• No results found

(3) Термін "ортопедія&#34

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "(3) Термін "ортопедія&#34"

Copied!
59
0
0

Повний текст

(1)
(2)

Ортопедична стоматологія — це розділ клінічної медицини, що вивчає етіологію і

патогенез захворювань, ушкоджень і аномалій розвитку зубів, щелеп та інших органів щелепно- лицьової ділянки; розробляє на основі

системного підходу методи діагностики фізіологічних і патологічних процесів в функціональних системах.

(3)

Термін "ортопедія" складається з двох грецьких слів:

orthos — прямий, правильний, справедливий japaideia — виховувати, тренувати,

та означає "мистецтво запобігання деформаціям та їх лікування".

(4)

Такі самі завдання стоять перед ортопедичною

стоматологією щодо ділянки зубощелепної системи та щелепно-лицевого скелету.

(5)

Під час обстеження хворого необхідно з’ясувати стан функції зубощелепового апарату

Етіологія багатьох захворювань зубощелепового апарату, які потребують ортопедичного

лікування, відома. Однак, лише одного знання її причини, недостатньо для успішного лікування хворого. Тому потрібно ще знати і патологічні механізми, які лежать у основі її розвитку.

(6)

У патогенезі захворювань відіграють роль різні фактори:

- характер будови органу

- функції органу

- вік хворого

- перенесені захворювання

- психологічна підготовка пацієнта

(7)

Оскільки все це визначає індивідуальні

особливості організму, то обстеження не може мати шаблонного характеру.

Для правильного вибору метода лікування доводиться вдаватися до функціональних

досліджень, жувальних проб, графічних записів рухів нижньої щелепи, дослідженню біострумів м’язів тощо.

(8)

Клінічні методи дослідження стоматологічного хворого можна розділити на основні й

допоміжні.

(9)

Основними називаються методи дослідження, які лікар проводить візуально та з використанням своїх мануальних навиків:

огляд;

опитування;

перкусія;

пальпація;

аускультація.

(10)

Допоміжними (додатковими) називаються методи дослідження, які потребують використання

спеціальних апаратів, приладів, пристроїв тощо:

рентгенологічні дослідження;

функціональні проби;

міотонометрія;

мастікаціографія;

реопародонтографія;

гнатодинамометрія та ін..

(11)

скарги хворого;

анамнез даного захворювання;

анамнез життя.

(12)

Скарги ортопедичних хворих звичайно зводяться на погане або неможливе пережовування їжі,

естетичний дискомфорт, який може бути

пов'язаний з аномальним розміщенням зубів у фронтальній ділянці, зміни кольору коронкової частини. Хворі можуть акцентувати увагу на

больових відчуттях під час накушування та болю у скронево-нижньощелепному суглобі.

(13)

Лікар-ортопед зобов'язаний уважно вислухати всі скарги, адже отримана інформація дає змогу визначити психоемоційний стан хворого, тип нервової системи, отримати необхідну

інформацію.

(14)

Анамнез певного захворювання складається із даних про терміни і можливі причини втрати зубів, за який проміжок часу, частоту

захворювань (стоматити, пародонтоз, паро- донтит, карієс) ротової порожнини, коли

вперше проводилося ортопедичне лікування і яким видом протезів.

(15)

Анамнез життя складається із даних про місце народження та проживання, домашні умови

проживання, даних про місце роботи та її умови, характер харчування, перенесені захворювання у дитинстві, захворювання, на які хворіли або

хворіють члени сім'ї. Важливість того чи іншого пункту анамнезу життя визначається клінічною картиною захворювання.

(16)

При зовнішньому огляді визначають наявність або відсутність:

скелетних деформацій;

асиметрії обличчя (губ, щік, кутів рота, носа);

співвідношення верхньої й нижньої губ, лінію їхнього змикання;

розмір нижньої третини обличчя, її відповідність до верхньої та середньої третин;

кута нижньої щелепи;

наявність післяопераційних рубців;

зміна кольору шкіри обличчя;

мімічні порушення;

зглаженість носо-губних складок;

парез або параліч м’язів обличчя;

наявність пухлин;

запальні процеси;

дефекти, що виникли після травми або інших патологічних процесів.

(17)
(18)

Антропометричний поділ лиця на частини

(19)

Типи обличчя. 1 - церебральний; 2 -

респіраторний; 3 - дигестивний; 4 - м'язовий (по Bauer)

(20)
(21)
(22)
(23)
(24)
(25)
(26)
(27)

Огляд і основні дослідження зубів проводять за допомогою зонда, дзеркала й пінцета

(28)

визначають характер відкривання рота (обмежене, необмежене);

ступінь розмикання зубних рядів;

рухи нижньої щелепи: плавність,

переривчастість, відхилення її вправо чи вліво.

(29)

Потім визначають стан слизової оболонки порожнини рота: ясен, перехідної складки, твердого та м’якого піднебіння. Ретельно

оглядають мигдалики, задню стінку глотки, язик (величина, рухомість, стан його слизової

оболонки).

(30)

Обстеження стану зубних рядів верхньої та

нижньої щелеп проводять окремо, визначаючи форму дуг, характер змикання (прикус). Огляд зубів здійснюють у визначеному порядку,

починаючи із верхньої щелепи і послідовно оглядаючи кожен зуб — від зуба мудрості з одного боку до однойменного — з другого.

(31)

Під час огляду кожного зуба звертають увагу на такі особливості:

положення зуба в зубній дузі;

його форму;

колір;

стан твердих тканин;

стійкість зуба;

співвідношення позакоміркової і внутрішньокоміркової частин;

положення зуба по відношенню до оклюзійної поверхні зубного ряду;

наявність пломб та їх стан.

(32)

1 ступінь – зуб зміщається у вестибулооральному

напрямку більше 1 мм відповідно коронки сусіднього зуба;

2 ступінь – зуб зміщується у вестибулооральному та мезіодистальному напрямках більш ніж на 1 мм;

3 ступінь – зуб зміщується у вестибулооральному, мезіодистальному напрямках та виконує ротаціонні рухи;

4 ступінь – зсув зуба у всіх напрямках, у тому числі й у вертикальному.

(33)
(34)
(35)
(36)
(37)
(38)

Перехідна складка за повної відсутності зубів: 1 - активно-рухома слизова оболонка;

2 - пасивно-рухома (нейтральна зона); 3 - нерухома слизова оболонка

(39)

ПЕРКУСІЯ

Метод перкусії найчастіше застосовується під час діагностики гострих та хронічних

періодонтитів. Найчастіше для перкусії

використовують ручку зонда, пінцета, дзеркала або іншого стоматологічного інструменту, якими легко постукують по обстежуваному зубу.

(40)

ЗОНДУВАННЯ

Метод клінічного дослідження широко

застосовується у разі вивчення стану тканин маргінального пародонта, а саме стану ясенної борозни або кишені.

Зонд без зусиль уводять у ясенну борозну почергово з чотирьох боків — присінкового,

ротового та двох апроксимальних. За глибиною уведення зонда оцінюють стан тканин

маргінального пародонта.

(41)

Пальпація — простий доступний клінічний метод. Широко застосовується у клініці

ортопедичної стоматології переважно для уточнення діагнозу. Особливо цінний метод пальпації під час обстеження лімфатичних

вузлів, м’язів, слинних залоз. Він дає можливість судити про їх щільність, болючість, рухомість і дозволяє диференціювати запальні процеси від бластоматозних.

(42)

Для отримання точних даних про стан пульпи можна використати електродіагностику.

Реакція пульпи на електрострум понад 6 мкА

свідчить про патологічний процес у ній, а понад 50 мкА — про її некроз.

(43)

Методи рентгенологічного дослідження

поділяють на основні (внутрішньо та позаротова рентгенографія) і додаткові (томографія,

комп'ютерна томо- і рентгенографія,

телерентгенографія, електрорентгенографія).

(44)

Рентгенографія дозволяє визначити характер та важкість процесу в тканинах пародонта, форму резорбції кісткової тканини — горизонтальна, вертикальна, змішана, наявність кісткових

кишень тощо.

Метод допомагає у виборі ортопедичної

конструкції зубного протеза та опорних зубів.

(45)

Внутрішньоротова контактна рентгенографія

(46)
(47)
(48)
(49)

Томографія — пошарове обстеження, яке дозволяє отримати зображення певного шару ділянки, що

вивчається.

Використовуються спеціальні апарати — томографи або томографічні приставки.

(50)
(51)
(52)

Жувальні коефіцієнти зубів за М.І.Агаповим наведено нижче.

Зуби Жувальни й коефіціє нт (в %)

1 2

2 1

3 3

4 4

5 4

6 6

7 5

8 -

Разом 25

(53)

Зуби Верхня щелепа Нижня щелепа

1 2 1

2 1 1

3 2 2

4 3 3

5 3 3

6 б б

7 5 5

8 3 4

Разом 25 25

(54)
(55)

Реодентографія — для вивчення кровотоку в зубі, реопародонтографія — для вивчення кровообігу в тканинах пародонта, реоатрографія - для вивчення кровообігу в присуглобовій ділянці

(56)
(57)
(58)

Після обстеження хворого, грунтуючись на отриманих даних, формулюють діагноз, який

відображає як морфологічні, так і функціональні порушення, що відбулися у зубощелепній системі.

Таким чином, діагностика є найважчим розділом

клінічної медицини взагалі і ортопедичної стоматології

— зокрема. Правильне діагностування та

формулювання діагнозу в ортопедичній стоматології можливе за умови чіткого уявлення про етіологію, патогенез захворювання, глибоких знань клініки та патологічної анатомії.

(59)

Посилання

СУПУТНІ ДОКУМЕНТИ

Відображення в бухгалтерському обліку інформації про доходи і витрати визначається Правилами бухгалтерського обліку доходів і

У розпалі захворювання температура тіла звичайно підвищується до 39-40°С, і тільки в окремих хворих перебіг інфекційного

Якщо диференціація людства за антигенами еритроцитів (система АВО) існує вже давно, то диференціація за білками плазми почалась лише в 1936 р.,

Мета дослідження – підвищення якості процесу доставки військових ресурсів та зниження витрат на їх доставку за рахунок інформаційної

Therapeutic and General Terms / Терапевтичні та загальні терміни; Case and Symptoms Terms / Терміни на позначення захворювання та його ознак;

Враховуючи виділені недоліки, Н.Комарова обґрунтовує такі вимоги до планування ігрової діяльності: визначення рівня сформованості сюжетно- рольової гри у

Досліджуючи сучасні трансформації законодавства України, встановили такі основні зміни: у Законі України

Дослідження та висновки базуються на анкетуванні пацієнтів, статистично отриманих даних, ЕКГ-дослідження( на апараті-електрокардіографі

Стройові прийоми – вправи, які виконуються без пересування (на місці). "Рівняйсь!" – команда подається для вирівнювання строю. Всі, крім

Глибоко вивчені пізнавальні процеси та їх розвиток у дитинстві мотивацію та її формування у дитини, хід розвитку соціальної

в) обґрунтованість та дієвість механізму реалізації управлінських рішень; г) правильні відповіді

Виписку дітей із стаціонару проводять не раніше, ніж через 10 днів від початку захворювання при негативному результаті бактеріологічного

5. Формувальний етап експерименту, під час якого було реалізовано методику та апробовано експериментальну програму курсу “Дискурсивний

"Про дошкільну освіту" дошкільний навчальний заклад [7] повинен створити безпечні та нешкідливі умови розвитку, виховання та навчання

M.W.Chapman (1993) зазначає, що клінфордське дослідження показало, що з кожними двома одиницями збільшення в індексі маси тіла (близько 5

Водночас значне збільшення обсягів реалізації інноваційної продукції підприємств із виробництва коксу , продуктів нафтопереробки пов'яза- не,

Закон України "Про адвокатуру та адвокатську діяльність" чітко встановлює: розголошення адвокатської таємниці або вчинення дій, що

International Student Olympiad is conducted yearly for the purpose of development, selection and support to the gifted student youth, development and realization of

На ґрунті аналізу взаємозв'язків типу: "підприємець – держава", "підприємець – суспільство" робиться висновок про те, що

• If two or more submissions from different students appear to be of the same origin (i.e. are variants of essentially the same program), none of them will be counted. You

"Поняття та особливості провадження у справах про адміністративні про- ступки, підвідомчі міліції, та

Пропозиції Президента України до Закону України «Про правовий статус осіб, які вимушено залишили місце проживання внаслідок тимчасової окупації

5 Закону України «Про забез- печення прав і свобод внутрішньо пере- міщених осіб», довідка про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи засвідчує