• No results found

© І.Г. Савка, 2013

УДК 616.718-001.5-073:340.6

І.Г. Савка

СУДОВО-МЕДИЧНЕ ЗНАЧЕННЯ СТРУКТУРНО-ФУНКЦІОНАЛЬНИХ

Таблиця 1 Об’єм пор твердого матриксу та води у зразках великої гомілкової кістки (N=192)

Велика гомілка, поверхня

Об’єм пор твердого матриксу

(Vп) Об’єм води у твердому матриксі (Vв) M±m Мінімум Максимум S.D. M±m Мінімум Максимум S.D.

Верх- ня тре- тина

Передня 0,121±

0,0089 0,075 0,167 0,0357 0,026±

0,0029 0,008 0,038 0,0117

Задня 0,095±

0,0079 0,056 0,128 0,0317 0,009±

0,0010 0,004 0,013 0,0040

Медіальна 0,052±

0,0027 0,040 0,069 0,0108 0,003±

0,0001 0,002 0,003 0,0005

Латеральна 0,075±

0,0082 0,030 0,105 0,0328 0,006±

0,0009 0,001 0,010 0,0040

Сере- дня тре- тина

Передня 0,067±

0,0057 0,047 0,099 0,0228 0,007±

0,0011 0,004 0,013 0,0043

Задня 0,060±

0,0061 0,032 0,086 0,0246 0,003±

0,0006 0,001 0,006 0,0024

Медіальна 0,022±

0,0022 0,014 0,032 0,0087 0,001±

0,0001 0,001 0,002 0,0005

Латеральна 0,014±

0,0007 0,012 0,019 0,0028 0,001±

0,0001 0,001 0,001 0,0020

Ниж- ня тре- тина

Передня 0,087±

0,0064 0,055 0,122 0,0255 0,009±

0,0011 0,004 0,015 0,0043

Задня 0,048±

0,0051 0,031 0,077 0,0204 0,003±

0,0005 0,001 0,005 0,0018

Медіальна 0,061±

0,0074 0,017 0,083 0,0296 0,004±

0,0006 0,001 0,006 0,0023

Латеральна 0,036±

0,0057 0,016 0,074 0,0228 0,002±

0,0003 0,001 0,004 0,0013

рядок (в 1,8 раза) по передній поверхні верхньої третини великої гомілки; у середній третині гомі- лки значення Vо по передній (максимальні) і зад- ній поверхнях переважають над медіальною і латеральною (мінімальні) поверхнями, а в нижній третині наявне в 1,5 раза переважання показників Vо по передній поверхні над медіальною. При цьому констатовано збільшення показників Vо у напрямку від нижньої і верхньої до середньої третини кістки.

Згідно з даними порівняльного аналізу цієї таблиці показників Vм, у верхній третині великої гомілки мінімальні їх значення припадають на медіальну, максимальні – на передню поверхню, де вони вдвічі більші; у середній та нижній тре- тинах гомілки мінімальні значення Vм локалізу- ються по латеральній та медіальній поверхнях відповідно, а максимальні (у 1,5-2 рази більші) – по передній поверхні кістки. Збільшення цифро- вих значень Vм спостерігається поступово від нижньої до верхньої третини кістки.

Як випливає з аналізу цифрових показників ро (табл. 3),у верхній третині великої гомілки їх значення по передній і задній поверхнях перева- жають над медіальною і латеральною; у середній третині цієї кістки різниця між значеннями неве- лика із переважанням по задній і латеральній поверхнях; у нижній третині мінімальні показни-

ки – по задній і латеральній поверхнях кістки із максимальними по передній. Водночас наявне збільшення по всіх поверхнях кістки значень ро у напрямку від середньої до верхньої і нижньої третин великої гомілкової кістки.

За даними аналізу цієї ж табл. 3, цифрові значення рм у верхній третині великої гомілки найбільші по медіальній і латеральній поверхнях де переважають (в 1,2 раза) над такими по перед- ній і задній поверхнях; показники рм у середній і нижній третинах гомілки мають найменші зна- чення по задній, найбільші – по латеральній по- верхні. При цьому спостерігається збільшення показників рм у напрямку від верхньої та нижньої до середньої третини кістки.

Як свідчить порівняльний аналіз отриманих даних загальної густини кістки (табл. 4), значен- ня рз у верхній третині по медіальній і латераль- ній поверхнях переважають над такими по перед- ній і задній поверхнях кістки; у середній і нижній третинах максимальні показники рз зареєстровані по латеральній, а мінімальні – по задній поверхні великої гомілки. При цьому цифрові значення рз

по всіх поверхнях гомілки наростають від ниж- ньої і верхньої до середньої третини великої гомі- лкової кістки.

Проаналізовані показники табл. 4 маси міне- ральної частини зразків великої гомілкової кістки

Таблиця 2 Об’єм органічної та мінеральної частин у зразках великої гомілкової кістки (N=192) Великагомілка,

поверхня

Об’єм органічної частини (Vо) Об’єм мінеральної частини (Vм) M±m Мінімум Максимум S.D. M±m Мінімум Максимум S.D.

Вер- хня тре- тина

Передня 0,316±

0,0378 0,195 0,532 0,1511 0,668±

0,0133 0,580 0,707 0,0530

Задня 0,240±

0,0153 0,155 0,314 0,0613 0,516±

0,0077 0,493 0,560 0,0310

Медіальна 0,174±

0,0117 0,108 0,230 0,0469 0,308±

0,0185 0,252 0,414 0,0739

Латеральна 0,194±

0,0136 0,107 0,239 0,0543 0,368±

0,0097 0,307 0,403 0,0390

Сере- дня тре- тина

Передня 0,517±

0,0293 0,330 0,613 0,1170 0,625±

0,0173 0,551 0,720 0,0692

Задня 0,298±

0,0247 0,193 0,405 0,0988 0,468±

0,0340 0,332 0,617 0,1361

Медіальна 0,246±

0,0317 0,105 0,383 0,1268 0,320±

0,0242 0,189 0,409 0,0968

Латеральна 0,208±

0,0136 0,124 0,264 0,0544 0,264±

0,0115 0,231 0,330 0,0462

Ниж- ня тре- тина

Передня 0,226±

0,0209 0,139 0,342 0,0835 0,447±

0,0148 0,380 0,519 0,0592

Задня 0,202±

0,0112 0,140 0,256 0,0447 0,384±

0,0156 0,311 0,468 0,0623

Медіальна 0,151±

0,0028 0,133 0,160 0,0110 0,307±

0,0130 0,263 0,390 0,0520

Латеральна 0,204±

0,0128 0,118 0,238 0,0512 0,336±

0,0022 0,322 0,345 0,0086

Таблиця 3 Густина органічної та мінеральної частин у зразках великої гомілкової кістки (N=192) Велика гомілка,

поверхня

Густина органічної частини о) Густина мінеральної частини м) M±m Мінімум Максимум S.D. M±m Мінімум Максимум S.D.

Вер- хня тре- тина

Передня 1,420±

0,0724 1,337 1,994 0,2897 1,736±

0,1128 1,180 2,341 0,4511

Задня 1,462±

0,0601 1,221 1,838 0,2406 1,727±

0,0387 1,457 1,851 0,1546

Медіальна 1,313±

0,0238 1,189 1,405 0,0953 1,931±

0,1007 1,413 2,408 0,4028

Латеральна 1,369±

0,0513 1,167 1,592 0,2050 1,924±

0,1209 1,177 2,441 0,4835

Сере- дня тре- тина

Передня 1,203±

0,0099 1,174 1,268 0,0395 2,498±

0,1328 1,865 3,088 0,5311

Задня 1,254±

0,0214 1,131 1,315 0,0856 2,134±

0,0492 1,815 2,332 0,1969

Медіальна 1,225±

0,0365 1,100 1,463 0,1461 2,594±

0,1696 1,442 3,071 0,6786

Латеральна 1,252±

0,0373 1,081 1,469 0,1494 2,745±

0,1561 1,798 3,409 0,6245

Ниж- ня тре- тина

Передня 1,646±

0,0901 1,193 2,121 0,3603 2,002±

0,0843 1,426 2,238 0,3372

Задня 1,347±

0,0217 1,271 1,488 0,0870 1,924±

0,0174 1,848 2,033 0,0695

Медіальна 1,500±

0,0518 1,223 1,745 0,2073 2,045±

0,0934 1,569 2,491 0,3734

Латеральна 1,346±

0,0582 1,103 1,709 0,2328 2,141±

0,0599 1,772 2,409 0,2397

Таблиця 4 Загальна густина кістки і маса мінеральної частини у зразках великої гомілки (N=192) Великагомілка,

поверхня

Загальна густина кістки з) Маса мінеральної частини (Mм) M±m Мінімум Максимум S.D. M±m Мінімум Максимум S.D.

Верх- ня трети-

на

Передня 1,562±

0,0478 1,303 1,807 0,1912 58,258±

0,5709 54,731 60,959 2,2837

Задня 1,565±

0,0152 1,459 1,621 0,0609 63,038±

0,2690 61,426 64,464 1,0762

Медіальна 1,676±

0,0608 1,346 1,954 0,2430 62,511±

0,1948 61,051 63,562 0,7792

Латеральна 1,658±

0,0824 1,104 1,999 0,3297 62,834±

0,3865 59,836 64,256 1,5459

Сере- дня трети-

на

Передня 1,956±

0,0659 1,667 2,253 0,2637 62,660±

0,1256 62,058 63,366 0,5024

Задня 1,820±

0,0329 1,632 1,965 0,1316 64,017±

0,0923 63,116 64,648 0,3692

Медіальна 2,005±

0,0832 1,442 2,256 0,3328 64,413±

0,0947 63,810 64,964 0,3787

Латеральна 2,105±

0,0750 1,657 2,430 0,3001 65,006±

0,1581 63,691 66,150 0,6323

Ниж- ня трети-

на

Передня 1,745±

0,0492 1,416 1,913 0,1968 62,080±

0,2059 60,745 64,422 0,8237

Задня 1,725±

0,0169 1,633 1,812 0,0677 63,996±

0,1372 62,970 64,673 0,5487

Медіальна 1,761±

0,0476 1,515 1,988 0,1904 63,655±

0,1199 62,500 64,386 0,4798

Латеральна 1,840±

0,0348 1,648 2,005 0,1392 64,160±

0,1911 62,448 65,431 0,7645

свідчать, що у верхній її третині найменші зна- чення Mм демонстрували по передній, найбільші – по задній, а проміжні – по медіальній і латера- льній поверхнях. У середній і нижній третинах досліджуваної кістки мінімальні значення зафік- совані по передній, максимальні – по латераль- ній, а проміжні по решти поверхнях кістки із не- великою різницею між собою. При цьому вира- женого коливання показників за довжиною кіст- ки не спостерігали, окрім поступового їх нарос- тання в напрямку від верхньої та нижньої до се- редньої третини по всіх поверхнях великої гоміл- кової кістки.

Висновки

1. Отримані результати дозволили в повному обсязі охарактеризувати структурно-функціо- нальні особливості великої гомілкової кістки за особливостями розподілу основних їх складових морфологічних компонентів.

2. У верхній третині великої гомілкової кіст- ки мінімальні значення об’єму пор твердого мат- риксу та води спостерігаються по медіальній і латеральній поверхнях, об’ємів органічної та мі- неральної частини зразків – по медіальній повер- хні із максимальними по передній, значення гус- тини органічної частини по передній і задній по- верхнях переважають над медіальною і латераль- ною із протилежним взаємовідношенням густини мінеральної частини та загальної густини кістки,

маса мінеральної частини найменші значення демонструвала по передній, а найбільші – по зад- ній поверхні.

3. У середній третині великої гомілки також мінімальні значення об’єму пор твердого матрик- су та води припадали на медіальну і латеральну поверхні, об’єми органічної та мінеральної час- тин по передній поверхні кістки зафіксовані із максимальними значеннями, а по латеральній – із мінімальними, показники густини органічної, мінеральної частини, загальної густини та маси мінеральної частини – переважали по задній і латеральній поверхнях досліджуваної кістки.

4. У нижній третині великої гомілкової кіст- ки мінімальні значення об’єму пор твердого мат- риксу та води також припадають на медіальну і латеральну поверхні, об’єми органічної та міне- ральної частин по передній поверхні вдвічі пере- важають над медіальною, показники густини ор- ганічної частини по передній поверхні – макси- мальні, по задній і латеральній поверхнях – міні- мальні, а густини мінеральної частини по латера- льній – максимальні, а по задній поверхні – міні- мальні із найбільшими значеннями загальної гус- тини і маси мінеральної речовини по латеральній та найменшими по задній і передній поверхнях великої гомілки.

Перспективи подальших досліджень.

Отримані значення дозволять у перспективі до- слідити їх вплив на закономірності формування

Рецензент – проф. І.С. Давиденко Buk. Med. Herald. – 2013. – Vol. 17, № 3 (67), рart 1. – P. 138-142 Надійшла до редакції 06.06.2013 року

© І.Г. Савка, 2013

морфологічних ознак площини перелому трубча- стої кістки в момент її травматичного ушкоджен- ня в судово-медичній практиці та надавати більш достовірні й обґрунтовані підсумки слідчим орга- нам під час проведення дізнання у випадках трав- мування довгих кісток нижніх кінцівок.

Література

1. Геник І.Д. Особливості вікової динаміки мінерального складу кісткової тканини в осіб зрілого віку Прикар- патського регіону / І.Д. Геник, З.З. Масна, О.О. Ада- мович // Укр. морфол. альманах. – 2008. – Т. 6, № 2. – С. 86-87.

2. Пиголкин Ю.И. Судебно-медицинская оценка перело- мов костей / Ю.И. Пиголкин, М.Н. Нагорнов // Суд.- мед. экспертиза. – 2005. – Т. 48, № 6. – С. 39-42.

3. Пикалюк В.С. Современные представления о биоло- гии и функции костной ткани / В.С. Пикалюк, С.О. Мостовой // Тавр. мед.-биол. вестник. – 2006. – Т. 9, № 3 (Ч. 1). – С. 186-194.

4. Сафонова Ю.С. Методи визначення щільності кістко- вої тканини для оцінки її структурно-функціонального стану / Ю.С. Сафонова // Практ. мед. – 2008. – Т. 14,

№ 6. – С. 75-79.

5. Янковский В.Э. Судебно-медицинская оценка перело- мов диафизов костей в детском возрасте / В.Э. Янковский, М.П. Филиппов // Суд.-мед. экспер- тиза. – 2007. – Т. 50, № 5. – С. 14-17.

СУДЕБНО-МЕДИЦИНСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ СТРУКТУРНО-ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ ОТДЕЛЬНЫХ ОТДЕЛОВ БОЛЬШОЙ БЕРЦОВОЙ КОСТИ

И.Г. Савка

Резюме. Изучено основные показатели, характеризирующие структурно-функциональные особенности раз- ных отделов большой берцовой кости. Исследовано особенности распределения показателей объемов пор твердого матрикса и воды, органической и минеральной части, их плотности, общей плотности кости и массы минеральной части в образцах с разных поверхностей большой голени у ее верхней, средней и нижней трети.

Полученные значения позволят дать всестороннюю характеристику исследованной кости по всей ее окружно- сти и длине, а в дальнейшем, исследовать их влияние на закономерности формирования морфологических призна- ков плоскости излома трубчатой кости в момент ее разрушения (травматического воздействия) в судебно- медицинской практике.

Ключевые слова: судебная медицина, большая берцовая кость, структурно-функциональные особенности.

FORENSIC-MEDICAL IMPORTANCE OF THE STRUCTURAL-FUNCTIONAL PECULIARITIES OF CERTAIN TIBIAL PORTIONS

I.H. Savka

Abstract. The principal parameters, characterizing the structural-functional peculiarities of various tibial portions have been studied. The peculiarities of the volume parameters distribution of the hard matrix pores and water, the organic and mineral parts, their density, the general density of the bone and the mineral part mass in the samples from various sur- faces of the tibia in its superior, middle and inferior thirds have been examined. The data obtained will enable to present a comprehensive characteristic of the examined bone in all its circumference and length, and to carry out further examination of their influence upon the regularities to form the morphological signs of a fracture surface of the tubular bone at the mo- ment of its destruction (a traumatic effect) in the forensic-medical practice.

Key words: forensic medicine, tibia, structural-functional peculiarities.

Bukovinian State Medical University (Chernivtsi)

© М.А. Савченко, Г.П. Петюнін, 2013

УДК 615.214.24:543.062.061

1М.А. Савченко, 2Г.П. Петюнін

ДОСЛІДЖЕННЯ ПОВЕДІНКИ ГІДАЗЕПАМУ ТА ЙОГО

Outline

СУПУТНІ ДОКУМЕНТИ