• No results found

Адміністративно-деліктне право : практикум для проведення семінарських занять та самостійної роботи здобувачів вищої освіти спеціальності 081 «Право» освітньо-професійної програми «Трудове право та правове забезпечення управлінської діяльності» денної та

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Адміністративно-деліктне право : практикум для проведення семінарських занять та самостійної роботи здобувачів вищої освіти спеціальності 081 «Право» освітньо-професійної програми «Трудове право та правове забезпечення управлінської діяльності» денної та "

Copied!
89
0
0

Повний текст

(1)

ЧЕРНІГІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Навчально-науковий інститут права і соціальних технологій

АДМІНІСТРАТИВНО-ДЕЛІКТНЕ ПРАВО

Практикум для проведення семінарських занять та самостійної роботи здобувачів вищої освіти

спеціальності 081 «Право» освітньо-професійної програми «Трудове право та правове забезпечення управлінської діяльності» денної та заочної форм

навчання

Обговорено та рекомендовано

на засіданні кафедри трудового права, адміністративного права та процесу Протокол № 2 від 30.09.2019 року

Чернігів, ЧНТУ 2019

(2)

Адміністративно-деліктне право. Практикум для проведення семінарських занять та самостійної роботи здобувачів вищої освіти спеціальності 081 «Право» освітньо-професійної програми «Трудове право та правове забезпечення управлінської діяльності» денної та заочної форм навчання / Укл.: Шестак Л. В. – Чернігів: ЧНТУ. – 2019. – 89 с.

Укладач: Шестак Лілія Володимирівна, кандидат юридичних наук, доцент кафедри трудового права, адміністративного права та процесу

Відповідальний за випуск:

Шестак Лілія Володимирівна, кандидат юридичних наук, доцент кафедри трудового права, адміністративного права та процесу

Рецензент: Колодій Інна Миколаївна, кандидат юридичних наук, завідувач кафедри цивільного, господарського права та процесу

Практикум для проведення семінарських занять та самостійної роботи здобувачів вищої освіти підготовлено на основі програми навчальної дисципліни «Адміністративно-деліктне право», що викладається для здобувачів вищої освіти юридичного факультету Чернігівського національного технологічного університету. У даному навчально-методичному виданні міститься перелік практичних задач та тестових завдань, вирішення яких сприяє виробленню навичок практичної роботи майбутніх юристів та кращого закріплення теоретичного матеріалу з навчальної дисципліни

«Адміністративно-деліктне право».

Дане видання стане корисним як для викладачів навчальної дисципліни, так і для здобувачів вищої освіти при підготовці до семінарських занять та самостійної роботи, для опанування роботи з нормативними актами, вироблення навичок вирішення практичних ситуацій, надання консультативної допомоги.

(3)

ЗМІСТ

ПЕРЕДМОВА ... 4

ПРАКТИЧНІ ЗАДАЧІ ... 6

ЗРАЗКИ ДОКУМЕНТІВ ... 66

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА ... 86

(4)

ПЕРЕДМОВА

Здобувачі вищої освіти юридичного факультету ЧНТУ з-поміж правових дисциплін вивчають також і спецкурс з адміністративно-деліктного права як одну з базових дисциплін для підготовки юристів, вивчення якої спрямовано на вироблення навичок практичної роботи та розв’язання життєвих ситуацій.

Однією з форм організації освітнього процесу є проведення семінарських (практичних) занять, на яких здобувачі вищої освіти не лише показують рівень засвоєння теоретичного матеріалу, але й навички роботи з нормативними актами при вирішенні практичних ситуацій. Власне проведення семінарських занять, які логічно поєднані з лекціями та підкріплені матеріалом для самостійного вивчення дозволяє здобувача вищої освітим в належній мірі опанувати матеріал з дисципліни «Адміністративно-деліктне право», виробити навички практичного аналізу юридичних ситуацій, визначати склади адміністративних правопорушень та вид і міру відповідальності за їх вчинення.

Власне семінарське (практичне) заняття відіграє важливу роль у вивченні дисципліни «Адміністративно-деліктне право», оскільки: дозволяє перевірити правильність та своєчасність підготовки здобувачів вищої освіти до занять;

стимулює регулярне дослідження здобувача вищої освітими першоджерел, зокрема, норм Кодексу України про адміністративні правопорушення та іншої літератури в галузі адміністративно-деліктного права, а також матеріалів лекційного курсу; закріплює знання, отримані здобувача вищої освітими на лекції і під час самостійної роботи над літературою та дозволяє їх застосовувати при вирішенні практичних ситуацій; дозволяє здобувача вищої освітим застосовувати міжпредметні зв’язки, базуючись на інформації, що була отримана під час вивчення інших юридичних дисциплін (теорії держави і права, конституційного, адміністративного, кримінального права тощо); формує навички самостійного мислення, логічного відокремлення, аналізу літератури, узагальнення отриманої інформації та використання цих методів навчання під час юридичного аналізу практичних ситуацій; привчають здобувачів вищої освіти оперувати основними термінами, поняттями і категоріями та застосовувати свої вміння при формуванні власної точки зору під час розгляду й аналізу практичних ситуацій; дає можливість поєднати теоретичні знання з їх практичним застосуванням. Зміст практикуму з адміністративно-деліктного права побудований таким чином, щоб дати можливість здобувачу вищої освіти не лише закріпити знання з тих тем, які розглядаються на семінарських заняттях, але й на належному рівні опрацювати ті частини спецкурсу, які не розглядаються на лекційних та семінарських заняттях.

Практикум з «Адміністративно-деліктного права» побудовано так, щоб надати здобувача вищої освітим можливості творчо підходити до вирішення практичних ситуацій, уникати повторів та вироблення типового підходу до розгляду задач. У практикумі містяться задачі різного рівня складності.

Робота з практикумом передбачає:

- опрацювання положень першоджерел, зокрема, Кодексу України про адміністративні правопорушення, інших актів законодавства;

(5)

- аналіз та вирішення практичних ситуацій та їх колективне обговорення;

- складання процесуальних документів: протоколів про адміністративне правопорушення, постанов про притягнення до адміністративної відповідальності тощо;

- підготовка та обговорення доповідей здобувачів вищої освіти за матеріалами наукових публікацій у галузі адміністративно-деліктного права;

- вирішення тестових завдань.

Метою даного навчально-методичного видання є вироблення у здобувачів вищої освіти навичок самостійно опрацьовувати законодавчу базу та науково-теоретичну літературу. На основі аналізу рекомендованих джерел здобувачі вищої освіти повинні навчитися формулювати і обґрунтовувати висновки не тільки теоретичного, а й практичного (прикладного) характеру, а також вміти застосовувати здобуті знання під час вирішення практичних ситуацій.

Практикум може бути використаний як для проведення семінарських занять, так і для самостійної роботи здобувачів вищої освіти, оскільки в ньому вміщено практичні задачі та тестові завдання з кожної теми курсу.

В цілому до курсу адміністративно-деліктного права складено орієнтовний перелік спеціальної літератури, необхідної для підготовки до семінарських занять та організації самостійної роботи здобувача вищої освіти.

(6)

ПРАКТИЧНІ ЗАДАЧІ

Завдання 1

Громадянина Бабашева було затримано за куріння у неналежному місці (на території реанімаційного відділення міської лікарні). Як з’ясувалося, батько Бабашева потрапив до реанімації з гострим серцевим нападом і син хвилювався перед зустріччю з лікарем.

Вирішіть питання про адміністративну відповідальність Бабашева.

Завдання 2

Неповнолітній Никипорець та повнолітній Малецький не мали грошей, але хотіли поїхати з Чернігова до Ніжина. Тому, коли водій автобуса відволікся, вони зайшли до салону та заховалися між сидіннями передостаннього та останнього рядів.

Коли автобус приїхав до Ніжина, водій разом з контролером дистанції руху почали перевірку наявності квитків у всіх пасажирів і виявили, що Никипорець та Малецький проїзних документів не мають.

Вирішіть питання про адміністративну відповідальність Никипорця та Малецького.

Завдання 3

В урочищі Ялівщина було виявлено факт засихання дерев у його східній частині. Для встановлення причин загибелі дерев було взято проби ґрунту на аналіз та виявлено перевищення максимально дозволеного вмісту сульфатів у ньому більш ніж у 700 разів. В ході опитування мешканців навколишніх будинків з’ясувалося, що громадянин Гречош, який проживає у приватному будинку, надає послуги з прання білизни, але не під’єднаний до міської каналізації і тому воду після прання зливає до урочища.

Чи можна притягти Гречоша до адміністративної відповідальності?

Вирішіть справу по суті.

Завдання 4

Підприємець Козак, який займався пошиттям одягу для військовослужбовців, не уклав договір з вивезення та утилізації сміття. Тому виробничі відходи він збирав у картонні коробки та відвозив на власному автомобілі до найближчого лісу.

На зауваження начальника виробництва Кожум’яки про те, що вивезення відходів пошиття одягу до лісу може бути карним, Козак відповів, що натуральна тканина розкладається досить швидко, а тому шкоди навколишньому природничому середовищу на завдасть.

Чи можна притягти до адміністративної відповідальності Козака?

Вирішіть справу по суті.

Завдання 5

Неповнолітні Шинкаренко та Лисенко відбували адміністративне

(7)

покарання у вигляді громадських робіт. Хлопці мали прибрати окремі ділянки в урочищі Ялівщина та завантажити сміття на трактор. Оскільки час проходження громадських робіт для неповнолітніх не може перевищувати 2 години на день, а трактора для завантаження сміття довго не було, хлопці вирішили спалити зібране ними сміття, що вони і зробили.

Вирішіть питання про адміністративну відповідальність Шинкаренка та Лисенка.

Завдання 6

Власник квартири у панельному будинку Широченко винайняв бригаду будівельників і з метою утеплення стін обклав їх зовні цеглою, в тому числі, і балкон. Крім того, він облаштував у своїй квартирі кондиціонер, зовнішній блок якого виніс на стіну будинку, де було розміщено малюнок «стріт-арту».

Сусідка Широченка написала скаргу, в якій зазначила, що після утеплення і встановлення кондиціонеру Широченко зіпсував вигляд будинку.

Чи можна притягти Широченка до адміністративної відповідальності?

Вирішіть справу по суті.

Завдання 7

11 березня Григорук та Сенчишин були затримані під час риболовлі електровудками. Крім того у порушників було вилучено 2 риболовні сітки.

Вирішіть питання про адміністративну відповідальність Григорука та Сенчишина, якщо відомо, що вони обидва перебували в стані алкогольного сп’яніння та вже притягувалися до адміністративної відповідальності за порушення правил полювання у лютому цього ж року.

Завдання 8

Смольський, якому затримували виплату заробітної плати за місцем роботи більш ніж на 2 місяці, не міг купити дрова для опалення свого будинку.

Тому вночі він вирубував старі дерева в лісосмузі неподалік від будинку.

Печериця, яка працювала у Сосницькому лісгоспі і дізналася про факт вирубки дерев Смольським, сказала йому, що можна збирати хмиз, а вирубувати дерева, навіть старі, заборонено. На зауваження Печериці Смольський відповів нецензурною лайкою. Тоді Печериця письмово повідомила про це керівництво Сосницького лісгоспу.

Вирішіть питання про адміністративну відповідальність Смольського, якщо відомо, що він притягувався до адміністративної відповідальності за порушення правил керування транспортним засобом.

Завдання 9

В ході перевірки порядку використання земель лісового фонду було виявлено факт незаконної забудови окремих ділянок Чернігівського лісгоспу.

Зокрема, громадянин Горячківський, який займався заготівлею чорниці, збудував складське приміщення, де зберігав ягоди під час сезону заготівлі.

Вирішіть питання про адміністративну відповідальність Горячківського,

(8)

якщо відомо, що на іншій ділянці лісу він також збудував невеличкий будиночок.

Завдання 10

Коваля та Мартиненка було затримано за ловлю риби з використанням вибухівки. Як з’ясувалося в ході розслідування, під час вибуху було пошкоджено дамбу.

Вирішіть питання про адміністративну відповідальність Коваля та Мартиненка, якщо відомо, що вони обидва притягувалися до адміністративної відповідальності за дрібне розкрадання та під час затримання перебували у стані сп’яніння.

Завдання 11

На громадянку Шаповаленко, матір двох малолітніх дітей 5 і 7 років, було написано скаргу до органів внутрішніх справ, в якій зазначалося, що вона торгує спиртними напоями. За результатами перевірки у Шаповаленко було виявлено 20 л самогону та апарат для його виготовлення. Шаповаленко заперечувала факт продажу алкоголю та стверджувала, що самогон вона виготовляє для власних потреб.

Чи може бути притягнена Шаповаленко до адміністративної відповідальності?

Вирішіть справу по суті.

Завдання 12

Лісничий Чернігівського лісгоспу Патрулик отримав наказ про проведення дезінфекційних заходів на окремих ділянках лісгоспу у зв’язку з поширенням епідемії PR-2012a серед їжаків. Проте, з метою економії коштів для проведення санітарної обробки Патрулик провів дезінфекційні заходи лише на восьми з десяти ділянках лісгоспу, оскільки він знав, що їжаки живуть тільки на окремих територіях лісгоспу.

Внаслідок такої діяльності Патрулика мало місце зараження та загибель 16 особин їжаків.

Вирішіть питання про адміністративну відповідальність Патрулика.

Завдання 13

Працівник дендропарку «Софіївка» Лящук вирішив створити у себе на дачі декоративний куточок. Для цього він разом з колегою Притулою викопав у дендропарку кілька кущів беладони звичайної та одне дерево берези низької та висадив ці рослини на своїй ділянці.

Під час проведення екскурсії в Софіївці екскурсовод Андренко побачила відсутність цих рослин та повідомила про це директора.

Вирішіть питання про адміністративну відповідальність Лящука та Притули.

(9)

Завдання 14

Громадянці Шевченко, яка приїхала на курси підвищення кваліфікації вчителів, було пред’явлено звинувачення у вчиненні дрібного розкрадання. Як з’ясувалося, Шевченко, яка під час настановчих занять проживала у гуртожитку в одній кімнаті з Григоришиною, без дозволу взяла у співмешканки куртку і поїхала у гості до сестри, у якої і заночувала.

Свою поведінку Шевченко пояснила тим, що по-перше, було холодно, а вона не взяла з дому теплих речей, а по-друге, вона збиралася повернути куртку, а не забирати її назовсім. І по-третє, вона не збиралася ночувати у сестри, але запізнилася на останній рейс тролейбуса, а грошей на таксі вона не мала.

Вирішіть питання про адміністративну відповідальність Шевченко, якщо відомо, що поспішаючи на заняття після візиту до сестри, вона послизнулася, упала і порвала рукав куртки Григоришиної.

Завдання 15

Громадянин Примаков, який працював гардеробником у ЗОШ № 4, періодично витягував з кишень дитячого одягу дрібні гроші. Цей факт було зафіксовано на камеру мобільного телефону учнем 7-А класу Колесником, батьки якого написали заяву до поліції.

Вирішіть питання про адміністративну відповідальність Примакова, якщо відомо, що він утримує тяжкохвору матір, яка потребує тривалого лікування.

Завдання 16

Психічно хворий Ібарлука вихопив гаманець з рук громадянки Демур, яка у відповідь на це вдарила Ібарлуку сумкою і збила його з ніг. Внаслідок падіння Ібарлука порвав штани. Перехожі викликали поліцію.

З’ясувалося, що у гаманці Демур було лише 30 гривень.

Чи може за даних обставин хтось бути притягнений до адміністративної відповідальності?

Вирішіть справу по суті.

Завдання 17

Громадянка Стружук, яка була у стані сп’яніння, посварилася зі своїм співмешканцем, майбутнім чоловіком Чумаком та нашкрябала цвяхом на капоті його машини декілька лайливих слів. Цей факт було зафіксовано на камери відеоспостереження.

Чумак не знав, хто саме зіпсував його машину і написав заяву до поліції.

Вирішіть питання про адміністративну відповідальність Стружук, якщо відомо, що вона розкаялася та добровільно відшкодувала заподіяну шкоду.

Завдання 18

Здобувачі вищої освіти 3-го курсу факультету соціальної роботи вирішили пожартувати. Першого квітня вони взяли з аудиторії, що знаходилася у гуртожитку, порошковий вогнегасник та розрядили його в кімнаті своєї

(10)

одногрупниці Зайцевої. Зайцева повірила, що у її кімнаті почалася пожежа, і викликала пожежників.

Хто і за які дії може бути притягнений до адміністративної відповідальності?

Вирішіть справу по суті.

Завдання 19

Громадянин Охріменко приїхав на екскурсію до зони відчуження і звернув увагу на те, що окремі будинки на цій території заселені, а городи оброблені. В ході розмови з місцевими мешканцями Охріменко дізнався, що у свої колишні будинки повернулося понад 20 родин. Восени Охріменко приїхав до зони відчуження знову і купив 70 кг картоплі у місцевих жителів, яку потім реалізував разом зі своїм другом Полегешком на ринку Чернігова.

Чи є в діях Охріменка і Полегешка склад адміністративного правопорушення?

Вирішіть справу по суті.

Завдання 20

Педагог-організатор дитячого дошкільного закладу «Їжачки» Дорохова та вихователька цього ж закладу Куліш прикрашали актову залу для святкування новорічних ранків. Щоб імітувати зиму, вони за допомогою порошкового вогнегасника «засипали» підлогу снігом.

Завідувачка дитячим дошкільним закладом Росомаха, у якої був постійний і тривалий конфлікт з Дороховою, викликала поліцію.

Вирішіть питання про адміністративну відповідальність Дорохової та Куліш.

Завдання 21

Здобувачі вищої освіти 3-го курсу юридичного факультету університету

«Крок» Іванов та Бабишев відрізали шланг-гідрант і вночі спускалися по ньому з вікна гуртожитку. Цей факт було встановлено черговою по гуртожитку Кузнецовою, яка і викликала поліцію.

Під час затримання Іванов та Бабишев заявили, що підстави для їх затримання відсутні, оскільки вони нічого не вкрали і потерпілих немає.

Вирішіть питання про адміністративну відповідальність здобувачів вищої освіти, якщо відомо, що вони були у стані алкогольного сп’яніння.

Завдання 22

Продавець магазину продуктів харчування Шевченко пробила на касі лимони покупцю Кузнецовій двічі. Кузнецова, яка виявила це вже після розрахунку і отримання чеку на руки, написала скаргу та висунула претензію щодо якості роботи Шевченко, на що остання відповіла, що покупцям треба бути уважнішими.

Для перевірки якості обслуговування покупців співробітниками поліції було здійснено контрольну закупку, в ході якої Шевченко двічі пробила в чеку

(11)

сметану.

Вирішіть питання про адміністративну відповідальність продавця Шевченко.

Завдання 23

Федоренко, який перебував під адміністративним доглядом, та Руденко вночі вирубували дерева в лісосмузі поблизу Чернігова. Як з’ясувалося, вони були власниками лазні і їм терміново були потрібні дрова, оскільки через свята їхній запас дров був використаний майже повністю.

Вирішіть питання про адміністративну відповідальність Федоренка та Руденка, якщо відомо, що вони обидва розкаялися та відшкодували завдану шкоду добровільно.

Завдання 24

Військовослужбовця Маковку було затримано у парку розваг у стані алкогольного сп’яніння за дрібне хуліганство. Під час затримання Маковка чинив опір та лаявся.

Вирішіть питання про адміністративну відповідальність військовослужбовця.

Завдання 25

Тарапущенко, який придбав автомобіль «Ауді-7», здійснював його реєстрацію. Після цього один номерний знак він поставив за лобовим склом у салоні автомобіля, а другий причепив на відведене для номеру місце.

Поспішаючи, він не помітив, що причепив його догори ногами. Під час руху Тарапущенко також забув пристебнути пасок безпеки та перевищив дозволену швидкість на 15 км/год.

Вирішіть питання про адміністративну відповідальність такого водія.

Завдання 26

Молодший, перебуваючи у нетверезому стані, їхав на велосипеді по трасі Чернігів-Київ у межах с. Красне. Не впоравшись з керуванням, він впав з велосипеда на проїжджу частину. Обминаючи Молодшого, водій Терехов, який керував автомобілем ВАЗ-2110, заїхав у стовп-обмежувач руху, внаслідок чого суттєво пошкодив свій автомобіль. Молодший намагався втекти з місця ДТП, але був затриманий працівниками поліції, які їхали смугою зустрічного руху.

Вирішіть питання про адміністративну відповідальність Молодшого.

Завдання 27

Оскільки водій пасажирського автобусу Ужгород-Чернігів Микольчук спізнився з виходом у рейс (перевірка технічного стану автобуса затяглася з незалежних від водія причин), то через брак часу він не став проходити медичний огляд перед рейсом. Керівник транспортного підприємства Ніконенко також попередив Микольчука, що в рейс йому доведеться їхати самому, оскільки його напарник Степанов пішов у відпустку без збереження

(12)

заробітної плати.

Які норми КУАП було порушено?

Вирішіть питання про адміністративну відповідальність винних осіб.

Завдання 28

У зв’язку з аварією на водогоні у Чернігові було припинене централізоване водопостачання по вул. Шкільна. Оскільки надворі було досить спекотно, Бугар та Щуренко брали воду для побутових потреб та поливу городини в колонці, яка знаходилась на цій вулиці. Щоб кожного разу не натискати ручку колонки, вони закріпили її за допомогою палиці, внаслідок чого вода текла безперервно. Цей факт було виявлено працівниками поліції, які здійснювали патрулювання вулиць міста.

Вирішіть питання про адміністративну відповідальність Бугара та Щуренка, якщо відомо, що вони перебували у стані сп’яніння.

Завдання 29

Громадянин Коваленко поспішав на роботу на власному автомобілі.

Оскільки він спізнювався, то зателефонував своєму керівникові під час управління транспортним засобом. В ході розмови Коваленко не зорієнтувався і вчасно не надав перевагу в русі кареті швидкої допомоги, яка їхала з проблисковими маяками та включеним звуковим сигналом.

Вирішіть питання про адміністративну відповідальність Коваленка.

Завдання 30

Громадянин Синенко працював автоінструктором на курсах водіїв. Під час практичного заняття він сів на заднє сидіння автомобіля, оскільки слухач курсів Оришко попросив, щоб поруч з ним на передньому сидінні їхала його наречена. Під час руху автомобіля Оришко не впорався з керуванням та пошкодив знак – обмежувач руху.

Хто і за які протиправні діяння може бути притягнений до адміністративної відповідальності?

Завдання 31

Паєнко, який орендував приміщення на 1 поверсі житлового будинку, займався випіканням хлібобулочних виробів. Перед Великоднем Паєнко разом з братом працювали майже цілодобово.

Мешканка 2 поверху Васильченко, квартира якої знаходилася над пекарнею, вночі викликала поліцію, оскільки через шум від тісто-мішальної машини заважав їй відпочивати.

Наряду поліції, який прибув на виклик, Паєнко пояснив, що в цій машині від багаторазового тривалого використання частково розкрутився механізм, звідси і шум. Але оскільки перед Великоднем багато замовлень, то не використовувати цю машину він не може.

Чи є в діях Паєнка склад адміністративного правопорушення?

Вирішіть справу по суті.

(13)

Завдання 32

Голова Чернігівської міської ради своїм наказом зобов’язав керівників державних установ та підприємців міста привести у належний санітарний стан території розташування та ведення господарської діяльності, а особливу увагу приділити територіям, що прилягають до автомобільних шляхів.

Керівник автотранспортного підприємства «Летючий корабель» Лобода проігнорував названий наказ та не забезпечив проведення відповідних робіт.

Чи є у діях Лободи склад адміністративного правопорушення?

Вирішіть справу по суті.

Завдання 33

Руденко, який будував приватний будинок у с. Количівка вздовж смуги автомобільної траси Чернігів-Київ, складав будівельні матеріали (цеглу, плити перекриття та труби) на узбіччя траси. Взимку через значні снігопади, розчищаючи подвір’я новобудови, він також викидав сніг на узбіччя дороги.

Крім того, навесні Руденко разом з дружиною висадили під двором 20 плодових дерев майже впритул до самої траси.

Голова об’єднаної громади Позняк зробив зауваження Руденку щодо цих фактів, але останній відповів нецензурною лайкою.

Чи є у діях Руденка склад адміністративного правопорушення?

Вирішіть справу по суті.

Завдання 34

Патрульна поліція на трасі Київ-Чернігів зупинила авто «Audi q7», водій якого Павленко знаходився у нетверезому стані. На прохання патрульних показати посвідчення водія, той відмовився. Згодом було з’ясовано, що Павленко понад місяць позбавлений права керувати транспортним засобом.

Кваліфікуйте дії водія Павленка.

Завдання 35

Григоришин, якого було звільнено з роботи за зловживання спиртними напоями, тривалий час не міг працевлаштуватися. Оскільки він мав на утриманні хвору матір та неповнолітню дитину, Григоришин почав надавати послуги з перевезення на своєму мікроавтобусі.

Під час однієї з таких поїздок Григоришина зупинили працівники поліції, оскільки він їхав, не пристебнувши пасок безпеки. Як з’ясувалося, у нього було відсутнє посвідчення водія, бо він був позбавлений права керувати транспортним засобом півроку тому і цей строк ще не минув.

Вирішіть питання про адміністративну відповідальність Григоришина.

Завдання 36

Військовослужбовець Лиходій 20 травня був затриманий працівниками Національної поліції за дрібне хуліганство. З цього питання було порушено адміністративне провадження за ст. 173 КУАП.

В ніч з 20 на 21 травня його сусіди викликали поліцію через занадто

(14)

гучний шум у квартирі Лиходія. Під час складання протоколу Лиходій розкаявся і пояснив, що 20 травня в нього день народження, тому музика і танці в такий день виправдані. Крім того, оскільки він мешкає на першому поверсі, шум від танців нікому не заважає.

Вирішіть питання про адміністративну відповідальність Лиходія.

Завдання 37

Громадянка Стружук посадила у своєму дворі декілька кущів шипшини, два з яких – безпосередньо біля стовпа лінії електропередач. Голова об’єднаної територіальної громади Шевцов зробив їй зауваження та попросив пересадити ці кущі подалі від стовпа, щоб рослина не заважала електрикам. У відповідь Стружук почала лаятися, бо на її думку, шипшина – лікарська рослина, яка гарно цвіте, а тому нічого пересаджувати вона не збирається.

Шевцов написав заяву до поліції.

Вирішіть питання про адміністративну відповідальність Стружук.

Завдання 38

Лісничий Загорулько за попередньою домовленістю з керівником Талалаївського лісгоспу Рябовим продавав у приватні господарства цибулини сон-трави (Pulsatilla patens), яка занесена до Червоної книги України. Виручені від продажу кошти Загорулько ділив на три частини: по одній частині забирали собі Загорулько та Рябов, а третю частину коштів використовували для заготівлі кормів на зиму для диких тварин лісгоспу.

Вирішіть питання про адміністративну відповідальність Загорулька.

Завдання 39

Здобувачі вищої освіти 1-го курсу університету харчових технологій брати Ільницькі були затримані працівниками Національної поліції під час викопування кущів троянд біля Чернігівської міськради.

Як з’ясувалося у ході розслідування, хлопці продавали їх через мережу Інтернет. Свої протиправні дії вони пояснили тим, що не отримують стипендії, а постійно просити гроші у батьків їм соромно.

Вирішіть питання про адміністративну відповідальність братів Ільницьких.

Завдання 40

Неповнолітні Демиденко та Проценко, які їхали електропоїздом Чернігів- Київ до Ніжина, бавлячись, смикнули стоп-кран. Пасажири вагона зробили їм декілька зауважень про недопустимість такої поведінки, але хлопці не вгамовувались. Натомість вони почали курити просто у вагоні та голосно нецензурно лаятись. Пасажири викликали начальника поїзда.

Вирішіть питання про адміністративну відповідальність Демиденка та Проценка.

(15)

Завдання 41

Неповнолітні Латишева, Полегенько та Розя були затримані за розпивання пива у сквері ім. Б. Хмельницького. Як з’ясувалося, 3 пляшки пива вони викрали у магазині «Союз». Цей факт було зафіксовано на камери відеоспостереження.

Вирішіть питання про адміністративну відповідальність неповнолітніх Латишевої, Полегенька та Розі.

Завдання 42

Ковбасюк купив земельну ділянку для будівництва. Як з’ясувалося, ґрунти на ділянці були малородючі (супіски), а тому Ковбасюк разом з дружиною щоночі знімав та перевозив на свою ділянку родючий шар ґрунту з лісосмуги неподалік від Чернігова.

Чи є в діях Ковбасюка та його дружини склад адміністративного правопорушення?

Вирішіть справу по суті.

Завдання 43

Приватний підприємець Хроленко займався вирощуванням огірків та томатів у теплицях. Аби продукція дозріла до Великодня, він збільшив у 6 разів допустиму норму концентрації стимуляторів росту рослин. Під час продажу своєї продукції він запевняв покупців, що використовував лише натуральні добрива. Громадянка Калинович, яка працювала лаборантом у санстанції, зробила аналіз продукції Хроленка та виявила, що і огірки, і помідори є непридатними до споживання.

Того ж дня Калинович намагалася повернути продукти Хроленку і забрати гроші, але підприємець не визнав своєї вини. Калинович викликала поліцію.

Вирішіть питання про адміністративну відповідальність Хроленка.

Завдання 44

Товпеко та Филипчук були затримані працівниками Національної поліції під час викопування кущів спіреї білої у парку. Під час обшуку у Филипчука було виявлено нарковмісні пігулки. Крім того, як з’ясувалося, Филипчук під час вчинення правопорушення був під дією наркотичних речовин.

Вирішіть питання про адміністративну відповідальність Товпека та Филипчука.

Завдання 45

Механік радіозаводу Половинка обладнав між 3 і 4 поверхами багатоповерхового будинку будку для своєї собаки Гайди. Сусідка Шумар, яка спускалася сходами разом зі своєю донькою, злякалася собаки і попросила Половинку прибрати будку і собаку з під’їзду. Проте Половинка відповів, що в нього однокімнатна квартира, собаку тримати ніде, а для мешканців під’їзду працюють ліфти.

(16)

Шумар написала скаргу до поліції.

Чи може бути Половинка притягнений до адміністративної відповідальності?

Вирішіть справу по суті.

Завдання 46

Семиноженко, який перебував на обліку в наркологічному диспансері як особа, хвора на наркоманію, викрав у Примаченка 50 грн. Ці гроші він витратив на придбання горілки, яку розпив у сквері ім. Б. Хмельницького разом зі своїм приятелем.

За які адміністративні правопорушення може бути притягнений до відповідальності Семиноженко?

Вирішіть справу по суті.

Завдання 47

Неповнолітній Кашко та його батько були затримані працівниками Національної поліції за заявою громадянки Мідячук. Як з’ясувалося, 14 червня громадянка Мідячук займалася самогоноварінням і відмовилася продати пляшку горілки неповнолітньому Кашку, а 2 липня вона побачила, як Кашко- старший разом із своїм сином увечері копали молоду картоплю на її городі.

Хто і за які діяння може бути притягнений до адміністративної відповідальності?

Вирішіть справу по суті.

Завдання 48

Працівниками Національної поліції було затримано громадянина Берестова за вживання наркотичних речовин без призначення лікаря. Як з’ясувалося, Берестов зрізав на городі у мешканця с. Смілове Григоренка 5 голівок опіумного маку та приготував з них нарковмісний напій.

Вирішіть питання про адміністративну відповідальність Берестова та Григоренка, якщо відомо, що в останнього було посіяно 30 стебел опіумного маку.

Завдання 49

Заступник міського голови Муржак був затриманий працівниками лісгоспу за незаконну порубку лісу та переданий до правоохоронних органів.

Під час огляду автомобіля Муржака в його багажнику було виявлено мисливську рушницю і 2 впольовані дикі качки, хоча сезон полювання на пернатих ще не розпочався.

Щодо незаконної порубки лісу, Муржак своє вини не визнавав, посилаючись на те, що в селі, де мешкають його батьки, постійно відмикають електроенергію, система опалення вимикається, а тому потрібні дрова, а на збирання хмизу чи падалиці в нього особисто немає часу.

Вирішіть питання про адміністративну відповідальність Муржака.

(17)

Завдання 50

Учень 11 класу Жибер постійно цькував та ображав свого однокласника Берестюка. Батьки останнього пригрозили, що поскаржаться до поліції, проте Жибер розсміявся і сказав, що він неповнолітній, а тому не може бути притягнений до відповідальності.

Через кілька днів після розмови з батьками Берестюка Жибер знову почав цькувати хлопця та знущатися з нього.

Чи може бути Жибер притягнений до адміністративної відповідальності?

Вирішіть справу по суті.

Завдання 51

Керівник автотранспортного підприємства Кузнєцовський купив собі мотоцикл «YAMAHA», на якому в теплу пору року їздив на роботу.

Для того, щоб дружина чула, коли він повертається додому, Кузнєцовський, який проживав у приватному секторі, зняв глушник з мотоцикла, що створювало дуже сильний гуркіт під час руху.

Сусідка Кузнєцовського Пашук, в якої хворіла маленька дитина, попросила повернути глушник на місце, щоб припинити цей галас і гуркіт, через які її дитина, коли спить, постійно прокидається і лякається.

Кузнєцовський відмовився. Пашук звернулася із заявою до поліції.

Вирішіть питання про адміністративну відповідальність Кузнєцовського, якщо відомо, що він розкаявся.

Завдання 52

Неповнолітній Куницький взяв без дозволу батьківський автомобіль і разом з друзями поїхав на річку. Під час управління транспортним засобом Куницький виїхав на смугу зустрічного руху та пошкодив стовп-обмежувач руху.

Вирішіть питання про адміністративну відповідальність Куницького.

Завдання 53

Військовослужбовець строкової служби Томілко був затриманий за вживання наркотичних засобів. Як з’ясувалося в ході слідчих дій, Томілко за парканом військової частини у старих покинутих теплицях «Зеленбуду»

вирощував 30 стебел опіумного маку.

Вирішіть питання про адміністративну відповідальність Томілка.

Завдання 54

Сухоржицький, який перебував на відпочинку в Херсонській області, вирішив зекономити, а тому заліз у приватне господарство, де нарвав відро персиків. Частину фруктів він з’їв, а іншу продав на місцевому ринку.

Вирішіть питання про адміністративну відповідальність Сухоржицького, якщо відомо, що протягом року він двічі притягувався до адміністративної відповідальності за дрібне розкрадання.

(18)

Завдання 55

Гривненко, який перебував під адміністративним наглядом, ввечері 22 травня отримав дзвінок від сусідки своєї матері, яка повідомила, що його мати захворіла і стан її важкий.

Гривненко не став повідомляти дільничного інспектора про свій від’їзд з дому і поїхав до матері, де залишався з нею протягом 3-х наступних діб.

Чи може бути притягнений до адміністративної відповідальності Гривненко?

Завдання 56

Мешканка Запоріжжя Шумайко, яка проживала на 6-му поверсі багатоквартирного будинку, утеплила спальну кімнату зовні. Напередодні проведення чергових виборів Президента вона дозволила наклеїти плакат з передвиборчою агітацією за одного з кандидатів на стіні, що утеплювалася.

Оскільки доступ до плаката був ускладнений, напередодні виборів зняти його не вдалося.

Чи може бути Шумайко притягнена до адміністративної відповідальності, якщо відомо, що утеплена квартира є приватизованою?

Вирішіть справу по суті.

Завдання 57

Шморгун підмовив свого малолітнього брата Івана (12 років) вкрасти у сусіда Брайка відро слив, які він потім продав на місцевому ринку. Оскільки сливи користувалися попитом, Шморгун ще двічі залучав Івана до крадіжки слив у сусіда. Коли Брайко дізнався про братів-крадіїв, він написав заяву до поліції.

Вирішіть питання про адміністративну відповідальність старшого з братів Шморгуна, якщо відомо, що він притягувався до адміністративної відповідальності за розпивання спиртних напоїв у громадському місці.

Завдання 58

Брати Семиноженки, які отримали у спадок земельну ділянку, вирішили вирощувати на ній ріпак. Протягом 6 років вони вирощували його, а насіння продавали. Головний агроном агрофірми «Дивосвіт» Коровайко, землі якої межували з угіддям Семиноженків, зробив останнім зауваження, що обов’язково потрібно міняти культури, що вирощуються на землі, бо інакше ґрунт виснажується. На це зауваження брати відповіли нецензурною лайкою.

Чи є в діях братів Семиноженків склад адміністративного правопорушення?

Вирішіть справу по суті.

Завдання 59

Неповнолітні Філенчик та Бугар нарвали у свого сусіда Параскевича відро яблук, яке згодом обміняли на пляшку горілки у громадянки Лисицької.

Коли Філенчик повернувся додому у стані сп’яніння та розповів, у кого він

(19)

купив горілку, його мати написала заяву до Національної поліції, в якій просила притягти Лисицьку до відповідальності. Остання заперечувала протиправність своїх дій, оскільки горілку вона не продала за гроші, а виміняла за відро яблук.

Хто і за які протиправні діяння може бути притягнений до адміністративної відповідальності?

Вирішіть справу по суті.

Завдання 60

Марценюка було затримано працівниками Національної поліції за перевищення швидкості руху автомобіля на 30 км/год. Як з’ясувалося, він втікав від патрульної служби з місця вчинення злочину. Крім того, експертиза встановила, що Марценюк перебував у стані наркотичного сп’яніння.

Вирішіть питання про адміністративну відповідальність Марценюка.

Завдання 61

Базарчук та Кісіль хотіли налякати свого колишнього вчителя. З цією метою вони кинули на горище його будинку димову шашку та викликали пожежників.

Вирішіть питання про адміністративну відповідальність Базарчука та Кісіля, якщо відомо, що протягом останнього року вони обоє притягувались до адміністративної відповідальності за дрібне хуліганство та поширення неправдивих чуток.

Завдання 62

Військовослужбовці понадстрокової служби Покривулько та Соловейко, які займалися реалізацією дров, отримали замовлення на 5 куб. м. дубових дров. Оскільки достатньої кількості деревини вказаного виду вони не мали, то вирішили спилити 2 дуби у лісосмузі. За цим заняттям їх було затримано працівниками Сосницького лісгоспу, складено протокол, а матеріали справи передано до суду.

Вирішіть питання про адміністративну відповідальність Покривулька та Соловейка.

Завдання 63

Внаслідок аварії на водогоні м. Чернігова в р. Десна потрапили відходи виробництва підприємства «Чернігівспирт». Активісти громадської організації

«Чернігів європейський», дізнавшись про факт аварійного скидання забруднюючих речовин до р. Десни, подали запит до екологічної інспекції, в якому просили визначити розмір заподіяної шкоди та оцінити можливі наслідки. Проте керівник екологічної інспекції м. Чернігова Чорногуз відмовився надавати таку інформацію, мотивуючи свою відмову тим, що, на його думку, шкоду було завдано неумисно.

Чи є в діях Чорногуза склад адміністративного правопорушення?

Вирішіть справу по суті.

Посилання

СУПУТНІ ДОКУМЕНТИ

Поняття та види майна суб’єктів господарювання, його правовий режим.. Право власності, право господарського

Методичні рекомендації щодо проходження науково-педагогічної практики (для здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти

[Електронний ресурс].. Порядок складання кваліфікаційних іспитів у регіональних кваліфікаційно-дисциплінарних комісіях адвокатури:

Участь адвоката при проведенні слідчих (розшукових) дій. Побудова позиції захисту. Ознайомлення з матеріалами провадження під час досудового розслідування та

Питання правового статусу національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та

При написанні курсової роботи здобувач вищої освіти повинен показати вміння працювати з науково-методичною, навчальною,

Метою вивчення курсу «Адміністративне право» є засвоєння основних теоретичних положень, які стосуються питань організації роботи виконавчої

«Адміністративне право», оскільки: дозволяє перевірити правильність та своєчасність підготовки здобувачів вищої освіти до занять;

Деякі проблеми визначення суб’єкта відповідальності за корупційні правопорушення // Проблемні питання адміністративно-правової

Принципи адміністративного судочинства, закріплені Конституцією України та Законом України «Про судоустрій і статус суддів»: здійснення

1.Поняття і види судових рішень. Суть судового рішення. Вимоги, яким має задовольняти судове рішення. Ухвали суду першої інстанції. Виправлення

Принципи адміністративного судочинства, закріплені Конституцією України та Законом України «Про судоустрій і статус суддів»: здійснення

5) депозитарна діяльність - діяльність професійних учасників депозитарної системи України та Національного банку України щодо надання

13. звернулася до суду зі скаргою, у якій просила визнати незаконною відмову відділу РАЦС у зміні її родового по батькові на

Теоретичні питання 1.Поняття і види судових рішень. Суть судового рішення. Вимоги, яким має задовольняти судове рішення. Ухвали

При написанні курсової роботи здобувач вищої освіти повинен показати вміння працювати з науково-методичною, навчальною, науковою, нормативною

Гриценко, який орендував земельну ділянку у Скорожанського, бажаючи продовжити строк оренди землі, посіяв на ділянці озиму пшеницю. Скорожанський, у свою

«Положенням про поточне та підсумкове оцінювання знань здобувачів вищої освіти ЧНТУ». Для складання д/заліку існують білети. Білети складаються

Внаслідок пошкодження дорожнього полотна сталася ДТП за участю Кожеми, який відвозив голову об’єднаної територіальної громади Куща

Вступ до літературознавства: методичні вказівки до проведення практичних занять та організації самостійної роботи з дисципліни для студентів денної та

товариства однієї особи (на прикладі законодавства України та ФРН): автореф. Юридична природа корпоративних прав та корпоративних відносин

Для проведення практичних та організації самостійної роботи здобувачів вищої освіти, які навчаються за спеціальністю 029 «Інформаційна, бібліотечна

1) у чинному законодавстві – через ухвалення загального закону (кодексу) про адміністративну процедуру, а також приведення у від- повідність