• No results found

ПОВТОРЕННЯ І УЗАГАЛЬНЕННЯ ВИВЧЕНОГО

У першому і другому класах по 29 учнів. З них 32 — хлоп чики, а решта — дівчатка. Скільки дівчаток в обох класах?

6•4  + 16  : 5  + 28  : 6  955

956 952

953

954

(24 + 21) : 9 24 : 8 + 21 : 7 (36 – 18) : 6 36 : 6 – 18 : 6 20 + 0•10 0 : 10 + 2

8•8 + 1 8•(8 + 1)

4•(15 – 9) (39 – 29) : 2

(24 – 12) : 3 (36 – 28)•3 5•8

27 : 3

У футбол грало 16 дітей, а в теніс — менше. Коли 4 фут болісти пішли грати в теніс, то гравців на обох майданчиках стало порівну. Скільки дітей грало в те ніс спочатку?

Периметр якої фігури біль ший? На скільки санти­

метрів?

Розплети «мереживо»: 100 – 9  ... .

Марійка вибила двома пострілами 8 і 6 очок. Скіль­

ки очок їй треба вибити третім пострілом, щоб на брати в сумі 20?

А D

В С

М

N К

964

965 960 961 957

958

(35 + 14) : 7 6•(27 – 18)

81 : 9 : 3 6•3 : 2 963

962 959

Доданок 25 12

Доданок 64

Сума 45 38 85

Множник 3 5 4

Множник 4

Добуток 24 40 36 20

Зменшуване 32 Від’ємник 12 48

Різниця 44 16 29

46 8

У крамниці було 27 самокатів. Третю частину са­

мокатів продали. Скільки самокатів залишилось у крамниці?

Паперовий літачок летів на висоті 18 дм. До стелі йому ще 17 дм. Яка висота кімнати в дециметрах?

Квиток у цирк коштує 8 грн, а на футбол — 5 грн.

У цирк пішло 6 дітей, а на футбол — 9. Скільки всього гривень потратили діти? (Задача на 3 дії.) 9•3  + 13  : 5  + 10  : 2 

8 дм + 7 дм = м дм 5 см + 7 см = дм см 4 ц + 9 ц = ц

6 кг + 3 кг = кг 50 к. + 50 к. = грн 18 ц – 9 ц = ц

10кг 2 кг

Яка маса одного бідона?

Тістечко коштує 4 грн, а шо коладний батончик — 5 грн. Скільки тістечок та батон­

чиків може купити мама, якщо в неї є 20 грн?

5•6 + 29 3•7 – 19

8•8 – 35 8•9 – 52

48 : 6 : 4 54 : 9 : 6

32 : 8 + 47 36 : 6 + 24 24 : 6

36 : 9

9•3 8•2

30 : 5 10 : 2

9•4 7•5 Три богатирі подолали Змія, і цар вручив їм 24 ордени. Вони поділили нагороди по рівну. Скільки орденів отримав кожен богатир?

969 966

970

971

975

976 967

968

973 974 972

Числа 9 і 4 48 і 8 24 і 4 32 і 4 54 і 9 Знайти добуток різницю частку частку суму

У бочці було 40 л квасу. Два богатирі випили по 7 л квасу кожен. Скільки літрів квасу залишилось у бочці?

20 : (3 + 2)•10 (3•5 + 25) : 10 (48 + 22) : 10 – 7 Три богатирі ведуть купати коней. Кожен богатир веде на поводах по 2 коней та ще 12 коней ідуть слідом. Скільки коней купатимуть богатирі?

Скільки на цьому малюнку куль? Скільки кубів? Скіль­

ки об’ємних фігур, що не є ні кулями, ні кубами?

Накресли квадрат зі стороною, що дорівнює найменшій стороні три­

кутника ОКМ.

35 : 5•8 10 : 5 : 2 15 : 5•0

25 : 5•1 20 : 5•10 40 : 5 : 1

О

К

М

Сплети «мереживо»: 9 + 12  ... .

28 : 4 35 : 5

18 : 2 9•5

6•1 5•10

36 : 9 24 : 3

18 : 3 7•4

3•1 8•0 Для будівництва фортеці три богатирі

принесли по 9 каменів кожний, а 8 ка­

менів привезли кіньми. Скільки всього каменів доставили?

Назви’ пропущені числа.

985

986 980

981

982 977

978 979

983 984

5 дм• = дм = 2 м 8 дм• = дм = 4 м

Запиши вирази і знайди їх значення.

1) Суму чисел 3 і 6 помножити на 5.

2) Різницю чисел 100 і 80 поділити на 4.

3) Від суми чисел 24 і 12 відняти їх різницю.

24 – 3 24 : 3 6•7 6 + 7

5•(36 : 4) 20 + 25 30 : 6 + 8 5•4

А Б В

Коли водолаз пірнув на 38 м, то до дна озера залишилося ще 15 м.

Яка гли бина озера?

Периметр якої фігури менший? На скільки сантиметрів?

Назви’ фігуру, зображену біля ліхтаря. Яку тінь від неї не можна по бачити?

Збільш числа у 7 разів. 2 4 5 6 8 9

А D

В С М

K O

Богатирський кінь коштує 6 золотих монет. Скільки таких монет потрібно, щоб купити четверо бога­

тирських коней?

32 : 8 36 : 4

28 : 4 40 : 10 20 : 10

35 : 7

18 : 2 24 : 3 7•3

5•1

5•0 7•5 Бабуся спекла 32 пиріжки. П’ятеро внуків узяли по 2 пиріжки кожен. Скільки пиріжків залишилося?

987

988

989

990

994

995 992 993 991

Обчисли з перевіркою.

39 + 58 69 – 38 90 – 59

Склади і розв’яжи задачу за коротким записом.

1­ша полиця 2­га полиця 3­тя полиця

52 кн.

29 кн.

11 кн.

?

Барон Мюнхгаузен такий влучний стрі­

лець, що одним пострілом завжди вбиває 3 качки. Якось із полювання він приніс 27 качок. Скільки пострілів зробив барон?

У діжці було 97 л води. Двоє слоненят випили по 18 л. Скільки літрів води залишилось у діжці?

Якщо швидко обертати прямокутник навко­

ло олівця, то в повітрі отримаємо циліндр.

32 : 8 + (15 – 8)•4 98 – 36 : (12 – 6)•8

3•7 + 24 8•8 – 29

36 : 4•5 21 : 3•4

18 : 2•1 40 : 5 : 1

32 : 4•10 28 : 4•5

2•9 : 3 3•8 : 4 7•5 – 32

2•7 + 45

20 – 24 : 8 35 – 35 : 7

Накресли прямокутник, ширина якого становить третю частину від довжини.

Знайди довжину ламаної.

А

В С

D 996

997

998 999

1000

1003

1004

1005 1001

1002

Склади і розв’яжи задачі за короткими записами.

Було — 12 м і 8 м Купили — 26 м Стало — ? м Було — 30 м

Відрізали — 2 рази по ? м Залишилося — 14 м

Іграшкову пірамідку, що складалася з 18 кілець, пере­

будували: 9 верхніх кілець зняли й натомість поклали 4 інші кільця. Скільки кілець має пірамідка тепер?

Цвях завдовжки 10 см забили в дошку так, що з обох сторін дошки він стирчить на 3 см. Яка товщина дошки?

Брат купив 5 цукерок по 5 к. кожна. Скільки копі­

йок здачі він отримає, якщо подасть у касу 1 грн?

(1 грн = 100 к.)

Ці об’ємні фігури називають конусами. На що вони схожі?

Сплети «мереживо»: 8 + 18  ... . 34 – 6•(8 : 2) 8•3 + 10 : 2

(18 : 9)•(14 : 2) (25 : 5)•(45 : 9) (63 : 9)•(32 : 8)

(30 : 10)•(49 : 7) (10 : 1)•(16 : 8) (36 : 4)•(36 : 6) Розплети «мереживо»: 84 – 14  ... .

За допомогою косинця знайди фігури, які мають пря мий кут.

2 3

1 4

1006

1008

1009 1010

1014 1015 1011

1012

1013 1007

Рибалка спіймав 54 рибини. Двад­

цять маленьких рибок він відпустив, а 6 великих самі вистрибнули з відра.

Скільки рибин залишилось у рибалки?

45 : 5 4•2 18 : 6 18 : 3

36 : 6 36 : 9 42 : 7 3•2

Кожна клітинка на малюнку відповідає 1 м на місце­

вості. Визнач глибину річки в місцях, які на лінійці відстаней відповідають значенням 0 м, 10 м, 20 м.

Якщо в якомусь місці змінюється не глибина річки, а висота берега, не називай цього значення.

15

5 10

0 20

Радіус малого кола дорівнює 4 см, а радіус великого — 5 см.

Знайди суму діаметрів цих кіл.

3•6 + 54 4•8 – 19

7•9 – 42 4•7 + 25

24 : 6 + 29 42 : 7 + 36

О В А

У саду посадили 4 ряди по 6 яблунь у кожному і ще 14 слив. Скіль ки всього дерев посадили?

1021 1016

1017

1019

1020 1018

2•4•5 3•3•4

35 : 5•3 40 : 5•9

20 : 4•10 15 : 5•8

30 : 5•5 28 : 4•6 Доповни умову задачі і розв’яжи її за допомогою виразу.

У дворі було 12 горобців. Спо­

чатку до них

7 горобців, а потім

5 горобців. Скільки горобців стало у дворі?

12 + 7 + 5

Не виконуючи обчислень, розташуй вирази у по­

рядку зростання величин.

1 дм + 4 см 8 дм – 3 см

6 дм + 4 см 4 дм + 1 см 2 дм + 11 см

1 дм + 13 см

На яблуні росло 12 яблук, а на груші — 15 груш. Усі фрукти зірвали і розклали порівну в 3 вази. Скільки фруктів у кож­

ній вазі?

Розплети «мереживо»: 100 – 20  ... .

У кожній із 7 коробок було по 3 тенісні м’ячики.

П’ять м’ячиків узяли для гри. Скільки м’ячиків за­

ли шилось у коробках?

Якщо швидко обертати прямокутний три кутник навколо олівця, то в повітрі отри маємо конус.

5•4 + 24 7•5 – 19

54 : 6 + 29 35 : 7 + 36

5•8 – 26 7•4 – 19

18 : 9 + 12 40 : 8 + 32 1025

1027 1028 1022

1023

1024

1029 1026

Накресли квадрат, периметр якого на 4 см більший від периметра ква­

драта ABCD.

B C

A D

На хокейному майданчику 10 по­

льо вих гравців і 2 воро тарі. Скільки рука виць у всіх хокеїстів?

Знайди значення виразу

а

: 6 + 25, якщо

а

= 0, 6, 12, 42.

1) Зменш на 19 числа: 25, 57, 81, 99.

2) Збільш на 47 числа: 12, 49, 47, 53.

Від хати до школи є дві дороги. На скільки метрів пряма дорога коротша?

Кожну сторону даного шестикутника збіль шили на 2 см. Чи можна дізна­

тися, на скільки сантиметрів збіль­

шився його пе риметр?

54 : 6 + 7•3 28 : 7 + (32 – 28)•7

52 м 19 м 56 м

Поміркуй! Чи можна з аркуша па­

перу, не розрізаючи його, зробити макет куба? циліндра? конуса? кулі?

1031

1032

1033 1034 1030

1035

1037 1036

Семеро гномів знайшли 60 полуничок. Скільки полу ни чок вони донесли додому, якщо по дорозі кожен гном з’їв по 5 ягід?

На наступній сторінці запропоновано календар на 2019 рік. У ньому буквами Пн позначений понеділок, Вт — вівторок, Ср — середа, Чт — четвер, Пт — п’ят­

ниця, Сб — субота, Нд — неділя. На який день тижня припадає перший день у році? останній день у році?

У році 12 місяців. Найкоротший з них — лютий. Ви­

знач за календарем, на який день тижня припадає останній день лютого у 2019 році.

Знайди в календарі всі місяці, що мають 31 день.

Це найдовші місяці в році.

35 : 5•2 45 : 5•6 30 : 5•8 16 : 4•5 24 : 4•3 28 : 4•5 15 : 5•4 18 : 3•2 У театрі працюють 36 артистів. Четверта час тина з них співає, а решта — тан цю ють.

Скіль ки танцюристів працює в театрі?

У кожній парі зображених годинників перший по­

казує час від полудня до опівночі, а другий — від опівночі до полудня. Котру годину показує кожен годинник? Скільки часу минуло між показами го­

динників А і Б? між показами годинників В і Г?

Числа 4 і 6 21 і 3 21 і 3 4 і 6 Знайти добуток різницю частку суму

а

20 30 15 45 25 35 10 40

а

: 5

1041

1042

1043 1044

1045

1046 1038

1039

1040

2019 рік

Січень

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Лютий

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

Березень

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Квітень

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Травень

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Червень

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Липень

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Серпень

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Вересень

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд 2 3 4 5 6 7 18 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Жовтень

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Листопад

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Грудень

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд 2 3 4 5 6 7 18 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Доповни умову задачі і розв’яжи її за допомогою виразу.

За день у кафе приготували 23 порції шоколадного морозива, полуничного — на 7 порцій , ніж шоколадного, а бананового — на 3 порції , ніж полуничного. Скільки порцій бананового морозива приготували в кафе?

23 – 7 – 3

На попередній сторінці подано календар. Назви весняних місяців у ньому виділено зеленим ко­

льором, літніх — червоним, осінніх — оранжевим і зимових — синім. Прочитай назви місяців кожної пори року.

Через декілька днів настане літо. Полічи, скільки в ро ці літніх днів.

Знайди значення виразу 58 – 5•а, якщо а = 0, 1, 2, 5, 10.

Скільки повних тижнів було у травні? А скільки непов них?

коштує стільки, скільки і ра­

зом. Яка іграшка дорожча: літак чи автобус?

24 : 4 + 63 78 – 18 : 2

4•6 + 24 3•7 + 29

54 – 40 : 5 18 : 3 + 46

5•6 + 28 32 – 3•9 Ці об’ємні фігури називають циліндрами. На що вони схожі?

Леопард може стрибнути на 7 м, що на 1 м далі, ніж собака. Знайди довжину стрибка антилопи, якщо вона може стрибнути на 4 м далі від собаки.

1049

1055 1054 1053 1051 1050 1048 1047

1052