• No results found

речення речення речення

1. Спишіть речення. Підкресліть головні члени речення.

Символ життя, святості, любові, вічності — усе це мама. Слово

«мама» утворилося з перших складів дитячої мови: ма-ма.

Серце матері. Чи є на Землі щось щасливіше й добріше від нього?

Руки матері. Чи є на світі те, що могло б зрівнятися з ніжністю та ласкою материнських рук?

2. Складіть висловлювання про маму. Використайте двоскладні й односкладні речення. Підкресліть головні члени речення.

Це цікавоІ

1. Прочитайте текст. Доберіть пестливі слова до слів тато, брат, сестра, бабуся, дідусь.

Українська мова багата на пестливі слова. Ось як можна звертатися до мами: мамо, мамочко, мамусенько, мамусю, мамцю, матінко, мату­

сенько, матусю, нене, ненечко. 2

2. Складіть з дібраними словами по два двоскладні речення. За­

пишіть їх. Підкресліть головні члени речення.

Прочитайте текст. Випишіть речення з одним головним членом речення.

Теплий вечір. Сіло за гору сонечко. Навколо тихо-тихо. Коли це з-за лісу лунає тривожний крик: курли, курли... Високо в небі летять лебеді. Чого кричать так тривожно?

Здається, вони щось забирають із рідної землі. Пригадалася мені казка, що ЇЇ розповідала бабуся: коли відлітають лебеді, вони своїми крильми сіють на землі печаль...

А коли лебеді повертаються з вирію додому, що вони сіють своїми крильми?

Радість! (За В. Сухомлинським).

4 2 0 \ 1. Прочитайте текст. Перебудуйте виділені речення так, щоб грама­

тичні основи в них складалися з одного головного члена речення.

Українська назва другого весняного місяця не потребує жодних пояснень. Довколишні гаї вже одяглися в ніжний зелений колір з усіма його відтінками.

Назва «квітень» була відома ще за середньовіччя. Також народ називав цей місяць краснець. А ще — лукавець, дзюрчальник, водолій.

Селяни переймаються весняними клопотами. Вирує робота на полі, у городі, садах. За хорошої погоди люди поспішають її завершити.

Адже заморозки у квітні — явище звичайне. Недарма в народі кажуть:

«У квітні ясні ночі закінчуються приморозками».

2. Запишіть перебудовані речення.

Весела задача

На вербі вродило 27 грушок, а на сосні — 32 яблука. Андрійко зірвав 4 грушки та 2 яблука. Скільки грушок і яблук залишилося на обох деревах?

2. Запишіть коментар до задачі, який міститиме два речення — односкладне та двоскладне.

Запишіть п’ять-шість речень з одним головним членом речення про погоду в травні. Підкресліть граматичні основи.

Відгадайте загадки. Із словами-відгадками складіть і запишіть речен­

ня: а) з одним головним членом речення; б) з двома головними чле­

нами речення.

1. Що у воді родиться, а води боїться? 2. На літо вбирається, а на зиму одежі цурається. 3. Не жар, не вогонь, а візьмеш у руки — обпалить.

Доберіть до поданих речень синонімічні за зразком. Запишіть їх.

Зразок. Світить місяць. Місячно. На небі місяць.

1. Мені радісно. 2. Сходить сонце. 3. Гримить грім. 4. Надворі мороз.

5. Настає вечір. 6. Летить сніжок. 7. У класі запанувала тиша.

Прочитайте виразно уривок із вірша. На основі тексту й фотографії напишіть міні-твір «Краса природи», у якому використайте речення з одним головним членом.

Журба Стоїть гора високая, Попід горою гай,

Зелений гай, густесенький, Неначе справді рай.

Під гаєм в’ється річенька, Як скло вода блищить;

Долиною зеленою Кудись вона біжить.

Край берега, у затишку, Прив’язані човни;

А три верби схилилися, Мов журяться вони, -

Що пройде любе літечко, Повіють холода,

Осиплеться їх листячко - І понесе вода.

Л. Глібов

1. Прочитайте текст. Дайте йому заголовок.

Чоловік загубив кому й почав боятися складних речень, шукав про­

стіші фрази. За нескладними фразами прийшли нескладні думки.

Потім він загубив знак оклику й почав говорити тихо, рівно, з одні­

єю інтонацією. Ного вже ніщо не бентежило, не тішило, він до всього ставився без емоцій.

Потім він загубив знак питання й перестав запитувати. Він не вияв­

ляв цікавості до жодних подій, де б вони не відбувалися: у космосі, на Землі чи навіть у власній квартирі.

Ще через кілька років він загубив двокрапку й перестав пояснюва­

ти людям свої вчинки.

Зрештою настав день, коли в чоловіка залишилися самі лапки. Він не міг висловити жодної власної думки, увесь час повторював чужі висловлювання. Насамкінець він зовсім розучився думати й дійшов до крапки.

Бережіть розділові знаки! (За О. Канееським).

2. Визначте тему й основну думку. Складіть простий план тексту, використовуючи односкладні речення.

Запам ’ят аймо! 1 2

Розділові знаки допомагають точніше передати думку й почуття.

У писемній українській мові використовують десять розділо­

вих знаків:

крапку (.)

знак питання (?) знак оклику (!) кому (,)

крапку з комою (;)

двокрапку (:) крапки (...) тире ( —) дужки ( ) лапки (« »)

П ункт уаційна помилка — це пропущений розділовий знак, зайвий розділовий знак або заміна розділового знака, якого вимагає правило, іншим знаком. Будь-яка пунктуаційна помилка змінює зміст висловлювання.

Порівняймо:

1. Радісно зустрічай день новий — настрій так багато важить.

2. Радісно зустрічай день — новий настрій так багато важить.

Уникнути пунктуаційних помилок допомагає добре знання синтаксичних правил, виразне читання, правильне інтону­

вання речень.

Пунктуаційну помилку позначають знаком V.

427,\ Прочитайте речення вголос, дотримуючись правильної інтонації.

Поясніть розділові знаки.

1. Хай буде все у нас казкове: обличчя, одяг і душа! (І. Жиленко).

2. Не упасти б! Люди, де ви?! (В. Лучук). 3. І літо минуло, осінь при­

спіла і листям пожовклим всі стежки покрила (Л. Глібов). 4. В один день затопило ліси, сінокоси, городи (О. Довженко).

Прочитайте речення. Проаналізуйте їх за метою висловлювання та емоційним забарвленням. Оформте висновки як таблицю.

К л а с и ф ік а ц ія речен ь Н ом ер р еч ен н я Розповідні неокличні речення 1,...

Питальні речення 3,...

Спонукальні речення 5,...

Окличні речення 4,...

1. Холодного зимового дня вибираємося до лісу, щоб побігати на лижах. 2. Ласкаве сонце зігріває землю теплим промінням. 3. А влітку що робитимеш? 4. Скільки моїх мрій здійсниться на канікулах!

5. Мандруйте всією родиною чудовими стежками рідної землі. 6. Кіт не знав, що на пиріг треба тісто, а не сніг! 7. Будь спостережливим у світі природи, серед якої живеш. 8. І жити спішити треба... — гляди ж не проспи! (За В. Симоненком). 9. Ти знаєш, що ти — людина? Ти знаєш про це чи ні? (В. Симоненко).

4 2 9а Сп и ш і т ь текст. Поставте замість смайликів розділові знаки.

Чи знаєте ви українську н іч ^ * О, ви не знаєте української ночі Пригляньтеся до неї: із середини неба дивиться місяць^* Безмежне склепіння небесне розійшлося, розширилось іще безмежніше ^ 5 “ Го­

рить і дише воно ^ Земля вся в срібному світлі; а дивне повітря віє й теплом, і прохолодою, і дише млостю, і розливає океан пахощів ^ Бо­

жественна н і ч Ч а р і в л и в а ніч- :£ (М . Гоголь, переклад М. Рильського).

Прочитайте текст. З ’ясуйте, чи всі розділові знаки відповідають інто­

наційному оформленню речень. Замініть, де потрібно, розділові знаки. Запишіть новий варіант тексту.

А ось при дорозі сховалася в траві куль- бабка? Голівка її в біленькій прозорій шапоч­

ці. Зірви обережно цю шапочку, подми на неї — і понесе вітерець малесенькі пухнасті парашутики?! А під кожним парашутиком насіннячко висить! Там, де сяде парашу тик, - нова кульбабка виросте.

Насувається здалеку велика темна хмара!

Загуркотів перший весняний грім! Певно, дощ буде! Треба ховатися! (За О. Копилен- ком).

Повторюємо орфографію

3 1 А 1. Запишіть слова, розкриваючи дужки та прибираючи риску.

Дзи(г, г)а, (с, з )’ясувати, к(и, с)парис, натхне(м, нн)я, мр(и, і)яти, не/здужати.

2. Спишіть слова й поставте наголос.

Дрімота, жага, жевріти, інохідь, леміш, лічити.

^ 4 1 Другорядні члени речення: додаток,