• No results found

ДИХАЛЬНИХ ШЛЯХІВ ТА В ІНШИХ НЕВІДКЛАДНИХ СТАНАХ

§ 12. Причини порушення прохідності дихальних шляхів

Пригадайте з курсу біології, яку систему органів людини характеризують такі терміни: «верхні дихальні шляхи», «нижні дихальні шляхи», «носова порожнина»,

«ротова порожнина», «глотка», «гортань», «трахея», «бронхи», «легені».

Опишіть за допомогою схеми-підказки рух повітря дихальними шляхами.

Іл. 12.1. Схема дихальних (повітроносних) шляхів

Розгляньмо причини виникнення часткової або повної непрохідності дихальних шляхів (ДШ), яка може призвести не тільки до розладів дихання, але й до смерті людини.

Отже, через дихальні шляхи повітря з носа та рота потрапляє в легені (іл. 12.1).

Якщо з різних причин виникає часткове або цілковите порушення прохідності ДШ, то організм не отримує достатньої кількості кисню. Кисневе голодування головного мо- зку призводить до непритомності, а серця — до зупинки серцевої діяльності. Тривала часткова непрохідність ДШ може спричинити дихальну недостатність, за якої брак ки- сню в крові компенсується збільшенням частоти дихальних рухів. За повної непрохідно- сті ДШ виникає загроза для життя. Цей стан називають задухою, або асфіксією. Якщо не відновити дихання, то через 1–1,5 хв зупиниться серцебиття, а за 3–5 хв настає смерть.

Причини непрохідності дихальних шляхів 1. Западання кореня язика в разі непритомності в положенні на спині.

2. Потрапляння у ДШ сторонніх предметів, блювотних мас або крові.

3. Набряк слизової оболонки та надлишкова секреція слизу верхніх ДШ у разі травм та запалення.

4. Набряк слизової оболонки гортані під час алергічної реакції;

5. Спазм бронхів і голосових складок під час деяких захворювань і отруєннь.

У людей у непритомному стані в положенні на спині причиною непрохідності ди- хальних шляхів буває западання кореня язика. Цей стан описаний у § 5.

Найчастіше непрохідність дихальних шляхів виникає внаслідок потрапляння сто- ронніх предметів, наприклад їжі, невеликих іграшок або рідких субстанцій таких, як блювотні маси, слиз, кров, слина.

Серед твердих предметів виявляють зерна фруктів, овочів (кукурудза, квасоля, го- рох), м’ясні та риб’ячі кістки, намистинки, монетки, шпильки тощо (іл. 12.2). Вони мо- жуть застрягти в будь-якому місці ДШ, від горла до легень, спричиняючи їхню часткову

Ротова порожнина Глотка

Гортань Трахея

Легені Бронхи

40

або повну непрохідність. Найнебезпечніші ділянки — гор- тань і трахея, де сторонні предмети можуть цілком перек- рити доступ повітря. Квасоля і горох, як відомо, здатні ро- збухати, поступово перекриваючи просвіт трахеї. Части- нки жуйок не лише спричиняють запальну реакцію в місці прилипання, а й сприяють поширенню її в легені.

Хоча більшість сторонніх тіл у гортані й трахеї ру- хомі, вони зазвичай не відкашлюються.

І ось чому: коли предмети при вдиху проскакують між голосовими складками, виникає подразнення слизової оболонки гортані та напад кашлю (іл. 12.3). У цей час го- лосові складки змикаються, перекриваючи просвіт гор- тані. Стороннє тіло з потоком повітря вдаряється об ни- жню поверхню голосових складок, падає вниз, подразнює слизову оболонку і знову спричиняє кашель, під час якого голосові складки знову змикаються, перешкоджаючи ви- ходу стороннього предмета. Якщо цей предмет вклинився між голосовими складками (або в гортань потрапило ве- лике стороннє тіло), виникає повна непрохідність дихаль- них шляхів, яка послідовно призводить до зупинки ди- хання, згодом — серцебиття і смерті.

Буває, що в слизовій оболонці гортані можуть застря- гати невеликі гострі сторонні тіла. Такі хворі скаржаться на відчуття наявності стороннього предмета, сильний ка- шель (іл. 12.4), який може тривати протягом кількох годин.

Найчастіше стороннє тіло потрапляє в дихальні шляхи у таких випадках:

• спроба проковтнути великі шматки їжі без старанного пережовування або вживання їжі похапцем;

• одночасне вживання їжі й жвава розмова, кашель, не- сподіване падіння та різкі вияви емоцій (сміх, плач, пере- ляк тощо), які супроводжує глибокий вдих;

• надмірне вживання спиртних напоїв, адже алкоголь притупляє блювотний рефлекс, тому ризик удавитися під час їжі значно збільшується;

• за наявності зубних протезів, які заважають відчувати, чи достатньо пережована їжа;

• ходіння, гра або біг, коли в роті є їжа або сторонній предмет.

Потрапляння їжі в дихальні шляхи здебільшого можна попередити, виконуючи прості правила безпечного харчування.

• Їжте не поспішаючи; відчуйте смак їжі, перед ковтанням ретельно її пережуйте.

• Намагайтеся не розмовляти і не сміятися, поки їжа в роті.

• Не поєднуйте з прийманням їжі іншу діяльність (читання, фізичні вправи тощо).

• Дотримуйте порад народної мудрості: «Під час їжі я глухий і німий».

Іл. 12.2. Предмети, які можуть спричинити непрохідність ДШ

Іл. 12.3. Положення голосових складок під час

розмови, шептання, мовчання

Іл. 12.4. Вияв тривалого кашлю в дитини, коли невелике гостре стороннє

тіло застрягло в слизовій оболонці гортані

41

• Не будьте байдужими: звертайте увагу на те, щоб їжа ваших молодших братиків і сес- тричок та їхніх друзів була без кісточок. Не пригощайте дітей насінням!

Крім того, під час господарських робіт, не беріть до рота сторонніх предметів, які можуть потрапити в дихальні шляхи.

Пам’ятайте, що, потрапивши в дихальні шляхи, блювотні маси, слиз, слина або кров спричиняють розвиток тяжкої пневмонії (запалення легенів).

У разі травми та запалення гортані (іл. 12.5) непрохідність може виникати внаслідок набряку слизової оболонки та надлишкового утворення слизу. Хоча не тільки механічна травма, але й термічні й хімічні опіки викликають набряк гортані і закриття просвіту ДШ.

Особливо небезпечні наслідки запалення гортані, оскільки непрохідність ДШ роз- вивається дуже швидко і виражена сильніше, від кількох годин до кількох хвилин (іл. 12.6). Ось чому будь-які, навіть незначні вияви непрохідності мають не просто насто- рожувати, а й спонукати до дій, насамперед — негайно звернутися до лікаря.

Іл. 12.5. Травма шиї призводить до запалення

гортані

Іл. 12.6. Швидкий розвиток непрохідності ДШ у дітей унаслідок запалення гортані

Іл. 12.7. Алергічний набряк гортані може супроводжу-

вати набряк губ

Алергічний набряк гортані може супроводжуватися набряком язика, губ, обличчя (іл. 12.7). Він виникає у відповідь на дію певних речовин, які називають алергенами.

До них належать:

• харчові продукти (молоко, мед, шоколад, яйця, цитрусові, полуниця тощо);

• лікарські речовини (антибіотики, вітаміни, знеболювальні засоби тощо);

• токсини, які потрапляють в організм при укусах комах;

• хімічні речовини, які використовують у побуті (пральний порошок, шампуні тощо).

Алергени потрапляють в організм різними шляхами: інгаляційно (вдих), через шлу- нково-кишковий тракт, а також через кров. Крім того, часто алергічні реакції виникають під час контакту з домашніми тваринами (коти й собаки). Унаслідок алергії, інфекції або їх поєднання, набряклі голосові складки та внутрішній шар гортані й трахеї звужують просвіт дихальних шляхів, що призводить до погіршення їхньої прохідності.

Значне скорочення м’язів голосових складок і бронхів на- зивають спазмом, який, звужуючи їх просвіт і порушуючи про- хідність дихальних шляхів, може виникати у відповідь на вплив холоду, диму, стресу, алергену, розвитку інфекції тощо.

Тривале перебування в спазмованому стані призводить до того, що м’язи вже не можуть розслабитися без допомоги ліків.

Спазм голосових складок (ларингоспазм) виникає через ларин- гіт, який характеризується появою кашлю, подібного до гав-

кання, та осиплістю голосу. Іл. 12.8. Напад

бронхіальної астми

42

Бронхоспазм виникає під час нападів бронхіальної астми (іл. 12.8), алергічного бро- нхіту, потрапляння певних отруйних речовин через дихальні шляхи.

Непрохідність дихальних шляхів. Задуха. Причини виникнення непрохідності дихальних шляхів. Спазм. Алерген.

1. У чому полягає небезпека часткової й повної непрохідності ДШ?

2. Чому виникає порушення прохідності ДШ у людини, яка непритомніє?

3. Які предмети можуть потрапляти в ДШ і чим вони небезпечні для життя?

4. За яких умов стороннє тіло може потрапити в дихальні шляхи?

5. Як попередити потрапляння сторонніх тіл в дихальні шляхи?

6. Чим небезпечні запальні процеси дихальних шляхів?

7. Що таке алергени і як вони діють на організм людини?

8. Чому виникають спазми дихальних шляхів?

9. Чи може бути епіграфом до цього параграфу вислів: «Мудрий ніколи не потра- пить у ситуацію, із якої розумний легко виплутається»? Чому?

§ 13. Основні прояви повної та неповної непрохідності верхніх дихальних шляхів

Як відрізнити порушення прохідності ДШ від інших невідкладних станів?

У чому полягають особливості часткової та повної непрохідності?

Розпізнавання непрохідності дихальних шляхів унаслідок потрапляння сторон- нього тіла — ключовий елемент для надання домедичної допомоги.

Важливо відрізняти непрохідності дихальних шляхів від:

• непритомності, коли постраждалий не відгукується на запитання, але реагує на больове подразнення; закинувши голову в положенні на спині або на боці ритмічно дихає з ча- стотою 2–4 вдихи за 10 с. Наявність дихання перевіряють кожних 2 хв. Якщо частота вдихів становить 1 або понад 4 за 10 с, то проводять серцево-легеневу реанімацію за алгоритмом, який ви засвоїли, опрацьовуючи параграфи попередньої теми;

• інфаркту міокарда, коли у хворого є різкий біль за грудиною, що зменшується від дії таблетки нітрогліцерину під язиком. Допомога полягає в швидкій госпіталізації;

• початку епілептичного нападу, коли хворий не реагує на запитання і больові подраз- нення. Під час приступу епілепсії пацієнта утримують у сидячому або лежачому поло- женні так, щоб він не травмував себе та інших людей.

Сукупність ознак розвитку непрохідності дихальних шляхів через потрапляння в них стороннього предмета набуває такого вигляду:

• людина раптово припиняє говорити, сміятися, кричати або плакати, хапається за шию, як правило, жестами показує, що подавилася;

• виникає сильний кашель, який згодом зникає; постраждалий перестає відповідати на запитання; немовлята та малі діти не спроможні плакати, кричати, навіть здійснити хоча би частковий вдих;

43

• постраждалий руками охоплює шию, в очах з’являється переляк, на вдиху чути хрипи або не чути нічого; широко відкриває рот, але не може вдихнути (як кажуть, «хапає повітря ротом») (іл. 13.1);

• спочатку обличчя червоніє, а потім швидко стає блідим та набуває синюшного кольору, особливо в ділянці верхньої губи;

• упродовж кількох десятків секунд людина непритомніє внаслідок зупинки дихання;

• дуже швидко зупиняється робота серця й настає клінічна смерть.

Отже, у разі гострої повної непрохідності дихальних шляхів можна розрізнити такі періоди:

І — хворий притомний, тримається на ногах (1–1,5 хв);

ІІ — період втрати притомності та розвитку судом (1,5–2 хв);

ІІІ — період клінічної смерті (з третьої хвилини).

Головні ознаки та симптоми. Постраждалий, що пе- ребуває у притомному стані, як правило, жестами показує, що він подавився.

Коли потрапляє стороннє тіло в дихальні шляхи, вини- кають такі розлади дихання, які поступово наростають:

• утруднене дихання (чути на відстані), з порушенням спів-

відношення фази вдиху та видиху, з активним скороченням допоміжних дихальних м’язів;

• часте дихання, понад 20 за хвилину;

• так звана дихальна «анархія» (нерегулярне дихання з паузами та неоднаковою ампліту- дою дихальних рухів);

• нечасті вдихи, менше десяти за хвилину;

• поверхневе дихання;

• повна зупинка дихання.

Зміна забарвлення шкірних покровів та слизових оболонок. Розлади дихання призводять до синюшності шкіри обличчя та шиї, слизові оболонки набувають синьо- фіолетового кольору (ціаноз). Послідовність цих проявів така: спочатку синіють губи (іл. 13.2), нігтьові ложі, кінчики вух, згодом — усе обличчя та інші ділянки тіла.

Підвищена вологість шкіри — ще одна з важливих ознак розладів дихання, які су- проводжується накопиченням у крові оксиду вуглецю. Повна непрохідність дихальних шляхів, що безпосередньо загрожує життю постраждалого, проявляється шкірою земли- стого кольору, яка холодна на дотик та покрита клейким потом (іл. 13.3).

Найчастіше в клінічній практиці трапляється легка непрохідність дихальних шля- хів, яка не спричиняє загальних змін в організмі. Наприклад, короткочасне перебування стороннього предмета в дихальних шляхах, який виходить з кашлем, або невеликий на- бряк слизової — результат короткочасного контакту з алергеном.

Іл. 13.1. Сильний переляк

Іл. 13.2. Посиніння губ

Іл. 13.3. Підвищена

вологість шкіри

44

За помірної непрохідності виникають розлади дихання, сильний кашель. Пацієнт реагує на запитання, адекватний, йому вдається кашлем видалити сторонній предмет.

За тяжкої непрохідності постраждалий не може ні говорити, ні дихати, неспокій- ний, намагається хапати себе за шию, хрипить. Свідомість затьмарена. Унаслідок зни- ження концентрації кисню в крові погіршується робота всіх органів і систем. Якщо не- прохідність не усунути, людина непритомніє, припиняється серцева діяльність, і без про- ведення термінових заходів постраждалий швидко знепритомніє і помре.

Коли людина задихається, необхідно визначити, чи проходить повітря в легені й чи повертається з легень. У разі частково перекритого доступу повітря можна запобігти втраті свідомості, якщо вчасно надати домедичну допомогу.

Для уточнення стану необхідно голосно запитати постраждалого: «Ти вдавився?»

Постраждалий з частковою непрохідністю, незважаючи на сильний кашель, може дихати й говорити, і тому відповість: «Так». За повної непрохідності постраждалий може відпо- вісти лише кивком голови.

Таблиця 13.1 Загальні симптоми непрохідності дихальних шляхів

1. Симптоми з’являються під час їжі.

2. Помітний сильний переляк.

3. Синюшність шкіри обличчя та шиї, насамперед — губ.

4. Постраждалий може схопитися за шию і вказувати на неї.

5. Важливо задати запитання «Ти вдавився?» постраждалому, якщо він притомний.

Симптоми часткової непрохідності Симптоми повної непрохідності 6. Постраждалий на запитання

«Чи ти вдавився?» може відповісти словом «так».

7. Незважаючи на сильний кашель, постраждалий може дихати.

8. Шуми під час дихання, хрипи або високі «півнячі» звуки.

9. Постраждалий на запитання

«Чи ти вдавився?» може відповісти лише жестом, наприклад кивком голови.

10. Постраждалий не може говорити, кричати або кашляти.

11. Постраждалий не може дихати, свистить при спробі дихати.

12. Жестами показує, що він удавився 13. Тихі спроби кашлю.

14. Стан погіршується аж до непритомності.

Часткова і повна непрохідність дихальних шляхів. Симптоми непрохідності дихальних шляхів.

1. Як відрізнити непрохідність дихальних шляхів від непритомності?

2. Які прояви інфаркту міокарда та приступу епілепсії вам відомі?

3. Дайте визначення поняттю «невідкладна допомога».

4. Як розвивається клінічна картина непрохідності у випадку потрапляння сторон- нього предмета в дихальні шляхи?

5. Які загальні ознаки властиві частковій і повній непрохідності дихальних шля- хів?

6. За якими ознаками відрізняється часткова і повна непрохідність?

45

§ 14. Алгоритм відновлення прохідності верхніх дихальних шляхів.

Прийом Геймліха

Доповніть речення: «Процес з гострим перебігом, що виникає через недостат- ність кисню в крові та тканинах, з наступним накопиченням в організмі вуглекис- лого газу — це...»

З’ясуйте, чи є повними синонімами слова «асфі́ксія», «яду́ха», «заду́ха»? Яке їхнє лексичне значення? Яке походження слова «асфіксія»?

Розгляньмо послідовність проведення й правильність виконання дій з метою надання допомоги за часткової та повної непрохідності дихальних шляхів у дорослих і дітей.

Відповідно до уніфікованого клінічного протоколу екстреної медичної допомоги для дорослих і дітей, старших одного року, затвердженого наказом Міністерства охо- рони здоров’я України від 15 січня 2014 року № 34, медична допомога пацієнтам з гост- рою непрохідністю дихальних шляхів стороннім тілом до приїзду машини швидкої допо- моги повинна бути надана в перші хвилини від потрапляння його в дихальні шляхи та, якщо можна, у перші секунди з моменту появи задухи (асфіксії).

Іл. 14.1. Диспетчери центру екстреної медичної допомоги

приймають виклики

Іл. 14.2. Постраждалому дихати легше, якщо він зможе на щось опертися

Іл. 14.3. Спостерігайте за ефективністю дихання постраждалого, заспокоюйте

його та спонукайте кашляти Після встановлення в постраждалого стану часткової або повної непрохідності не- обхідно зателефонувати в оперативно-диспетчерську службу центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф або попросити когось це зробити. Під час розмови з диспетчером (іл. 14.1) треба повідомити його про затруднення або відсутність дихання в постраждалого та можливу причину цього стану — потрапляння стороннього тіла.

Відтак вислухайте і виконайте поради диспетчера, які мають бути такими:

• впевніться у власній безпеці і оцініть ситуацію;

• визначте, чи постраждалий притомний, запитайте в нього: «Чи ти вдавився?»;

• визначте, чи може постраждалий кашляти і дихати. Зазвичай стає дихати легше, якщо встати і опертися на стілець або стіл (іл. 14.2). Якщо так, то фізичних зусиль для надання допомоги застосовувати не потрібно: постраждалий, як правило, може само- стійно відкашляти стороннє тіло. Потрібно триматися поряд із постраждалим, спостері- гати за ефективністю його дихання, заспокоювати його і спонукати кашляти. Кашель — найефективніший спосіб усунення стороннього тіла (іл. 14.3).

При цьому, якщо стороннє тіло, що було виштовхнуте з дихальних шляхів під час нападу кашлю, залишилось у порожнині рота, його слід негайно вилучити, оскільки після звільнення ДШ відбувається обов’язковий (рефлекторний) глибокий вдих і стороннє тіло знову може потрапити в дихальні шляхи.

46

якщо постраждалий притомний, але у нього різко зростає загальна слабкість, уповільнюється і припиняється дихання та кашель, він тримається руками за шию, його обличчя набуває синюшного відтінку, негайно почніть надавати допомогу;

• візьміть постраждалого за торс, однією рукою обхопіть його на рівні верхньої ча- стини живота, а другою нахиліть його тулуб уперед до кута 30–45° обличчям донизу і виконайте 5 різких, але не дуже сильних ударів долонею між лопатками (іл. 14.4). За ві- дсутності ефекту повторіть цю маніпуляцію;

Іл. 14.4. Допомога при непрохідності ДШ, якщо постраждалий притомний, але в нього різко погіршується самопочуття

Не поспішайте виконувати відразу всі п’ять ударів — після кожного удару ко- нтролюйте відходження стороннього тіла з дихальних шляхів постраждалого.

Якщо ці дії виявилися безуспішними, застосуйте піддіафрагмальний поштовх (прийом Геймліха) (іл. 14.5).

Іл. 14.5. Піддіафрагмальний поштовх (прийом Геймліха)

Техніка виконання прийому Геймліха. Якщо постраждалий перебуває у вертика- льному положенні, станьте позаду нього і обхопіть його своїми руками на рівні верхньої частини живота. Підтримуючи за тулуб, нахиліть постраждалого вперед. Складіть одну свою кисть у кулак і помістіть його великим пальцем у напрямку до тулуба у надчеревній ділянці.

Іл. 14.6. Техніка виконання прийому Геймліха для надання допомоги при непрохідності ДШ

47 Другою своєю кистю зафіксуйте кулак зверху (іл. 14.6). Різко стискайте живіт і ни- жні ребра постраждалого (до 5 разів) у напрямку знизу–вгору до діафрагми для того, щоб створити потужний зворотній рух повітря з легень (унаслідок раптового підвищення вну- трішньочеревного тиску), яке і виштовхує стороннє тіло з гортані.

Слід пам’ятати про те, що, негайно, після того, як стороннє тіло покине гортань постраждалого, обов’язково (рефлекторно) відбудеться глибокий вдих, при якому стороннє тіло, якщо воно залишилося в роті, може знову потрапити в гортань, тому його необхідно негайно вилучити з рота.

Якщо ці дії неефективні, далі чергуйте 5 ударів між лопатками і 5 піддіафрагмаль- них поштовхів аж до прибуття бригади екстреної (швидкої) медичної допомоги або поки постраждалий не втратить свідомість. У цій ситуації важливо підтримати його, повільно опустити на землю, покласти на спину, не давши йому впасти. Для цього необхідно поставити свою ногу між ногами постраждалого, і коли він втратить свідомість, то спо- взе по вашій нозі на підлогу.

Іл. 14.7. Виконання прийому Геймліха в лежачому положенні

Якщо постраждалий перебуває в горизонтальному положенні, то для вилучення стороннього тіла з дихальних шляхів існує так званий «прийом Геймліха в лежачому по- ложенні» (іл. 14.7). Постраждалого слід вкласти на спину, сісти на його стегна «верхи» і двома кулаками здійснювати різкі натискання (поштовхи) на верхню частину живота у напрямку до легень, що забезпечує вже описаний механізм.

Іноді опис прийому Геймліха триває довше, ніж його виконання.

Так, якщо ви переглянете чудову стару американську комедію з елементами фантастики (Groundhog Day —«День бабака»), то не лише дістанете задоволення, а й спостерігатиме в дії прийом Геймліха.

В одному з епізодів головний герой рятує життя чоловікові, застосувавши цю методику. Цей вчинок, а також інші — благородні й безкорисливі, які Філ чинить, перетворюють його на найпопу- лярнішу людину в місті.

Цитату-ілюстрацію прийому Геймліха з цього фільму з можна побачити за посиланням https://youtu.be/7aSCbM0Pi7A

Самодопомога в разі непрохідності дихальних шляхів (аутоГеймліх). Якщо ві- дбулася гостра непрохідність дихальних шляхів і немає кому допомогти, потрібно здій- снити самодопомогу (так званий аутоГеймліх).

Розмістіть кулак у надчеревній ділянці (підребер’ї), долонею іншої руки накрийте кулак і різко та сильно здійсніть поштовх руками знизу вгору і ззовні досередини (іл. 14.8).

48

Іл. 14.8. Положення рук під час

виконання прийому аутоГеймліх

Іл. 14.9. Один з варіантів виконання прийому аутоГеймліх

Якщо таким чином не вдалося виштовхнути стороннє тіло з дихальних шляхів, слід вдатися до більш ефективного варіанту аутоГеймліх: «навалитись» ділянкою надчерев’я на горизонтальний предмет, що міцно стоїть (спинку стільця, кут стола, перила) і за ра- хунок ваги власного тіла здійснити різкі поштовхи кілька раз знизу вгору і ззовні до се- редини (іл. 14.9).

Якщо постраждалий втратив свідомість, підтримайте його, повільно опустіть на землю і застосовуйте штучну вентиляцію легень (ШВЛ): за методами «рот до рота» або

«рот до носа» ) — якщо наявні відповідні захисні засоби (іл. 14.10); якщо постраждалий не знайомий і немає відповідних захисних засобів, заслуговує на увагу метод Шюллера (іл. 14.11).

Іл. 14.10. Захисні засоби, які використовують під час здійснення ШВЛ

Іл. 14.11. Виконання штучного ди- хання за методом Шюллера Штучне дихання за методом Шюллера. Постраждалого кладуть обличчям до- гори, під спину підкладають валик з одягу. Рятувальник стає на коліна обличчям до по- страждалого, ніби сідаючи «верхи» на його стегна, і кладе свої долоні на грудну клітку, розмістивши свої чотири пальці вздовж нижнього краю останніх ребер, а великі пальці відводить до середини грудної клітки.

Опускаючись вагою тіла на свої долоні, рятувальник тисне на грудну клітку постра- ждалого — здійснюється видих — потім відхиляється назад, послаблюючи тиск на гру- дну клітку — здійснюється вдих. Такі рухи повторюють 14–16 разів на хвилину.

Штучну вентиляцію легень слід здійснювати аж до прибуття бригади швидкої ме- дичної допомоги. Постійно контролюйте наявність пульсу на сонній артерії в постраж- далого; у разі відсутності пульсу або невпевненості в його наявності починайте основні заходи з підтримання життєдіяльності, зокрема СЛР; якщо внаслідок повної непрохідно- сті дихальних шляхів постраждалий знепритомнів, рятувальники мають почати натис- кання на грудну клітку навіть тоді, коли пульс ще відчутний.

Після кожного відкриття дихальних шляхів перевіряйте під контролем зору ротову порожнину постраждалого і видаляйте сторонні тіла, які, можливо, були виштовхнуті в ротову порожнину внаслідок ваших дій (іл. 14.12);

49 Не залишайте постраждалого без нагляду (іл. 14.13).

Стороннє тіло з порожнини рота видаляйте обережно, остерігайтеся проштов- хнути його далі в дихальні шляхи і таким чином посилити непрохідність!

Іл. 14.12. Стороннє тіло з рота вида- ляйте пальцем, обгорнутим серветкою

або бинтом, повернувши голову постраждалого набік

Іл. 14.13. Не залишайте постраждалого без нагляду

Іл. 14.14. Проведення грудного поштовху

у вагітних

Не можна застосовувати прийом Геймліха за таких умов:

підозра на травматичне пошкодження ребер і органів грудної порожнини;

підозра на травматичне пошкодження органів черевної порожнини;

надмірна маса постраждалого;

виражені набряки;

постраждала — жінка в другій половині вагітності (іл. 14.14)).

Допомогу в разі непрохідності дихальних шляхів у дітей надають відповідно до віку пацієнта.

а б в г

Іл. 14.15. Варіанти допомоги у разі непрохідності дихальних шляхів у малюків до року Малюків до року укладають на передпліччя або стегно обличчям вниз так, щоб голова була нижче рівня тулуба, і виконують 5 енергійних поштовхів (ударів) по спині між лопатками (іл. 14.15, а, б).

Якщо цей прийом виявився неефективним, дитину потрібно покласти на рівну тве- рду поверхню обличчям догори і, сильно закинувши голову (щоб дихальні шляхи стали максимально прохідними), 5 разів з інтервалом в 1 секунду різко натискати на середину грудини (іл. 14.15, в, г).

а б

в

Іл. 14.16. Варіанти допомоги за непрохідності ДШ у дітей старших за один рік