• No results found

Електропроводка та низьковольтні розподільні установки

При цьому

4.6. Електропроводка та низьковольтні розподільні установки

Таблиця 4.5 Допустимий тривалий струм для кабелів з алюмінієвими жилами з гумовою чи пластмасовою ізоляцією у свинцевій, полівінілхлоридній та гумовій

оболонках, броньованих та неброньованих Перері

з струмо про-

відної жили, мм²

Допустимий струм, А, для кабелів одножиль

них

двожильних трижильних

прокладених

у повітрі у

повітрі

у землі у повітрі у землі

2,5 4 6 10 16 25 35 50 70 95 120 150 185 240

23 31 38 60 75 105 130 165 220 250 295 340 390 465

21 29 38 55 70 90 105 135 165 20 230 270 320 -

34 42 55 80 105 135 160 205 245 295 340 390 440 -

19 27 32 42 60 75 90 110 140 170 20 235 270 -

29 38 46 70 90 115 140 175 210 255 295 335 385 - Наведені в таблиці ПУЕ тривало допустимі струмові навантаження отримано для температури навколишнього повітря +25oС та землі +15oС. Якщо ці температури відрізняються від прийнятих значень, то на тривало допустимі струми утворяться відповідні поправки (табл.1.3.3 ПУЕ).

Наведені в ПУЕ таблиці складено на основі теоретичних розрахунків та результатів безпосередніх випробувань провідникових виробів на нагрівання. Ці таблиці є міжнародними нормативами країн СНД, дотримання яких обов’язкове.

Електропроводка виконує функцію під’єднання електроприймачів до розподільних щитків живильних ліній. Вона прикладається ізольованими проводами і неброньованими кабелями з перерізом жил до 16 мм² і переважно з гумовою та пластмасовою ізоляцією.

Електропроводки класифікуються за:

Розміщенням(внутрішня, зовнішня, увід);

Способом виконання (відкрита, закрита);

Призначенням (силова, освітлювальна).

Внутрішня електропроводка прокладається всередині будівель і споруд.

Зовнішня електропроводка прокладається по зовнішній поверхні стін будівель і споруд, під нависами тощо, а також між будівлями на опорах (не більше чотирьох прогонів довжиною до 25м кожен) поза вулицями, дорогами.

Уводом від повітряної лінії електропередачі називається електропроводка, яка з’єднує відгалуження від лінії з внутрішньою електропроводкою, починаючи від ізоляторів, установлених на зовнішній поверхні (стіни, даху) будівлі чи споруди, до затискачів увідного пристрою.

Відкрита електропроводка прокладається по поверхні стін чи стель, по фермах чи інших будівельних елементах будівель чи споруд, по опорах тощо. Для відкритої електропроводки застосовуються наступні способи прокладання проводів і кабелів: безпосередньо по поверхні стін чи стель, на струнах, тросах, роликах, ізоляторах, в трубах, коробах, гнучких металевих рукавах, на лотках і т.д. відкрита електропроводка може бути стаціонарною, пересувною і переносною.

Закрита електропроводка прокладається всередині конструктивних елементів будівель і споруд (в стінах, підлогах, фундаментах, перекриттях), а також по перекриттях під підлогою, безпосередньо під знімною підлогою і т.д.

Для закритої електропроводки застосовуються такі способи прокладання проводів

і кабелів: у трубах, гнучких металевих рукавах, коробах, замкнутих каналах і пустотах будівельних конструкцій, під штукатуркою в штукатурених борознах, а також замонолічуванням в будівельні конструкції під час їх виготовлення.

Силова електропроводка призначена для живлення силового електрообладнання (електродвигунів, електричних печей, холодильних установок, зварювальних агрегатів тощо), а освітлювальна електропроводка – тільки для живлення світильників та/або розеток.

До підтримувальних та захисних конструкцій електропроводок належать струна, смуга, трос, короб, лоток тощо.

Струною, як підтримувальним елементом електропроводки, називають стальний дріт, натягнутий впритик до поверхні стіни чи стелі і призначений для кріплення до нього окремих проводів чи кабелів або їхніх пучків.

Смугою, як підтримувальним елементом електропроводки, називають металеву смугу, закріплену впритик до поверхні стіни чи стелі і призначену для кріплення до неї окремих проводів чи кабелів або їхніх пучків.

Тросом, як тримальним елементом електропроводки, називають стальний дріт чи стальний канат, натягнутий у повітрі між двома спорудами і призначений для кріплення до нього окремих проводів чи кабелів або їхніх пучків.

Коробом, називають закриту порожнисту конструкцію прямокутного чи іншого перерізу, призначену для прокладки в ній проводів і кабелів. Короб захищає прокладені в ньому проводи і кабелі від механічних пошкоджень. Короби можуть бути глухими чи з відкритими кришками з суцільними чи перфорованими стінками. Короби можуть встановлюватися в середині та ззовні приміщень.

Лотком називають відкриту конструкцію, призначену для прокладання в ній проводів і кабелів. Лоток не захищає проводи і кабелі від зовнішніх механічних пошкоджень. Лотки виготовляються з негорючих матеріалів. Вони можуть бути суцільними, перфорованими чи ґратчастими і встановлюються як всередині, так і ззовні приміщень.

Прокладання електропроводок. Відкриті електропроводки прокладають по стінах, фермах та інших конструктивних елементах споруд. Для кріплення проводів і кабелів до поверхні використовують ролики, кліци, ізолятори скоби.

Часто проводи чіпляють до струн, смуг, тросів або поміщають їх у труби (гумові, поліетиленові, вініпластові, стальні). Для великої кількості паралельно спрямованих проводів використовують лотки чи короби.

Закриті електропроводки прокладають у стінах, перекриттях та підлогах у трубах, глухих коробах, замкнутих каналах будівельних конструкцій, а також спеціальними проводами під штукатуркою.

Вимоги до електропроводок. Для всіх проводів і кабелів електропроводок повинна бути дотримана вимога стосовно допустимих тривалих струмів з урахуванням температури навколишнього середовища та способу їх прокладки (табл.1.3.4 – 1.3.35 в ПУЕ). Значення перерізів струмопровідних жил проводів і кабелів в електропроводках не повинні бути меншими від значень, наведених в табл.4.6, дані для якої взяті з табл.2.1.1 ПУЕ.

Таблиця 4.6 Найменші перерізи струмопровідних жил проводів і кабелів в

електропроводках Провідники електропроводок

Перерізи жил, мм ² Мідь Алюміній Шнури для приєднання побутових електроприймачів

Кабелі для приєднання переносних та пересувних електроприймачів у промислових установках

Скручені двожильні проводи з багатодротинними жилами для стаціонарного прокладання на роликах

Незахищені ізольовані проводи для стаціонарної електропроводки всередині приміщень:

безпосередньо по основах, на роликах, кліщах і тросах на лотках, в коробах (крім глухих):

для жил приєднуваних до гвинтових затискачів для жил, приєднуваних пайкою:

однодротинних

багатодротинних (гнучких) на ізоляторах

Незахищені ізольовані проводи у зовнішніх проводках:

по стінах, конструкціях чи опорах на ізоляторах

0,35 0,75 1,0

1,0 1,0 0,5 0,35

1,5 2,5

- - -

2,5 2,0 - - 4,0 4,0

Незахищені і захищені ізольовані проводи і кабелі в трубах, металевих рукавах і глухих коробках кабелі і захищені ізольовані проводи для стаціонарної електропроводки (без труб, рукавів і глухих коробів)

для жил, приєднуваних до гвинтових затискачів для жил, приєднуваних пайкою

однодротинних

багатодротинних (гнучких)

Захищені та незахищені проводи і кабелі, прокладені в замкнутих каналах чи замонолічено (в будівельних конструкціях чи під штукатуркою)

1,0

0,5 0,35

1,0

2,0

- - 2,0

У стальних та в інших механічних трубах, рукавах, коробах, лотках і замкнутих каналах будівельних конструкцій споруд допускається сумісна прокладка таких проводів і кабелів:

 всіх електричних кіл одного агрегата;

 силових та контрольних кіл декількох машин, панелей, щитів, пультів тощо, пов’язаних технологічним процесом;

 електричних кіл декількох груп одного виду освітлення.

В одній трубі, рукаві, коробі, замкнутому каналі будівельної конструкції та на одному лотку забороняється сумісна прокладка:

 взаєморезервованих електричних кіл;

 електричних кіл робочого і аварійного освітлення;

 електричних кіл напругою до 43В з колами напругою понад 42В.

В кабельних спорудах, виробничих приміщеннях електроприміщеннях для електропроводок слід використовувати проводи і кабелі з оболонками тільки з трудногорючих чи негорючих матеріалів. У разі застосування незахищених проводів їхня ізоляція повинна бути з негорючих чи трудногорючих матеріалів.

Конструктивні елементи будівель і споруд, замкнуті канали чи порожнини яких використовуються для прокладання проводів і кабелів, повинні бути вогнетривкими.

З'єднання та відгалуження проводів і кабелів повинні виконуватися у з’єднувальних та відгалужу вальних коробках, в ізоляційних корпусах з’єднувальних та відгалужу вальних стисків, у спеціальних нішах будівельних конструкцій, всередині корпусів електроустановних виробів, апаратів і машин.

Низьковольтні розподільні установки. Розподільна установка низької напруги (РУНН) – це низьковольтна електроустановка, призначена для приймання електроенергії та розподілу її між електроприймачами.

РУНН встановлюють на кінцевих понижувальних підстанціях, у щитових приміщеннях будівель і споруд, безпосередньо у виробничих цехах, на сходових клітинах, квартирних коридорах, ззовні будівель при стінах, в нішах чи в інших будівельних заглибленнях.

За конструкцією розрізняють таки види РУНН:

 щит;

 панель;

 пульт;

 шафа;

 ящик;

 станції, блоки, збірки (щитові або панельні).

За функціональним призначенням РУНН поділяються на:

 силові;

 освітлювальні (групові);

 управління та сигналізації;

 комбіновані.

До складу РУНН входять такі основні елементи:

 з’єднувальні шини (провідники) – фазні та нульові;

 комутаційні апарати (рубильники, пакетні вимикачі);

 захисні апарати (плавкі чи автоматичні запобіжники, реле);

 інші апарати (вимірювальні прилади, лічильники тощо).

В мережах застосовуються переважно комплектні розподільні установки низької напруги (КРУНН), які виготовляються на заводах у вигляді металевих чи пластмасових шаф, ящиків та блоків різних розмірів. До найбільше поширених КРУНН належать такі їхні типи:

 модульні панелі з набором шин, комутаційних захисних та вимірювальних приладів (наприклад, станції управління серії ПУ, БУ);

 розподільні шафи серії СП, СПУ, СПМУ – металеві шафи з одними дверцятами для розташування на підлозі. Шафи СПУ та СПМУ, на відміну від СП, мають гумове ущільнення між дверцятами корпусом і тому є пилонепроникними;

 розподільні пункти серії ПР – металеві чотирикутні коробки, які встановлюються на підлозі чи в нішах або підвішуються на стінах. Мають рубильник або пакетні вимикачі, шини та комутаційно-захисні автомати серії А3100;

 розподільні скриньки (ящики) серії Я00, Я3, ВП, ЯВП – металеві скриньки, які розміщуються на стінах чи в нішах. Містять в основному тільки комутаційні апарати, крім ЯВП, яка має ще й запобіжники;

 комплектні пристрої управління типу КУ - набір панелей, які мають комутаційні і захисні апарати, а також вимірювальні прилади і засоби автоматики;

 вибухозахищені пости управління типу ПУВ, які складаються з окремих блоків, до яких входять кнопки або ключі управління, вимірювальні та сигналізаційні прилади;

 освітлювальні щитки серії ОЩ, ОЩВ, УОЩВ, з автоматами А3161 та серії ОП, ЩОА, ЩОАУ з однополосними автоматами АБ-25.

Крім комплектних РУНН, вживаються окремі щити, шафи, що складаються у станції управління, які розташовуються у призначених для них приміщеннях.

Такі РУНН розділяються на секції за групами механізмів, яких вони

обслуговують. Зустрічаються також т. зв. складані РУНН, коли спеціальній нищі розташовується панель з ізоляційного матеріалу(текстоліт, пластмаса, мармур, деревина), на якій закріпляються необхідні елементи.