• No results found

4. Робота з електронним навчальним курсом

4.6. Додавання діяльності в електронний курс

4.6.2. Додавання завдання

60

Визначати відповідність тільки повним словам – це налаштування буде визначати, що тільки цілі слова будуть зв’язуватися посиланням з термінами, наприклад, термін глосарію «форма» не створить зв’язок всередині слова

«форматування».

Рис. 103. Налаштування «Автозв’язування»

По завершенні потрібно натиснути на кнопку «Зберегти зміни».

61

Рис. 104. Налаштування параметрів завдання

У частині «Доступність» необхідно вказати початкові та кінцеві терміни здачі виконаного завдання. Якщо галочку відключити, то всі обмеження щодо термінів будуть зняті. Якщо відмічено дату терміну неприйняття здачі і кінцевий термін здачі завдання (рис. 105), то це означає, що в період з 17 по 19 березня 2019 року надіслані завдання будуть помічені як «прострочені», а після 19 березня курсанти/студенти не зможуть надсилати виконані завдання.

Рис. 105. Налаштування термінів здачі завдання

Якщо відключити налаштування «Завжди показувати завдання», то опис завдання буде видно тільки в період з 13 по 19 березня.

У частині «Типи подання відповідей» (рис. 106) необхідно вказати як буде виглядати виконане завдання (текст онлайн чи у вигляді завантаженого файлу), обмеження в кількості слів (якщо завдання у вигляді онлайн тексту), максимальна кількість файлів для завантаження та максимальний розмір завантаженого файлу (якщо завдання у вигляді завантаженого файлу)

62

Рис. 106. Налаштування типів подання відповідей

Якщо зняти вибір з обох типів подання відповідей, то студент не зможе надіслати завдання на перевірку, тільки ознайомитись з ним. Виконати і здати завдання він повинен особисто «тет-а-тет» викладачу. А викладач зможе оцінити завдання і вручну занести оцінку в журнал оцінок.

У частині «Типи відгуків» (рис. 107) необхідно налаштувати у якому вигляді студенту буде надано зауваження щодо виконаного завдання: коментар, лист оцінювання, відгук – файлом.

Рис. 107. Налаштування типів відгуків

Відгук коментарем – якщо вибрано цей спосіб, то викладач для зворотного зв’язку може залишити коментар на кожну відповідь.

Лист оцінювання – якщо вибрано цей спосіб, то викладач зможе завантажити та відвантажити список зі студентськими оцінками, які він проставить за завдання.

Відгук файлом – якщо вибрано цей спосіб, то викладач зможе завантажувати файли з відгуками при оцінюванні завдань. Ці файли можуть також включати оцінені студентські завдання, документи з коментарями або аудіо-відгук.

Коментар у відповіді – опція, яка дає змогу під час процесу оцінювання скопіювати текст відповіді в поле коментаря, що робить можливим писати правки та коментарі прямо в тексті цієї роботи (наприклад, використовуючи різні кольори).

У частині «Параметри відповідей» необхідно налаштувати деякі можливості для курсантів/студентів, наприклад: чи буде їм відображатись кнопка

63

«Відправити на оцінювання», чи існує можливість перездачі завдання, кількість спроб перездачі завдання (рис. 108).

Рис. 108. Налаштування параметрів відповідей

Студенти повинні натискати кнопку «Відправити на оцінювання» - якщо включено «так», то студенти повинні натиснути кнопку «Відправити на оцінювання» для визначення фінального стану своєї роботи. Це дає змогу студентам працювати над своєю роботою в стані чернетки і зберігати її в системі.

Коли студентська робота повністю готова, студент натискає кнопку «Відправити на оцінювання», і робота змінює свій статус на готову до оцінювання.

Студенти повинні обов’язково прийняти заяву виконавця – студенти повинні обов’язково прийняти заяву виконавця у всіх завданнях на всіх курсах.

Якщо ця опція виключена, то викладачі самостійно можуть регулювати її в кожному завданні.

Можливість перездачі – опція, яка визначає, як студент буде отримувати можливість нових спроб. Можливі такі варіанти:

Ніколи – перездача робіт не дозволяється.

Вручну – викладач відкриває для студента нову спробу.

Автоматично до виконання – студенту автоматично будуть надаватися нові спроби доки він не отримає мінімально необхідну оцінку для цього завдання визначену в журналі оцінок (в секції Категорії та елементи).

Максимум спроб – максимальна кількість спроб здачі завдання, яка надається студенту. Після проходження вказаної кількості спроб, нові дозволятися не будуть.

У частині «Налаштування групової здачі» вказується чи будуть курсанти/студенти при виконанні завдання поділятись на групи. Якщо вибрати

«Так», то курсанти/студенти зможуть бачити виконані завдання інших курсантів/студентів цієї групи. Курсанти/студенти, які не є учасниками групи не зможуть здавати завдання (рис. 109).

64

Рис. 109. Налаштування групової здачі

Студенти здають у групі – якщо включено «так», то студенти будуть розподілені на групи автоматично або вручну. Групове завдання буде розподілено між членами групи і всі члени групи будуть бачити здані та змінені роботи своїх колег.

Необхідна група щоб здати роботу – якщо включено «так», то студенти, які не належать до визначених груп не зможуть здавати завдання

Обов’язкова здача всіх членів групи – якщо включено «так», то всі члени студентської групи повинні натиснути кнопку «Здати на оцінювання», щоб завдання вважалося виконаним. Якщо ж відключено, то завдання буде вважатися виконаним, якщо хоча б один студент натиснув кнопку «Здати на оцінювання».

Групування студентських груп – це групування буде використовуватися завданням для виявлення готових груп для студентських груп. Якщо не вказано, то будуть використовуватися стандартні налаштування груп.

У частині «Повідомлення» необхідно налаштувати чи буде викладач повідомлений про здачу курсантом/студентом виконаної роботи а також останні, про виставлену оцінку за їх роботу (рис. 110).

Рис. 110. Налаштування повідомлень/оповіщень викладачів та курсантів/студентів

65

Повідомити викладачів про здані роботи – якщо включено, то оцінювач (зазвичай викладач) буде отримувати повідомлення щоразу, коли студент здає роботу раніше, вчасно або із запізненням. Методи повідомлень можуть налаштовуватися.

Повідомити викладачів про прострочені завдання – якщо включено, то оцінювач (зазвичай викладач) буде отримувати повідомлення щоразу, коли студент здає роботу із запізненням. Методи повідомлень можуть налаштовуватися.

Якщо включено, то студентам буде надіслано повідомлення про оновлення їхньої оцінки або відгуку – дозволити системі надсилати студентам повідомлення про оновлення їхньої оцінки або відгуку

У частині «Оцінка» необхідно вказати максимальну оцінку, яку курсант/студент зможе отримати за виконане завдання (рис. 111).

Рис. 111. Налаштування оцінки за завдання

У цій групі опцій можуть бути налаштовані такі параметри: оцінка, метод оцінювання, категорія оцінки, прохідний бал, безособове оцінювання, позначення процесу оцінювання, призначення оцінювачів.

Оцінка – тип оцінювання, який буде використовуватися для цієї діяльності.

Якщо вибрано «шкала», то ви можете вибрати одну з доступних шкал у випадаючому меню. Якщо вибрано «бали», то потрібно вказати максимально можливе значення оцінки цієї діяльності. Також оцінку можна відключити, якщо з випадаючого меню обрати «відсутнє».

Метод оцінювання – метод розширеного оцінювання, який буде використовуватися для підрахунку балів в цьому контексті. Для відміни

66

розширеного оцінювання та повернення до звичайного методу, необхідно обрати

«Просте оцінювання».

Категорія оцінки – цей параметр визначає категорію в журналі оцінок, в яку буде розміщено оцінку діяльності. Цю категорію потрібно попередньо створити в налаштуваннях журналу оцінок.

Прохідний бал – цей параметр визначає мінімальну оцінку для проходження. Значення використовується в діяльностях та проходженні курсу, а також у журналі оцінок, якщо бали вищі за прохідний бал, то підсвічується зеленим, інакше – червоним.

Безособове оцінювання – дає змогу приховувати ідентифікацію студентів під час оцінювання. Безособове оцінювання буде закривати результати здачі та оцінку у відношенні завдання.

Використати позначення процесу оцінювання – якщо включено, то оцінювання буде проходити через ряд етапів робочого процесу, перш ніж показати студенту. Це дає змогу проводити безліч циклів оцінювання і дозволяє визначити, коли оцінки будуть показані для всіх студентів одночасно.

Використати призначення оцінювачів – якщо включено разом з позначенням процесу оцінювання, то для конкретного студента може бути призначений окрема особа – оцінювач.

Після здійснення всіх налаштувань потрібно натиснути на кнопку

«Зберегти й показати» або «Зберегти й повернутися до курсу». Готове завдання на сторінці курсу буде відображатись наступною піктограмою .