• No results found

Декорування пальтових виробів на основі елементів етно-стилістики

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Декорування пальтових виробів на основі елементів етно-стилістики"

Copied!
12
0
0

Повний текст

(1)

OERLIKON BARMAG GmbH (Німеччина)

THYSSENKRUPP MATERIALS INTERNATIONAL GmbH (Німеччина) НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ «КПІ»

ТОВ «БАХ-ІНЖИНІРИНГ»

ІНЖЕНЕРНА АКАДЕМІЯ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ АВІАЦІЙНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЛОДЗЬКИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ (Польща)

БАТУМСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМ. Ш. РУСТАВЕЛІ (Грузія) ПАТ «CАН ІНБЕВ УКРАЇНА»

Матеріали VІ міжнародної науково-практичної конференції

«КОМПЛЕКСНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ТЕХНОЛОГІЧНИХ

ПРОЦЕСІВ ТА СИСТЕМ»

26 - 29 квітня 2016 р.

м. Чернігів

œrlikon

barmag

(2)

УДК 621; 624; 674; 684; 621.22; 621.51-54; 661; 664; 620.268;621.791; 004 К63

Комплексне забезпечення якості технологічних процесів та систем (КЗЯТПС – 2016):

матеріали тез доповідей VІ міжнародної науково-практичної конференції (26–29 квітня 2016 р., м. Чернігів). – Чернігів: ЧНТУ, 2016.– 356 с.

ПРОГРАМНИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ д.е.н., проф. Шкарлет С.М., ректор ЧНТУ, м. Чернігів

д.т.н., проф. Ступа В.І., завідувач кафедри ТМД ЧНТУ, м. Чернігів

доктор Шефер Клаус віце-президент компанії Oerlikon Barmag GmbH, Німеччина

Штильгер Мартін директор відділення «Матеріали для Східної Європи» компанії ThyssenKrupp GmbH, Німеччина

д.т.н., проф. Бобир М.І., директор Механіко-машинобудівного інституту, НТУУ «КПІ»

д.т.н., проф. Андренко П.М., професор кафедри ГПА НТУУ «ХПІ», м. Харків д.т.н., проф. Дмитрієв Д.О., професор кафедри ОКМ ХНТУ, м. Херсон д.е.н., проф. Ільчук В.П. завідувач кафедри фінансів ЧНТУ, м. Чернігів

д.т.н., проф. Іскович-Лотоцький завідувач кафедри МРВОАВ ВНТУ м. Вінниця д.т.н., проф. Казимир В.В., проректор з наукової роботи ЧНТУ, м. Чернігів д.т.н., проф. Кальченко В.І., завідувач кафедри АТ та ГМ ЧНТУ, м. Чернігів

д.т.н., проф. Кальченко В.В., проректор з науково-педагогічної роботи ЧНТУ, м. Чернігів д.т.н., проф. Ковалевський С.В., завідувач кафедри ТМ ДДМА ,м. Краматорськ

д.т.н., проф. Кузнєцов Ю.М., професор кафедри КВМ НТУУ «КПІ», м. Київ д.т.н., проф. Орловський Б.В. завідувач кафедри МЛП КНУТД, м. Київ

д.т.н., проф. Павленко П.М., заступник директора з НМР інституту ІДС НАУ, м. Київ д.т.н., проф. Пальчевський Б.О., завідувач кафедри кафедри ПАВП ЛНТУ, м. Луцьк д.т.н., проф. Пінчевська О.О., завідувачка кафедри ТД НУБіПУ, м. Київ

д.т.н., проф. Пилипенко О.І., професор кафедри ТЗ та Б ЧНТУ, м. Чернігів д.т.н., проф. Радзевич С.П., APEX Tool Group, LLC, США

д.т.н., проф. Сахно Є.Ю., завідувач кафедри управління якістю та проектами ЧНТУ, м. Чернігів д.т.н., проф. Сиза О.І., завідувачка кафедри ХТ ЧНТУ, м. Чернігів

д.т.н., проф. Струтинський В.Б., завідувач кафедри КВМ НТУУ «КПІ», м. Київ д.т.н., проф. Тіхенко В.М., завідувач кафедри МРВМС ОНПУ, м. Одеса

д.т.н., проф. Філоненко С.Ф., директор інституту ІДС НАУ, м. Київ

д.т.н., проф. Федориненко Д.Ю., професор кафедри ТМД ЧНТУ, м. Чернігів д.т.н., проф. Шахбазов Я.О., завідувач кафедри ТМ і ПМ УАД, м. Львів

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ д.т.н., проф. Федориненко Д.Ю. тел:(063) 469 14 12

к.т.н., доц. Сапон С.П. тел:(097) 384 41 97 к.т.н. Космач О.П., тел:(063) 335 39 34

КООРДИНАТОР КОНФЕРЕНЦІЇ Сапон Сергій Петрович, тел. 097 3844197, е-mail: [email protected]

*За зміст матеріалів, викладених в тезах доповідей персональну відповідальність несуть автори

©Чернігівський національний технологічний університет

(3)

ТЕЗИ ДОПОВІДЕЙ ПЛЕНАРНОГО ЗАСІДАННЯ

Klaus Schäfer Creating the future implement business ideas successful 13 Dietmar Jenke Mitarbeiterbindung und motivation in einem anspruchsvollen tätigkeitsumfeld am beispiel der ingenieurdienstleistung 18 Андренко П.Н., Лурье З.Я. Направление развития объемных гидроприводов 27 Кузнецов Ю.Н. Учебно-исследовательская лаборатория малогабаритных станков

с компьютерным управлением на модульном принципе 29

ТЕЗИ ДОПОВІДЕЙ СЕКЦІЙНИХ ЗАСІДАНЬ СЕКЦІЯ 1

«ТЕХНОЛОГІЧНІ ПРОЦЕСИ ТА СИСТЕМИ МАШИНОБУДІВНОГО ВИРОБНИЦТВА»

Radzevich S.P. On infeasibility of generating of geometrically accurate form gear teeth

in generating methods of gear machining 32

Ковальова Л.І., Майданюк С.В. Визначення зусиль різання круглими пилками з

різнонаправленими зубцями 34

Роїк Т.А., Віцюк Ю.Ю. Вплив режимів різання на шорсткість поверхонь при

шліфуванні зносостійких композитів 35

Добротворський С.С., Басова Є.В., Головатий Р.В. До питання забезпечення

якості обробки тонкостінних деталей 37

Васильєв А.В., Попов С.В. Оптимізація зусиль затискання ручних затискних

пристроїв 38

Терлич С.В., Калнауз А.О., Гречко В.В. Удосконалення фрикційних вантажо- захоплюючих пристроїв для судноремонтної промисловості 39 Нестеренко Ю.Г., Сєрков Є.А. Створення внутрішньої бібліотеки підшипників

кочення в системі «T-FLEX-CAD» 41

Веселовська Н.Р., Яремчук О.А. Підвищення надійності ресурсу машин

методами активного віброзахисту 42

Дмитрієв Д.О., Русанов С.А., Кеба П.В., Півень С.М. Зовнішні модулі для прогнозування та управління складними рухами ланок механізмів паралельної

структури 44

Мурзин Л.М. Введение в проблематику прогноза усталости при изготовлении

деталей резанием 47

Пилипенко В.М. Технология получения стержневых элементов конструкций летательных аппаратов плетельно пултрузионным методом формования 49 Сеник А.А. Технологія виготовлення згортних шкворневих втулок та їх

використання у ходовій частині деяких автомобілів 50

Малафєєв Ю.М., Кобзаренко Д.А., Еммер Т. Обробка плоских поверхонь

комбінованим інструментом 52

Гусачук Д.А., Парфентьєва І.О., Зайчук Н.П. Особливості холодного

видавлювання високомідистих чавунів 54

(4)

Малафєєв Ю.М., Кобзаренко Д.А., Карпушевський Б. Випробування

комбіноваго інструменту на дослідному стенді 56

Бубліченко С.В. Математична модель технологічного процесу різання

монокристалів кремнію 58

Рудик А.В., Венжега В.І., Пасов Г.В. Дослідження теплової напруженості

обробки торцевих поверхонь на верстаті 3342 АДО 60

Кривий П. Д., Кобельник В. Р., Крупа В. В. Інструменти з попарно- асиметричним розміщенням лез для обробки глибоких циліндричних отворів 62 Ищенко Е.А. Разработка способов повышения качества полимерных покрытий

направляющих станков 64

Митрохін О.А., Клименко А.В. Математичне моделювання формування

параметрів профілю поверхні обробки матеріалу 65

Шевченко О.В., Гончаренко Л.О. Зниження інтенсивності коливань борштанги

при розточуванні на токарних верстатах 66

Митрохин А.А., Удовенко М.Ю. Исследование комбинированной обработки

материалов 69

Міранцов С.Л., Тулупов В.І., Онищук С.Г. Вдосконалення методів комбінованої обробки поверхонь деталей машин на основі точіння з електроімпульсним

нагріванням 70

Кальченко В.І., Кальченко В.В., Слєднікова О.С. Дослідження процесу двохстороннього торцешліфування деталей з прямокутним профілем 72 Кальченко В.І., Кальченко В.В., Винник В.О. Дослідження процесу двохстороннього шліфування торців несиметричних циліндричних деталей 75 Шевченко О.В., Нгуєн Зуі Фионг. Різцетримач для ультразвукової токарної

обробки 77

Кривий П.Д., Дзюра В.О., Тимошенко Н.М. Вплив кривини циліндричної поверхні сформованої точінням або розточуванням на її шорсткість 80 Біланенко В.Г. Визначення складових сили різання для токарного оброблення 82 Біланенко В.Г. Практичні закономірності проектування технологічних процесів

оброблення різанням 84

Космач О.П., Хоменко А.С. Модельні аспекти руйнування композиційних

матеріалів під дією поперечної сили 86

Космач О.П., Товстуха О.Д. Дослідження механічного руху елементів технічних

систем при зміні характеру рухомих з’єднань 88

Дубенець В.Г., Савченко О.В., Деркач О.Л. Активне демпфірування нестаціонарних коливань балки з електров’язкопружними накладками 90 Пузырь Р.Г., Дикая Л.Э. Экспериментальное исследование технологического

процесса изготовления стальных ободьев колес 92

Кальченко В.І., Кальченко В.В., Кужельний Я.В. Визначення температури різання під час шліфування вала зі схрещеними осями деталі та круга 94 Іскович-Лотоцький Р.Д., Івашко Є.І., Кучковський О.С. Охолоджувальна система шпиндельного вузла установки для розпилення порошків вольфраму 96 Литвин О.В., Гаврушквич Н.В. Багатоваріантна структура компонувань затискних патронів для токарної обробки нежорстких деталей 98

(5)

Ігнатенко А.С. Нестаціонарні коливання балки із в’язкопружного матеріалу при

дії теплового удару 100

Литвин О.В., Ящук І.Р. Синтез конструкцій затискних патронів для токарної

обробки осесиметричних тіл 102

Проц Л.А., Лавріненко В.І. Формування пластин із композитних матеріалів на основі боросилікатного скла з напівпровідниковими нанокристалами CdSe1-xTe 104 Федориненко Д.Ю., Космач О.П., Сапон С.П., Цеков Б.В. Методика аналізу енергоефективності процесів механічної обробки на токарних верстатах 105 Верба І.І., Яхно А.С. Деякі особливості розрахунку режимів навантаження

багатоцільових верстатів 106

Буря А.И., Ерёмина Е.А. Влияние металлических наполнителей на физико –

механические свойства металлополимеров 108

Буря О.І., Набережна О.О. Дослідження механічних характеристик

органопластиків на основі фенілону С-1 110

Буря А.И., Томина А. – М.В., Турченко Ю.А., Веремейченко Н.А. Влияние содержания волокна оксалон на триботехнические характеристики

органопластиков на основе фенилона С – 1 112

Струтинський В.Б., Юрчишин О.Я., Гуржій А.А. Математичний опис траєкторій руху інструменту на верстатах з паралельними кінематичними

структурами 114

Ткаченко Б.О., Яровий Ю.В. Застосування методу розмірних ланцюгів для розрахунку похибки базування верстатних пристроїв 115 Струтинський В.Б., Колот О.В., Чуприна В.М. Обгрунтування розробки верстата-робота із самоформуючими стрижневими структурами 116 Струтинський С.В. Інноваційна елементна база систем приводів для складних

просторових переміщень об’єктів машинобудування 117

Струтинський В.Б., Юрчишин О.Я. Застосування методів гідромеханіки при

дослідженні процесів швидкісного різання металів 118

Кулікова О.І., Клименко С.А., Копєйкіна М.Ю. Аналіз висоти нерівностей

поверхні при обробці лезовим інструментом 119

Струтинський В.Б., Дем'яненко А.С. Побудова твердотільної моделі

оброблюваної деталі в умовах невизначеності баз 121

Хомяк Ю.М., Ярова І.А., Яровий Ю.В. Дослідження вигину днищ змінної

товщини 122

Шелепко О.В., Кириченко А.М. Моделювання руху багатокоординатного

верстата паралельної структури «Пентапод» 124

Метак Мохамед Аль Ібрахімі, Кириченко А.М. Вдосконалення багато- координатних верстатів паралельної структури введенням надлишкових приводів 126 Іскович-Лотоцький Р.Д., Міськов В.П. Електрогідравлічна система керування

інерційним вібропрес-молотом 127

Кологойда А.В. Шліфування голчастої гарнітури валиків текстильних машин зі

схрещеними осями інструмента та деталі 128

Третяк В.В. Можливості системи автоматизованого проектування імпульсних

технологій 130

(6)

Куриляк В.В. Результати постановки експерименту при дослідженні міцнісних

характеристик органічного скла 131

Анастасенко С.М., Григурко І.О. Технологія механічної обробки глухих тригранних кутів поглиблень в деталях спеціальною фрезою 132 Онкалюк О.І., Заєць С.С. Дослідження зношення різальної кромки кінцевої

фрези при фрезеруванні алюмінієвих сплавів 134

Сіра Н.М. Підвищення ефективності глибинного однопрохідного шліфування циліндричних та ступінчастих валів зі схрещеними осями круга та деталі 135 Кайдаш М.Д. Динаміка маніпулятора з двома обертальними кінематичними

парами 137

Муха Р.Ю., Заєць С.С. Вибір методу дослідження стану властивостей кінцевих

фрез 139

Музичка Д.Г., Калініченко С.В., Кашинський І.С. Вплив режимів різання на показники якості при обробці сталі р18 кругами з КНБ 140 Єрошенко А.М., Палій А.М. Методи дослідження і моделювання сил різання в

зоні різання при абразивному шліфуванні 141

Симонюк В.П., Лук’янчук Ю.А., Василишина В.І., Троянчук В.О. До

конструювання вібраційних установок 143

Неведомский В.А., Чернышов А.В., Чернышов А.А. Изделия и конструкции из техногенных отходов металлургической промышленности 144 Барандич Е.С., Выслоух С.П. Технологическое обеспечение оптимальной

циклической долговечности деталей 146

Бойко С.В., Назаренко О.А. Температурні явища в процесі абразивної обробки 147 Буря А.И., Калиниченко С.В. Углепластик на основе политетрафторетилен 148

СЕКЦІЯ 2

«СУЧАСНІ ТЕХНОЛОГІЇ, ОБЛАДНАННЯ, ІНСТРУМЕНТ ТА ОСНАЩЕННЯ ДЛЯ ДЕРЕВООБРОБКИ ТА МЕБЛЕВОГО

ВИРОБНИЦТВА»

Пінчевська О.О., Головач В.М., Горбачова О.Ю. Прогнозування кольору

термообробленої деревини граба 150

Пінчевська О.О., Цапко О.Ю. Шляхи захисту дерев’яних конструкцій від впливу

вогню 152

Космач О.П. Порівняння методів визначення статичної твердості деревини 154 Пінчевська О.О., Лакида Ю.П. Щодо результатів досліджень нового

композиційного матеріалу 156

Пінчевська О.О., Скляр Д.М. Проблема стандартів при дослідженні фізико-

механічних властивостей деревних композитів 157

Ференц О.Б., Копинець З.П., Сторожук В.М., Ференц О.О. Підвищення ефективності використання сировини у виробництві клеєного будівельного бруса 158 Федориненко Д.Ю., Сапон С.П., Цеков Б.В., Надточій А.О. Підвищення енергоефективності гідроприводів деревообробних верстатів 159

(7)

Гончар Н.В., Томилин В.Н., Плевака К.С. Шлифование деревянных изделий

полимерно-абразивными инструментами 160

Коваль В.С., Сірко З.С., Марченко Н.В., Мазурчук С.М., Борячинський В.В.

Щодо питання ресурсоощадності у технологічних процесах виробництва

пилопродукції 162

Ігнатенко П.Л. Вплив сушіння на міцність деревини 164 Головач В.М., Баранова О.С. Порівняльний аналіз кореляції між вихідними сигналами ударного та ультразвукового методів контролю якості фанери 165 Копанський М.М. Деревинні композиційні матеріали виготовлені з стебел ріпаку

та мінерального в’яжучого 166

Чередніков О.М. Ідентифікація базування заготованок 168 Чередніков О.М., Борисов О.О. Аналіз техологій деревообробної галузі 170

СЕКЦІЯ 3

«РОБОЧІ ПРОЦЕСИ ТА СИСТЕМИ ПРОМИСЛОВОЇ ГІДРАВЛІКИ ТА ПНЕВМАТИКИ»

Панченко А.І., Волошина А.А., Панченко І.А. Методологічні основи проектування гідравлічних обертачів планетарного типу 173 Панченко А.І., Волошина А.А., Панченко І.А. Дослідження динаміки

гідравлічної системи насос-клапан-гідрообертач 174

Зайончковський Г.Й., Тарасенко Т.В., Бадах В.М. Очищення поверхонь гідравлічної арматури на основі гідродинамічної кавітації 175 Чайка Д.О. Математична модель гідравлічної системи універсального шлангового

бетононасоса 177

Лебедєв А.Ю. Математична модель течії робочої рідини в лабіринтно-гвинтовому

насосі 179

Соколов В.И., Рассказова Ю.Б. Система автоматического управления специальным технологическим оборудованием с гидравлическим приводом 181 Соколова Я.В., Рассказова Ю.Б., Азаренко Н.Г. Автоматизация процессов управления машиностроительным оборудованием с электрогидравлическим

приводом 182

Поліщук Л.К., Піонткевич О.В., Коваль О.О. Вплив характеристик адаптивної системи керування на динамічні процеси в гідроприводі конвеєра 183 Поліщук Л.К., Коваль О.О., Лютий Б.В. Застосування гідропривода в пристрої

для подрібнення деревинних відходів 185

Новік М.А., Дідовець В.Є. Дослідження точності позиціонування

пневмогідравлічного багатопозиційного привода 186

(8)

СЕКЦІЯ 4

«ТЕХНОЛОГІЧНІ ПРОЦЕСИ ТА СИСТЕМИ ХІМІЧНОЇ, ЛЕГКОЇ, ПЕРЕРОБНОЇ ТА ХАРЧОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ»

Акимов О.О., Завертаний Б.С., Наумчик С.А., Оборський І.Л. Дослідження впливу пружності кріплення укочуючого ролика на динамічну складову сили

притискування 187

Акимов О.О., Ігнатенков О.Л., Платонов Є.К. Дослідження впливу величини опору робочого середовища на енергетичну ефективність коливальної системи

тарілок 189

Коваленко М.С., Челябієва В.М. Вплив технології виготовлення на харчову

цінність яблучного соку 191

Маяк О.А., Сардаров А.М. Обладнання для концентрування в’язких харчових

продуктів 192

Михайлов В.М., Бабкіна І.В., Шевченко А.О., Михайлова С.В. Дослідження фізико-хімічних змін рослинної сировини під час її концентрування та сушіння 193 Савченко О.М., Сиза O.І. , Максименко А.О. Органічні речовини харчових добавок в інгібіторному захисті теплообмінного обладнання 195 Mayak Olga, Sardarov Aziz Use of dihydroquercetine in beverages 197 Денисова Н.М. Формування поліамідних ниток. Удосконалення мобільного

пристрою відсмоктування забрудненого повітря 199

Матвійчук С.С., Слава О.О. Конструктивно – декоративні особливості народного костюму як основа для проектування сучасного одягу 201 Матвійчук С.С., Пристая А.М. Тенденції проектування швейних виробів з

комбінуванням різних за властивостями матеріалів 203

Білей-Рубан Н.В., Тегза М.С. Особливості використання технологій швейного

виробництва в автомобільній галузі 205

Білей-Рубан Н.В., Кулл О.О. Декорування пальтових виробів на основі елементів

етно-стилістики 207

Корнієнко С.П. Використання диференціальних рівнянь масообміну при

моделюванні волопоглинання нитки, що формується 209

Загоруй С.В., Бородін В.І. Математична модель статичного режиму кип’ятильника ректифікаційної колони у процесі очищення стиролу 211 Бакалов В.Г. Розробка методики розрахунку плоскощілинної головки для

виробництва тонкої полімерної плівки 213

Бакалов В.Г. Дослідження процесу змішування нанотрубок з в’язкими рідинами

та оцінка якості отриманої суміші 214

Дворжак В.М. Застосування механізмів зі змінною довжиною ланок для приводу

вушкових голок основов’язальних машин 215

Зінько Р.В., Городник Ю.М. Визначення коефіцієнта динамічного перевантаження підвісних барабанів обробки шкіри з скіповим підйомником 217 Серкіз О.Р., Сокіл Н.І. Забезпечення точності дозування сипких продуктів

бункерними дозаторами 218

Зінько Р.В., Серкіз О.Р. Вибір основних параметрів дробарки для переробки

відходів 219

(9)

Штефан Є.В., Пащенко Б.С., Штерн М.Б. Міхайлов О.В. Аналіз структурно- механічних параметрів керамічних мембран в технологічному процесі

виготовлення 220

Бондар О.С., Полевиченко С.І., Демченко А.М., Курмакова І.М. Інгібітори корозії для захисту технологічного обладнання в середовищах з бактеріальною

сульфатредукцією 221

Литвиненко О.А., Бойко Ю.І. Використання кавітаційних технологій в харчовій

промисловості 223

Савченко О.М., Гаврик М.О. Бактерицидні властивості харчових добавок 224 Сиза O.І., Савченко О.М., Кирій А.С., Дейнеко О.М. Дослідження впливу оздоровчих добавок на вміст важких металів у кисломолочному сирі 226 Сиза O.І., Савченко О.М., Гулова Я.І., Яцко Ю.С. Функціонально-технологічні властивості порошків з вичавків плодових культур у харчових технологіях 228 Гревцева Н.В., Городиська О.В., Негай В.О. Продукти переробки виноградних

вичавків у харчових технологіях 230

Тимкова І.О., Сиза O.І. Вплив способу виробництва домашнього виноградного

вина на вміст органічних кислот 232

СЕКЦІЯ 5

«ТЕХНОЛОГІЇ ЗВАРЮВАННЯ ТА СПОРІДНЕНІ ПРОЦЕСИ.

БУДІВНИЦТВО. ТЕХНОГЕННА БЕЗПЕКА»

Гречихин Л.И., Подлозный Э.Д. Плотноупакованное состояние – пятое

состояние вещества 234

Драпалюк М.В. Дослідження технології бетону з демпфуючими компонентами 235 Подлозный Э.Д., Гречихин Л.И. Плазменное оплавление поверхности бетона 236 Руденко М.М., Болотов М.Г., Прибитько І.О., Нагорна І.В. Зниження металоємності конструкцій перекриття промислових будівель 238 Олексієнко Н.В., Бутенко Т.І., Колінько С.О. Структура перехідної зони

«карбідна гранула - зв’язка» в наплавочному композиційному матеріалі

Ti Ni Mo

C

B4 240

Старчак В.Г., Цибуля С.Д., Іваненко К.М., Буяльська Н.П., Костенко І.А.

Визначення технологічної та екологічної ефективності комплексного забезпечення

якості зварних з‘єднань 242

Хаскін В.Ю., Долянівська О.В. Дослідження впливу супутнього плазмового нагріву на властивості обробленої сталевої поверхні при лазерній модифікації 243 Березін Л.Я., Прибитько І.О., Ганєєв Т.Р. Умови отримання фізичного контакту при зварюванні в електричному полі високої напруги 245 Бондаренко М.О., Бондаренко Ю.Ю. Дослідження впливу соляних розчинів на

металеві поверхні оптичних елементів 247

Почапський Є.П., Клим Б.П., Рудак М.О. Вплив залишкових напружень у зварних з’єднаннях на магнетопружну акустичну емісію 248 Булат В.В., Корзаченко М.М. Про впровадження ефективних механізмів фінансування житлового будівництва на Чернігівщині 250

(10)

УДК 687:658

Н.В. Білей-Рубан, канд. техн. наук, доцент О.О. Кулл, магістр Мукачівський державний університет, [email protected] ДЕКОРУВАННЯ ПАЛЬТОВИХ ВИРОБІВ НА ОСНОВІ ЕЛЕМЕНТІВ ЕТНО-

СТИЛІСТИКИ

Серед визначальних тенденцій сучасної моди в одязі на сьогодні вигідно вирізняється українська вишивка, яка уособлює світ краси і фантазії, поетичного осмислення навколишньої природи, спонукає до розповіді про думку і почуття людини, актуалізує образи, які торкаються звичаїв і уявлень наших предків. Крім цього захоплюються вишивкою не тільки українські дизайнери (Роксолана Богуцька, Олеся Теліженко та Олена Датс), а й дизайнери за кордоном.

Актуальність наукових досліджень у даному випадку полягає в тому, що вишивка лише починає застосовуватися в верхньому одязі і вже зараз споживачам пропонується гігантський вибір пальто створених для прохолодної пори року. Здійснена нами систематизація моделей (рис.1) свідчить не тільки про багатство і різноманітність елементів в українській вишивці, а й про необхідність врахування місця розташування вишивки і її співвідносність з силуетом одягу (прямий, напівприлеглий, трапецієвидний, А-подібний, О-подібний тощо) [1]. При цьому фольк стиль в одязі не копіює національний костюм, а використовує деякі типові риси, властиві національному одязі. Це є свідченням того, що етнічний стиль, тобто внесення фольклорних мотивів в сучасний одяг і інтер'єр, переживає нове народження.

Таблиця 1 – Місце розміщення вишивки на пальто

Місце розташування вишивки на пальто

Прилеглий силует Прямий силует Трапецієвидний силует О-подібний

Нижня часина пілочк

и виробу

Борт виробу

Верхня частина пілочки та низ рукавів

Кокетка, низ рукавів та

виробу

Комір та ліва частина пілочки, низ виробу

та рукавів

Рукава та нижня частина пілочки

Нижня частина виробу та

рукава Враховуючи те, що для пальто в фольклорному стилі характерними є тканини з натуральних волокон, тобто вовни, льону, бавовни і шовку простих переплетень, а також те, що українська вишивка характеризується багатьма видами і технічними прийомами вишивання (гладь, хрестик, низь, мереження, бігунець, плетіння тощо), важливими є вирішення таких задач в технології декорування, як :

(11)

1) необхідність аналізу сучасних пальтових матеріалів, технології їх отримання та визначення фізико-механічних властивостей з метою розуміння специфіки показників матеріалів, які забезпечать експлуатаційну зносостійкість виробу разом з декоруванням;

2) розгляд та аналіз особливостей сучасної промислової технології виготовлення пальто жіночого з метою оцінки виробничих потужностей для реалізації вибраного декорування;

3) визначення художньо-конструктивних особливостей пальто жіночих з врахуванням сучасних прийомів декорування та модних тенденцій в пальтовому асортименті в стилі етно-, фольк;

4) оцінка експлуатаційної зносостійкості основних та допоміжних матеріалів для декорування з метою забезпечення рівня якості технології декорування (техніки вишивки, виду вишивки) та технічної довершеності проектуємого виробу.

Наразі, сучасні тенденції моди в одязі диктують свої правила. Це стосується стилю, орнаментики, художньої виразності і врешті-решт конструкторсько-технологічних особливостей. Широкого застосування отримує українська вишивка, якою здавна оздоблювали майже все: від рушників та подушок, до взуття та предметів побуту. До основних художньо-стилістичних особливостей вишивального мистецтва України можна віднести художньо-колористичне забарвлення вишивки та основного матеріалу, техніки та види вишивки, їх засування на матеріалах різного призначення, а отже і різної структури, товщини та властивостей. Виконаний нами аналіз показав, що технік виконання вишивки налічують більше 100 видів. Підбір виду вишивки дуже складний процес, починаючи від визначення асортименту виробів, асортименту матеріалів, вибір виду орнаменту, а вже після техніки вишивання. Залежно від того, де застосовується вишивка, кількість членувань, та декоративних деталей відповідно до цього і вибирають орнамент вишивки.

Особливістю виконання вишивки на пальто є те, що кінцевий результат можна передбачити переважно з точки зору естетики, а не з точки зору експлуатаційної зносостійкості. Різні орнаменти вишивки з різним художньо-колористичним забарвленням задають власну фактурність, змінюють структуру матеріалу, і відповідно потребують уточнених параметрів догляду за виробом, що викликає необхідність оцінки експлуатаційної надійності виробу в цілому [2]. Також при експлуатації пальто з вишивкою виникає проблема з відповідністю показників стійкості забарвлення пальтового матеріалу та декоративних елементів, що потребує оцінки якості основних та допоміжних матеріалів щодо впливу різних фізико-механічних та хімічних факторів. З іншої сторони, існуюче на ринку велике різноманіття пальтових матеріалів, ставить задачу цілковитої визначеності в їх основних властивостях та розуміння технології їх отримання. Адже, під час вибору декорування стикаються з таким питанням, як рівномірність матеріалів за товщиною, що впливає на вибір техніки декорування пальто, виду вишивки та місця розташування у виробі.

Отже, декорування пальто жіночого на основі елементів етно-стилістики в умовах промислового виробництва потребує комплексності в підходах вибору не тільки орнаментики, а й оцінки основних фізико-механічних властивостей матеріалів. Це дозволить забезпечити відповідність модним тенденціям та якісну експлуатацію.

Список посилань

1. Ермилова Д. Ю. Моделирование и художественное оформление одежды [Текст] / Д.Ю.

Ермилова, В.В.Ермилова.: учеб.пособие для студ.учреждений сред. проф. образования. – М.:

Мастерство; Издательский центр «Академия»; Высшая школа, 2000. – 184 с.

2. Кокеткин П. П. Одежда: технология - техника, процессы – качество [Текст] / П.П. Кокеткин – М.: Изд. МГУДТ, 2001. – 560 с.

(12)

НАУКОВЕ ВИДАННЯ

VІ Міжнародна науково–практична конференція

«Комплексне забезпечення якості технологічних процесів та систем»

26 – 29 квітня 2016 року Чернігів, ЧНТУ

Відповідальний за видання В.І. Ступа

Коректор С.П. Сапон

Комп’ютерна верстка і макетування О.О. Борисов

Друк Н.А. Тестова

Прийнято до друку 11.04.2016 р. Формат 60х84/16 Папір офіс. Гарнітура Times New Roman. Друк - цифровий.

Ум.-друк. арк. 22,250. Обл.-вид. арк. 22,28 Наклад 200 прим. Зам. № 16102.016.170

Чернігівський національний технологічний університет 14027 м. Чернігів, вул. Шевченка, 95

Свідоцтво про внесення суб’єкта видавничої справи до державного реєстру видавців,

виробників і розповсюджувачів видавничої продукції серія ДК № 4802 від 01.12.2014 р.

Посилання

СУПУТНІ ДОКУМЕНТИ

Метою роботи є систематизація споживчих вимог та відповідних показників якості, які висуваються до матеріалів та до пальто жіночого

Попри всі досягнення у підходах до розв’язання проблеми, питання вибору, організації та проведення максимально об’єктивного контролю

Однак, на даний час при проектуванні та виготовленні виробів з натуральної шкіри прикладні матеріали та методи обробки, як правило, обираються

Секція «Нові наукомісткі технології виробництва матеріалів, виробів широкого вжитку та спеціального призначення»... Тези доповідей

Порівняльний аналіз відомого індексу, розрахованого на основі методу лінійної згортки та запропонованих індексів якості взаємодії елементів

Основними способами виконання оздоблення виявлено: аплікацію, вишивку та декорування фурнітурою (ґудзики, кнопки, блочки, люверси,

Встановлення процесу уразливості до ризикованого балансу на основі експлуатаційної та потенційного впливу вразливості та сегментації

Розробка призначена для використання розробниками та тестувальниками серверного програмного забезпечення, що побудоване на базі технології

Метою дослідження є визначення принципів дизайн- проектування актуальної колекції жіночого одягу з використанням техніки печворк на

Управління якістю є функцією управління організацією для забезпечення необхідного рівня якості продукції, який досягається за

Відпрацювання конструкції на технологічність здійснюється на всіх стадіях розробки виробу з метою забезпечення запроектованого рівня

Метою роботи є діагностика фінансового стану підприємства на прикладі ВАТ «Коблево», оцінка його прибутковості та фінансової стійкості і на

Метою роботи є оцінка рівня забруднення атмосфери в місті Одеса сірководнем та фенолом та оцінка неканцерогенного ризику для здоров’я

Дослідженнями структурно-механічних властивостей тіста та якості виробів, проведеними на кафедрі технології хлібопекарських та кондитерських виробів

Одним із засобів вирішення цієї задачі є визначення впливу виробничого середовища на властивості матеріалів та ниткових з`єднань

комунально-побутового господарства в містах та селах, забезпечення меліоративних комплексів з метою зрошення, основні потреби в кількості та

Насиченість ринку і задоволення потреб населення в одязі покликані забезпечувати випуск різноманітних і високоякісних трикотажних виробів. Ріст

На основі розроблених чутливих елементів, первинних перетворювачів, датчиків та мікрогенераторів створено

Наведено показники якості трикотажних полотен, які найбільш впливові на технологію виготовлення виробів, та визначено на їх основі рівні якості, що

Суть контролю в підготовчому цеху швейного підприємства заключається в отриманні інформації про стан (ґатунок) текстильних матеріалів

Метою даної роботи є розробка інформаційної технології проектування (ІТП) обладнання для обробки дисперсних матеріалів екструзією та використання

Однак матеріалоємність виробництва характеризується не тільки загальною кількістю сировини, основних та допоміжних матеріалів, комплектуючих виробів,

Для цього вирішеними є завдання з проведення дослідження впливу властивостей трикотажного полотна на особливості технології обробки