 ПУЕ.

Таблиця 4.5 Допустимий тривалий струм для кабелів з алюмінієвими жилами з гумовою чи пластмасовою ізоляцією у свинцевій, полівінілхлоридній та гумовій

оболонках, броньованих та неброньованих Перері

з струмо про-

відної жили, мм²

Допустимий струм, А, для кабелів одножиль

них

двожильних трижильних

прокладених

у повітрі у

повітрі

у землі у повітрі у землі

2,5 4 6 10 16 25 35 50 70 95 120 150 185 240

23 31 38 60 75 105 130 165 220 250 295 340 390 465

21 29 38 55 70 90 105 135 165 20 230 270 320 -

34 42 55 80 105 135 160 205 245 295 340 390 440 -

19 27 32 42 60 75 90 110 140 170 20 235 270 -

29 38 46 70 90 115 140 175 210 255 295 335 385 - Наведені в таблиці ПУЕ тривало допустимі струмові навантаження отримано для температури навколишнього повітря +25oС та землі +15oС. Якщо ці температури відрізняються від прийнятих значень, то на тривало допустимі струми утворяться відповідні поправки (табл.1.3.3 ПУЕ).

Наведені в ПУЕ таблиці складено на основі теоретичних розрахунків та результатів безпосередніх випробувань провідникових виробів на нагрівання. Ці таблиці є міжнародними нормативами країн СНД, дотримання яких обов’язкове.