• No results found

4. Робота з електронним навчальним курсом

4.6. Додавання діяльності в електронний курс

4.6.1. Додавання глосарію

Коли обираємо «Глосарій» з випадаючого меню, то відбувається перехід до сторінки редагування параметрів глосарію.

За необхідності можна налаштувати додаткові параметри, зокрема дозвіл на дублювання записів, встановлення коментарів до записів, автозв’язування записів глосарію, вигляд глосарію та ін. Для коректної роботи глосарію досить і тих налаштувань, які вказані за замовчуванням. За потреби можна налаштувати такі параметри: загальне, записи, вигляд, оцінка, рейтинги.

В групі налаштувань «Загальне» (рис. 95) необхідно вказати назву глосарію, його опис, чи потрібно показувати опис на секції електронного курсу, чи глосарій є глобальним (глобальний глосарій має записи, пов’язані зі всім сайтом, тільки адміністратори можуть визначати глосарії як глобальні) а також вказати тип глосарію. Глосарій може бути первинним (головним) чи вторинним.

Первинний глосарій – це глосарій, до якого можна імпортувати записи вторинних глосаріїв. Може бути лише один головний глосарій в межах електронного курсу.

Якщо не вимагається імпортувати записи до одного глосарію, то всі глосарії в курсі можуть бути вторинними.

Рис. 95. Налаштування «Загальне»

В групі налаштувань «Записи» (рис. 96) можна визначити такі параметри:

Доданий студентом запис схвалено автоматично – опція, яка визначає, чи потрібне схвалення викладача на записи, додані студентами, для того, щоб вони стали доступними іншим студентам.

Редагувати без обмежень – налаштування, яке визначає, чи будуть записи доступні для редагування авторами у будь-який час, чи лише протягом вказаного часу (зазвичай 30 хв). Ця опція на викладачів не розповсюджується.

56

Рис. 96. Налаштування «Записи»

Дозволити дублювати записи – опція, яка дозволяє або забороняє на один і той же термін додавати декілька різних записів.

Дозволені коментарі до записів – опція, яка дозволяє залишати коментарі до записів глосарію тим учасникам, які мають на це дозвіл на рівні електронного курсу.

Автоматичне зв’язування записів глосарію – опція, яка визначає, що коли адміністратор дозволив автозв’язування в глосарії рівня сайту, а також увімкнене це налаштування та форма «Додавання нового запису» включатиме опцію автоматичного зв’язування запису зі словами та фразами, які з’являтимуться на всьому електронному курсі.

В групі налаштувань «Вигляд» (рис. 97) можна визначити такі параметри:

Формат показу – опція, яка дозволяє створити глосарій у 7-ми різних форматах показу:

Простий, ніби словник – без показу авторів та долучення показуються у вигляді посилань.

Безперервний, без автора – записи відображаються один за одним без будь-якого поділу, крім значків редагування.

Повний, з вказівкою автора – форумний формат показу із зазначенням даних про авторів, долучення показуються як посилання.

Повний, без вказівки автора – форумний формат показу без зазначення даних про авторів, долучення показуються як посилання.

Енциклопедія – показується так як «Повний, з вказівкою автора» але картинки долучення показуються в тексті.

Список записів – записи відображаються у виді списку посилань.

ЧаПи – список ЧАстих ПИтань, які доповняються відповідями.

Схвалення формату показу – при схваленні записів глосарію викладач має змогу використовувати інший формат показу.

57

Записів на сторінку – опція, яка визначає скільки записів буде відображено в межах однієї сторінки.

Показувати алфавіт – опція, яка визначає, чи користувачі можуть переглядати записи глосарію з першими літерами абетки.

Показувати посилання «Усі» – опція, яка визначає, чи учасники можуть переглядати всі записи за раз.

Рис. 97. Налаштування «Вигляд»

Показувати посилання «Спеціальні» – опція, яка визначає, чи користувачі можуть переглядати терміни глосарію, які починаються зі спеціальних символів, наприклад, @ та #.

Дозволити версію для друку – опція, яка визначає, чи учасники отримують посилання на сторінку з версією глосарію готовою для друку. Для викладачів таке посилання доступне завжди.

В групі налаштувань «Оцінка» (рис. 98) можна визначити такі параметри:

Категорія оцінки – цей параметр визначає категорію в журналі оцінок, в яку буде розміщено оцінку діяльності.

Прохідний бал – цей параметр визначає мінімальну оцінку для проходження. Значення використовується в діяльностях та проходженні курсу, а також у журналі оцінок, якщо бали вищі за прохідний бал, то підсвічується зеленим, інакше – червоним.

Рис. 98. Налаштування «Оцінка»

Цю опцію необхідно налаштовувати в тому випадку, коли глосарій створений викладачем як завдання для студентів, які повинні його наповнювати.

58

В такому випадку за таку діяльність їм буде нараховуватись певна кількість балів, яка буде входити в загальну оцінку за участь в електронному курсі.

Оцінювання за роботу з глосарієм налаштовуються у такій групі опцій

«Рейтинги» (рис. 99), в якій можна налаштувати таке:

Ролі, що мають право оцінювати – цю опцію налаштовує адміністратор.

Зазвичай оцінювати діяльність у глосарії може користувач з роллю викладача.

Тип підсумку – тип об’єднання визначає, як оцінки будуть комбінуватися у фінальну оцінку в журналі. Існують такі варіанти:

Середня оцінка – середня зі всіх оцінок.

Кількість оцінок – кількість елементів, які складають фінальну оцінку.

Зауважимо, що загальна оцінка не може перевищувати максимальну оцінку за цю діяльність.

Максимум – найбільша оцінка буде представлена як фінальна

Мінімум – найменша оцінка буде представлена як фінальна

Сума – всі оцінки будуть просумовані. Зауважимо, що загальна оцінка не може перевищувати максимальну оцінку за цю діяльність.

‒ Якщо вибрано «Не розраховувати», то діяльність не з’явиться в журналі оцінок.

Шкала – ця опція дає змогу обрати тип оцінювання, який буде використовуватися для цієї діяльності. Якщо вибрано «шкала», то можна вибрати одну з доступних шкал з випадаючого меню. Якщо вибрано «бали», то потрібно вказати максимально можливе значення оцінки цієї діяльності. Також в цій групі можна вказати максимальні бали за діяльність.

Рис. 99. Налаштування «Рейтинги»

Обмежити оцінювання елементів наступним діапазоном дат – опція, в якій потрібно вказати період в межах якого буде здійснювати оцінювання діяльності «Глосарій».

Після здійснення всіх налаштувань потрібно натиснути на кнопку

«Зберегти й показати» або «Зберегти й повернутися до курсу». Готовий глосарій

59

є порожнім, необхідно його наповнювати. На сторінці курсу він буде відображатися такою піктограмою .

Для додавання нового запису у глосарій, необхідно натиснути на кнопку

«Додати новий запис» (рис. 100).

Рис. 100. Додавання нового запису

Відкриється вікно, у якому необхідно вказати термін/поняття і його визначення та натиснути на кнопку «Зберегти зміни» (рис. 101).

Рис. 101. Додавання нового запису

У вікні вкладення, можна добавити до терміну певне зображення.

Додається зображення аналогічно додаванню файлу в електронний курс:

необхідно вибрати зображення і перетягнути його у вікно «Вкладення» (рис. 102).

Рис. 102. Поле вкладення до запису глосарію

Також при додаванні нового запису глосарію, можна налаштувати такі параметри автозв’язування (рис. 103):

Цей запис повинен автоматично зв'язуватись – якщо глосарій рівня сайту включено адміністратором на автозв’язування та встановлено цей прапорець, запис буде автоматично зв’язуватися зі словами або фразами по всьому курсу.

При наведенні мишею на такі слова та фрази буде випливати їх пояснення з глосарію.

Це слово чутливе до регістру – це налаштування визначає, чи важливе співвідношення великих та малих літер у записі глосарію при його автозв’язуванні.

60

Визначати відповідність тільки повним словам – це налаштування буде визначати, що тільки цілі слова будуть зв’язуватися посиланням з термінами, наприклад, термін глосарію «форма» не створить зв’язок всередині слова

«форматування».

Рис. 103. Налаштування «Автозв’язування»

По завершенні потрібно натиснути на кнопку «Зберегти зміни».