• No results found

29 - 30 квітня 2020 р.

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "29 - 30 квітня 2020 р. "

Copied!
20
0
0

Повний текст

(1)

Національний університет «Чернігівська політехніка» (Україна)

Національний технічний університет України «КПІ ім. І. Сікорського» (Україна) Oerlikon Barmag Gmbh (Німеччина)

Херсонський національний технічний університет (Україна) Донбаська державна машинобудівна академія (Україна)

Національний авіаційний університет (Україна) ТОВ «БАХ-Інжиніринг» (Україна)

Інженерна академія України Академія наук вищої освіти України Лодзький технічний університет (Польща) Технічний університет в Кошице (Словаччина) Thyssenkrupp Materials International Gmbh (Німеччина) Національний університет «Львівська політехніка» (Україна)

Батумський державний університет ім. Ш. Руставелі (Грузія)

Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»

Українське товариство механіки грунтів, геотехніки і фундаментобудування Державний науково-дослідний інститут випробувань і сертифікації озброєння

та військової техніки (Україна)

Матеріали X міжнародної науково-практичної конференції

«КОМПЛЕКСНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ТЕХНОЛОГІЧНИХ

ПРОЦЕСІВ ТА СИСТЕМ»

Том 1

29 - 30 квітня 2020 р.

м. Чернігів

(2)

УДК 621; 624; 674; 684; 621.22; 621.51-54; 661; 664; 620.268;621.791; 004 К63

Рекомендовано до друку вченою радою Національного університету «Чернігівська політехніка» (протокол № 3 від 27.04.2020)

Комплексне забезпечення якості технологічних процесів та систем (КЗЯТПС – 2020):

матеріали тез доповідей X Міжнародної науково-практичної конференції (м. Чернігів , 29–30 квітня 2020 р.): у 2-х т. / Національний університет «Чернігівська політехніка» [та ін.];

відп. за вип.: Єрошенко Андрій Михайлович [та ін.]. – Чернігів : ЧНТУ, 2020. – Т. 1. – 272 с.

ISBN 978-617-7571-89-5

Видання індексується у наукометричній базі даних РІНЦ (Ліцензійний договір

№ 611-03/2016К від 17.03.2016р.

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ к.т.н., доц. Єрошенко Андрій Михайлович, (Секція №1) к.т.н., доц. Космач Олександр Павлович, (Секція №2) к.т.н., доц. Сапон Сергій Петрович, (Секція № 3) к.т.н., доц. Хребтань Олена Борисівна, (Секція № 4) к.т.н., доц. Прибитько Ірина Олександрівна, (Секція №5) к.т.н., доц. Корзаченко Микола Миколайович, (Секція №6) к.т.н., доц. Терещук Олексій Іванович, (Секція № 6)

к.т.н., доц. Приступа Анатолій Леонідович, (Секція №7) к.т.н., доц. Базилевич Володимир Маркович, (Секція № 8) к.пед.н., доц. Коленіченко Тетяна Іванівна (Секція №9)

Відповідальний координатор конференції:

к.т.н., доц. Сапон Сергій Петрович, тел. (097) 3844197, е-mail: [email protected] або [email protected]

https://www.facebook.com/kzyatps/

www.conference-chernihiv-polytechnik.com

*За зміст матеріалів, викладених в тезах доповідей персональну відповідальність несуть автори

УДК 621; 624; 674; 684; 621.22; 621.51-54; 661; 664; 620.268;621.791; 004 ISBN 978-617-7571-89-5 © Національний університет

«Чернігівська політехніка»

(3)

МІЖНАРОДНИЙ ПРОГРАМНИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ доктор Шефер Клаус (Oerlikon Barmag, Німеччина)

Штильгер Мартін (ThyssenKrupp, Німеччина)

д.-р. наук, проф. Бадіда Мирослав, (Технічний університет Кошице, Словаччина)

д.-р. наук, проф. Вархола Міхал, (Президент Академічного співтовариства М. Балудянського, Словаччина) к.т.н., проф. Голетіані Кетаван (Батумський навчальний університет навігації, Грузія)

д.-р. наук, проф. Келемен Міхал, (Технічний університет Кошице, Словаччина)

д.т.н., проф. Нікітенко М.І. (Білоруський національний технічний університет, Білорусь) д.ф.н., проф. Новрузов Рафік (Бакінський слов‟янський університет, Азербайджан) д.т.н., проф. Радзевич С.П., (EATON Corp., США)

проф. Сандал Ян-Урбан (Ректор інституту ім. д-ра Яна-Урбана Сандала, Норвегія) д.т.н., проф. Федориненко Д.Ю. (Tohoku University, Японія)

НАЦІОНАЛЬНИЙ ПРОГРАМНИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ

д.е.н., проф. Шкарлет С.М. (м. Чернігів, ректор Національного університету «Чернігівська політехніка») д.т.н., проф. Ступа В.І. (м. Київ, Київський національний університет технологій та дизайну) д.т.н., проф. Бобир М.І. (м. Київ, НТУУ «Київський політехнічний інститут ім. Ігоря Сікорського») д.т.н., проф. Андренко П.М. (м. Харків, НТУ «Харківський політехнічний інститут»)

д.т.н., проф. Антонюк В.С. (м. Київ, НТУУ «Київський політехнічний інститут ім. Ігоря Сікорського») д.т.н., с.н.с. Башинський В.Г. (м. Чернігів, Державний НДІ випробувань і сертифікації озброєння та військової техніки)

д.т.н., проф. Білик С.І. (м. Київ, Київський національний університет будівництва і архітектури) д.т.н., проф. Болотов Г.П. (м. Чернігів, Національний університет «Чернігівська політехніка») д.т.н., проф. Васильченко Я.В. (м. Краматорськ, Донбаська державна машинобудівна академія) д.т.н., проф. Веселовська Н.Р. (м. Вінниця, Вінницький національний аграрний університет)

д.т.н., проф. Винников Ю.Л. (м. Полтава, Національний університет «Полтавська політехніка ім. Юрія Кондратюка»)

д.т.н., проф. Воронцов Б.С. (м. Київ, НТУУ «Київський політехнічний інститут ім. Ігоря Сікорського») д.т.н., доц. Грибков Е.П. (м. Краматорськ, Донбаська державна машинобудівна академія)

д.т.н., проф. Грицай І.Є. (м. Львів, Національний університет «Львівська політехніка»)

д.т.н., проф. Данильченко Ю.М. (м. Київ, НТУУ «Київський політехнічний інститут ім. Ігоря Сікорського») д.т.н., проф. Денисов Ю.О. (м. Чернігів, Національний університет «Чернігівська політехніка»)

к.т.н., с.н.с. Дмитрієв В.А. (м. Чернігів, Державний НДІ випробувань і сертифікації озброєння та військової техніки)

д.т.н., проф. Дмитрієв Д.О. (м. Херсон, Херсонський національний технічний університет) д.т.н., проф. Долгов М.А. (м. Київ, Інститут проблем міцності ім. Г.С.Писаренка)

д.т.н., проф. Дубенець В.Г. (м. Чернігів, Національний університет «Чернігівська політехніка») д.т.н., проф. Дубровський М.П. (м. Одеса, Одеський національний морський університет) д.т.н., проф. Залога В.О. (м. Суми, Сумський державний університет)

д.геол.н., проф. Іванишин В.А. (м. Чернігів, Національний університет «Чернігівська політехніка») к.т.н., проф. Іванов М.І. (м. Вінниця, Вінницький національний аграрний університет)

д.т.н., проф. Іскович-Лотоцький Р.Д. (м. Вінниця, Вінницький національний технічний університет) д.т.н., проф. Казимир В.В. (м. Чернігів, Національний університет «Чернігівська політехніка») д.т.н., проф. Калафатова Л.П. (м. Покровськ, Донецький національний технічний університет) д.т.н., проф. Кальченко В.І. (м. Чернігів, Національний університет «Чернігівська політехніка») д.т.н., проф. Кальченко В.В. (м. Чернігів, Національний університет «Чернігівська політехніка») д.т.н., проф. Квасніков В.П. (м. Київ, Національний авіаційний університет)

д.т.н., проф. Кириченко А.М. (м. Кропивницький, Центральноукраїнський національний технічний ун-т) д.т.н., проф. Клименко Г.П. (м. Краматорськ, Донбаська державна машинобудівна академія) д.т.н., проф. Клименко С.А. (м. Київ, Інститут надтвердих матеріалів ім. Бакуля)

д.т.н., проф. Клочко О.О. (м. Харків, НТУ «Харківський політехнічний інститут»)

д.т.н., проф. Ковалевський С.В. (м. Краматорськ, Донбаська державна машинобудівна академія) д.т.н., проф. Ковальов В.Д. (м. Краматорськ, Донбаська державна машинобудівна академія) д.т.н., проф. Козловський В.В. (м. Київ, Національний авіаційний університет)

д.т.н., проф. Колосов О.Є. (м. Київ, НТУУ «Київський політехнічний інститут ім. Ігоря Сікорського») д.т.н., проф. Копилов В.І. (м. Київ, НТУУ «Київський політехнічний інститут ім. Ігоря Сікорського»)

(4)

к.т.н., проф. Корнієнко М.В. (м. Київ, Київський національний університет будівництва і архітектури) д.т.н., проф. Корченко О.Г. (м. Київ, Національний авіаційний університет)

д.т.н., проф. Криворучко О.В. (м. Київ, Київський національний торговельно-економічний університет) д.т.н., проф. Кузнєцов Ю.М. (м. Київ, НТУУ «Київський політехнічний інститут ім. Ігоря Сікорського») д.т.н., проф. Лебедєв В. О. (м. Київ, Інститут електрозварювання ім. Є.О. Патона)

д.т.н., проф. Лурьє З.Я. (м. Харків, НТУ «Харківський політехнічний інститут»)

д.т.н., проф. Луців І.В. (м. Тернопіль, Тернопільський національний технічний університет ім. І. Пулюя) д.т.н., проф. Майборода В.С. (м. Київ, НТУУ «Київський політехнічний інститут ім. Ігоря Сікорського») д.т.н., проф. Марков О.Є. (м. Краматорськ, Донбаська державна машинобудівна академія)

д.т.н., доц. Мачуга О.С. (м. Львів, Національний лісотехнічний університет України)

д.т.н., проф. Мироненко Є.В. (м. Краматорськ, Донбаська державна машинобудівна академія) д.т.н., проф. Новомлинець О.О. (м. Чернігів, Національний університет «Чернігівська політехніка») д.т.н., проф. Огінський Й.К. (м. Запоріжжя, Запорізька державна інженерна академія)

д.т.н., проф. Орловський Б.В. (м. Київ, Київський національний університет технологій та дизайну) д.т.н., проф. Павленко П.М. (м. Київ, Національний авіаційний університет)

д.т.н., проф. Пальчевський Б.О. (м. Луцьк, Луцький національний технічний університет)

д.т.н., проф. Панчук В.Г. (м. Івано-Франківськ, Івано-Франківський національний університет нафти і газу) д.т.н., проф. Пасічник В.А. (м. Київ, НТУУ «Київський політехнічний інститут ім. Ігоря Сікорського») д.т.н., проф. Пермяков О.А. (м. Харків, НТУ «Харківський політехнічний інститут»)

д.т.н., проф. Петраков Ю.В. (м. Київ, НТУУ «Київський політехнічний інститут ім. Ігоря Сікорського») д.т.н., проф. Пінчевська О.О. (м. Київ, Національний університет біоресурсів і природокористування України) д.т.н., проф. Пилипенко О.І. (м. Чернігів, Національний університет «Чернігівська політехніка») д.т.н., проф. Плаван В.П. (м. Київ, Київський національний університет технологій та дизайну) д.т.н., проф. Похмурська Г.В. (м. Львів, Національний університет «Львівська політехніка») д.т.н., проф. Равська Н.С. (м. Київ, НТУУ «Київський політехнічний інститут ім. Ігоря Сікорського») д.т.н., проф. Рудь В.Д. (м. Луцьк, Луцький національний технічний університет)

д.т.н., проф. Савченко О.В. (м. Чернігів, Національний університет «Чернігівська політехніка») д.т.н., проф. Саленко О.Ф., (м. Київ, НТУУ «Київський політехнічний інститут ім. Ігоря Сікорського») д.т.н., проф. Сахно Є.Ю. (м. Чернігів, Національний університет «Чернігівська політехніка») д.т.н., проф. Сиза О.І. (м. Чернігів, Національний університет «Чернігівський колегіум ім. Т.Г.Шевченка») д.т.н., проф. Скоробогатова В.І. (м. Чернігів, Національний університет «Чернігівська політехніка») д.т.н., проф. Струтинський В.Б. (м. Київ, НТУУ «Київський політехнічний інститут ім. Ігоря Сікорського») д.т.н., проф. Ступницький В.В. (м. Львів, Національний університет «Львівська політехніка») д.т.н., проф. Тітов В.А. (м. Київ, НТУУ «Київський політехнічний інститут ім. Ігоря Сікорського») д.т.н., проф. Тіхенко В.М. (м. Одеса, Одеський національний політехнічний університет)

д.пед.н., проф. Ткач Ю.М. (м. Чернігів, Національний університет «Чернігівська політехніка») д.т.н., проф. Тонконогий В.М. (м. Одеса, Одеський національний політехнічний університет) д.т.н., проф. Фальченко Ю.В. (м. Київ, Інститут електрозварювання ім. Є.О. Патона)

д.т.н., проф. Філоненко С.Ф. (м. Київ, Національний авіаційний університет)

д.т.н., доц. Чуприна В.М. (м. Чернігів, Державний НДІ випробувань і сертифікації озброєння та військової техніки)

д.т.н., проф. Чухліб В.Л. (м. Харків, НТУ «Харківський політехнічний інститут»)

д.т.н., проф. Цибуля С.Д. (м. Чернігів, Національний університет «Чернігівська політехніка») д.т.н., проф. Шахбазов Я.О. (м. Львів, Українська академія друкарства)

д.т.н., проф. Шевченко О.В. (м. Київ, НТУУ «Київський політехнічний інститут ім. Ігоря Сікорського») д.т.н., проф. Шинкаренко В.Ф. (м. Київ, НТУУ «Київський політехнічний інститут ім. Ігоря Сікорського») д.т.н., проф. Юдін О.К. (м. Київ, Київський національний університет ім. Тараса Шевченка)

Організатори конференції висловлюють щиру подяку членам програмного комітету конференції «Комплексне забезпечення якості технологічних процесів та систем» за вагомий внесок в зростання авторитету і досягнення рівня найбільшої мультидисциплінарної міжнародної науково-практичної конференції України.

(5)

ТЕЗИ ДОПОВІДЕЙ ПЛЕНАРНОГО ЗАСІДАННЯ

Грицай І.Є. Дослідження та порівняльний аналіз нового і традиційного методів нарізання зубчастих коліс за основними техніко-економічними параметрами

Національний університет «Львівська політехніка», м.Львів

17

Кузнєцов Ю.М. Порушення економічних і правових аспектів у сферах інтелектуальної діяльності – загроза національній безпеці України

Національний технічний університет України «КПІ ім. Ігоря Сікорського», м. Київ 18

Лебедев В.А.1, Ермолаев Г.В.2, Матвиенко М.В.2, Лой С.А.2, Халимовский А.М.3 Напряженное состояние напыленного покрытия при испытаниях на отрыв, термостойкость и изгиб

1 Институт электросварки им. Е. О. Патона НАН Украины, г. Киев

2 Национальный университет кораблестроения им. адмирала Макарова, г. Николаев

3 Национальный технический университет Украины «КПИ им. И.Сикорского», г. Киев 20

Павленко П.М.1, Заріцький О.В.1, Кривий С.Л.2 Інтелектуальна інформаційно- аналітична система оцінювання та управління науково – освітнім потенціалом країни

1Національний авіаційний університет, м. Київ

2Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, м. Київ

22

Сапон С.П. Модель інженерної освіти нового покоління

Національний університет «Чернігівська політехніка», м. Чернігів 24

ТЕЗИ ДОПОВІДЕЙ СЕКЦІЙНИХ ЗАСІДАНЬ СЕКЦІЯ 1

«ТЕХНОЛОГІЧНІ ПРОЦЕСИ ТА СИСТЕМИ МАШИНОБУДІВНОГО ВИРОБНИЦТВА»

Radzevich S. P. Conjugate action law in design and production of precision intersected- axes, and crossed-axes gearing

EATON Corp., USA

26

Chupryna V.M. Integrated quality assurance of testing special motor vehicles

State Research Institute for Testing and Certification of Weapons and Military Equipment, Chernihiv

28

Salenko A.F.1, Elizarov M.A.2, Shchetinin V.T.2, Al-Kuraan Tarek M.A.2, Klymenko S.A.3 Application of chemography for evaluating the workability of hard alloy cutting plates

1National Technical University of Ukraine «Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute», Kiyv

2Kremenchuk Mykhailo Ostrogradsky National University, Kremenchuk

3V. Bakul Institute for Superhard Materials of the NAS of Ukraine, Kiyv

30

Zubrii O.H., Novokhat O.A., Danchyshen I.A. Intensification of the cardboard sheet drying process

National Technical University of Ukraine «Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute», Kiyv 32

Kokhanovskiy V., Onyshchenko A. Design of cycle mechanisms of printing machines National Technical University of Ukraine «Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute», Kiyv

34

Kiianovskyi M.V., Tsyvinda N.І. Control over the technical condition of mechanical components of industrial equipment based on energy parameter of its deterioration

Kryvyi Rih National University, Kryvyi Rih

35

(6)

Borysenko D.1, Welzel F.2, Frolov V.3, Maidanovych A.1 Verbesserung der genauigkeit der temperaturmessung in der schneidezone beim fräsen eines knochenähnlichen materials

1 Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg, Deutschland,

2 GFE Schmalkalden, Deutschland

3 Nationale Technische Universität der Ukraine „Kyjiwer Polytechnisches Institut Ihor Sikorskyj“

37

Lerez C.1, Frolov V.2, Artiushenko V.1 Experten-system zur zuweisung von zerspanungswerte beim drehfräsen von co-cr-mo-legierungen

1 Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg

2 Nationale Technische Universität der Ukraine „Kyjiwer Polytechnisches Institut Ihor Sikorskyj“

39

Воронцов Б.С.1, Кириченко І.О.2 Технологія виготовлення гіперболоїдного інструменту для обробки циліндричних зубчастих коліс

1Національний технічний університет України «КПІ ім. Ігоря Сікорського», м. Київ

2Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля, м. Сєверодонецьк 41

Клочко О.О.1, Юрчишин О.Я.2, Сапон С.П.3 Структура моделі технологічної спадковості при обробці високоточних зубчастих рейок

1 Національний технічний університет «ХПІ», м. Харків

2 Національний технічний університет України «КПІ ім. Ігоря Сікорського», м. Київ

3 Національний університет «Чернігівська політехніка», м. Чернігів

42

Гасанов М.І.1, Пермяков О.А.1, Шелковий О.М.1, Клочко О.О.1, Набока О.В.1, Охрименко О.А.2 Функціональний аналіз процесу експлуатації і пов'язані з ними проблеми відновлення експлуатаційних властивостей крупномодуульних зубчастих коліс

1Національний технічний університет «ХПІ», м. Харків

2 Національний технічний університет України «КПІ ім. Ігоря Сікорського», м. Київ

43

Шевченко О.В. Вплив положення головних осей жорсткості пружної системи інструменту на точність токарної обробки

Національний технічний університет України «КПІ ім. Ігоря Сікорського», м. Київ

45

Мироненко Є.В., Гузенко В.С., Міранцов С.Л., Савченко О.С., Лиман Т.С.

Вдосконалення конструкції вузла кріплення різальної пластини чашкового збірного різця для відновлення профілю колісних пар

Донбаська державна машинобудівна академія, м. Краматорськ

47

Дмитрієв Д.О., Панасенко В.М. Визначення накопичення експлуатаційних пошкоджень шин автотранспотру від типу перешкод

Херсонський національний технічний університет, м.Херсон

48

Кальченко В.І., Кужельний Я.В. Дослідження процесу деформування одиничним абразивним зерном пластичних матеріалів під час шліфування

Національний університет «Чернігівська політехніка», м. Чернігів

50

Пилипенко О.І., Колесник Д.М., Березняк А.М. Відхилення та забезпечення якості зубчастих передач вертольотних редукторів

ДНДІ випробувань і сертифікації озброєння та військової техніки, м. Чернігів

52

Тітов В.А., Злочевська Н.К., Лавріненков А.Д., Бондарь А.М. Формування та підвищення механіних властивостей для ливарного алюмінієвого спалаву

Національний технічний університет України «КПІ ім. Ігоря Сікорського», м. Київ

54

(7)

Калафатова Л.П., Талах Б.Б. Особливості виготовлення корпусу сигнального пристрою резервного запасу кисню в балоні ізолюючого регенеративного респіратора Донецький національний технічний університет, м. Покровськ

56

Чухліб В.Л., Губський С.О. Визначення ширини нейтральної осі заготовки при профілюванні

Національний технічний університет «ХПІ»,м. Харків

59

Марков О.Є., Хващинський А.С., Житніков Р.Ю. Удосконалення процесу осадження масивних заготовок

Донбаська державна машинобудівна академія, м. Краматорськ

60

Данильченко Ю.М., Петришин А.І. Вимоги до динамічної моделі шпиндельного вузла

Національний технічний університет України «КПІ ім. Ігоря Сікорського», м. Київ 61

Петришин А.І., Данильченко М.А. Динамічні характеристики токарного верстату при поздовжньому точінні

Національний технічний університет України «КПІ ім. Ігоря Сікорського», м. Київ 62

Лаппо І. М., Приходько С.М., Сенькович М.О., Авраменко В.М. Застосування безконтактних методів вимірювання температури під час механічної обробки отворів

Державний науково-дослідний інститут випробувань і сертифікації озброєння і військової техніки, м. Чернігів

63

Боровець В.М., Боровець Н.В. Пакування продукції у паперовий пакет

Національний університет «Львівська політехніка», м. Львів 65 Погребняк Р.П., Коптілий О.В. Наведені режими різання при контурній токарній обробці фасонного профілю деталі різцем з круглою поворотною вставкою

Національна металургійна академія України, м. Дніпро

67

Погребняк Р.П. Напрямок сходу стружки при токарній обробці різцем з круглою різальною кромкою

Національна металургійна академія України, м. Дніпро

69

Хавін Г.Л., Хоу Чживень Закономірності зношування інструменту при обробці полімерних композиційних матеріалів

Національний технічний університет «ХПІ», м. Харків

71

Лещенко А. И. Конструирование приборов для экспериментального исследования составляющих сил резания

Приазовский государственный технический университет, г. Мариуполь

72

Пасов Г.В., Венжега В.І. Анімаційне моделювання періодичного обертального руху за допомогою секторного механізму

Національний університет «Чернігівська політехніка», м.Чернігів

74

Лавріненков А. Д., Злочевська Н. К. Моделювання процесу ультразвукового осаджування

Національний технічний університет України «КПІ ім. І.Сікорського», м. Київ

76

Тулупов В.І., Онищук С.Г. Дослідження зносостійкості металевих зразків після електроімпульсного вигладжування з модифікуванням методом штучних баз Донбаська державна машинобудівна академія, м. Краматорськ

78

Войтенко В.І. Структурно-параметричний синтез опису оброблення деталей машинобудування

Національний технічний університет України «КПІ ім. І.Сікорського», м. Київ

80

(8)

Дядя С.І., Козлова О.Б., Філь Н.В. Вплив жорсткості деталі на визначення швидкісної зони коливань при кінцевому фрезеруванні

Національний університет «Запорізька політехніка», м. Запоріжжя

81

Копей В.Б.1, Максимів О.Д.2 Моделювання циклічної довговічності труб з тріщинами і склопластиковими бандажами

1Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу, м. Івано- Франківськ

2ТОВ "Карпатнафтохім", м. Калуш

83

Проц Л.А.1, Головей В.М.2, Лавріненко В.І.3 Особливості виготовлення пластин зі склоподібного тетраборату літію

1Ужгородський національний університет, м. Ужгород

2Інститут електронної фізики НАН України, м. Ужгород

3Інститут надтвердих матеріалів ім. В.М. Бакуля НАН України, м. Київ

85

Кошель С.О., Кошель Г.В. Кінематичне дослідження плоских механізмів третього класу

Київський національний університет технологій та дизайну, м. Київ

86

Кошель С.О., Кошель Г.В. Структурний аналіз складних плоских восьмиланкових механізмів третього класу

Київський національний університет технологій та дизайну, м. Київ

88

Добровольська Л.Н., Куць Н.Г., Собчук Д.С. Основи модульного формування заготовок деталей ремонтного виробництва

Луцький національний технічний університет, м. Луцьк

90

Боровець В.М., Липчей С.В. Особливості виготовлення довгомірних гвинтових поверхонь

Національний університет «Львівська політехніка», м. Львів

92

Олійник С.Ю. Проблеми забезпечення безвібраційної обробки тонкостінних складнопрофільних оболонок

Донбаська державна машинобудівна академія, м. Краматорськ

94

Бабенко А.Є., Боронко О.О., Лавренко Я.І. Обчислюваний комплекс вимушених коливань елементів машинобудівних констркцій з урахуванням внутрішнього тертя

Національний технічний університет України «КПІ ім. І.Сікорського», м. Київ

96

Бабенко А.Є., Боронко О.О., Трубачев С.І. Дослідження динамічних характеристик тришарових конструкцій на пружній основі

Національний технічний університет України «КПІ ім. І.Сікорського», м. Київ

97

Крейда Р.М.1, Канашевич Г.В.1, Розумієнко В.В.2 Дослідження похибки форми сферичної поверхні при точінні деталей на верстатах з ЧПУ

1Черкаський державний технологічний університет, м. Черкаси

2ДП НВК «Фотоприлад», м. Черкаси

98

Романенко В.В., Ал-НаВайсех Тарік Мухамад, Чепіль І.В. Розробка способу ливарного виготовлення біметалів при використанні лазерного приєднання нахилених утримувачів

Національний технічний університет України «КПІ ім. І.Сікорського», м. Київ

99

Романенко В.В., Ал-НаВайсех Тарік Мухамад, Хомич О.І. Розробка способу газолазерної різки металів з перемінною швидкістю обробки та змінними умовами фокусування випромінювання

Національний технічний університет України «КПІ ім. І.Сікорського», м. Київ

101

(9)

Венжега В.І.1, Пасов Г.В.1, Рудик А.В.2 Підвищення точності та продуктивності обробки торців роликів підшипників кочення

1Національний університет «Чернігівська політехніка», м. Чернігів

2Державний науково-дослідний інститут випробувань та сертифікації озброєння та військової техніки, м. Чернігів

102

Медведєв В.В.1, Шихалєєв М.М.1, Мирний Д.Ю.1, Медведєв В.С.2 Прискорення розпізнавання катастрофічного зношення інструмента за допомогою нейромереж,

1Національний технічний університет України «КПІ ім. І.Сікорського», м. Київ

2 Донбаська державна машинобудівна академія, м.Краматорськ

103

Зигуля С. М. Комплексне забезпечення якості технологічних процесів в поліграфії

Національний технічний університет України «КПІ ім. Ігоря Сікорського», м. Київ 105

Щербина К.К. Динамічний аналіз процесу регулювання радіального розміру хонінгувальної головки

Центральноукраїнський національний технічний університет, м.Кропивницький

106

Литвин О.В., Паньков С.Б. Особливості проектування систем маніпулювання роботів спеціального призначення

Національний технічний університет України «КПІ ім. І.Сікорського», м. Київ

108

Литвин О.В., Ящук І.Р. Cтенд для проведення експериментальних досліджень конструктивно-кінематичних параметрів багатокулачкового самоцентруючого патрона

Національний технічний університет України «КПІ ім. І.Сікорського», м. Київ

110

Новодворський В. В., Швед М.П., Швед Д. М. Каскадний дисково-шестеренний екструдер

Національний технічний університет України «КПІ ім. І.Сікорського», м. Київ

112

Молчанов В. Ф. Перспективи впровадження ефективного обладнання для автоматизації допоміжних процесів машинобудування

Дніпровський державний технічний університет, м. Кам’янське

114

Волошин В.Н. Мехатронна система затиску токарного верстата з ЧПК з магнітореологічним середовищем

Тернопільський національний технічний університет ім. І.Пулюя, м. Тернопіль

115

Лоза Т.В. Моделювання розподілу швидкостей потоку і частинок при струменево- абразивному обробленні в Ansys

Національний аерокосмічний університет ім. М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний університет», м.Харків

117

Четвержук Т.І., Полінкевич Р.М., Зубовецька Н.Т. Методика розрахунку силових зміщень корпусних деталей металорізальних верстатів

Луцький національний технічний університет, м. Луцьк

118

Зубовецька Н.Т. Вибір оптимальних параметрів гідрогазового шпиндельного підшипника

Луцький національний технічний університет, м. Луцьк

120

Курин М.А. Исследование деформированного состояния материала стружки при обтекании абразивного зерна в условиях несвободного резания

Национальный аэрокосмический университет им. Н. Е. Жуковского «Харьковский авиационный университет», г. Харьков

122

(10)

Апаракін А.Р., Підгаєцький М.М. Порівняння процесів стружкоутворення черв‟ячного та черв‟ячно-контурного зубофрезерування за допомогою комп‟ютерної моделі кінематики

Центральноукраїнський національний технічний університет, м. Кропивницький

123

Рубанка М.М.1, Олійник О.Ю.2 Зниження пускових динамічних навантажень привода круглов‟язальної машини

1Київський національний університет технологій та дизайну, м. Київ

2 Національний технічний університет України «КПІ ім. І.Сікорського», м. Київ

125

Дмитрієв В.А., Шапоренко В.Г. Аналіз впливу кількісних показників рівня уніфікації виробів та техніки спеціального призначення на їх техніко-економічну оцінку

Державний науково-дослідний інститут випробувань і сертифікації озброєння та військової техніки, м. Чернігів

127

Матюхін А.Ю., Бень А.М., Жученко В.В. Виготовлення заготовок мітчиків засобами пластичної формозміни

Національний університет «Запорізька політехніка», м. Запоріжжя

129

Гончар Н.В., Тришин П.Р. Влияние полученной неоднородной шероховатости при полировании канала прямоугольного волновода на его электропараметры Национальный университет «Запорожская политехника», г. Запорожье

131

Симонюк В.П., Лапченко Ю.С., Денисюк В.Ю., Ніщот Р.В., Карманський М.В.

Вибір електромагнітів для створення вібрацій у вібраційних машинах Луцький національний технічний університет, м. Луцьк

133

Бойко Ю.І., Литвиненко О.А., Пащенко Б.С. Підбір оптимальних режимів різання з метою підвищення точності оброблюваних отворів

Національний університет харчових технологій, м. Київ

134

Сушак М.Б. Проблема невитримування проектного співвідношення зльотної ваги повітряного судна та тяги його двигунів в процесі модернізації

Державний науково-дослідний інститут авіації, м. Київ

136

Міцик А.В.1, Федорович В.О.2 Перспективи розвитку нових технологій і обладнання оздоблювально-зачищувальної віброобробки в сучасному машинобудуванні

2Східноукраїнський національний університет ім. Володимира Даля, м. Сєверодонецьк

2 Національний технічний університет «ХПІ», м. Харків

137

Нечаев В.П., Рязанцев А.А., Лавриненко Д.О. Стойкость инструмента при плазменно-механической обработке

Криворожский национальный университет, г. Кривой рог

139

Добров І.В., Рубан В.М. Вплив коефіцієнта тертя на шорсткість робочої поверхні коліс локомотива

Національна металургійна академія України, м. Дніпро

141

Губська В. В. Динаміка конструкції з рідиною під дією пилоподібного силового навантаження

Національний технічний університет України «КПІ ім. Ігоря Сікорського», м. Київ 142

Губська В. В. Сумісний рух резервуара з рідиною з урахуванням компенсації силового відгуку рідини

Національний технічний університет України «КПІ ім. Ігоря Сікорського», м. Київ 144

Гаврушкевич А.Ю., Литвин О.В. Проблеми та особливості викладання навчальної дисципліни «Технологічне обладнання в авіабудуванні» в умовах карантину

Національний технічний університет України «КПІ ім. Ігоря Сікорського», м. Київ 146

(11)

Литвин О.В., Гаврушкевич Н.В., Алексик Д.І. Дослідження жорсткості з‟єднання шпиндель – інструментальне оснащення

Національний технічний університет України «КПІ ім. Ігоря Сікорського», м. Київ 148

Стецько А.Є. Утворення композитного покриття шляхом хімічного осадження та хіміко-термічної обробки карбоборуванням

Українська академія друкарства, м. Львів

150

Зданевич С.С., Єрмократьєв В.О., Зданевич С.В. Розмірний аналіз, вібростійкість та оцінка міцності елементів групового різьбового з'єднання несучої конструкції трубоправильної машини

Національна металургійна академія України, м. Дніпро

152

Приходько В.П. Урахування взаємокомпенсації похибок технологічних розмірів при оцінці точності замикаючих ланок-конструкторських розмірів

Національний технічний університет України «КПІ ім. Ігоря Сікорського», м. Київ

154

Мозговий О.В. Розсіювання механічної енергії волокнистими композиційними матеріалами з алюмінієвою матрицею

Вінницький державний педагогічний університет ім. М. Коцюбинського, м. Вінниця

156

Блощицин М.С., Головко Л.Ф., Романенко В.В., Салій С.С., Свічкар І.В.

Розробка комбінованої системи лазерно-ливарного виготовлення біметалів

Національний технічний університет України «КПІ ім. Ігоря Сікорського», м. Київ 158

Блощицин М.С., Головко Л.Ф., Романенко В.В., Сергієнко О.О. Розробка технології ультразвукового зварювання виробів засобів захисту медичного призначення

Національний технічний університет України «КПІ ім. Ігоря Сікорського», м. Київ 159

Блощицин М.С., Головко Л.Ф., Романенко В.В., Тищенко Є.Ю. Особливості мобільного пристрою для реалізації розмірної обробки дугою

Національний технічний університет України «КПІ ім. Ігоря Сікорського», м. Київ 160

Блощицин М.С., Головко Л.Ф., Романенко В.В., Трапезніков О.П. Розробка технології електролітно-плазмового полірування поверхонь складної геометричної форми

Національний технічний університет України «КПІ ім. Ігоря Сікорського», м. Київ 161

Головко Л.Ф., Романенко В.В., Блощицин М.С., Салій С.С. Підвищення ефективності хіміко-термічної обробки застосуванням лазерного модифікування поверхонь

Національний технічний університет України «КПІ ім. Ігоря Сікорського», м. Київ 162

Салій С.С., Головко Л.Ф., Блощицин М.С., Романенко В.В., Свічкар І.В.

Комбінований процес виготовлення біметалів із застосуванням концентрованих джерел енергії

Національний технічний університет України «КПІ ім. Ігоря Сікорського», м. Київ 163

Блощицин М.С., Головко Л.Ф., Романенко В.В., Салій С.С., Свічкар І.В.

Виготовлення корозійностійких біметалів при використанні висококонцентрованих джерел енергії

Національний технічний університет України «КПІ ім. Ігоря Сікорського», м. Київ 164

Лесик Д.А., Джемелінський В.В., Данилейко О.О. Перспективи використання комбінованої лазерно-гідроструменевої обробки металевих деталей

Національний технічний університет України «КПІ ім. Ігоря Сікорського», м. Київ 165

(12)

Захарченко Д.С. Використання водневого палива для двигуна внутрішнього згорання

Національний університет «Чернігівська політехніка», м. Чернігів

166

Пікільняк А.В., Цивінда Н.І., Чернявська О.В., Лаухіна Л.І., Зуєв І.О. Оцінка впливу якості відливки на якість готової деталі

Криворізький національний університет, м. Кривий ріг

168

Давидовський Л.С., Бісик С.П., Спасун В.І. Балансування і пріоритетність основних властивостей бойових броньованих машин

Центральний науково-дослідний інститут озброєння та військової техніки ЗС України, м. Київ

170

Давидовський Л.С., Бісик С.П. Щодо захисту екіпажу бойової броньованої машини при підриві

Центральний науково-дослідний інститут озброєння та військової техніки ЗС України, м. Київ

172

Фролов В.К., Пилипюк В.Ю. Віртуальне базування асиметричних заготовок на токарному верстаті з ЧПК

Національний технічний університет України «КПІ ім. Ігоря Сікорського», м. Київ 174

Литвиняк Я.М., Юрчишин І.І. Моделювання процесу нарізання глобоїдних черв‟ячних коліс дисковими фрезами при безперервному формоутворенні

Національний університет «Львівська політехніка», м. Львів

176

Мурашковська В.П., Руновська Л.А. Моделювання динамічних процесів на прикладі двигуна старший викладач

Національний університет «Чернігівська політехніка», м. Чернігів

178

Дегтярев И.М., Нешта А.А., Самардак Н.Ф. К вопросу об области применения различных конструкций штифтовых соединений в машиностроении

Сумский государственный университет, г. Сумы

180

Космач О.П., Забірченко О.П., Трало Т.Ю. Вимірювання точності переміщень в з‟єднанні кулькових гвинтових пар при різних умовах їх навантаження

Національний університет «Чернігівська політехніка», м. Чернігів

184

Сікалюк В.С., Литвин О.О., Скляр В.М. Транспортний засіб підвищеної прохідності з електричним приводом, незалежною системою живлення допоміжного обладнання від сонячних панелей та бездротовою зарядкою

Національний університет «Чернігівська політехніка», м. Чернігів

185

Винник В.О. Високошвидкісне фрезерування кулачків розподільчого валу за один установ

Національний університет «Чернігівська політехніка», м. Чернігів

187

СЕКЦІЯ 2

«ТЕХНОЛОГІЇ ДЕРЕВООБРОБКИ І МЕБЛЕВОГО ВИРОБНИЦТВА»

Удовицька М.В.1, Тисовський Л.О.2, Маєвський В.О.2, Удовицький О.М.2 Закономірності зміни коефіцієнтів всихання при жолобленні пиломатеріалів

1 Технологічний коледж державного вищого навчального закладу “Національний лісотехнічний університет України”, м.Львів

2 Національний лісотехнічний університет України, м. Львів

190

Пінчевська О.О., Зав’ялов Д.Л. Теплоізоляційні панелі з низькоякісної деревини сосни

Національний університет біоресурсів і природокористування України, м. Київ

192

(13)

Буйських Н.В. Щодо дослідження деяких фізико-механічних показників лакофарбових покриттів

Національний університет біоресурсів і природокористування України, м. Київ

193

Кусняк І.І. Екологічна ефективність виробництва фанери склеєної термопластичною плівкою

Національний лісотехнічний університет України, м. Львів

194

М’якуш Б. М., Кшивецький Б. Я. Вплив режимних параметрів на міцність тришарової паркетної дошки склеєної ПВА клеями

Національний лісотехнічний університет України, м. Львів

196

Ломага В.В., Цапко Ю.В. Запалювання рослинної сировини при дії високої температури радіаційної панелі

Національний університет біоресурсів і природокористування України, м. Київ

198

Ортинська Г.Є.1, Лютий П.В.2 Використання біополімерів у виробництві деревинних композиційних матеріалів

1 Національний лісотехнічний університет України, м. Львів,

2 ДП «Грін Котон Груп», м. Львів

199

Грабар І.Г.1, Пінчевська О.О.2, Головач В.М.2, Баранова О.С.2 Спосіб видалення феромагнітних включень з вживаної деревини

1 Поліський національний університет, м. Житомир

2 Національний університет біоресурсів і природокористування України, м. Київ

200

Дацків Г. М., Кшивецький Б. Я. Методика проведення експериментальних досліджень міцності з‟єднань термічно модифікованої деревини клеями на основі ПВА

Національний лісотехнічний університет України, м. Львів

202

Копанський М.М. Вироби з мас деревинних пресованих виготовлені з використанням стебел ріпаку

Національний лісотехнічний університет України, м. Львів

204

СЕКЦІЯ 3

«РОБОЧІ ПРОЦЕСИ ТА СИСТЕМИ ПРОМИСЛОВОЇ ГІДРАВЛІКИ ТА ПНЕВМАТИКИ»

Ivanchuk Y.V., Halianovska А.О. Application of the basic hydrodynamics equations in the modeling of hydraulic drives working processes

Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia

206

Бадах В.М.1, Скиба В.В.2, Рибальченко В.Ф.3, Лисиця В.В.4, Дар Ясін Ахмед Гідроструменеві технології в хірургічному лікуванні гострої хірургічної патології черевної порожнини

1 Національний авіаційний університет, м. Київ

2 Національний медичний університет імені О.О.Богомольця, м. Київ

3 Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л.Шупика, м.Київ

4 ПВНЗ «Київський медичний університет», м. Київ

208

Аврунин Г.А.1, Самородов В.Б.2, Пелипенко Е.С.2 Эволюция поршневых групп аксиальных и радиальных гидромашин

1 Харьковский национальный автомобильно-дорожный университет, г. Харьков

2 Национальный технический университет «ХПИ»,г. Харьков

210

Посилання

СУПУТНІ ДОКУМЕНТИ

(Національний університет харчових технологій, м. Київ) У статті представлені дослідження впливу технологічних факторів та терміну зберігання

• Формування колекції та сервісів Бібліотеки згідно з науково-дослідної та освітньої місії Університету, з урахуванням потреб наукового та академічного

витку Шумпетера важлива акцентуація уваги саме на тому, що для забезпечення довгострокового економічного зростання країни важлива трансформація

Фактори експериментальної еволюції організмів : зб. т-во генетиків і селекціонерів ім. 14 : Присвячено 180-річчю від часу заснування КНУ ім.

Лабораторія проводить навчальну та наукову роботу для вирішення актуальних наукових задач щодо оцінювання екологічної сталості та безпеки

Він може належати одному або декільком сегментам мережі (тобто. Віртуальним мереж), які були налаштовані всередині базової мережі 5G. Тим самим, ми

Олег ГАВРИШ - д.т.н., професор, декан факультету менеджменту та маркетингу, науковий керівник кафедри міжнародної економіки КПІ ім.. Ігоря Сікорського Сергій

Науковці Національного технічного університету України «Ки- ївський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» інститут енергозбереження

Отже, мовну політику на телебаченні можна назвати провокаційною, адже вона загострює мовний конфлікт особистості, який призводить до

Основні підходи та стратегії соціальної роботи в умовах надзвичайних ситуацій (інформаційне повідомлення) Соціальні працівники можуть впроваджувати різні

початковий вироблений простір слід формувати в контурах кар'єра першої черги (першого етапу) (КПЧ) до граничної глибини розробки родовища.

Структура самооцінки в процесі адаптації до нових навчальних умов стає більш диференційованою, про що свідчить збільшення кількості конструктів (14,5

'.lfoBа.t модepЕiзацii ]raвчaJIЬЕoлo цpоцeсy y вrщDс т{аBчалъEe{ зaхлaдax, oдин iз э3!iaЕтlв 9твoр9чEя фftавolo тa Д/я{e itrфоpмa,flrвIrolo лeкфйnom

стерного рішення. Кожен з цих кроків відіграє значну роль у практич- ному здійсненні аналізу. В результаті аналізу сукупності вхідних даних створюються

У працях психологів (Богоявленського Д., Брушлінського А., Вількеєва Д., Давидова В., Занкова Л., Ільницької І., Матюшкіна О., Менчинської Н.,

The tutorial contains lecture notes of the general theory of statistics, including clustering statistics, absolute, relative and average values, organization and grouping of

− метод експертних оцінок, який передбачає формування оцінки репутації через інтерв’ю із стейкходерами. Підхі на основі оцінки надлишкового прибутку..

will be zero and the resulting body motion (absolute) will be motion around a fixed O point, which is essentially the instantaneous center of velocities. In this

Публікації – щоб додати матеріали та поширити інформацію про свої результати досліджень для інших користувачів. Послідовники

Серед детермінант РР, що визначальним чином впливають на ВРП, дохід на д/н, вартість людського капіталу, чи не най- важливішим є

Так, у працях психологів (Богоявленський Д., Брушлінський А., Вількєєв Д., Давидов В., Занков Л., Ільницька І., Матюшкін О., Менчинська Н., Рєпкін В.,

- other. Commercial activity exercised by economic entities for cash, and using other forms of payment and credit cards activities in the field of foreign exchange trading,

(Національний університет харчових технологій, Україна, м Київ) Досліджено вплив вологості на типові структурно-механічні характеристики рідких