• No results found

Використання службових собак під час проведення спортивних масових заходів

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Використання службових собак під час проведення спортивних масових заходів"

Copied!
5
0
0

Повний текст

(1)

УДК [351.74:636.7.08] (477) Магда Ольга Олександрівна

курсант групи Ф-1-402 факультету № 1 ХНУВС Науковий керівник:

Смола Роман Миколайович

Старший викладач кафедри ТТСП факультету № 3 ХНУВС

Використання службових собак під час проведення спортивних масових заходів

Статистичні дані за останнє десятиріччя ілюструють тенденцію до зростання кількості та масштабності терористичних актів під час проведення спортивних масових заходів у різних країнах. Прикладами цього слугують наслідки, які виникли під час наступних футбольних матчів: загибель 20 осіб на товариському матчі в Іраці 30.06.2013 року; загибель 11 осіб на товариському матчі в Пакистані 07.09.2013 року; загибель 40 осіб на матчі «Мубі»-«Олімпік»

в Нігерії 11.07.2014 року; загибель 3 осіб на матчі «Франція»-«Німеччина» у Франції 13.11.2015 року; загибель 29 осіб та поранення 60 осіб на товариському матчі в Іраці 25.03.2016 року. Це свідчить про необхідність підвищення уваги забезпеченню публічної безпеки та порядку під час проведення спортивних масових заходів [1].

За даними Українського інституту дослідження екстремізму, в Україні у 2014 році щомісячно реєструвалося 126 терактів, у 2015 – 108, у 2016 – 155, у 2017 – 124 [2]. Зважаючи на це, в нашій державі постійно розробляються і проводяться різноманітні заходи забезпечення публічної безпеки та порядку.

Важливу роль при цьому відіграють кінологічні підрозділи Національної поліції України.

Відповідно до п.1 ч.1 «Інструкції з організації діяльності кінологічних підрозділів Національної поліції України», затвердженої Наказом МВС України від 01.11.2016 року №1145, одним з основних завдань даних підрозділів є

(2)

участь у забезпеченні публічної безпеки і порядку. При цьому, основним напрямком, за яким вони працюють при виконанні даного завдання, за ч.9 інструкції, є пошук вибухівки, вибухових пристроїв та вогнепальної зброї [3].

Ефективність використання службових собак для забезпечення публічної безпеки та порядку під час спортивних масових заходів пояснюється здатністю тварин до швидкого та точного виявлення місць зберігання вибухових речовин і пристроїв, а також вогнепальної зброї. Це забезпечується завдяки високим вирішальним можливостям чуттєвого сприйняття собаки та її здатності у короткий термін і надовго засвоювати необхідні пошукові навички.

Характерною рисою виконання завдання з пошуку вибухових речовин, пристроїв і вогнепальної зброї є наявність високого ризику для життя та здоров’я як самого кінолога, так і тварини, особливо в разі пошуку об’єктів, що знаходяться на бойовому взводі.

Варто пам’ятати, що головною передумовою попередження загибелі та травматизму людей є обстеження місць проведення спортивних масових заходів обов’язково до прибуття глядачів та учасників заходу. Науковець Сіденкова А.Є. радить при цьому оглядати «не лише безпосереднє місце проведення, зокрема спортивні арени, майданчики, поля та глядацькі трибуни, а й вокзали, місця проживання гостей та учасників змагань, публічні місця

відпочинку, які розташовані поруч з місцем проведення заходу» [4, с. 74].

Що стосується процесу підготовки службової собаки до виконання завдань даного роду, Потьомкін С.А. зауважує: «так як пошук вибухових речовин та пристроїв завжди відбувається в межах міста, за умови безпосереднього впливу на службову собаку сильних подразнюючих факторів, на тренуваннях у першу чергу тварину необхідно навчити спокійно реагувати на них. Це досягається за рахунок соціалізації тварини, яка розвивається шляхом проведення регулярних прогулянок спеціаліста-кінолога з собакою в межах міста в різний час доби, за різних погодних умов» [5, с. 38].

Серед негативних подразнюючих факторів зовнішнього середовища варто назвати наступні:

(3)

- погодні умови (температура та вологість повітря, атмосферний тиск, швидкість і напрямок руху вітру, наявність опадів);

- час доби та яскравість освітлення;

- наявність людей, тварин, рухомих механізмів, автотранспорту біля тварини, їх кількість та активність їх руху;

- фізичне та психологічне навантаження (тривале транспортування тварини, зміна місця утримання, малознайомий об’єкт огляду).

Наступним проблемним питанням, що виникає при пошуці вибухових речовин, пристроїв та вогнепальної зброї під час проведення спортивних масових заходів, є обмеження можливості огляду окремих осіб і об’єктів у зв’язку з релігійними переконаннями громадян. Варто зауважити, що в Україні питання знаходження та застосування службових собак у громадських місцях не є настільки критичним, як в інших європейських країнах. Як приклад можна назвати офіційну заборону у Великобританії на «фізичний контакт службових собак із частинами тіла громадян, які сповідують іслам, при проведенні їх особистого обшуку на наявність вибухових речовин та пристроїв під час обшуку пасажирів на вокзалах або жителів прилеглих готелів». Таке обмеження було прийняте після неодноразових скарг пасажирів, проте призвело не до повної заборони застосування службових собак, а лише до обмеження переліку об’єктів, з якими вони можуть контактувати під час обшуку.

З метою підвищення ефективності виконання завдання із пошуку вибухових речовин, пристроїв, вогнепальної зброї кінологічними підрозділами рекомендується:

- організувати взаємодію зі спеціальними підрозділами, які мають можливість надати реальні вибухові речовини для проведення тренувань зі службовими собаками;

- розробити план огляду, розстановки сил і засобів під час пошуку відповідно до правил застосування службових собак спеціалістами-кінологами, передбачених «Інструкцією з організації діяльності кінологічних підрозділів Національної поліції України»;

(4)

- на постійній основі проводити тактико-спеціальні навчання, в ході яких буде проводитися відпрацювання злагоджених дій спеціалістів кінологічних підрозділів та спеціалістів-вибухотехніків.

У висновку можемо сказати, що питання використання службових собак кінологічними підрозділами Національної поліції України під час виконання завдання з пошуку вибухових речовин, пристроїв та вогнепальної зброї, не врегульоване на законодавчому рівні і, зважаючи на це, є вкрай актуальним.

Основними проблемами при цьому є вплив негативних факторів зовнішнього середовища під час безпосереднього пошуку розшукуваних об’єктів, а також організація та проведення тренувань службової собаки до виконання поставлених завдань. Подальше розроблення та доопрацювання даного питання сприятиме вирішенню вказаних проблем.

Список використаних джерел:

1. Самые кровавые теракты за последние 15 лет. Инфографика.

Інтернет-ресурс. Режим електронного доступу: https://www. championat.com/

football/article-3299445-terakty-vo-vremja-futbolnyh-matchej.html

2. Теракты в Украине – В 2017 году в Украине ежемесячно происходило более 120 терактов – Украина. Інтернет-ресурс. Режим електронного доступу: https://zn.ua/ UKRAINE/v-2017-godu-v-ukraine- ezhemesyachno-proishodilo-bolee-120-teraktov-270756_.html

3. Наказ МВС України від 01.11.2016 року №1145 « Про затвердження Інструкції з організації діяльності кінологічних підрозділів Національної поліції України». Режим електронного доступу: http://zakon.rada.gov.ua/

laws/show/z1544-16

4. Сиденкова А.Е. Проблемные вопросы при подготовке к применению служебных собак в период проведения крупных спортивных мероприятий. // Материалы V международной научно-практической конференции «Проблемные вопросы служебной кинологии на современном

(5)

этапе» (19.05.2016, Ростов-на-Дону). - Ростов-на-Дону: ФГКУ ДПО РШ СРС МВД России, 2016. – 128 с.

5. Комбинирование методов подготовки служебной собаки к следовой работе в городских условиях. Потемкин С.А. // Материалы V международной научно-практической конференции «Проблемные вопросы служебной кинологии на современном этапе» (19.05.2016, Ростов-на-Дону).

- Ростов-на-Дону: ФГКУ ДПО РШ СРС МВД России, 2016. – 128 с.

6. Британским собакам-ищейкам при обыске в домах мусульман, придется надевать специальную обувь. Електронний ресурс. Режим електронного доступу: http://synews.ru/news/vlast/679-britanskim-sobakam- ishhejjkam- pri-obyske-v-domakh.html.

Посилання

СУПУТНІ ДОКУМЕНТИ

Мабуть, важко знайти спортсмена, який жодного разу не отримував розтягнення зв'язок гомілкостопу або травм

Програмні засоби системи, що використовує аудитор під час проведення аудиту, повинні забезпечувати аналіз вмісту бази бухгалтерських даних, контроль

місні дії співробітників органів внутрішніх справ та державної виконавчої служби при проведенні виконавчого провадження під час масових заходів,

1) З метою недопущення оприлюднення даних про скоєні злочини в обсягах, які можуть зашкодити їх розкриттю та

1. Згода особи на зні- мання її на фото-, кіно-, теле- чи відео- плівку припускається, якщо зйомки проводяться відкрито на вулиці, на зборах,

Тому основоположними в діяльності оперативних і слідчих органів є принципи дотримання прав і свобод людини та законності, зокрема під

− швидкість роботи може падати під час проведення пакетних опера- цій або виконання запитів читання. Ідеально підходить для

Таким чином, можна зробити висновок, що не зважаючи на проблематику застосування інформаційних технологій під час проведення

1) Активна участь в оперативно-розшукових і профілактичних заходах щодо недопущен- ня та розкриття злочинів, розшуку та затримання злочинців,

Безпосереднім і очевидним страховим наслідком пандемії для компаній зі страхування життя стало трагічне число людських жертв, що

Безпосереднім і очевидним страховим наслідком пандемії для компаній зі страхування життя стало трагічне число людських жертв, що

Dokuchayev; TUS filial Politehnic; Lviv National Academy of Arts; Kharkiv Humanitarian-Pedagogical Academy; Academician Yuri Bugay International Scientific and

В законодавстві визначено, що держава має забезпечувати захист законних прав та інтересів іноземних туристів відповідно до законодавства та

Використання здоров’язберігаючих технологій під час навчання математики допоможе вчителям математики, сформувати базові навички з основ здоров’я,

Таким чином, слід підкреслити, що вивчення зарубіжного досвіду діяльності поліції щодо охорони громадського порядку під час проведення

Однак, питання щодо забезпечення безвідходного використання матеріалу верху взуття під час форму- вання та точного розрахунку площі

З метою посилення гарантій прав підозрю- ваного законодавець встановив вимогу до слі- дчого судді, суду відмовляти у застосуванні запобіжного

Підвищення ефективності атестації персоналу забезпечує використання ре- зультатів ділової оцінки працівників під час розроблення заходів

Із наведених видів карамелі найбільшим попитом у дітей користується м’яка (жувальна) карамель. Вона заслуговує на увагу через свої органолептичні

цесу у вищих навчальних закладах існує тенденція до обмеженого використання комп'ютерно- орієнтованих технологій навчання під час вивчення непрофільних

Сел Іванов та ІДворкін вказукггь на те, що сл ідчому при пошуку, фіксації і вилученні речових доказів корисно мати при собі дискети для копіювання

Тож, на основі аналізу результатів практич- ної діяльності органів внутрішніх справ щодо забезпечення нале- жного громадського порядку та безпеки під

Збірник містить матеріали Міжнародної науково-практичної інтернет- конференції «Актуальні проблеми обліково-аналітичного процесу в