• No results found

4. Робота з електронним навчальним курсом

4.3. Порядок створення електронного курсу

4.3.2. Початок роботи з електронним курсом у тематичному форматі

порожній електронний курс, в ньому можна побачити 6 тематичних блоків: 1 блок у якому за замовчуванням розміщується ресурс новин та 5 секцій. Вони будуть використовуватися для розміщення інформації.

Для початку роботи з електронним курсом необхідно пересвідчитись, чи курс налаштований відповідним чином. Для цього необхідно натиснути на посилання «Редагувати параметри» на блоці курсу «Керування» (рис. 54).

40

Рис. 54. Посилання «Редагувати параметри» на блоці курсу «Керування»

Вікно редагування курсу складається з декількох частин.

Перша частина є загальною (рис. 55) і в ній вказується:

‒ повна назва курсу;

‒ коротка назва курсу;

‒ в якій категорії курсів цей курс розташований;

‒ показувати чи ні цей курс курсантам/студентам (це є корисним у тому випадку, якщо курс з певних причин необхідно приховати від курсантів/студентів);

‒ дата початку навчання у курсі – якщо при створенні електронного курсу використовується «формат-календар», то блок першого тижня буде видно в день, встановлений в цьому полі. На інші формати курсів поле не вплине, за винятком системних файлів реєстрації, які використовують цю дату як найбільш ранню для відображення;

‒ ідентифікатор курсу (для адміністраторів) – використовується тільки при зіставленні курсу від зовнішніх систем і не відображається ніде на сайті. Якщо курс має офіційний ідентифікатор, то він може бути введений, якщо ні, то поле можна залишити порожнім.

Рис. 55. Загальні налаштування електронного курсу

Наступна частина має назву «Опис» (рис. 56) і призначена для введення короткого опису електронного курсу, який буде видно у загальному переліку курсів ВУ. Тут можна вказати загальну мету курсу, для кого призначений курс, кількість годин, що відводиться на вивчення тощо. Також тут можуть бути завантажені файли з більш детальним описом курсу, але ця опція є необов’язковою.

41

Рис. 56. Опис електронного курсу

Наступна частина відповідає за «Формат курсу» (рис. 57).

Рис. 57. Налаштування формату електронного курсу В цій частині вікна, вказується:

‒ формат курсу: формат єдиної діяльності, форумний, тематичний та тижневий формат;

‒ кількість секцій (за замовчуванням – 5);

‒ як відображати приховані секції (повністю невидимі чи у згорнутому вигляді);

‒ загальний вигляд курсу (всі секції на одній сторінці чи кожна на іншій).

Наступна частина має назву «Вигляд» та відповідає за поверхневі та загальні відображення у курсі (рис. 58). Тут вказується мова інтерфейсу, показувати курсантам/студентам журнал оцінок чи ні, чи відображати звіти про діяльність у курсу, скільки новин показувати у курсі.

Рис. 58. Налаштування вигляду електронного курсу

42

Наступна частина налаштування електронного курсу відповідає за максимальний розмір завантажених файлів (навчально-методичних матеріалів) в електронний курс (рис. 59). Максимальний розмір завантажених файлів – 50 Мб.

У полі «Максимальний обсяг файлу для завантаження» встановлюється найбільший розмір файлів, що можуть надсилати студенти на цей курс. Крім того, розмір файлу має задовольняти обмеженням, встановленим адміністратором сайту Moodle. Цей параметр використовується як значення за замовченням для всіх занять курсу, але для кожного конкретного заняття викладач має можливість його уточнити

Рис. 59. Налаштування розмірів завантажених файлів в електронний курс Серед наступних налаштувань, варте уваги налаштування групової роботи в електронному курсі (рис. 60).

Рис. 60. Налаштування групового режиму роботи

У цій частині вікна можна налаштувати режим роботи з курсантами/студентами у вигляді груп у форматі примусової чи ні роботи. Це означає, що всі учасники електронного курсу будуть розбиті на групи і при перегляді їх діяльності та оцінок всі вони будуть згруповані і відображені у групах. В першому меню «Режим роботи з групами» вказується чи учасники однієї групи бачать учасників іншої групи (видимі групи) чи не бачать (окремі групи).

Після здійснення всіх необхідних налаштувань, необхідно натиснути на кнопку «Зберегти й показати», в нижній частині вікна налаштувань електронного курсу.

Тепер можна приступати до наповнення електронного курсу навчально- методичними матеріалами. Для цього необхідно перейти у режим редагування електронного курсу. Для переходу у режим редагування потрібно або натиснути на кнопку «Редагувати», яка знаходиться у правій верхній частині сторінки (рис.

43

61), або натиснути на посилання «Редагувати» на блоці курсу «Керування» (рис.

62).

Рис. 61. Кнопка «Редагувати» для переходу у режим редагування електронного курсу

Рис. 62. Посилання «Редагувати» на блоці електронного курсу «Керування»

Електронний курс має складатись з умовних трьох частин: інструктивного блоку, секцій з власне матеріалами курсу та підсумкового блоку.

Інструктивний блок повинен містити такі ресурси: зворотній зв’язок, анотація курсу, робоча програма, навчальна програма, рекомендована література, електронні версії методичних посібників та підручників (за умови що викладач є їх автором), глосарій, додаткові матеріали тощо.

Такі елементи інструктивного блоку, як анотація курсу, робоча програма, навчальна програма, рекомендована література повинні бути подані у форматі PDF. Щоб отримати текстовий файл у форматі PDF, необхідно відкрити його у середовищі MS Word¸ скористатись меню Файл→зберегти як… і у вікні збереження файлу вибрати формат PDF.

Інструктивний блок кожного електронного курсу повинен містити інформацію про курс: мета курсу, обсяг дисципліни, форма навчання, форми контролю, викладачі (рис. 63).

Рис. 63. Елемент інструктивного блоку електронного курсу

44

Для того, щоб створити такий елемент електронного курсу, необхідно в новинній секції натиснути на напис «редагувати→редагувати секцію» (рис. 64) і у вікні що відкриється ввести необхідну інформацію (рис. 65).

Рис. 64. Увімкнення редагування секції

Рис. 65. Поле для введення інформацію для інструктивного блоку В полі «Резюме» потрібно ввести усю необхідну інформацію.

Кожну наступну секцію потрібно перейменувати, вибудувавши структуру сторінки. Рекомендованою є така структура секції:

‒ теоретична частина (текст лекції у форматі PDF відповідної структури з обов’язковим вказанням плану лекції на сторінці секції, презентація до лекції (за наявності) у форматі PPT (PowerPoint), посилання на корисні ресурси в мережі Інтернет тощо);

‒ практична частина (завдання та методичні вказівки у форматі PDF до виконання лабораторних робіт, плани практичних та семінарських занять, методичні вказівки до курсового проектування, до самостійної роботи студента, перелік тем рефератів, додаткові ресурси для виконання вищевказаних робіт, тощо);

‒ контрольна частина (форма для відправлення курсантом/студентом виконаних робіт викладачу на перевірку, тестові завдання по темі).

Контрольний блок є також секцією, яка повинна називатись «Підсумковий контроль». В цій секції повинні бути розміщені екзаменаційні білети, питання до заліку, підсумкове тестування, підсумкова контрольна робота тощо).

Ця структура виступає мінімальним набором вимог до оформлення електронного курсу.

45

Якщо з дисципліни передбачено курсову роботу чи проект, то можна створити окремий блок, який міститиме завдання та теоретичну інформацію з курсового проектування.

Визначившись з назвами блоків, їх потрібно перейменувати. Для цього потрібно або натиснути на іконку , яка розміщена праворуч біля відповідної назви секції (Секція 1), або натиснути на посилання «Редагувати»→»Редагувати секцію» (рис. 66).

Рис. 66. Перейменування секції

При натисненні на іконку , з’явиться поле, у якому необхідно ввести нову назву секції (рис. 67) (секція повинна містити назву теми) і натиснути клавішу Enter.

Рис. 67. Перейменування секції

При натисненні на посилання «Редагувати»→»Редагувати секцію»

відкриється сторінка (рис. 68), яка дозволить змінити назву секції. За замочуванням поле «Назва секції» заблоковане. Для того, щоб мати можливість вписувати назву, необхідно зняти галочку у полі «Використовувати типову назву секції [Секція 1]».

Рис. 68. Перейменування секції

Тепер можна вписати назву секції і натиснути на кнопку «Зберегти зміни», яка розташована у нижній частині сторінки.

Усі блоки, які не будуть використовуватися, потрібно приховати, натиснувши на посилання «Редагувати»→»Приховати секцію» (рис. 69).

Рис. 69. Приховування секції

Розміщення інформації. Кожна секція дозволяє додати такі види ресурсів:

46

‒ файл (файл будь-якого типу, що зберігається у комп’ютері користувача або запам’ятовуючому пристрої);

‒ тека (кілька файлів);

‒ сторінка (сторінка сайту, на якій можна розмістити інформацію, скопіювавши її з документа Microsoft Word);

‒ книга (група веб-сторінок);

‒ URL (веб-посилання);

‒ напис (простий текст чи зображення на сторінці секції).

Для того, щоб добавити до секції певний ресурс необхідно натиснути на посилання «Додати діяльність або ресурс» (рис. 70)

Рис. 70. Додавання ресурсу в курсі

Відкриється наступне вікно, в якому можна вибрати необхідний ресурс та натиснути на кнопку «Додати» (рис. 71).

Рис. 71. Вибір необхідного ресурсу

4.4. Додавання ресурсів до електронного курсу