• No results found

4. Робота з електронним навчальним курсом

4.6. Додавання діяльності в електронний курс

4.6.8. Додавання семінару

116

Рис. 206. Створення сторінки з питаннями

Перехід може відбуватись у багатьох напрямках (рис. 207). Це може бути попередня або наступна сторінка, кінець уроку, сторінка уроку, яка ще не переглядалась, випадкове питання в межах уроку і власне теми, створені викладачем вручну.

Рис. 207. Вибір переходу посилання

Таким чином можна створити урок з великої кількості розгалужених (або за певної міри зациклених) тем і практичних вправ та завдань. Урок буде вважатись завершеним тоді, коли студент успішно виконає всі завдання.

117

Проведення семінару сприяє координації колективу і дає змогу різноманітними способами оцінювати роботи.

Варто зазначити, що цей інструмент належить до модулів діяльностей, тобто передбачає підготовку учасниками електронного курсу певного завдання (документа, презентації тощо), котре буде оцінюватись іншими учасниками електронного курсу, згідно з визначеними викладачем критеріями. Таке оцінювання є анонімним, тобто учасники не бачать, чию саме роботу вони оцінюють. Можливо також передбачити оцінювання власної роботи учнем.

Для додавання семінару в курс виберіть Семінар в списку «Додати діяльність або ресурс» (рис. 208).

Рис. 208. Додавання семінару в курс

Семінари вирізняються великим розмаїттям варіантів і, мабуть, є найскладнішим елементом курсу в налаштуванні і управлінні.

Серед основних параметрів, які дозволяють налаштувати семінар, є такі (рис. 209):

Рис. 209. Налаштування семінару

До групи опцій «Загальне» (рис.210) відносяться такі налаштування, як назва семінару та вступ до нього.

118

Рис. 210. Група опцій «Загальне»

Викладач у цій групі опцій може ввести будь-що за власним бажанням.

Сюди може відноситись детальний опис розглянутих на семінарі питань, критеріїв оцінки робіт, термінів виконання тощо.

До групи опцій «Налаштування оцінювання» (рис. 211) відносяться такі параметри:

Рис. 211. Група опцій «Налаштування оцінювання»

Стратегія оцінювання семінару вельми гнучка. Вона може мати такі значення:

1. Коментарі – викладача не цікавить кількісна оцінка від студентів.

Студенти коментують роботи один одного, але не оцінюють їх. Викладач, за бажанням, може оцінити студентські коментарі. На підставі цих оцінок формуються підсумкові оцінки студентів. Якщо викладач не оцінює студентські коментарі, то семінар не має підсумкових оцінок.

2. Накопичувальна оцінка – установка за замовчуванням. В такому семінарі бали за оцінювання складаються з декількох «елементів оцінки». Кожен елемент повинен покрити специфічний аспект семінару. Зазвичай у семінару буває від 5 до 15 елементів для коментарів і оцінювання, реальне число залежить від розміру

119

і складності завдання. Семінари тільки з одним елементом мають стратегію оцінювання, подібну до стандартного завдання Moodle.

3. Кількість помилок – в такому семінарі роботи оцінюються за шкалою Так / Ні. Бал визначено в «Таблиці оцінок», яка дає співвідношення між кількістю

«похибок» і запропонованою оцінкою.

Наприклад, семінар має шість істотних необхідних елементів. Таблиця оцінок пропонує оцінки для випадків, коли всі елементи присутні, коли один відсутній, коли два відсутні, і т.д. Кількість «похибок» є зваженою сумою відсутніх елементів.

Окремим елементам за бажанням можна задати вагу, якщо вони більш важливі, ніж інші. За замовчуванням кожному елементу дається вага 1.

Таблиця оцінок може бути нелінійною. Наприклад, для семінару з 10 елементами можуть пропонуватися оцінки: 90%, 70%, 50%, 40%, 30%, 20%, 10%, 0%, 0%, 0%. Оцінювач (студент або викладач) може скорегувати запропоновану оцінку до 20% в будь-яку сторону і дати свою оцінку роботі.

4. Рубрика – оцінка надається відповідно до специфічного зазначеного критерію, в разі, коли є більше одного критерію. Кожна група, що охоплює окрему «категорію», може мати до п'яти тверджень. Групам дають індивідуальну вагу, і оцінка – це зважена сума значень з кожної групи. У цьому типі стратегії коригування оцінки не передбачене. Рецензент вибирає, яким твердженням найкраще відповідає робота. Оцінка визначається «Таблицею критеріїв», де запропоновано оцінки для кожного критерію. Наприклад, завдання мати 5 тверджень критеріїв і оцінювачі повинні вибрати одне з цих п'яти тверджень для кожної з їх оцінок. Оцінювач може скорегувати запропоновану оцінку до 20% в будь-яку сторону і дати свою оцінку роботі.

Оцінка за роботу. Це максимальна оцінка, яку можна поставити за представлену роботу.

Загальна оцінка семінару – це сума середніх оцінок однокурсників і оцінки за представлену роботу. Так, якщо максимальна оцінка, яку можуть поставити студенти, дорівнює 30, а максимальна оцінка роботи дорівнює 70, то максимальна оцінка семінару – 100.

Це значення може бути змінене в будь-який час.

Бали за оцінювання. Це максимальний бал, який може бути виставлений за оцінки, дані студентами своїй власній / або іншій роботі.

Фактичні бали для оцінки обчислюються модулем «Семінар» шляхом порівняння цієї оцінки з «кращою» оцінкою тієї ж самої роботи. «Переважна»

оцінка – це та, яка є найближчою до середнього значення усіх оцінок. (Береться

«зважене» середнє значення, якщо у оцінки викладача вага більша за 1). Якщо є тільки одна оцінка роботи, то вона береться як краща. Якщо є дві оцінки роботи, то обидві вважаються «кращими». Тільки коли є три оцінки або більше, модуль починає враховувати відмінності між оцінками.

Оцінювання студентів за семінар – сума цієї оцінки і оцінки за їх роботу (и). Таким чином, якщо максимальний бал за оцінювання встановлений в 20, а максимальний бал за представлену роботу встановлений в 80, то максимальна оцінка семінару - 100.

120

Це значення можна змінити в будь-який час.

Бали за роботу для проходження. Цей параметр визначає мінімальну оцінку роботи для проходження. Значення використовується в діяльностях та проходженні курсу, а також у журналі оцінок: якщо бали вищі за прохідний бал, то підсвічується зеленим, інакше – червоним.

Бали за оцінювання для проходження. Цей параметр визначає мінімальну оцінку для проходження. Значення використовується в діяльностях та проходженні курсу, а також у журналі оцінок: якщо бали вищі за прохідний бал, то підсвічується зеленим, інакше – червоним.

В групі опцій «Параметри відповідей» (рис. 212) вказується інструкція до роботи, тобто певні вхідні дані, підказки, скерування тощо.

Рис. 212. Група опцій «Параметри відповідей»

У цьому вікні вказується максимальна кількість файлів, яку студенти зможуть долучити до своєї роботи (макс. – 7), дозволені типи прикріплених файлів, максимальний розмір долучених файлів. Дозволені типи файлів, які прикріпляються до відповідей, можна обмежити, вказавши список розширень файлів через кому, наприклад, 'mp4, mp3, png, jpg'. Якщо поле залишене порожнім, то дозволено будь-які файли.

Важливою опцією у цьому розділі є налаштування запізнілих відповідей.

Якщо вона включена, то автор може здати свою роботу після кінцевого терміну або під час етапу оцінювання. Але прострочені відповіді не можуть бути змінені.

В групі опцій «Параметри оцінки» (рис. 213) можна описати правила оцінювання робіт а також налаштувати самооцінювання. Якщо включене самооцінювання, то користувач може оцінювати свою власну роботу та давати бали за оцінювання до балів за свою роботу.

121

Рис. 213. Група опцій «Параметри оцінки»

В групі опцій «Відгук» (рис. 214) налаштовуються параметри відгуку викладача про роботу студентів та проведення семінару в цілому.

Рис. 214. Група опцій «Відгук»

Якщо включений режим загального відгуку, то текстове поле показується внизу форми оцінювання. Там рецензенти можуть написати загальний відгук про роботу та надати додаткові пояснення до своєї оцінки.

В цьому вікні також налаштовуються максимальна кількість файлів, яку можна долучити до відгуку (макс. – 7), дозволені типи прикріплених файлів, максимальний розмір долучених файлів, та загальний висновок, текст якого показується учасникам наприкінці семінару.

В групі опцій «Варіанти робіт» (рис. 215) є такі параметри:

122

Рис. 215. Група опцій «Варіанти робіт»

Використовувати приклади – якщо це включене, то користувачі можуть спробувати оцінити одну або кілька робіт та порівняти їх з рекомендованим оцінюванням. Бали не враховуються в балах за оцінювання. Існують три варіанти оцінювання: добровільна оцінка варіанта роботи, роботи повинні бути оцінені до власної відповіді, роботи інших доступні після подання власної роботи та повинні бути оцінені перед отриманням експертної оцінки.

В групі опцій «Доступність» (рис. 216) вказуються основні терміни семінару.

Рис. 216. Група опцій «Доступність»

У цьому вікні налаштовуються початок подання робіт та кінцевий термін здачі, терміни початку та кінця оцінювання робіт.

Перемкнути до наступного етапу після кінцевого терміну здачі – якщо задане закінчення терміну подачі робіт та встановлено цю позначку, то семінар буде автоматично перемикатися на етап оцінювання після закінчення строку подання робіт.

Якщо ця функція включена, то також рекомендується задати метод планового розподілення (про нього буде розказано нижче). Якщо роботи не розподіляються, то оцінювання не може бути здійснено, навіть якщо семінар перебуває на етапі оцінювання.

До групи опцій «Загальні налаштування модуля» відносяться стандартні налаштування доступності семінару студентами та групові режими роботи.

По завершенню налаштувань потрібно натиснути на кнопку Зберегти і показати.

Після цього, відкриється основне вікно семінару (рис. 217).

123

Рис. 217. Стартове вікно семінару

Як видно з рисунка 217, семінар проходить у чотири етапи: етап налаштування, етап здачі робіт, етап оцінювання, етап оцінювання оцінок. На цьому рисунку видно, що семінар закритий, про що свідчить активність блоку Закрито. Всі інші блоки є блідо-сірого кольору, тобто не активні.

Для того, щоб активувати один з чотирьох етапів семінару, необхідно натиснути на піктограму біля назви відповідного етапу (рис. 218).

Рис. 218. Активація етапу семінару

Кожен етап семінару повинен бути налаштований. Про налаштованість основних параметрів кожного етапу свідчить зелена галочка перед назвою параметра, не налаштованість – червоний хрестик. При натисненні на назву параметра, відкриється вікно з налаштуваннями.

Деякі параметри збігаються з загальними налаштуваннями семінару, про які говорилося вище.

На першому етапі семінару важливим є налаштування, яке має назву

«Редагувати форму оцінювання»: при натисненні на нього відкриється наступне вікно (рис. 219).

124

Рис. 219. Опції «Редагувати форму оцінювання»

В нашому прикладі в якості стратегії оцінювання було вибрано стратегію Накопичувальна оцінка. Тому на рисунку 219 налаштування форми оцінювання стосується накопичувальної оцінки.

В якості аспектів виступають критерії оцінювання, які оцінюються в 2 бали максимум: 0 – погана відповідь, 1 – задовільна (частково добра) відповідь, 2 – відмінні відповідь). Таких аспектів може бути багато (скільки завгодно).

Наприклад: якщо аспектів є 10 і за кожен з них ви отримали максимум 2 бали, то вона сумарна (накопичувальна) оцінка становитиме 20 балів.

В прикладі показано налаштування форми оцінювання для стратегії оцінювання «Накопичувальна оцінка» оскільки вона є найбільш популярною. В інших стратегіях оцінювання налаштування простіше і аналогічне.

Коли активний перший етап семінару, студентам на екрані світиться все те, що викладач налаштував в групі опцій «Загальне». На цьому етапі також можна завантажити (якщо дозволено) свій варіант роботи для ознайомлення як еталонний. Це можна було налаштувати в групі опцій «Варіанти робіт».

Після того, як перший етап налаштовано, студенти ознайомились з семінаром, правилами його проведення та оцінювання, тощо, можна переходити до другого етапу семінару – етапу здачі робіт. Не забувайте, що його необхідно активувати. На цьому етапі студенту на екрані буде видно все те, що було вказано в групі опцій «Параметри відповідей».

Крім цього, у студента є можливість завантажити на перевірку власну роботу (рис. 220).

125

Рис. 220. Другий етап семінару

При натисненні на кнопку «Надіслати» відкриється вікно (рис. 221), у якому потрібно вказати назву роботи, пояснення до роботи (якщо потрібно) і власне роботу у дозволеному форматі.

Рис. 221. Завантаження роботи на перевірку

На цьому етапі семінару викладачу потрібно налаштувати розподіл робіт між рецензентами. Це робиться для того, щоб кожному студенту були доступні для рецензування роботи інших учасників семінару. Для того, щоб це налаштувати, необхідно натиснути на посилання «Розподілення робіт» на блоці другого етапу (рис. 222).

Рис. 222. Завантаження роботи на перевірку

126

Відкриється вікно, у якому рекомендується вибрати режим випадкового розподілу (рис. 223). У цьому вікні вказується кількість рецензентів та скільки робіт вони будуть оцінювати. Також вказуються додаткові налаштування:

можливість оцінювати інші роботи не завантаживши свою, самооцінювання.

У вкладці «запланований розподіл» можна вказати, що розподіл робіт між рецензентами буде здійснено автоматично при переході з другого етапу семінару на третій. Це можна зробити, якщо налаштовані терміни семінару та оцінювання робіт.

Рис. 223. Налаштування розподілу оцінювання

Після того, як всі учасники семінару представили свої роботи і було налаштовано розподіл робіт між рецензентами, можна переходити до третього етапу семінару – етапу оцінювання.

На цьому етапі студенту видно оцінку за свою роботу (якщо її вже оцінили) та роботи, які надані йому для рецензування, а також інструкція щодо оцінювання робіт (критерії оцінювання/аспекти, які були налаштовані раніше).

Рис. 224. Етап оцінювання

127

Студенту необхідно завантажити роботу, яка надана йому на рецензію, переглянути її, оцінити за певними критеріями та проставити бали. Таку процедуру необхідно здійснити з кожною роботою.

Викладачу під час сього етапу буде доступною таблиця результатів оцінювання, з якої він може побачити скільки робіт ще не оцінено, хто зі студентів ще не оцінив роботи інших та детальні оцінки кожного рецензента за кожну роботу.

Викладач може кожну роботу переглянути, оцінити її, а також змінити оцінку рецензентів (в разі виявлення нечесного оцінювання).

Після того, як всі роботи оцінені, можна переходити до заключного етапу семінару – етапу оцінювання оцінок. На цьому етапі користувачі не можуть змінювати свої роботи або свої оцінки. Викладачі можуть використовувати інструментарій аналізу балів для визначення кінцевих оцінок та написання коментарів рецензентам.

Фактичні бали для оцінки обчислюються модулем «Семінар» шляхом порівняння цієї оцінки з «кращою» оцінкою тієї ж самої роботи. «Переважна»

оцінка – та, яка є найближчою до середнього значення з усіх оцінок. Система Moodle автоматично проведе порівняння оцінок за такими значеннями: дуже слабо, слабо, посередньо, точно, дуже точно (рис. 225).

Рис. 225. Етап оцінювання оцінок

Після проведення семінару викладач може очистити підсумкові оцінки, якщо цей семінар необхідно повторно проводити з іншою групою студентів.

Студентам і викладачеві може бути показана «Таблиця результатів»

студентських робіт. Вони відсортовані у вигляді списку, в якому першою показана краща робота.

Після проведення всіх оцінювань, необхідно клікнути на піктограмі біля блоку семінару «Закрито» (рис. 226).

128

Рис. 226. Завершення семінару

Це призведе до перенесення фінальних оцінок у журнал оцінок. Студенти можуть переглядати свої роботи та оцінки свої робіт.

У семінарі можливий варіант анонімного оцінювання. В цьому випадку імена та фотографії студентів, що представляють роботи, не відображаються.

Представлені роботи можна ідентифікувати тільки за назвами файлів.

Щоб налаштувати анонімність, необхідно у блоці керування семінару натиснути на посилання права і у вікні, що з’явиться, видалити користувача

«Студент» навпроти виділених на рис. 227 позицій.

Рис. 227. Налаштування анонімності

Якщо оцінювання проводиться не анонімно, то роботи показуються з іменами і фотографіями студентів, які їх представили. Це може привести до спотворення оцінок через суб'єктивний фактор.

Оцінки викладача завжди показуються студентам відкрито.