• No results found

Вибір стратегії підприємства торгівлі під час пандемії

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Вибір стратегії підприємства торгівлі під час пандемії"

Copied!
8
0
0

Повний текст

(1)
(2)

І МІЖНАРОДНА НАУКОВО –ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ

«ТЕНДЕНЦІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ МЕНЕДЖМЕНТУ В УМОВАХ ГЛОБАЛЬНИХ ВИКЛИКІВ»

2

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ХЕРСОНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ

АГРАРНО-ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ (УКРАЇНА) ДЕПАРТАМЕНТ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА ТА ЗРОШЕННЯ

ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ (УКРАЇНА)

ПІВДЕННА ДЕРЖАВНА СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКА ДОСЛІДНА СТАНЦІЯ ІВПМ НААН (УКРАЇНА)

ПОЛТАВСЬКА ДЕРЖАВНА АГРАРНА АКАДЕМІЯ (УКРАЇНА) ІНСТИТУТ ДОСЛІДЖЕНЬ ЕКОНОМІЧНИХ І СОЦІАЛЬНИХ ПРОБЛЕМ

ГЛОБАЛІЗАЦІЇ,

ЄВРОПЕЙСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ (ГРУЗІЯ) ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ (МОЛДОВА)

ДЕРЖАВНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ З НАВЧАЛЬНИХ РОБІТ (ВІРМЕНІЯ) ДЕПАРТАМЕНТ ОПЕРАЦІЙНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ, УНІВЕРСИТЕТ НАУКИ І ТЕХНІКИ

AGH (ПОЛЬЩА)

ЗАКЛАД ОСВІТИ «ГОМЕЛЬСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМ. П.О.СУХОГО» (РЕСПУБЛІКА БІЛОРУСЬ)

М А Т Е Р І А Л И

І-ї МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВО –ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ

«ТЕНДЕНЦІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ МЕНЕДЖМЕНТУ В УМОВАХ ГЛОБАЛЬНИХ ВИКЛИКІВ»

28 травня 2021 р.

м. Херсон

(3)

Рекомендовано до друку

Вченою радою економічного факультету

Херсонського державного аграрно-економічного університету (протокол № 11 від «24» червня 2021 р.)

Тенденції та перспективи розвитку менеджменту в умовах глобальних Т 33 викликів: матеріали І Міжнар. наук.-практ. конф. (28 травня 2021 р.,

м. Херсон) / за ред. Н.В. Кириченко, Н.Д. Худік та ін. – Херсон: Книжкове видавництво ФОП Вишемирський В.С., 2021. – 484 с.

ISBN 978-617-7941-28-5 (електронне видання)

В матеріалах конференції висвітлено передові науково-практичні результати досліджень, що отримані у галузі сучасного менеджменту. Конференція покликана стимулювати обмін ідеями та тематичною інформацією між українськими та зарубіжними вченими, представниками наукового та виробничого середовищ, слугувати джерелом інформації про сучасний рівень наукової роботи для здобувачів вищої освіти.

Для здобувачів вищої освіти, науковців та фахівців.

Матеріали збірника подаються в авторській редакції та друкуються мовою оригіналу

Відповідальність за достовірність фактів, власних імен, географічних назв, цитат та інших відомостей несуть автори публікацій. Відповідно до Закону України

«Про авторське право і суміжні права», при використанні наукових ідей та матеріалів цього збірника, посилання на авторів і видання є обов’язковим.

Відповідальний за випуск – в.о. завідуючої кафедрою менеджменту та інформаційних технологій, к.е.н., доцент Кириченко Н.В.

Технічний редактор: старший викладач кафедри менеджменту та інформаційних технологій Худік Н.Д.

Розповсюдження і тиражування без офіційного дозволу

Херcонcького державного аграрно-економічного університету заборонено!

(4)

І МІЖНАРОДНА НАУКОВО –ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ

«ТЕНДЕНЦІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ МЕНЕДЖМЕНТУ В УМОВАХ ГЛОБАЛЬНИХ ВИКЛИКІВ»

13

Лендел І.І., Товт Т.Й. Вибір стратегії підприємства торгівлі під час пандемії.

……….……….……….………. 309

Лесік М.А., Стамат В. М. Digital-маркетинг – комунікація майбутнього…… 312 Лисьонкова Н.М. Використання технології Blockchain, як інструменту управління бізнес-процесами підприємства. ……….……… 315 Макаренко Н.О., Рикова В.О. Логістичне управління ланцюгами поставок оптових підприємств в контексті реалізації маркетингової стратегії…………. 318 Маковоз О. С., Губарєва М.О. Організація мотиваційного механізму в контексті підвищення ефективності підприємства……… 321 Мельник С. К. Шляхи підвищення ефективності управління комунальною

власністю. ……….……….……….……….. 324

Невідома К. О., Кривуля П. В. Принципова ситуаційна схема-таблиця підсистем оцінювання персоналу торгового підприємства як поєднання класифікації торгового персоналу та класифікації KPI. ……….. 327 Овсієнко Н.В. Особливості визначення сегментування промислового ринку.. 330 Остапенко А.С., Вознюк А.В. Доступні кредити для малого та середнього бізнесу. ……….……….……….………... 333 Петришин Л.П., Волкова О.А., Мельник Л.І. Бухгалтерський облік в умовах

цифрової економіки. ……….……….………. 336

Плетос С.В., Плетос В.Г. Морський круїзний туризм в Україні на прикладі Одеського регіону. ……….……….………. 339 Потанер Л. Д Удосконалення збутової діяльності малих та середніх аграрних

підприємств. ……….……….………... 342

Процишин Ю.Т., Монастирський В. В. Позитивний імідж підприємства як складова конкурентоспроможності. ……….……….. 345 Решміділова С.Л. Караульна І.В. Проблеми та суперечності управління якістю туристичних послуг. ……….……….………. 348 Ріпа Т.В., Васильєва В.Ю. Державна політика підтримки стартапів в Україні.

……….……….……….………... 351

Саєнко О.Р., Кобець А.О. Фінансова та бюджетна звітність установ державного сектору за новими вимогами. ……….……… 355

(5)

Лендел І.І., здобувач вищої освіти першого ( баклаврського) рівня Науковий керівник: Товт.Т.Й., к.е.н., доцент Мукачівський державний університет, Мукачево, Україна

ВИБІР СТРАТЕГІЇ ПІДПРИЄМСТВА ТОРГІВЛІ ПІД ЧАС ПАНДЕМІЇ

Стратегія охоплює питання теорії і практики підготовки компанії до ведення бізнесу, досліджує закономірності зовнішнього та внутрішнього середовища, розробляє способи й форми підготовки і реалізації стратегічних дій, визначає, цілі та завдання підрозділів [1]. Вибір стратегії на підприємстві являє собою набір методів, правил і прийомів, спрямованих на досягнення основних цілей шляхом вирішення проблем, і, головне, отримання конкурентних переваг.

У сучасних умовах ринкової економіки роздрібні торговельні мережі змінюють систему збуту відповідно до змін у законодавстві, адаптують її, пристосовуючись до зростаючих запитів вимогливих споживачів, підвищують оперативність обробки замовлень, знижують витрати обороту на одиницю товару, впроваджують сучасні методи та сервіси автоматизації управління складськими запасами. Зміни в системі збуту підприємства торгівлі, як і в комплексі маркетингу, мають тісний зв’язок зі стратегією підприємства роздрібної торгівлі: зміна стратегії підприємства торгівлі означає необхідність змін у системі збуту й навпаки.

Пандемія прискорила багато тенденцій у європейській і вітчизняній роздрібній торгівлі. Карантинні заходи й настрої населення створили безпрецедентні зміни, які тиснуть на весь ринок. Це створило середовище, відкрите до інновацій, викликало необхідність переглянути ланцюги постачань, цінову й кадрову політику і нарешті отримати більш глибоке розуміння того, як спілкуватися з клієнтами.

(6)

І МІЖНАРОДНА НАУКОВО –ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ

«ТЕНДЕНЦІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ МЕНЕДЖМЕНТУ В УМОВАХ ГЛОБАЛЬНИХ ВИКЛИКІВ»

310

У мережі «Ельдорадо» 2020 рік був продовженням реалізації реформ та оновлення магазинів з метою зробити процес вибору й купівлі техніки більш зручним і динамічним. Основні трейд-маркетингові активності проводилися в комплексі із впровадженням маркетингової стратегії «Оновлюйся!», щоб зробити процес вибору й купівлі техніки у мережі більш комфортним, корисним та динамічним. Передусім, розробили емоційні POS-матеріали, щоб додати позитивних емоцій, підняти настрій у нелегкий час пандемії та, водночас, – звернути увагу покупців на певні категорії товарів та допомогти їм зробити правильний вибір.

В умовах кризи важливим постало питання збереження клієнтів. Втім, мережа

«Ельдорадо» не стала відмовлятися й від традиційних стратегій, пов’язаних зі знижками й акційними пропозиціями, які також проявили себе з найкращого боку під час пандемії: «1+1=3» чи «знижка на другий товар у чеку», або просто великі знижки – все це набуло ще більшої актуальності для покупців, яким довелося більше рахувати кошти у 2020 році.

У періоди жорсткого карантину, коли роздрібні магазини були обмежені у роботі, мережі – особливо непродуктові – мали змогу продавати лише визначену частину асортименту, тоді як інші товари залишалися в частині торгівельного залу, огородженій попереджувальними стрічками. Перед маркетологами постала нова задача – сформувати у покупців розуміння безпечного перебування у магазині із ввічливим проханням дотримуватися всіх карантинних вимог: одягати маски, користуватися рукавичками, антисептиком та поважати дистанцію й один одного [2]. Так, у «Ельдорадо» значні зусилля під час локдауну були направлені на розширенні знання покупців про можливість безпечної покупки. Додаткові POSми інформували споживачів про доступність такого шопінгу, самовивозу з центрів видачі інтернет-замовлень, безконтактної оплати з підвищеним кешбеком тощо.

Підводні камені, що з’явилися під час карантину – карантинні обмеження, що постійно змінюються – і це, мабуть, одна з найбільших проблем для рітейлу. Влада

(7)

впроваджувала і «карантин вихідного дня», і окремий січневий локдаун, і регіональні карантини в областях з «червоною» зоною небезпеки. Компанії

«Ельдорадо» доводиться щоразу підбирати робочий сценарій, перенаправляти фокус уваги, щоб залишатися ефективними в мінливих умовах.

З різким зростанням замовлень онлайн, в найкоротший термін трансформується процес їхнього збирання на складі, щоб встигати оперативно їх оброблювати. У таких умовах важливим моментом постає регулярна комунікація з клієнтами – особливо при затримках замовлень, які все ж таки іноді виникають. У такому разі покупців оперативно інформують про будь-які зміни.

Великі сподівання в цей час на маркетплейси – якщо додати активну роботу з ними, то локдауни стануть ще менш травматичними, оскільки єдиним джерелом комунікації та продажів під час хвиль, стануть веб-інструменти.

Таким чином, карантин став каталізатором переходу суспільства на безготівкові розрахунки і онлайн покупки. Багато компаній офіційно відмовилися від готівки з санітарних міркувань, перейшовши на зручну оплату картками та телефонами, вже непросто буде повернутися до попереднього формату покупок.

Відповідно, це призводить до більшої прозорості у розрахунках, що позитивно впливає на економіку.

Література

1. Анопченко, Т.Ю. Формирование стратеги развития коммерческой организации на основе критериального выбора / Т.Ю. Анопченко, М.В. Чараева, Е.М. Евстафьева, Е.В. Парада // Фундаментальные исследования. 2017. №10-3. С.

536-543.

2. Які маркетингові стратегії запустила пандемія коронавірусу. [Електронний ресурс]. URL: https://lvbs.com.ua/news/yaki-marketyngovi-strategiyi-zapustyla- pandemiya-koronavirusu/

(8)

89600, м. Мукачево, вул. Ужгородська, 26 тел./факс +380-3131-21109

Веб-сайт університету: www.msu.edu.ua E-mail: [email protected], [email protected]

Веб-сайт Інституційного репозитарію Наукової бібліотеки МДУ: http://dspace.msu.edu.ua:8080

Веб-сайт Наукової бібліотеки МДУ: http://msu.edu.ua/library/

Посилання

СУПУТНІ ДОКУМЕНТИ

У «Стратегії інноваційного розвитку України на 2010-2020 роки в умовах глобалізаційних викликів» серед пріоритетних напрямів розвитку

У збірнику представлено тези доповідей за матеріалами ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції «Сучасні тенденції розвитку науки і освіти

Вищі навчальні заклади Польщі надають такі освітньо-кваліфікаційні рівні: бакалавр (licencjat) – надається студентам вищих навчальних закладів, що

У збірнику представлено тези доповідей за матеріалами ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції «Сучасні тенденції розвитку науки і освіти

Рішення про вибір оптимальної стратегії компанії повинно базуватися на попередньому аналізі рівня невизначеності ринкового середовища, в умовах якого

У збірнику представлено тези доповідей за матеріалами ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції «Сучасні тенденції розвитку науки і освіти

Учасниками конференції обговорено проблеми педагогічної та психологічної освіти в умовах євроінтеграції, історичні, філософські та правові

1) Удосконалення системи управління персоналом та пошуку нових напрямів підвищення ефективності управління персоналом є актуальним завданням. 2) Дослідити

Здійснено детальний аналіз глобального рейтингу енергетичної безпеки та визначено провідні позиції США у ньому;

«Проблеми та перспективи розвитку науки на початку третього тисячоліття у країнах Європи та Азії».. 27

Проектна технологія навчання не розглядається як універсальна, єдина, а використовується в межах класно-урочної системи, при збереженні її позитивних сторін,

Передрук і відтворення опублікованих у збірнику матеріалів будь-яким способом дозволяється тільки при посиланні на «Тенденції та перспективи розвитку

Друга причина – це розвиток цифрових технологій. Сьогодні технології мають можливість створювати цифрове навколишнє середовище, цифрові.. Найменша

безпосереднім сусідом ЄС. Відповідно, разом з цим стали доступними для регіону конкретні джерела фінансування. Транскордонне співробітництво та

Це є особливо актуальним для Закарпаття, розташування якого на кордонах з чотирма зазначеними країнами визначає важливість для

Вивчення об’єктів антропогенної морфоскульптури під час навчальних практик та перспективи

Учасниками конференції обговорено проблеми педагогічної та психологічної освіти в умовах євроінтеграції, історичні, філософські та правові

Учасниками конференції обговорено актуальні тенденції розвитку освітньо-культурного простору в умовах реформування системи

Учасниками конференції обговорено актуальні тенденції розвитку освітньо-культурного простору в умовах реформування системи

Ф ормування конкурентної стратегії підпри- ємства може ґрунтуватися на тій чи іншій методології стратегічного управління [1, с. 291–301], але,

Отримані оцінки можуть бути використані для розподілу ресурсів, розвитку факторів і умов виробництва, оцінки впливу

Згідно із Законом України «Про авторське право і суміжні права» матеріали цього збірника не можуть бути використані чи відтворені на будь-яких носіях,

Збірник містить матеріали Міжнародної науково-практичної інтернет- конференції «Актуальні проблеми обліково-аналітичного процесу в