• No results found

4. Робота з електронним навчальним курсом

4.6. Додавання діяльності в електронний курс

4.6.4. Додавання тесту

4.6.4.11. Банк питань

Банк питань у СДН Moodle служить для управління тестовими питаннями, які присутні в курсі. За допомогою банку питань можна створювати та керувати категоріями запитань, здійснювати експорт та імпорт питань з одного електронного курсу в інший. Для того, щоб увійти в банк питань, необхідно в панелі адміністрування електронного курсу натиснути на меню «Банк питань»

(рис. 166).

91

Рис. 166. Меню «Банк питань»

У цьому меню є можливість роботи з питаннями, категоріями, та імпортом і експортом запитань.

Підменю «Питання» дає змогу працювати з тестовими питаннями, які присутні в електронному курсі. Якщо вибрати це підменю, то можна побачити вікно, яке складається з двох умовних частин: верхня частина відповідає за створення нових питань (рис. 167) а нижня – за переміщення питань між категоріями (рис. 168).

Рис. 167. Фрагмент вікна «Питання»

Якщо натиснути кнопку «Створити нове питання», то відкриється вікно (рис. 132) з якого потрібно вибрати тип питання.

Рис. 168. Фрагмент вікна «Питання»

Питання, які розміщено в електронному курсі, можна видалити або перемістити в іншу категорію. Щоб видалити питання, необхідно його відмітити та натиснути на кнопку «Видалити». Щоб перемістити питання в іншу категорію,

92

потрібно виділити це питання, обрати відповідну категорію та натиснути на кнопку «Перемістити в».

Коли створюється тест в електронному курсі, то нові питання автоматично розміщуються в певній категорії. За замовчуванням, категорія отримує назву аналогічну назві тесту, що створюється.

Основним завданням категорій є:

1. Групування тестових питань одного спрямування, теми, розділу, електронного курсу. Це дає змогу проводити групову операцію з множиною питань однієї групи, наприклад видалення, переміщення, експорт та імпорт;

2. Забезпечення безпеки та доступності тестових питань. Категорії побудовані за ієрархічним принципом. Тобто категорії нижнього рівня є доступними тільки з того місця електронного курсу, де вони були створені. А категорії верхнього рівня доступні з будь-якої частини курсу. Якщо створити категорії і наповнити їх тестовими питання на рівні ядра системи, то такі категорії будуть видимі всім викладачам на всіх електронних курсах.

За замовчуванням, тестові запитання належать до категорії нижнього рівня.

Такі категорії питань є доступними тільки з того тесту, в якому вони були створені. Звідси випливає, що якщо конкретні тестові питання одного тесту будуть потрібні викладачу в майбутньому на інших тестах (наприклад екзаменаційних) в тому самому електронному курсі, то їх потрібно перемістити до верхньої категорії. Варто відзначити, що при створенні тестових питань можна відразу вказати, до якої категорії вони будуть належати. Для цього у вікні створення нового питання (рис. 169) потрібно у полі «Категорія» вибрати потрібну категорію.

Рис. 169. Вибір категорії майбутнього питання Приклад.

В електронному курсі було створено декілька питань: питання 1 та 2 з підменю «Питання», питання 3 з тесту 2 та питання 4 з тесту 3. Загалом 4 питання. Оскільки питання 1 та 2 створювались з головної сторінки курсу і вони були додані в категорії верхнього рівня, яка є по замовчуванню (її назва Зразок), то вони є доступними як з головної сторінки курсу (рис 168), так і з сторінки редагування тесту (рис. 170).

93

Рис. 170. Банк питання, який відкритий з головної сторінки курсу Оскільки питання 3 та 4 були створені в іншій частині курсу, тобто у вікні редагування тесту, то вони на рис. 170 не видимі, тобто не доступні. Це тому, що питання, які створені із сторінки редагування тесту, доступні тільки в банку питань тесту 2 та тесту 3.

Рис. 171. Банк питання, який відкритий з сторінки редагування тесту 3

З рисунка 171 видно, що у вікні редагування тесту 3 видно питання та категорії рівня тесту 3 та верхнього рівня за замовчуванням для Зразок.

Аналогічно з вікна редагування тесту 2 будуть видимі питання з категорії Тест 2 та категорія за замовчуванням Зразок.

Категорії в електронному курсі можна редагувати. Для цього необхідно обрати підменю «Категорії», то відкриється вікно з категоріями, які доступні з електронного курсу. Якщо це підменю відкрити з головної сторінки електронного курсу, то відкриється вікно з категоріями, які доступні (рис. 172).

94

Рис. 172. Фрагменти підменю «Категорії»

Видно, що з головної сторінки курсу є доступною категорія Зразок, яка є категорією за замовчуванням. Також існує можливість створити нову категорію і вибрати, де вона буде розташована.

Приклад.

Було додано дві нові категорії: нова категорія і нова категорія 2. Нова категорія належить до категорії Зразок, нова категорія 2 – до верхнього рівня. На рис. 173 можна побачити, де розмістились новостворені категорії.

Рис. 173. Фрагменти підменю «Категорії»

Нова категорія розмістилась в категорії Зразок, стала її підкатегорією. Нова категорія 2 стала самостійною категорією на рівні курсу.

Тепер можна зайти в підменю «Категорії» зі сторінки редагування Тесту 3 і подивитись, які категорії є доступними (рис. 174).

95

Рис. 174. Фрагменти підменю «Категорії»

Видно, що зі сторінки редагування Тесту 3 є доступні категорії на рівні курсу, Зразок, Нова категорія, Нова категорія 2, та категорія власне Тесту 3.

Отже, якщо викладачу потрібно мати доступ з одного тесту до категорій іншого тесту, то він повинен новостворені питання зберігати в категоріях верхнього рівня або рівня курсу.

Викладачами однієї кафедри часто викладаються близькі по змісту електронні курси. Тоді виникає потреба мати частково або повністю однакові тести для різних курсів. Перенесення банку питань з одного курсу до іншого відбувається шляхом експорту банку питань з курсу-відправника в файл на диску і подальшого імпорту питань у банк питань курсу-отримувача. Для цього в блоці редагування тесту або в блоці редагування курсу необхідно скористатись формою

«Банк питань-експорт» та «Банк питань-імпорт» (рис. 175).

Рис. 175. Банк питань

У курсі-відправнику слід обрати закладку Експорт. Відкриється наступне вікно (рис. 176).

96

Рис. 176. Експорт питань у файл

Є такі формати файлу, у які можна експортувати питання:

Gift – простий формат розмітки елементів тестового завдання у текстовому файлі. За допомогою цього формату можна імпортувати (або експортувати) тестові завдання типу «Вибір з множини», «Вибір правильно/неправильно,

«Коротка відповідь», «Вибір відповідності», «Числова відповідь», а також

«Вкладена відповідь». Причому в одному файлі можуть бути розміщені тестові завдання усіх типів одразу;

Moodle XML – це стандартний формат перенесення даних в системі Moodle. Він базується на використанні мови розмітки XML (Extensible Markup Language – стандарт побудови мов розмітки ієрархічно структурованих даних для обміну між різними додатками (програмами), зокрема, через Internet). Файл експортувуння типу *.xml може бути використаний для імпорту тестових завдань у другий розділ, або у другу дисципліну, а також у довільному процесі XSLT перетворення (Extensible Stylesheet Language Transformations – мова програмування, яка використовується для опрацювання XML документів);

XHTML – формат дозволяє експортувати всі питання в категорії до однієї сторінки формату XHTML для подальшого використання іншими програмами.

Можна експортувати питання категорії і саму категорію, або категорію з питаннями в підкатегоріях. Після кнопки «Експорт питанm у файл» виводиться список експортованих питань, користувач підтверджує експорт, і створюється файл .xml, який можна завантажити на комп’ютер (рис. 177).

Рис. 177. Завантаження експортованого файлу

97

У курсі-отримувачі слід обрати закладку Імпорт. Формат імпорту також Moodle XML. Якщо категорії або підкатегорії нема, вона створиться. Як джерело обираємо або файл на диску, або файл, уже завантажений в СДН Moodle (рис.

178).

Рис. 178. Імпорт питань з файлу

Підтримується кілька форматів питань і файлів для імпортування:

‒ Aiken – використовується для створення тестових завдань типу «Вибір з множини», що мають лише одну правильну відповідь;

‒ Blackboard – використовується у популярній системі управління навчальними курсами Blackboard для імпортування (експортування);

‒ Examview (екзаменаційний) – формат дозволяє імпортувати питання з файлів Examview 4 XML. Для новіших версій Examview можна використовувати формат Blackboard.

‒ Learnwise – це формат, який використовується для імпортування тестових завдань типу «Вибір з множини», збережених у Learnwise's XML форматі;

‒ GIFT з медіа – схожий на формат GIFT, але дозволяє запитання з посиланнями на рисунки і мультимедійні файли, які будуть імпортовані за допомогою архіву;

‒ Missing word (пропущене слово) – дозволяє через текстовий файл імпортувати питання з пропущеними словами;

‒ WebCT (web course tools – веб засоби для курсів) – формат дозволяє імпортувати питання типів багатокритеріального вибору та коротку відповідь збережених у текстовому форматі WebCT;

‒ Вбудовані відповіді (пропущені слова) – складається з тексту, в якому треба вставити пропущені слова за змістом. Кожне пропущене слово може бути відповіддю типу Коротка відповідь, Числовий або Множинний вибір.

98

4.6.4.12. Робота із шаблоном MS Word для створення та імпорту тестових