• No results found

Стаття 40 1 . Судовий збір

VII. Контроль за станом дотримання вимог закону при застосуванні заходів впливу за адміністративні

22. ПКМУ № 852);

чим вчинив (ла) правопорушення, передбачене статтею 164 КУпАП.

12. Обставини, що пом'якшують чи обтяжують адміністративну відповідальність за адміністративне правопорушення щире розкаяння винного ст. 34. ч.1. КУпАП (повторне протягом року вчинення однорідного правопорушення ст. 35. ч.2. КУпАП).

13. Факт правопорушення підтверджують свідки:

__________________________________

(прізвище, ім'я та по батькові, місце проживання) ___________________ (підпис)

______________________________

(прізвище, ім'я та по батькові, місце проживання) ___________________ (підпис)

14. Підпис особи, яка склала протокол (підпис)

15. З протоколом ознайомлений(а) і мені роз'яснено мої права та обов'язки, передбачені статтею 268 Кодексу України про адміністративні правопорушення, а саме: знайомитися з матеріалами справи, давати пояснення, надавати докази, заявляти клопотання; при розгляді справи користуватися юридичною допомогою адвоката, іншого фахівця у галузі права, який за законом має право на надання правової допомоги особисто чи за дорученням юридичної особи, виступати рідною мовою і користуватися послугами перекладача (у разі неволодіння мовою,

якою ведеться провадження); оскаржити постанову по справі (підпис)

(підпис особи, яка притягається до адміністративної відповідальності)

16. Справу про адміністративне правопорушення буде розглянуто - Підпис особи, яка ознайомлена з місцем та часом розгляду справи (підпис)

17. Пояснення та зауваження особи, яка притягається до адміністративної відповідальності, щодо суті порушення і змісту протоколу З порушеннями згідний. (підпис) __________________________________________________________

__________________________________________________________

За відмову давати показання або пояснення щодо себе, членів сім'ї чи близьких родичів особа, яка притягається до адміністративної

відповідальності, відповідно до

статті 63 Конституції України відповідальності не несе (підпис)

(підпис особи, яка притягається до адміністративної відповідальності)

18. У разі відмови особи, яка притягається до адміністративної відповідальності, від пояснень або підписання протоколу про це робиться відповідний запис посадовою особою, яка склала протокол

19. Заяви, клопотання не поступали

20. Рішення органу, від імені якого складено протокол, за заявою, клопотанням -

21. До протоколу долучається -

22. Підпис посадової особи, яка склала протокол (підпис).

23. Підпис особи, яка притягається до адміністративної

відповідальності, про отримання примірника протоколу (підпис), дата отримання протоколу 21 травня 2019 р.

Додаток Д. Взірець протоколу по статті 175 ПРОТОКОЛ ЛВ № 103

про адміністративне правопорушення відповідно до статті 175 КУпАП

"22" січня 2019 р. м. Львів

(найменування населеного пункту)

Я, провідний інспектор Сихівського РВ м. Львова ГУ ДСНС України у Львівській області капітан служби цивільного захисту Мисник Роман Миколайович,________________________________

(посада, найменування органу, від імені якого посадова особа уповноважена складати протокол, спеціальне звання, прізвище, ім'я та по батькові посадової особи або працівника відомчої, сільської пожежної охорони,члена добровільної пожежної дружини)

керуючись статтями 223, 24419, 254 - 256 Кодексу України про адміністративні правопорушення, склав (ла) цей протокол про те, що громадянин(ка):

1. Прізвище, ім'я та по батькові, реєстраційний номер облікової

картки платника податків Максимчук Віталій Петрович,

№ 33009498571 (або не надав ідентифікаційний код»)____________

2. Число, місяць і рік народження 24.06.1982 року народження____

3. Громадянство громадянин України_________________________

4. Місце проживання м. Львів, вул. Городоцька, 104 кв. 64________

5. Місце роботи (навчання) ТзОВ «Омега плюс», м. Львів, вул. Зе - лена, 147__________________________________________________

6. Посада заступника директор (головний інженер, майстраі т. п.)_ 7. Місячний заробіток 10 000

8. Чи є посадовою особою так, посадова особа (не посадова особа)_

9. Сімейний стан, кількість утриманців одружений, одна дитина___

(не одружений)____________________________________________

10. Документ, що посвідчує особу паспорт КК 785904, виданий Га- лицьким РВУ МВС У у Львівській області_____________________

11. Чи притягався(лася) раніше до адміністративної відповідальності. Якщо притягався (лася), коли саме зі слів- не притягався (притягався)_____________________________________

"22" січня 2019 р. о 10 год. 00 хв. на території та в приміщеннях__

(дата, час та місце учинення адміністративного правопорушення, суть адміністративного правопорушення)

ТзОВ «Омега плюс», м. Львів, вул. Зелена, 147, будучи посадовою особою (не будучи посадовою особою) відповідальним за пожежну безпеку порушив вимоги наказу МВС України від 30.12.2014 р.

№1417 «Про затвердження Правил пожежної безпеки в Україні»

(далі - нак. МВС №1417 ППБУ) та наказу МВС України від 23.02.2018 р. № 25 «Про затвердження Правил експлуатації та

(кожне правопорушення обґрунтовується пунктом нормативного акта із зазначенням його повного найменування))

типових норм належності вогнегасників») (далі – нак. МВС № 25 ПЕтаТННВ), а саме:

-

працівників охорони не забезпечеив списками посадових осіб об’єкта із зазначенням їх місць проживання, службових, домашніх (мобільних) телефонів (абз. 2. п. 10. Розділу ІІ. нак.

МВС №1417 ППБУ);

-

світильники з лампами розжарювання у приміщеннях складів не закриті суцільним силікатним склом (абз. 8. п. 1.18. Розділу IV. нак. МВС №1417 ППБУ);

-

приміщення фарбувальної камери не обладнано системою автоматичного пожежогасіння (п. 2.11. Розділ VII. нак. МВС

№1417 ППБУ);

-

приміщення з площею підлоги 20 м2 з оргтехнікою та коморами не передбачено (забезпечено) по одному газовому вогнегаснику з величиною заряду вогнегасної речовини 3 кг і більше (абз. 2.

п. 5. Розділу VI. нак. МВС № 25 ПЕтаТННВ);

-

приміщення, у яких розміщено оргтехніку, не оснащені переносними газовими вогнегасниками з розрахунку один вогнегасник ВВК-1,4 чи ВВК-2, але не менше ніж один вогнегасник зазначених типів на приміщення (п. 6. Розділу VI.

нак. МВС № 25 ПЕтаТННВ);

-

усі приміщення і споруди не очищені від горючого сміття та відходів виробництва (п. 2.1. Розділу ІІІ.нак.МВС №1417 ППБУ).

чим вчинив (ла) правопорушення, передбачене статтею ___175___

КУпАП.

12. Обставини, що пом'якшують чи обтяжують адміністративну відповідальність за адміністративне правопорушення щире розкаяння винного ст. 34. ч.1. КУпАП (повторне протягом року вчинення однорідного правопорушення ст. 35. ч.2. КУпАП).

13. Факт правопорушення підтверджують свідки: (за їх наявності) __________________________________

(прізвище, ім'я та по батькові, місце проживання) ___________________ (підпис)

______________________________

(прізвище, ім'я та по батькові, місце проживання) ___________________ (підпис)

14. Підпис особи, яка склала протокол (підпис)

15. З протоколом ознайомлений(а) і мені роз'яснено мої права та обов'язки, передбачені статтею 268 Кодексу України про адміністративні правопорушення, а саме: знайомитися з матеріалами справи, давати пояснення, надавати докази, заявляти клопотання; при розгляді справи користуватися юридичною допомогою адвоката, іншого фахівця у галузі права, який за законом має право на надання правової допомоги особисто чи за дорученням юридичної особи, виступати рідною мовою і користуватися послугами перекладача (у разі не володіння мовою,

якою ведеться провадження); оскаржити постанову по справі підпис

(підпис особи, яка притягається до адміністративної відповідальності)

16. Справу про адміністративне правопорушення буде розглянуто о 17 год. "22" січня 2019 р. в приміщенні Сихівського РВ м. Львова ГУ ДСНС України у Львівській області, розташованому за адресою м. Львів, вул. Вулецька, 11__________________________________

Підпис особи, яка ознайомлена з місцем та часом розгляду справи (підпис)

17. Пояснення та зауваження особи, яка притягається до адміністративної відповідальності, щодо суті порушення і змісту протоколу З порушеннями згідний. (підпис) __________________________________________________________

За відмову давати показання або пояснення щодо себе, членів сім'ї чи близьких родичів особа, яка притягається до адміністративної відповідальності, відповідно до статті 63 Конституції України відповідальності не несе (підпис)

(підпис особи, яка притягається до адміністративної відповідальності)

18. У разі відмови особи, яка притягається до адміністративної відповідальності, від пояснень або підписання протоколу про це робиться відповідний запис посадовою особою, яка склала протокол -

19. Заяви, клопотання не поступали (Лист-клопотання від керівництва ТзОВ «Омега плюс»).

20. Рішення органу, від імені якого складено протокол, за заявою, клопотанням - дане клопотання буде розглянуто при розгляді постанови про накладення адміністративного стягнення

21. До протоколу долучається – (за необхідності припис, наказ, посадова інструкція і т. п.)

22. Підпис посадової особи, яка склала протокол (підпис) 23. Підпис особи, яка притягається до адміністративної

відповідальності, про отримання примірника протоколу (підпис), дата отримання протоколу 22 січня 2019 р.

Додаток Ж. Взірець постанови по статті 175 ПОСТАНОВА ЛВ № 103

про накладення адміністративного стягнення

«22» січня 2019 р. _____м. Львів_____

(назва населеного пункту)

Я, провідний інспектор Сихівського РВ м. Львова ГУ ДСНС України у Львівській області капітан служби цивільного захисту Мисник Роман Миколайович

__________________________

(посада, найменування органу, від імені якого посадова особа уповноважена виносити

,

постанову, спеціальне звання, прізвище, ім’я та по батькові)

розглянувши протокол: серія ЛВ, № 103, про адміністративне правопорушення від «22» січня 2019 р. і матеріали адміністративної справи на громадянина (ку) Максимчука Віталія Петровича, 24.06.1982 року народження,

(прізвище, ім’я та по батькові (за наявності), дата народження)

який (яка) проживає м. Львів, вул. Городоцька, 104 кв. 64

________

(адреса місця проживання чи перебування)

працює (навчається) ТзОВ «Омега плюс», м. Львів, вул. Зелена, 147

(назва та адреса установи, організації (суб’єкта господарювання), навчального закладу тощо)

на посаді заступника директор

а____________________________

УСТАНОВИВ:

Громадянин (ка) Максимчук В.П., № 33009498571, "22" січня 2019 р. о 10 год. 00 хв на території та в приміщеннях ТзОВ «Омега плюс», м. Львів, вул. Зеленій, 147, будучи посадовою особою відповідальним за пожежну безпеку порушив вимоги наказу МВС України від 30.12.2014 р. №1417 «Про затвердження Правил пожежної безпеки в Україні» (далі - нак. МВС №1417 ППБУ) та наказу МВС України від 23.02.2018 р. № 25 «Про затвердження Правил експлуатації та типових норм належності вогнегасників») (далі – нак. МВС № 25 ПЕтаТННВ), а саме:

-

працівників охорони не забезпечеив списками посадових осіб об’єкта із зазначенням їх місць проживання, службових, домашніх (мобільних) телефонів (абз.2. п. 10. Розділу ІІ.

нак.МВС №1417 ППБУ);

-

світильники з лампами розжарювання у приміщеннях складів не закриті суцільним силікатним склом (абз. 8. п. 1.18. Розділу IV.

нак. МВС №1417 ППБУ);

-

приміщення фарбувальної камери не обладнано системою автоматичного пожежогасіння (п.2.11. Розділ VII. нак. МВС

№1417 ППБУ);

-

приміщення з площею підлоги 20 м2 з оргтехнікою та коморами не передбачено (забезпечено) по одному газовому вогнегаснику з величиною заряду вогнегасної речовини 3 кг і більше (абз. 2.

п.5. Розділу VI. нак. нак. МВС № 25 ПЕтаТННВ);

-

приміщення, у яких розміщено оргтехніку, не оснащені переносними газовими вогнегасниками з розрахунку один вогнегасник ВВК-1,4 чи ВВК-2, але не менше ніж один вогнегасник зазначених типів на приміщення (п.6. Розділу VI.

нак. МВС № 25 ПЕтаТННВ);

-

усі приміщення і споруди не очищені від горючого сміття та відходів виробництва (п.2.1. Розділу ІІІ. нак. МВС №1417 ППБУ)

.

(прізвище та ініціали особи, щодо якої розглядається справа, реєстраційний номер облікової картки платника податків, число, місяць, рік, час та місце вчинення адміністративного правопорушення, обставини і суть адміністративного правопорушення)

чим учинив(ла) адміністративне правопорушення, передбачене статтею(ями) 120, 175, 1752, 1888, 18837 КУпАП (потрібну статтю підкреслити).

На підставі викладеного і керуючись статтями 223, 24419, 276 – 280 та 283 – 285 КУпАП

ПОСТАНОВИВ:

Притягнути громадянина (ку) __ Максимчука ВіталіяПетровича (прізвище, ім’я та по батькові особи, щодо якої розглядається справа)

до адміністративної відповідальності у вигляді_____штрафу (попередження)

(вид адміністративного стягнення)

___

34 грн. (тридцять чотири гривні), 102 грн. (сто дві гривні)_____

(сума штрафу словами та цифрами)

Штраф повинен бути сплачений згідно зі статтею 307 КУпАП протягом 15 днів з дня вручення (отримання) постанови за справою

про адміністративне правопорушення в ГУДКС у Л\о, р\р 7490486727, МФО378920, код платежу 8940760

(назва установи банку, відповідний рахунок)

З урахуванням частини другої статті 308 КУпАП у разі несплати штрафу у строк, установлений частиною першою статті 307 КУпАП, та примусового виконання цієї постанови органами державної виконавчої служби стягнути з особи подвійний розмір штрафу в сумі __68 грн. (шістдесять вісім гривень) (204 грн. (двісті чотири гривні)

________________________________________

(сума словами)

Постанова може бути пред’явлена до виконання в строк до 22.04.2019 року

(дата)

Постанову може бути оскаржено протягом 10 днів із дня її винесення до вищого органу (вищої посадової особи) або до суду в порядку, передбаченому статтями 288, 289 КУпАП.

Відповідно до статті 291 КУпАП постанова набирає законної сили з 01.02.2019 року(після закінчення строку її оскарження).

(дата)

Підпис особи, яка винесла постанову_______(підпис)______

М. П.

Копію постанови особі, притягнутій до відповідальності, вручено особисто ____________(підпис)______________ «22» січня 2019 р.

(підпис особи, щодо якої розглядається справа, чи відмітка про надсилання постанови)

Постанова виконана «04» лютого 2019 р. дир. Максимчуком Віталієм Петровичом, квитанція № 203______

______________

(посада, П.І.Б. виконавця, номер документа)

Додаток З. Взірець протоколу по статті 1752 ПРОТОКОЛ ЛВ № 141

про адміністративне правопорушення відповідно до статті 1752 КУпАП

"01" лютого 2019 р. м. Львів

(найменування населеного пункту)

Я, провідний інспектор Сихівського РВ м. Львова ГУ ДСНС України у Львівській області капітан служби цивільного захисту Мисник Роман Миколайович,________________________

(посада, найменування органу, від імені якого посадова особа уповноважена складати протокол, спеціальне звання, прізвище, ім'я та по батькові посадової особи або працівника відомчої, сільської пожежної охорони, члена добровільної пожежної дружини)

керуючись статтями 223, 24419, 254 - 256 Кодексу України про адміністративні правопорушення, склав (ла) цей протокол про те, що громадянин(ка):

1. Прізвище, ім'я та по батькові, реєстраційний номер облікової

картки платника податків Стефанчук Олександр Вадимович,

№ 33009556571 (або не надав ідентифікаційний код»)

2. Число, місяць і рік народження 20.03.1989 року народження ____

3. Громадянство громадянин України__________________________

4. Місце проживання м. Львів, вул. Скельна, 2 кв. 4______________

5. Місце роботи (навчання) ТзОВ «АвтоГаз», м. Львів, вул. Зелена, 254_______________________________________________________

6. Посада заступник директора (головний інженер, майстер, і т. п.) 7. Місячний заробіток 14 200

8. Чи є посадовою особою так, посадова особа (не посадова особа) _ 9. Сімейний стан, кількість утриманців одружений, одна дитина (дві, три дитини) ___________________________________________

10. Документ, що посвідчує особу паспорт КК 890904, виданий Га - лицьким РВУМВСУ у Львівській області______________________

11. Чи притягався(лася) раніше до адміністративної відповідальності. Якщо притягався (лася), коли саме зі слів - не притягався (притягався) _____________________________________

"01" лютого 2019 р. о 12 год. 20 хв. на території та в приміщеннях

(дата, час та місце учинення адміністративного правопорушення, суть адміністративного

правопорушення)

ТзОВ «АвтоГаз», м. Львів, вул. Зелена, 254, будучи посадовою особою (не будучи посадовою особою) відповідальним за пожежну безпеку порушив вимоги Кодексу цивільного захисту України від 2

(кожне правопорушення обґрунтовується пунктом нормативного акта із зазначенням його повного найменування))

жовтня 2012 року № 5403-VI, а саме:

-

розпочав діяльність новоутвореного підприємства без поданої декларації відповідності матеріально-технічної бази суб’єкта господарювання вимогам законодавства з питань пожежної безпеки та наявності позитивного висновку за результатами оцінки (експертизи) протипожежного стану підприємства (п. 2.

статті 57. Глави 13. Забезпечення пожежної безпеки. Розділу V Запобігання надзвичайним ситуаціям Кодексу цивільного захисту України від 2 жовтня 2012 року № 5403- VI).____________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

чим вчинив (ла) правопорушення, передбачене статтею ____1752__

КУпАП.

12. Обставини, що пом'якшують чи обтяжують адміністративну відповідальність за адміністративне правопорушення щире розкаяння винного ст. 34. ч.1. КУпАП (повторне протягом року вчинення однорідного правопорушення ст. 35. ч.2. КУпАП).

13. Факт правопорушення підтверджують свідки: (за їх наявності) __________________________________

(прізвище, ім'я та по батькові, місце проживання) ___________________ (підпис)

______________________________

(прізвище, ім'я та по батькові, місце проживання) ___________________ (підпис)

14. Підпис особи, яка склала протокол (підпис)

15. З протоколом ознайомлений(а) і мені роз'яснено мої права та обов'язки, передбачені статтею 268 Кодексу України про адміністративні правопорушення, а саме: знайомитися з матеріалами справи, давати пояснення, надавати докази, заявляти клопотання; при розгляді справи користуватися юридичною допомогою адвоката, іншого фахівця у галузі права, який за законом має право на надання правової допомоги особисто чи за дорученням юридичної особи, виступати рідною мовою і користуватися послугами перекладача (у разі не володіння мовою,

якою ведеться провадження); оскаржити постанову по справі підпис

(підпис особи, яка притягається до адміністративної відповідальності)

16. Справу про адміністративне правопорушення буде розглянуто о 17 год. 30 хв. "02" лютого 2019 р. в приміщенні Сихівського РВ м.

Львова ГУ ДСНС України у Львівській області, розташованому за адресою м. Львів, вул. Вулецька, 11___________________________

Підпис особи, яка ознайомлена з місцем та часом розгляду справи (підпис)

17. Пояснення та зауваження особи, яка притягається до адміністративної відповідальності, щодо суті порушення і змісту протоколу З порушеннями згідний. (підпис) __________________________________________________________

За відмову давати показання або пояснення щодо себе, членів сім'ї чи близьких родичів особа, яка притягається до адміністративної відповідальності, відповідно до статті 63 Конституції України відповідальності не несе (підпис)

(підпис особи, яка притягається до адміністративної відповідальності)

18. У разі відмови особи, яка притягається до адміністративної відповідальності, від пояснень або підписання протоколу про це

робиться відповідний запис посадовою особою, яка склала протокол -

19. Заяви, клопотання не поступали

20. Рішення органу, від імені якого складено протокол, за заявою, клопотанням -

21. До протоколу долучається – (за необхідності (припис, наказ, посадова інструкція і т. п.)

22. Підпис посадової особи, яка склала протокол (підпис) 23. Підпис особи, яка притягається доадміністративної

відповідальності, про отримання примірника протоколу (підпис), дата отримання протоколу 01 лютого 2019 р.

Додаток К. Взірець постанови по статті 1752 ПОСТАНОВА ЛВ № 141

про накладення адміністративного стягнення

«02» лютого 2019 р. _____м. Львів_____

(назва населеного пункту)

Я, провідний інспектор Сихівського РВ м. Львова ГУ ДСНС України у Львівській області капітан служби цивільного захисту Мисник Роман Миколайович

_______________________

(посада, найменування органу, від імені якого посадова особа уповноважена виносити , постанову, спеціальне звання, прізвище, ім’я та по батькові)

розглянувши протокол: серія ЛВ, № 141, про адміністративне правопорушення від «01» лютого 2019 р. і матеріали адміністративної справи на громадянина (ку) Стефанчука Олександра Вадимовича, 20.03.1989 року народження,

(прізвище, ім’я та по батькові (за наявності), дата народження)

який (яка) проживає м. Львів, вул. Скельна, 2 кв. 4

______________

(адреса місця проживання чи перебування)

працює (навчається) ТзОВ «АвтоГаз, м. Львів, вул. Зелена, 254

____

(назва та адреса установи, організації (суб’єкта господарювання), навчального закладу тощо)

на посаді заступника иректора

_____________________________

УСТАНОВИВ:

Громадянин (ка) Стефанчук О.В.,№ 33009556571, "01"лютого 2019 р. о 12 год. 20 хв на території та в приміщеннях ТзОВ «АвтоГаз», м.

Львів, вул. Зеленій, 254, будучи посадовою особою відповідальним за пожежну безпеку порушив вимоги Кодексу цивільного захисту України від 2 жовтня 2012 року № 5403-VI, а саме:

-

розпочав діяльність новоутвореного підприємства без поданої декларації відповідності матеріально-технічної бази суб’єкта господарювання вимогам законодавства з питань пожежної безпеки та наявності позитивного висновку за результатами оцінки (експертизи) протипожежного стану підприємства (п. 2. Статті 57. Глави 13. Забезпечення пожежної безпеки. Розділу V Запобігання надзвичайним

ситуаціям Кодексу цивільного захисту України від 2 жовтня 2012 року № 5403 VI)._____________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

(прізвище та ініціали особи, щодо якої розглядається справа, реєстраційний номер облікової картки платника податків, число, місяць, рік, час та місце вчинення адміністративного правопорушення, обставини і суть адміністративного правопорушення)

чим учинив(ла) адміністративне правопорушення, передбачене статтею(ями) 120, 175, 1752, 1888, 18837 КУпАП (потрібну статтю підкреслити).

На підставі викладеного і керуючись статтями 223, 24419, 276 – 280 та 283 – 285 КУпАП

ПОСТАНОВИВ:

Притягнути громадянина (ку) __Стефанчука Олександра Вадимовича__________________________________________________

(прізвище, ім’я та по батькові особи, щодо якої розглядається справа)

до адміністративної відповідальності у вигляді_____штрафу

_______

(вид адміністративного стягнення)

__

680 грн._ (шістсот вісімдесять гривень) (1700 грн. (тисячу сімсот гривень)_____________________________________________________

(сума штрафу словами та цифрами)

Штраф повинен бути сплачений згідно зі статтею 307 КУпАП протягом 15 днів з дня вручення (отримання) постанови за справою про адміністративне правопорушення в ГУДКС у Л\о, р\р 7490486727, МФО378920, код платежу 8940760

_________________________

(назва установи банку, відповідний рахунок)

З урахуванням частини другої статті 308 КУпАП у разі несплати штрафу у строк, установлений частиною першою статті 307 КУпАП, та примусового виконання цієї постанови органами державної виконавчої служби стягнути з особи подвійний розмір штрафу в сумі __1360 грн. (тисячу триста шістдесять гривень) (3400 грн. (три тисячі чотириста гривень) _____________________________

(сума словами)

Постанова може бути пред’явлена до виконання в строк до 02.05.2019 року

(дата)

Постанову може бути оскаржено протягом 10 днів із дня її винесення до вищого органу (вищої посадової особи) або до суду в порядку, передбаченому статтями 288, 289 КУпАП.

Відповідно до статті 291 КУпАП постанова набирає законної сили з 12.02.2019 року (після закінчення строку її оскарження).

(дата)

Підпис особи, яка винесла постанову ___(підпис)_________

М. П.

Копію постанови особі, притягнутій до відповідальності, вручено особисто __________(підпис)_____________«02» лютого 2019 р.

(підпис особи, щодо якої розглядається справа, чи відмітка про надсилання постанови)

Постанова виконана «10» лютого 2019 р. заступником директора Сткфанчуком Олександром Вадимовичем, квитанція № 301

_______________________________________________

(посада, П.І.Б. виконавця, номер документа)

Додаток Л. Взірець протоколу по статті 1888 ПРОТОКОЛ ЛВ№ 209

про адміністративне правопорушення відповідно до статті 188-8КУпАП

"15" квітня 2019р. м. Львів

(найменування населеного пункту) Я, провідний інспектор Сихівського РВ м. Львова ГУ ДСНС України у Львівській області капітан служби цивільного захисту Мисник Роман Миколайович,_______________________

(посада, найменування органу, від імені якого посадова особа уповноважена складати протокол, спеціальне звання, прізвище,ім'я та по батькові посадової особи або працівника відомчої, сільської пожежної охорони,члена добровільної пожежної дружини)

керуючись статтями 223, 24419, 254 - 256 Кодексу України про адміністративні правопорушення, склав (ла) цей протокол про те, що громадянин(ка):

1. Прізвище, ім'я та по батькові, реєстраційний номер облікової

картки платника податків Строкач Андрій Грогорович,

№ 59870498571 (або не надав ідентифікаційний код»)____________

2. Число, місяць і рік народження 19.10.1976 року народження_____

3. Громадянство громадянин України__________________________

4. Місце проживання м. Львів, вул. Яцкова, 21 кв. 15_____________

5. Місце роботи (навчання) ПП «Ярст», м. Львів, вул. Сихівська, 22 6. Посада директор (головний інженер, майстер, електрик і т. п.) __

7. Місячний заробіток 8 000

8. Чи є посадовою особою так, посадова особа (не посадова особа)_ 9. Сімейний стан, кількість утриманців одружений, одна дитина___

(дві, три дитини)____________________________________________

10. Документ, що посвідчує особу паспорт КК 987361, виданийГа - лицьким РВУ МВС У у Львівській області______________________

11. Чи притягався(лася) раніше до адміністративної відповідальності. Якщо притягався (лася), коли саме зі слів - не притягався (притягався)

"15" квітня 2019 р. о 11 годині 15 хвилин в приміщенні та на території ПП «Ярст» за адресою м.Львів, вул. Сихівська, 22 не___

(дата, час та місце учинення адміністративного правопорушення, суть адміністративного правопорушення)

виконав пункти № 1, 2, 6 запропонованих заходів у приписі № 41 від 10.07.2017 р. про усунення порушень вимог законодавства у сфері цивільного захисту, техногенної та пожежної безпеки врученого Сихівським РВ м. Львова ГУ ДСНС України у Львівській області, чим порушив вимоги наказу МВС України від 30.12.2014 р. №1417 «Про затвердження Правил пожежної безпеки

(кожне правопорушення обґрунтовується пунктом нормативного акта із зазначенням його повного найменування))

в Україні» (далі – ППБУ - №1417), а саме:

-

приміщення фарбувальної камери не обладнано системою автоматичного пожежогасіння (п. 2.11. Розділ VII. ППБУ -

№1417) – термін виконання заходу минув 30.10.2018 р. дата виявлення (встановлення) не виконання заходу 15.04. 2019 р., дане порушення є триваючим;

-

не проведено заміри опору ізоляції і перевірки спрацювання приладів захисту електричних мереж та електроустановок від короткого замикання (п. 1.20. Розділу IV. ППБУ - №1417) – термін виконання заходу минув 30.10.2018 р. дата виявлення не виконання заходу 15.04. 2019 р., дане порушення є триваючим;

-

світильники з лампами розжарювання у приміщеннях складів не закриті суцільним силікатним склом (абз. 8. п. 1.18. Розділу IV.

ППБУ - №1417) – термін виконання заходу минув 10.12.2018 р.

дата виявлення не виконання заходу 10.07. 2019 р., дане порушення є триваючим.__________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

чим вчинив (ла) правопорушення, передбачене статтею __1888__

КУпАП.

12. Обставини, що пом'якшують чи обтяжують адміністративну відповідальність за адміністративне правопорушення щире розкаяння винного ст. 34. ч.1. КУпАП (повторне протягом року

вчинення однорідного правопорушення ст. 35. ч.2. КУпАП).

13. Факт правопорушення підтверджують свідки:

__________________________________

(прізвище, ім'я та по батькові, місце проживання) ___________________ (підпис)

______________________________

(прізвище, ім'я та по батькові, місце проживання) ___________________ (підпис)

14. Підпис особи, яка склала протокол (підпис)

15. З протоколом ознайомлений(а) і мені роз'яснено мої права та обов'язки, передбачені статтею 268 Кодексу України про адміністративні правопорушення, а саме: знайомитися з матеріалами справи, давати пояснення, надавати докази, заявляти клопотання; при розгляді справи користуватися юридичною допомогою адвоката, іншого фахівця у галузі права, який за законом має право на надання правової допомоги особисто чи за дорученням юридичної особи, виступати рідною мовою і користуватися послугами перекладача (у разі неволодіння мовою, якою ведеться провадження); оскаржити постанову по справі (підпис)

(підпис особи, яка притягається до адміністративної відповідальності)

16. Справу про адміністративне правопорушення буде розглянуто о 16 год. "17" квітня 2019 р. в приміщенні Сихівського РВ м. Львова ГУ ДСНС України у Львівській області, розташованому за адресою м. Львів, вул. Вулецька, 11___________________________________

Підпис особи, яка ознайомлена з місцем та часом розгляду справи (підпис)

17. Пояснення та зауваження особи, яка притягається до адміністративної відповідальності, щодо суті порушення і змісту протоколу З порушеннями згідний. (підпис) __________________________________________________________

__________________________________________________________