• No results found

§ 26. Види кровотеч. Ознаки та швидке розпізнавання загрозливої для життя кровотечі

Використовуючи малюнок-схему та прига- давши курс біології, охарактеризуйте кровоносну систему людини.

Розгляньмо види кровотеч, які виникають внаслідок ураження людини. Визначено, які з них можуть бути смер- тельно небезпечними, якщо вчасно не надати медичної до- помоги. Кожна людина повинна вміти швидко їх визначити, щоб своїми правильними діями врятувати життя постражда- лому.

Одним з найбільш частих та небезпечних наслідків по- ранення, інших травм та опіків є кровотеча — вихід крові зі свого русла в тканини і порожнини організму (черевну, гру- дну, суглоби тощо) або назовні.

У разі поранення великих судин, що супроводжується

значною крововтратою, може настати смерть через різке зниження кров’яного тиску, припинення циркуляції крові в мозку, серці, легенях та нестачі кисню для живлення тка- нин. Особливо чутливими до припинення кровопостачання є нервові клітини мозку, які безповоротно гинуть через кілька хвилин, що призводить до смерті від порушення фун- кції життєво важливих центрів.

Відомо, що зниження систолічного (пульсового) артеріального тиску до 80 мм рт. ст. внаслідок гострої крововтрати є дуже небезпечним для життя людини, так як компенсаторні механізми не встигають виникнути і попередити кисневе голодування мозку.

Тяжкість кровотечі визначається не тільки абсолютною величиною крововтрати.

Стан пригнічення, страху, втоми, голоду, виснаження від довготривалого захворювання погіршують наслідки кровотечі.

Кількість (об’єм) крові в дорослої людини 4–6 л, у середньому — 5 л. Ро- зрізняють три ступені гострої крововтрати: легкий ступінь — до 1 л; середньої тяжкості — до 1,5 л і тяжка крововтрата — понад 1,5 л крові. Швидка кро- вовтрата — близько 1,5 л — небезпечна для життя; крововтрата понад 2,5 л крові є смертельною.

Кровотеча буває зовнішньою, за якої кров із рани виливається назовні, й внутріш- ньою, коли кров із кровоносних судин та ушкоджених органів потрапляє в порожнину тіла або в тканини організму (крововилив).

Внутрішня кровотеча зазвичай виникає внаслідок сильного удару об тупий предмет, наприклад, у разі падіння на руль під час автомобільної аварії або з великої висоти. При

93 цьому може статися розрив внутрішніх органів, який найчас-

тіше й зумовлює внутрішню кровотечу. Прихованою назива- ють внутрішню кровотечу, коли не визначено місце ушко- дження кровоносної судини.

Загальні симптоми характерні для всіх видів кровотеч, у тому числі й для внутрішніх кровотеч у різні порожнини. Їм властиві блідість, запаморочення, частий слабкий пульс, про- гресуюче зниження артеріального тиску. Залежно від того, яка судина ушкоджена, кажуть про кровотечу капілярну, ве- нозну і артеріальну.

При капілярній кровотечі (іл. 26.1) кров сочиться з повер- хні ушкодженої тканини. У цих випадках підняття ушкодженої частини тіла та накладання пов’язки достатні для зупинки кро- вотечі (іл. 26.2).

Капілярна кровотеча Підняти кінцівку Накласти асептичну пов’язку

Іл. 26.2. Алгоритм допомоги в разі капілярної кровотечі

Інколи вона може зупинитися самостійно. Накладена чиста пов’язка, крім того, захищає рану від забруднення та потрапляння хвороботворних мікроорганізмів. Її називають асепти- чною (іл. 26.3).

Іл. 26.3. Накладена асептична пов’язка Іл. 26.4. Венозна кровотеча

Але варто пам’ятати, що зупинити велику капілярну кровотечу буває досить скла- дно, особливо у випадку порушення зсідання крові.

За венозної кровотечі кров має темно-червоне забарвлення; витікає вона не крапли- нами, а безперервно й повільно (іл. 26.4). Витікання струменем, що не пульсує, буває тільки у разі поранення великої вени. Для припинення її необхідно підняти ушкоджену кінцівку й накласти компресійну пов’язку (іл. 26.5, 26.6). Якщо є можливість, до неї при- класти міхур з льодом на 10–15 хвилин (іл. 26.7).

Іл. 26.1. Капілярна кровотеча

94

Венозна кровотеча Підняти кінцівку Накласти компресійну пов’язку Іл. 26.5. Алгоритм домедичної допомоги в разі венозної кровотечі

Іл. 26.6. Компресійна пов’язка Іл. 26.7. Міхур з льодом

У момент вдиху у великих венах шиї тиск крові нижче за атмосферний, і тому вна- слідок їх поранення можливе потрапляння туди бульбашок повітря (іл. 26.8). Це може спричинити закупорку мозкових судин або судин серця (повітряна емболія) і смерті постраждалого.

Іл. 26.8. Венозна кровотеча з рани шиї Іл. 26.9. Артеріальна кровотеча Артеріальна кровотеча виникає внаслідок порушення цілісності артерій, кров виті- кає з рани сильним пульсуючим струменем яскраво-червоного кольору (іл. 26.9). Така кровотеча може досить швидко призвести до гострого знекровлення. Самостійно така кровотеча зупиняється дуже рідко. Артеріальна кровотеча може досить швидко призве- сти до смерті у зв’язку з порушенням функцій мозку і серцево-судинної системи.

Масивною називають таку кровотечу, яка є загрозливою для життя людини.

Вона може бути артеріальною, венозною або з одночасним ушкодженням артерій і вен.

Масивна кровотеча характеризується наявністю хоча би однієї з вказаних нижче ознак:

■ пульсуючий характер і постійне витікання крові з рани (іл. 26.10, 26.11);

95 26.10. Витікання крові

з рани сильним пульсуючим струменем яскраво-

червоного кольору

26.11. Пульсація крові з рани, та калюжа крові, що швидко збіль- шується (схематичне зображення)

26.12. Калюжа крові, що швидко збільшується, унаслідок поранення плеча

■ калюжі крові, що швидко збільшується на поверхні, де лежить постраждалий (іл. 26.11, 26.12);

■ інтенсивне просякання кров’ю одягу або пов’язки в ділянці рани (іл. 26.13, 26.14);

26.13. Інтенсивне просякання кров’ю одягу 26.14. Інтенсивне просякання кров’ю

пов’язки в ділянці рани Крім цього, імовірними факторами масивної кровотечі вважають:

■ часткову або повну ампутацію кінцівки (іл. 26.15);

■ непритомність (повна або часткова) (сплутаний її стан) у постраждалого за наявності кровотечі (іл. 26.16).

26.15. Часткова ампутація кінцівки Іл. 26.16. Стан непритомності в пораненого

за наявності кровотечі

Швидке виявлення масивної кровотечі скорочує час зупинки кровотечі, зменшує ймовірність розвитку шоку і створює передумови для збереження життя людини.

Унаслідок кровотечі зі шлунка може бути блювання, що зовнішнім виглядом нага- дує кавову гущу. У таких випадках вживання їжі і пиття категорично забороняється, хво- рого вкладають на спину, кладуть міхур з льодом на підребер’я і викликають лікаря.

Щадне транспортування, абсолютний спокій, холод на потилицю необхідні у випа- дках травмування голови, особливо за появи кровотечі з вух і носа.

Не треба легковажно сприймати внутрішнє ушкодження як «простий синець».

Огляньте постраждалого, намагаючись визначити, чи є в нього травми внутрішніх орга- нів. Коли він скаржиться на сильний біль або не може поворухнути кінцівкою, а також

96

коли ви вважаєте, що отримана травма достатньо серйозна і може викликати тяжкі вну- трішні ушкодження, негайно викликайте «швидку медичну допомогу».

У разі кровохаркання потрібно надати хворому напівсидяче положення, а на ніс по- класти міхур з льодом. Розмовляти і вживати їжу хворому не дозволяється. Можна лише прополіскувати рот холодною підсоленою водою. Негайно подзвоніть «103».

Таким чином, уміння своєчасно розпізнати зовнішню кровотечу, запідозрити внут- рішню кровотечу дозволить вам усунути одну з імовірних причин смерті.

Внутрішню кровотечу виявити значно важче, ніж зовнішню, бо її ознаки не такі виразні й можуть з’явитися згодом. Обов’язковою умовою виникнення внутрішньої кровотечі є удар у ділянку грудної клітки і живота людини. На місці удару шкіра синіє. Можуть виникати ушко- дження внутрішніх органів з кровотечею в порожнини тіла. У постраждалого спостерігають ча- стий слабкий пульс, часте дихання, бліду шкіру, прохолодну або вологу на дотик, нудоту, блю- вання, відчуття спраги, зниження рівня свідомості. Імовірне виділення крові з природних отворів організму (рот, ніс, вушний прохід, пряма кишка тощо).

За підозри на ушкодження внутрішніх органів потрібно забезпечити постраждалому спокій (положення лежачи) і викликати лікаря. Перед цим бажано накласти на живіт чи груди міхур з льодом чи холодною во- дою. Холодний компрес полегшує біль і знімає припухлість. Використовуючи лід, загорніть його в марлю, рушник або тканину, перш ніж прикладати до ушкодженої ділянки. Прикладайте холод на 15 хвилин через кожну годину.

Види кровотечі. Алгоритм допомоги за капілярної кровотечі.

1. Що таке кровотеча і чим вона небезпечна?

2. Які бувають кровотечі і коли вони виникають?

3. Якими є ознаки капілярної, венозної та артеріальної кровотеч?

4. Які загальні ознаки кровотеч?

5. Що таке масивна кровотеча і які її характерні ознаки?

6. Які ознаки і небезпеки внутрішньої кровотечі?

7. У чому полягає домедична допомога у разі травм різних ділянок тіла з можли- вою внутрішньою кровотечею?

8. Ситуативні завдання.

Завдання №1 «Ви — свідок ДТП»

Під час ДТП машина з’їхала в кювет; відчувається запах бензину, який капає з правого боку авто.

Постраждалих двоє: водій і пасажирка.

У водія спостерігається втрата притомності, деформація правої нижньої кінцівки. Неозброєним оком можна визначити відкритий перелом ноги в ділянці стегна, кров’ю просякнутий одяг, пляма шви- дко збільшується, видно уламок кістки.

Пасажирка притомна, адекватно реагує, легкий стан шоку. Видимих поранень немає, кровотеча відсутня. Пасажирка була пристебнута паском безпеки. Вона повідомляє, що водій є носієм ВІЛ.

• За якими ознаками можна визначити вид кровотечі в постраждалого водія? Чим вона небезпечна для життя? Ще які ознаки характерні для такої кровотечі?

• Чим можна пояснити стан непритомності у водія?

• Чи можна кровотечу у водія вважати масивною? За якими ознаками?

Завдання № 2 «Ви — свідок вуличної бійки»

Ідучи на курси самодопомоги, ви придбали в аптеці для практичних занять три рулони стерильних бинтів, рукавички, вату та джгут-турнікет СПАС і випадково стали свідком вуличної бійки.

Почувся крик, брязкіт скла… Компанія розбіглась, залишивши на дорозі пораненого хлопця, який притискає руками закривавлену шию. Говорити не може, кров яскраво-червона, пульсуючим струменем витікає з шиї.

• Який вид кровотечі в постраждалого хлопця? За якими ознаками?

• Чи можна кровотечу в постраждалого вважати масивною? Ще які ознаки характерні для неї?

• Чи є небезпека для життя постраждалого і чому? Які ще ознаки вказують на цю небезпеку?

97

§ 27. Техніка застосування прямого тиску на рану

• Завершіть висловлювання, яке є визначенням терміна: «Порушення анатомічної ці- лісності покривних або внутрішніх тканин на всю їх товщину — це... ».

• Продовжте поданий синонімічний ряд прикметників, які описують поняття

«рана»: різана, колота, рвана...

Іл. 27.1. Схема, що ілюструє інформацію про час, наявний у рятівника для допомоги постраждалому (залежно від пораненої частини тіла)

Щоб врятувати життя людини, у якої масивна кровотеча, треба якнайшвидше її зу- пинити. Домедичну допомогу надають постраждалим з масивною кровотечею негайно після отримання травми. Усунувши небезпеки, які виникають на місці події, необхідно застосувати прямий тиск на рану як першочерговий метод тимчасової ситуативої зупи- нки кровотечі. Для цього використовують не лише медичні засоби, але й підручні.

■ При огляді постраждалого важливо звернути увагу не на визначення типу кровотечі, а на методи її зупинки. У разі виявлення масивної кровотечі дійте швидко, відповідно до визначеного алгоритму, бо найближчі кілька хвилин життя пораненого в небезпеці (іл. 27.1).

Алгоритм надання домедичної допомоги під час масивних кровотеч (тих, що загрожують життю людини). Оцініть за іл. 27.2, 27.3. ситуацію і пе- реконайтеся у власній безпеці.

Іл. 27.2. Визначення небезпеки Масивна кровотеча черезрани

шиї, стегна і пахової ділянки, плеча і пахвової ямки

смерть настає протягом

обличчя,

волосистої частини голови, передпліччя, гомілки і тулуба

двох хвилин однієї години

98

Іл. 27.3. Небезпеки надзвичайних ситуацій мирного часу

Якщо вас буде травмовано, ви не зможете надати допомогу постраждалому. Теле- фонуйте за номером «101» за наявності небезпеки природного або техногенного похо- дження. Телефонуйте за номером «102», якщо є загроза кримінальної небезпеки. Можна звернутися по допомогу за єдиним безкоштовним телефонним номером виклику екстре- них служб «112» або «103».

■ Обов’язково одягніть латексні рукавички (за їхньої відсутності — використовуйте зви- чайні поліетиленові пакети) і захисні окуляри та марлеву пов’язку. Ці засоби:

– допоможуть попередити потрапляння крові на дрібні ушкодження шкіри рук та слизову оболонки ока;

– захистять вас від патогенних мікроорганізмів, що передаються через кров.

Одразу після надання домедичної допомоги добре помийте руки з милом, навіть якщо ви вдягали рукавички; якщо на слизову ока потрапила кров, необхідно промити його теплою чистою водою та звернутися за консультацією до лікаря.

За офіційними даними, кожен сотий мешканець України заражений збуд- ником хвороби, який передається через кров: вірусний гепатит, СНІД тощо.

Під час надання домедичної допомоги подбайте про особисту безпеку.

■ Розпочніть надання допомоги тоді, коли вам нічого не загрожує.

Якщо ваша безпека під загрозою, то дійте згідно з алгоритмом, що наведено на іл. 27.4, і наступними рекомендаціями.

Іл. 27.4. Дії під час небезпеки

99

■ Покиньте небезпечне місце, знайдіть укриття і перемістіть постраждалого.

■ Висловлюйте поради на відстані.

■ Щоб перевірити, чи постраждалий притомний, запитайте про те, що потребує відповіді.

■ Якщо людина відповідає, то порадьте йому самотужки зупинити кровотечу: накласти джгута чи здійснити прямий тиск на рану.

■ Запропонуйте йому (якщо це можливо) переміститись у безпечне місце та продовжити надавати самодопомогу.

■ Зателефонуйте до служби порятунку («101») або за єдиним безкоштовним телефонним номером виклику екстрених служб «112» (іл. 27.5).

Іл. 27.5. Автомобіль

служби порятунку

Іл. 27.6. Автомобіль екстреної (швидкої) медичної допомоги

Іл. 27.7. Наряд поліції

■ Підтримуйте контакт з постраждалим до прибуття бригади швидкої допомоги;

У випадку, коли місце події безпечне, дійте за алгоритмом ABC.

A (Alert) Тривога

• покличте на допомогу інших людей; зателефонуйте «103» або «112» до екстреної (шви- дкої) медичної допомоги (або попросіть когось зробити це); служба забезпечить виїзд бригади на місце події (іл. 27.6) і, за потреби, наряду поліції (іл. 27.7);

B (Bleeding) Кровотеча

• забезпечте доступ до рани, визначте локалізацію та знайдіть джерело кровотечі.

Для цього зніміть або послабте одяг, розріжте його ножицями або ножем (іл. 27.8);

рану оголіть так, щоб можна було повністю її побачити і виявити поранення, які не були помічені відразу.

Іл. 27.8. Розрізання одягу ножицями Іл. 27.9. Фіксація стороннього тіла в рані Не намагайтеся повністю очистити рану. Одяг або інші предмети, які прилипли або застрягли в рані, мають там залишатися, щоб уникнути збіль- шення кровотечі.

Якщо в рані застрягло стороннє тіло, не виймайте його. Перев’яжіть місце по- ранення навколо нього і обв’яжіть його ватно-марлевою пов’язкою. Поверх, для стабілі- зації, можна накласти фіксуючу пов’язку (іл. 27.9).

Є чимало способів зупинки кровотечі, але вони мають спільну особливість — сти- скання кровоносних судин зупиняє кровотечу.

100

Техніка прямого тиску на рану

C (Compress) Притисни: застосуйте прямий тиск на рану для зупинки кровотечі.

Якщо у вас немає медичних засобів, то закрийте рану будь-якою чистою тканиною (наприклад сорочкою) і накрийте рану, що є джерелом кровотечі (іл. 27.10); якщо під руками є марлеві серветки або бинт — використовуйте їх.

Притисніть тканину до рани і натискайте з максимальною силою (іл. 27.11).

Це допоможе стиснути ушкоджені кровоносні судини, надасть можливість крові згорнутися, виграти час для підготовки інших кровозупинних засобів (засоби для тампо- нування, джгут, турнікет) і забезпечить час для обміркування подальших дій. Чиніть тиск протягом не менше 3 хв.

Іл. 27.10. Накрити рану кінцівки чистою тканиною

Іл. 27.11. Притисніть обома руками тканину до рани кінцівки

Якщо, внаслідок прямого тиску на рану, кровотеча зупинилася або незначна — на- кладіть компресійну пов’язку (іл. 27.12) (дивись тему: «Техніка накладання компресійної пов’язки»).

Іл. 27.12. Компресійна пов’язка Іл. 27.13. Тампонування рани

Якщо кровотеча триває, а рана велика й глибока, спробуйте затампонувати — «за- повнити» рану тканиною, бинтом або (якщо кровотеча внаслідок тампонування зупини- лась чи незначна) накладіть компресійну пов’язку або утримуйте тиск на рану до при- буття бригади швидкої допомоги (іл. 27.13) (див. тему «Техніка тампонування рани»).

Норматив прибуття машини екстреної (швидкої) медичної допомоги: у місті — 10 хвилин; за межами міста — 20 хвилин.

а б

Іл. 27.14. Прямий тиск на рану пальцями з підняттям кінцівки:

а — малюнок-схема; б — фото

Іл. 27.15. Самостійне прове- дення прямого тиску на рану

101 Можливий інший варіант здійснення прямого тиску на рану. Для цього необхідно, якщо можливо, надати травмованій кінцівці такого положення, за якого вам буде зручно максимально натиснути на рану пальцями або долонею, причому краще це зробити через стерильну марлю або шматок чистої тканини (іл. 27.14 а, 27.14 б).

Якщо поранений притомний, ви можете запропонувати йому самому здійснити пря- мий тиск на рану, якщо його стан дозволяє це зробити (іл. 27.15). Якщо через певний час кровотеча припиниться або значно зменшиться, накладіть компресійну пов’язку.

Прямий тиск на рану застосовують і в разі поранення шиї (іл. 27.16). Після накла- дення чистої серветки на рану її притискають однією рукою рятувальника. Надалі можна здійснювати тиск на рану, використовуючи джгут, перекинутий через протилежне плече (іл. 27.17), або наклавши пов’язку через підпахвову ділянку (іл. 27.18).

Іл. 27.16. Прямий тиск на рану шиї однією рукою

Іл. 27.17. Прямий тиск на рану шиї за допомогою джгута, перекину-

того через протилежне плече

Іл. 27.18. Прямий тиск на рану, наклавши пов’язку че- рез підпахвову ділянку

«МАЮ ЧЕСТЬ»

Уночі в Боярці перехожий урятував 19-річного хлопця, який стікав кров’ю на вулиці. Олексій Оришич, який повернувся у від- пустку з району бойових дій, побачив лежачого на тротуарі хло- пця з пораненням шиї. Йому вдалося затиснути рану рукою і ча- стково зупинити кров, після чого він викликав поліцію.

Поліцейські оперативно доправили постраждалого до най- ближчої лікарні. У хлопця була ушкоджена сонна артерія. Пора- нення він отримав під час сварки, коли заступився за товариша.

Поліцейські затримали нападника.

За матеріалами https://ru.tsn.ua/vypusky/tsn/vipusk-tsn-19-30-za-22-bereznya-2017-roku- 827437.html Домедична допомога в разі масивної кровотечі. Алгоритм АВС. Техніка пря- мого тиску на рану.

1. Які небезпеки можуть загрожувати життю особи, яка планує надати домедичну допомогу постраждалому?

2. Як діяти особі, яка планує надати домедичну допомогу постраждалому, у випа- дку виявлення небезпеки для її життя?

3. Якими є правила особистої безпеки в разі надання домедичної допомоги постра- ждалому із кровотечею?

4. Який алгоритм домедичної допомоги постраждалому з масивною кровотечею?

5. Як здійснити доступ до рани за масивної кровотечі і в чому полягає її обробка?

6. Яка послідовність надання домедичної допомоги постраждалому з масивною кровотечею під час поранення кінцівки, у випадку, коли місце події безпечне?

7. Яка послідовність надання домедичної допомоги постраждалому з масивною кровотечею під час поранення шиї?

8. Прочитайте описи конкретних ситуацій і дайте відповіді на запитання.

102

Ситуаційне завдання №1 «Ви — свідок ДТП»

Під час ДТП машина з’їхала в кювет; відчувається запах бензину, який капає з правого боку авто.

Постраждалих двоє: водій і пасажирка.

У водія спостерігається втрата притомності, деформація правої нижньої кінцівки. Неозброєним оком можна визначити відкритий перелом ноги в ділянці стегна, кров’ю просякнутий одяг, пляма шви- дко збільшується, видно уламок кістки.

Пасажирка притомна, адекватно реагує, легкий стан шоку. Видимих поранень немає, кровотеча відсутня. Пасажирка була пристебнута паском безпеки. Під час огляду вона повідомляє, що водій є носієм ВІЛ.

1. Які небезпеки можуть загрожувати життю особи, яка планує надати домедичну допомогу постраж- далому водію?

2. Як діяти особі, яка планує надати домедичну допомогу постраждалому водію, у випадку виявлення небезпеки для її життя?

3. Якими є правила особистої безпеки в разі надання домедичної допомоги постраждалому водію?

4. Який алгоритм надання домедичної допомоги постраждалому водію?

5. Як здійснити доступ до рани постраждалому водію і в чому полягає її обробка?

6. Яка послідовність надання домедичної допомоги постраждалому у разі, коли місце події безпечне?

Ситуаційне завдання № 2 «Ви — свідок вуличної бійки»

Ідучи на курси самодопомоги, ви придбали в аптеці для практичних занять три рулони стерильних бинтів, рукавички, вату та джгут-турнікет СПАС і випадково стали свідком вуличної бійки.

Почувся крик, брязкіт скла... Компанія розбіглась, залишивши на дорозі пораненого хлопця, який притискає руками закривавлену шию. Говорити не може, кров яскраво-червона, пульсуючим струмом витікає з ділянки шиї.

1. Які небезпеки можуть загрожувати життю особи, яка планує надати домедичну допомогу поране- ному хлопцю?

2. Як діяти особі, яка планує надати домедичну допомогу пораненому хлопцю, у випадку виявлення небезпеки для її життя?

3. Якими є правила особистої безпеки при наданні домедичної допомоги пораненому хлопцю?

4. Який алгоритм надання домедичної допомоги пораненому хлопцю?

5. Яка послідовність надання домедичної допомоги пораненому хлопцю у випадку, коли місце події безпечне?

§ 28–29. Техніка накладання турнікета на верхні та нижні кінцівки

Що ви пам’ятаєте з уроків «Основи здоров’я» та «Біологія» про джгут, меха- нізм його дії та техніку використання?

Пригадайте алгоритм АВС; зазначте, для чого його склали й висловте своє припущення щодо його ефективності.

Накладання джгута-турнікета — один з основних методів зупинки масивних крово- теч на кінцівках. Його вважають основним у разі артеріальної кровотечі. Кожна людина повинна вміти його застосувати і як самодопомогу, і як взаємодопомогу.

Алгоритм надання домедичної допомоги в разі масивних кровотеч на кі- нцівках. Розгляньмо продовження алгоритму, бо з його початком ви ознайо- милися на попередніх заняттях.

103 Правила накладання джгута та джгута-турнікета

Ситуація. Після проведення прямого тиску на рану кінцівки протягом 3–5 хвилин (іл. 28.1), кровотеча продовжується; при цьому неможливо провести тампонування рани (або воно неефективне). Але на місці події наявні турнікет, джгут або джгут-закрутка з підручних засобів, тому подальша послідовність ваших дій має відповідати алгоритмові, описаному нижче.

■ Перевірте притомність постраждалого:

- за допомогою запитання, яке потребує відповіді;

- оцініть його реакцію на біль: щипніть за шкіру на відкритій ділянці тіла (іл. 28.2) або натисніть на мочку вушної раковини (іл. 28.3);

- якщо постраждалий не реагує, то дійте за алгоритмом АВС для визначення зупинки кровообігу та одночасно продовжуйте зупинку кровотечі;

- якщо постраждалий реагує на подразники, продовжуйте тільки заходи зупинки крово- течі;

Іл. 28.1. Прямий тиск на рану протягом 3–5 хв

Іл. 28.2. Щипніть за шкіру на відкритій ділянці тіла

Іл. 28.3. Натисніть на мочку вушної раковини

■ за наявності на місці події джгута або турнікета, його слід накласти на кінцівку (плече, передпліччя, стегно, гомілку) на 5–7 см вище джерела кровотечі;

якщо ви не бачите джерела — накладайте максимально високо;

■ накладайте джгут безпосередньо на одяг, не варто знімати чи розрізати його;

■ накладаючи джгут, створіть необхідний тиск до повної зупинки кровотечі з рани;

■ якщо ви наклали джгут і зупинили кровотечу, його не можна знімати до прибуття бригади швидкої допомоги;

■ якщо кровотеча не зупинилася після накладання джгута, слід перевірити правиль- ність його накладання і, за наявності, накласти другий джгут вище за перший поруч із ним;

■ якщо кровотеча не зупинена, а джгута або турнікета немає, треба накласти джгут-за- крутку з підручних засобів. Під час підготовки цих засобів слід продовжити прямий тиск на рану із зусиллям, доповнивши його, якщо можливо, тампонуванням рани;

■ навіть після повної зупинки кровотечі не залишайте постраждалого без нагляду до приїзду бригади швидкої допомоги, перевіряючи кожні дві хвилини притомність по- страждалого, наявність у нього дихання і серцебиття.

Види джгута та джгута-турнікета

Отже, якщо кровотеча на кінцівці не зупинилась після прямого тиску на рану, ком- пресійної пов’язки і тампонування рани, завершальним кроком має бути: накладання джгута або джгута-турнікета. Найпоширеніші з них: джгут з еластичної гуми типу Ес- марха (іл. 28.4), спеціальний джгут (турнікет) типу САТ (іл. 28.5) українського виробни- цтва СПАС або СІЧ (іл. 28.6) і джгут-закрутка (турнікет) з підручного матеріалу.