• No results found

APA style

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "APA style"

Copied!
46
0
0

Повний текст

(1)

APA style

Стиль Американської Психологічної Асоціації

7-е видання

Київ 2021

Науково-технічна бiблiотека ім. Г. І. Денисенка

Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

(2)

Близько 6000 стилів

цитування

(3)

Автор-дата

нумерований

примітки (Джонс, 2001)

[15] (15)15

Джонс15

(4)

Автор-дата Нумерований Примітки

APA style, Harvard

Referencing Style, MLA Style, Chicago style:

Author-Date,

AIP Style, ACS style, IEEE style, Vancouver style

OSCOLA style, Chicago style: Notes and

Bibliography

Соціологія, право, психологія, історія, фізичні та природничі науки

Інженерія,

електротехніка, фізика,

телекомунікації, інформатика та інформаційні технології,

хімія,медицина

Юриспруденція, мистецтво,

література,

філософія, релігія

(5)

APA

Бруй, О., & Пашкова, В. (2016) Проект «Культура академічної доброчесності: роль бібліотек». БібліоТека, 2, 1-5.

IEEE Style

[1] О. Бруй та В. Пашкова, “Проект «Культура академічної

доброчесності: роль бібліотек»”, БібліоТека, № 2, с. 1-5, 2016.

Vancouver Style

1. Бруй О, Пашкова В. Проект «Культура академічної доброчесності: роль бібліотек». БібліоТека. 2016;2:1-5.

(6)

APA Style

Стиль APA (англ. American Psychological Association - широко

поширена в суспільних науках форма оформлення академічних робіт, розроблена Американською психологічною асоціацією.

Зазвичай цей стиль використовується для оформлення цитат з джерел - в психології, педагогіці та соціальних науках. Основи цього стилю були закладені в 1929 році, в статті, опублікованій в одному з психологічних бюлетенів.

(7)
(8)

Зміни 7-го видання

APA 6th (old version) APA 7th (new version)

Maximum 7 authors for a single work were listed in the reference list

У списку літератури зазначалось максимум 7 авторів для однієї роботи.

Up to 20 authors for a single work can be listed in the reference list.

Тепер в одній статті можуть бути

перераховані в списку літератури до 20 авторів.

“et al” was only used after five or moreauthors in the first in-text citation

«та ін.» використовувалося тільки після п'яти або більше авторів в цитуванні в тексті.

In-text citations of a work by three or more authors lists only the first author, followed by

“et al”.

При цитуванні в тексті роботи трьох або більше авторів вказується тільки перший автор, а потім «та ін.».

(9)

Зміни 7-го видання

APA 6th (old version) APA 7th (new version)

Book references had to include publisher location as well as publisher name (e.g.

Abingdon: Taylor & Francis)

В описі на книги вказували місце видавництва, а також ім’я видавця (наприклад, Абінгдон:

Тейлор і Френсіс).

Book references only require publisher name, not location (e.g. Taylor & Francis)

В описі на книгу потрібно вказувати лише видавництво (наприклад, Тейлор та Френсіс).

If organisation and publisher were the same, both were included

Якщо організація виступала в ролі і автора і видавця, зазначалась двічі.

If organisationand publisher are the same, omit the publisher.

Якщо організація і видавець збігаються, вказувати видавця не потрібно.

(10)

Зміни 7-го видання

APA 6th (old version) APA 7th (new version)

URLs were always preceded with “Retrieved from”.

Перед URL-адресами завжди стояло "Отримано з".

URLs are no longer preceded by “Retrieved from”.

Перед URL-адресам більше не потрібно зазначати „Отримано з”.

URLs did not require a retrieval date.

При наявності URL не вказувалась дата зверненя.

If using an unstable URL, include a retrieval date in the following format: Retrieved July 31, 2020, from https://www...

При використанні нестабільного URL, потрібно вказати дату звернення в наступному форматі:

Отримано Липня 31, 2020 з https: // www

(11)

Зміни 7-го видання

APA 6th (old version) APA 7th (new version)

URLs were not live hyperlinks (e.g.

https://www.bbc.co.uk/news).

URL-адреси не були активними гіперпосиланнями (наприклад, https://www.bbc.co.uk/news).

URLs should be live hyperlinks (e.g.

https://www.bbc.co.uk/news) if final document is read online.URLs should not be live

hyperlinks if final document is in a printed format.

URL-адреси мають бути активними гіперпосиланнями (наприклад,

https://www.bbc.co.uk/news ), якщо з

документом можна ознайомитись в Інтернеті.

URL-адреси не повинні бути активними

гіперпосиланнями, якщо кінцевий документ у друкованому форматі

(12)

Загальні положення

APA стиль передбачає використання посилань у тексті роботи

щоразу, коли ви цитуєте джерело, будь то парафраз, пряма цитата чи блокова цитата.

Цитування, які з'являються в тексті роботи, повинні бути відзначені в списку використаних джерел.

Кожен запис у списку використаних джерел має бути згаданим в тексті роботи.

 Цитата за стилем APA оформлюється як:

внутрішньотекстове посилання ; позатекстовий список джерел.

(13)

Види цитат

Пряма цитата

До 40 слів, потрібно виділити “лапками”

Блокова цитата

Більше 40 слів, подається в тексті з нового рядка з абзацним відступом для всієї цитати, без лапок

Парафраз

Виклад авторського тексту своїми словами

(14)

Цитата всередині рядка: береться в лапки.

Прізвище(а) автора(ів) може з'явитися:

 в самому реченні, тоді після нього у круглих дужках зазначається рік видання, а після цитати у круглих дужках зазначається сторінковий інтервал.

в дужках після цитати разом із роком видання та сторінковим інтервалом (через кому).

Приклад

Вордсворт (2006) заявив, що романтична поезія була

відзначена як "спонтанний перелив сильних почуттів" (с. 263).

Романтична поезія характеризується "спонтанним

переливом сильних почуттів" (Вордсворт, 2006, с. 263).

(15)

Блокова цитата :

(складається більше, ніж з трьох рядків тексту).

Подається в тексті з нового рядка з абзацним відступом для всієї цитати, не береться в лапки.

Міжрядковий інтервал – подвійний.

Після тексту цитати ставиться крапка і вказується вихідне джерело в круглих дужках.

Приклад

У галузі видавничої справи поняття «редагування» перш за все використовується для позначення видів роботи, безпосередньо

пов’язаних з діяльністю органів друку. Сучасне редагування належить до сфери суспільно-культурної професійної діяльності, що спрямована на аналіз і вдосконалення мовних творів під час їх підготовки до

відтворення засобами поліграфії, або до трансляції. (Хоню, 2006, с. 45)

(16)

Парафраз : не береться в лапки

Прізвище(а) автора(ів) може з'явитися:

в самому реченні, тоді після нього у круглих дужках зазначається рік видання.

в дужках після парафрази разом із роком видання (через кому).

Приклад

Джонс (2001) виявив, що студенти демонструють чітке розуміння термінів та інформації.

або

... студенти демонструють чітке розуміння термінів та інформації (Джонс, 2001).

(17)

Цитування в тексті

Внутрішньотекстове посилання

містить інформацію про:

 автора праці (редактора/укладача/назву цитованого джерела, якщо автор відсутній) ;

 рік видання ;

 сторінковий інтервал (номери сторінок, з яких

наводиться цитата).

(18)

Цитування в тексті

Цитується праця Приклади

1-го автора або редактора Бойко (2014) або (Бойко, 2014, с. 23) 2-х авторів або редакторів Бойко та Шевченко (2011, с. 74) або

(Бойко & Шевченко, 2011, с. 74) Однакові прізвища, однакові

ініціали

(Бойко М., 2020) або (Бойко П., 2011) або (Бойко М. [Михайло] & Шевченко, 2019) або (Бойко М. [Микола], 2018)

3 і більше авторів Бойко та ін. (2013) або (Бойко та ін., 2013, с. 72) або (Conway et al., 2013)

автор – організація Американська Психологічна Асоціація [АПА] (2012) або (АПА, 2012)

(19)

Цитування в тексті

Цитується праця Приклади

без автора (Криміналістика, 2016, с. 74) або

(Криміналістика, 2016) Посилання на декілька авторів (за

алфавітом)

(Бойко, 2019; Васильченко, 2016;

Шевченко & Павленко, 2017) один автор, один рік – до року додати

a, b, c,

Бойко (2010a) або (Бойко, 2010a, с. 154) або (Бойко, 2010a, 2010b)

один автор, різні роки (Бойко, 2010, с. 75; 2015, с. 113) або (Бойко, 2014, 2019)

Без дати (Бойко, б.д.)

(20)

Список використаних джерел

References

(21)

Принцип посилання - відповісти на ці питання щодо ваших джерел

Хто це написав?

Коли це було опубліковано?

Як це називається?

Де можна це знайти?

(22)

Наукова стаття 1-20 авторів

Aвтор, A. A., & Автор, В. В. (рік публікації). Назва статті. Назва Журналу, номер випуску (номер тому), сторінки.

https://xxxxxx (URL або DOI)

Коломоєць, Т., & Колпаков, В. (2017). Сучасна парадигма адміністративного права: ґенеза і поняття. Право України, 5, 71-79.

Blaton, V. (2003). The role of lipids in the development of atherosclerosis and coronary heart disease: Guideline for diagnosis and treatment. The Journal of the International Federation of Clinical Chemistry and

Laboratory Medicine, 14(2), 59-64.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6169141/

(23)

Наукова стаття : 21 автор і більше

Автор, А. А., (перші 19) … Автор, А. А. (останній). (Рік).

Назва статті. Назва Журналу, номер випуску (номер тому), сторінки. https://xxxxxx (URL або DOI)

Tanabashi, M., Hagiwara, K., Hikasa, K., Nakamura, K., Sumino, Y., Takahashi, F., Tanaka, J., Agashe, K., Aella, G., Amsler, C.,

Antonelli, M, Asner, D. M., Baer, H., Banerjee, Sw., Barnett, R.

M., Basaglia, T., Bauer, C. W., Beatty, J. J., Belousov, V.I., ... Zyla, P. A. (2018). Review of particle physics. Physical Review D. 98(3).

https://doi.org/10.1103/PhysRevD.98.030001

(24)

Публікація з газети

Автор, А. А. (Дата: рік, Місяць, день). Назва публікації. Назва газети, номер сторінки(ок). https://xxxxxx (URL або DOI)

Антипенко, І. (2021, Березень, 27). Креативні ідеї для приморських міст. День.

https://day.kyiv.ua/uk/article/cuspilstvo/kreatyvni-ideyi-dlya- prymorskyh-mist

Crouch, D. (2018, September 1). School girl’s strike captures

Sweden’s imagination. The Guardian, p. 32.

(25)

Книга 1-20 авторів

Aвтор, A. A., & Aвтор, B. B. (рік публікації). Назва книги. (номер видання). Видавництво. https://xxxxxx (URL або DOI)

Каткова, Т. В., & Каткова, А. Г. (2011). Закінчення досудового слідства у кримінальних справах: Практ. посіб. Право.

Lundgren, R. E., & McMakin, A. H. (2013). Risk communication: A

handbook for communicating environmental, safety, and health risks

(5th ed.). Wiley. https://doi.org/10.1002/9780470480120

(26)

Розділ книги

Aвтор, A. A., & Aвтор, B. B. (рік публікації). Назва розділу. В A.

А. Редактор & B. В. Редактор (Ред.). Назва книги (номер

видання, сторінки). Видавництво. https://xxxxxx (URL або DOI) Даньшин, І. М. (2009). Злочини проти громадського порядку та моральності. В А. А. Голін (Ред). Кримінологія. Загальна та

Особлива частини: підручник. (2-ге вид., перероб. і доп., с.

138-145). Право.

Baynton, D. C. (2013). Disability and the justification of inequality in American history. In L. J. Davis & M. L. Cooper (Eds.).The

disability studies reader. (4th ed., pp. 17-34). Routledge.

(27)

Книга під редакцією

Редактор A. A., & Редактор, В. B., (Ред.). (Рік). Назва книги:

Підназва (номер видання). Видавництво. https://xxxxxx (URL або DOI)

Якубовський, С. О., & Ніколаєва, Ю. О., (Ред). (2015).

Міжнародні економічні відносини : Навч. посіб. ОНУ.

Klees, S. J., Samoff, J., Stromquist, N. P., & Bonal, X. (Eds.). (2012).

The World Bank and education: Critiques and alternatives. Sense

Publishers.

(28)

Книга: автор і перекладач

Автор, А. А. (Рік). Назва книги (А. А. Перекладач,

Пер.). Видавництво. (Оригінальна праця видана рік) Мурті, В. (2020). Самотність. Сила людських

стосунків (О. Любенко, Пер.). Лабораторія.

Fanon, F. (1986). Black skin, white masks (C. L.

Markmann, Trans.). Pluto Press. (Original work

published 1952)

(29)

Книга: іноземне видання

Автор, А. А. (Рік). Назва книги мовою оригіналу [Переклад назви англійською]. (Номер видання). Видавець.

https://xxxxxx (URL або DOI)

Hanzi, D. (2013). Die ordnung des theaters: Eine soziologie der regie [The order of the theatre: A sociology of

translating]. Transcript Verlag.

http://library.oapen.org/handle/20.500.12657/32945

(30)

Книга без автора

Назва книги. (Рік). (номер видання). Видавництво.

https://xxxxxx (URL або DOI)

Педагогіка. Дидактичні матеріали. (2018).

Олімпійська література.

Handbook of geriatric drug therapy. (2000).

Springhouse.

(31)

Багатотомне видання

Aвтор, A. A., & Aвтор, B. B. (Рік). Назва тому. Редактор, A. A.,(Ред.). Назва багатотомної праці: Підназва

(номер видання). (Номер тому, сторінковий інтервал).

Видавництво. https://xxxxxx (URL або DOI)

Niehuis, S. (2008). Dating. In J. T. Sears (Ed.), The

Greenwood encyclopedia of love (2nd ed.). (Vol. 6, pp. 57-

60). Greenwood.

(32)

Матеріали конференцій

Автор, А. А., & Автор, Б. Б. (Рік, Місяць Дата). Назва статті. В А. А. Редактор, & В. В. Редактор (Ред.), Назва конференції, Місце проведення, сторінки.

https://xxxxxx (URL або DOI)

Анциперова І. І. (2014, Квітень 24). Історико-правовий аспект акту про бюджет. Дослідження проблем права в Україні очима молодих вчених : тези доп. всеукр. наук.-практ. конф.,

Запоріжжя, 134-137.

Matheus, C. C., & Quinn, E. (2017, November 30-December 02).

Gender based occupational stereotypes: New behaviors, old attitudes. IEEE Women in Engineering (WIE) Forum USA East,

Baltimore, MD, 1-6. https://doi.org/10.1109/WIE.2017.8285610

(33)

Дисертація та автореферат

Автор, А. А. (Рік). Назва дипломної роботи:

Підзаголовок [Тип дипломної роботи, назва установи, що присуджує ступінь]. https://xxxxxx (URL)

Терно, С. О. (2015). Методика розвитку критичного мислення старшокласників у процесі навчання історії

[Дисертація доктора педагогічних наук, Нац. пед. ун-т ім. М.

П. Драгоманова].

http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/6991

Soliman, S. (2016) Internationalisation strategies in UK

universities [Masters dissertation, University of Huddersfield].

(34)

Законодавчі та нормативні документи

Установа. (Дата публікації). Назва закону (наказу, постанови).

(Номер наказу). Видавництво. https://xxxxxx (URL)

Верховна Рада України. (2014, Липень 01). Про Вищу освіту : Закон України. (№ 1556-VII).

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-18#top

Australian Bureau of Statistics. (2017, June). Childhood education and care, Australia (No.

4402.0). https://www.abs.gov.au/ausstats/[email protected]/cat/4402.0

(35)

Аналітичний звіт Aвтор, А. А. / Установа. (Рік). Назва роботи (№

ххх). Установа. https://xxxxxx (URL)

Наритник, Т. М. (2018). Розробка імпульсної

надширокосмугової системи радіозв’язку терагерцового діапазону частот (№ 0117U000442). КПІ ім. Ігоря

Сікорського. https://ela.kpi.ua/handle/123456789/32630

United Nations. (2020). The Sustainable Development Goals

Report 2020. https://unstats.un.org/sdgs/report/2020/The-

Sustainable-Development-Goals-Report-2020.pdf

(36)

Стандарти

Назва організації. (Рік). Назва стандарту (Номер стандарту). Видавець або https://xxxxxx (URL)

Державне підприємство «Український науково-

дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості». (2016). Бібліографічне

посилання. Загальні положення та правила складання (ДСТУ 8302:2015).

British Standards Institution. (1980). Method for

preparation of a liquor of tea for use in sensory tests (BS

6008:1980). https://bsol.bsigroup.com

(37)

Патенти

Винахідник, А. А. ( Рік видачі патенту). Назва винаходу.

(Патент №). Патентне відомство. https://xxxxxx (URL)

Албанський, І. Б., Николайчук, Я. М., & Волинський, О. І.

(2013). Цифровий автокорелятор. (Патент № 76622).

Укрпатент.

Jose, G. (2017). Device for cleaning a hearing aid (Patent No.

WO 2017/137695 A1). European Patent Office.

https://worldwide.espacenet.com

(38)

Архівні документи

Автор, А. А. (Дата) Назва документу. Місце розташування документу (Архів / Бібліотека / Організація). (Пошукові дані архівного документа:

номер фонду, номер справи, номер опису, аркуші т. д.). Місто, Країна.

Лист Голови Спілки «Чорнобиль» Г. Ф. Лєпіна на ім’я Голови Ради Міністрів УРСР В. А. Масола щодо реєстрації Статуту Спілки та

сторінки Статуту. (1989, Грудень 14 ). ЦДАГО України. (Фонд 1, Опис 32, Справа 2612, Аркуш 63, 64, 64 зв., 71). Київ, Україна.

Frank, L. K. (1935, February 4). [Letter to Robert M. Ogden]. Rockefeller Archive Center (GEB Series 1.3, Box 371, Folder 3877), Tarrytown, NY, United States.

(39)

Архівні документи

• Включіть стільки інформації, скільки потрібно, щоб можна було ідентифікувати та знайти документ;

• За допомогою квадратних дужок вкажіть інформацію, яка не відображається в документі;

• Використовуйте для позначення приблизної дати: українською -

«близько» (бл.), англійською - «circa» (ca.);

• Виділяйте курсивим шрифтом заголовки архівних документів та колекцій;

• Якщо робота не має назви, подайте опис у квадратних дужках звичайним шрифтом.

(40)

Документ з web-сайту

Автор, А. А. & Автор, B. B. (Рік, Місяць день). Назва роботи. Назва сайту. https: // xxxxxx (URL)

Українська диригентка у шортлисті премії International Opera Awards.( 2021, Квітня 13). Amazing Ukraine.

https://www.amazingukraine.pro/culture/ukrayinska- dyrygentka-u-shortlysti-premiyi-international-opera- awards/

Craig, E. (2020, April 9). How boredom can inspire

adventure. BBC. https://www.bbc.com/travel/story/20200408-

how-boredom-can-inspire-adventurehasnyj-vchytel/

(41)

Соціальні мережі

Автор, А. А. або Ім'я користувача чи Назва групи. (Дата).

Заголовок до перших 20 слів [Тип сторінки]. Назва соц.

мережі. Отримано Місяць День, Рік, з https: // xxxxxx (URL)

World Health Organization. (2020, September 24). How to wear a fabric mask safely during COVID-19: Don'ts. [Video]. Facebook. Retrieved

September 25, 2020, from

https://www.facebook.com/WHO/videos/1010459366082970

(42)

Скорочення

Українською Англійською

без дати – (б.д.) no date – (n.d.)

близько – бл. (бл. 1919) circa – ca (ca. 1919) Редактор (и) – (Ред.) Editor – (Ed.)

Editors – (Eds.)

Укладач (і) – (Уклад.) Compiler – (Comp.) Compilers – (Comps.) Перекладач – (Пер.) Translator – (Trans.)

Том – Т. Volume – Vol.

Випуск – Вип. Issue – Iss.

Глава – Гл. Chapter – Сh.

(43)

Бібліографічні менеджери

Бібліографічний менеджер - це програма, розроблена для зберігання бібліографічних даних, повних текстів і оформлення посилань та

списків літератури.

https://ela.kpi.ua/handle/123456789/32550 https://ela.kpi.ua/handle/123456789/33688

(44)

Онлайн-генератори

https://www.citethisforme.com/apa-7th- edition/source-type

https://www.scribbr.com/apa-citation-generator/

(45)

Список використаних джерел

American Psychological Association. (2019, September ). APA style: Style and Grammar Guidelines. https://apastyle.apa.org/style-grammar-guidelines

American Psychological Association. (2020a). Citing and referencing: APA 7th style (7th ed.). Monash University Library.

https://guides.lib.monash.edu/citing-referencing/apa7th

American Psychological Association. (2020b).Guide to What’s New in the Publication Manual of the American Psychological Association, Seventh

Edition. https://apastyle.apa.org/instructional-aids/whats-new-7e-guide.pdf American Psychological Association. (2020c). Publication manual of the

American Psychological Association (7th ed.). Available in University of Huddersfield Library. https://library.hud.ac.uk/pages/apareferencing/

(46)

Дякую за увагу !

Тетяна Ніжинська, консультант

Центру інформаційної підтримки освіти та досліджень

[email protected] [email protected]

Посилання

СУПУТНІ ДОКУМЕНТИ

Розглядаючи проблему соціального забезпечення осіб, які потрапили у складні життєві обставини, відзначимо, що сьогодні досить актуальним питанням

різних життєвих ситуаціях дадуть можливість виховати толерантну особистість дошкільника у взаємодії з оточуючими. Головне завдання – сформувати

1 видно, що впродовж всього періоду, за виключенням 2008 р., відбувалися значні зрушення у структурі випуску продук- ції з високими значеннями їх

Проектна технологія навчання не розглядається як універсальна, єдина, а використовується в межах класно-урочної системи, при збереженні її позитивних сторін,

Для чого необхідно у стовпчик «А» вводити номер елемента мережі, в стовпчик «В» вводити вид експлуатаційних робіт, у стовпчик «E» –

– доведено, що сучасна філософсько-релігієзнавча парадигма осмислення феномена релігійного паломництва ґрунтується на концепції сакрального простору,

The subject of the analysis is the structural and semantic peculiarities of derivatives in the texts of publicist style within the bounds of the prefixal

В наш час сучасна шкільна програма з музичного мистецтва, включає таку форму співацького виховання дітей як хоровий спів і тому необхідно, щоб

«сервісній» діяльності суб’єктів публічної адміністрації, яка забезпечує саме позитивне сприяння реалізації прав і свобод громадян. Проте не

Аналіз виробничого потенціалу передбачає системне дослідження виробничих можливостей підприємства (обсяг виробництва конкурентоспроможної

«Концепція розвитку енергоефективних і енергонезалежних сільських територій задля зміцнення конкурентоспроможності національної економіки»

Сучасна культура та її складові, в тому числі і мода, потребують постійне підживлення з різноманітних джерел, це можуть бути і наукові

Розкриті засади організаційної побудови та правового регулювання діяльності Держа- вної судової адміністрації Україні як суб’єкта

Іншими словами, відбувається перевтілення ідеї у продукт (товар або по- слугу) за допомогою засобів виробництва. Як уже раніше зазначалось,

Принцип належного врядування є категорією, яка виникла у межах європейської теорії адміністративного права. Впровадження названих

Принцип належного врядування є категорією, яка виникла у межах європейської теорії адміністративного права. Впровадження

У статті проаналізовано різні підходи щодо визначення сутності та поняття «адміністративний позов» як категорії адміністративного права.

У статті проаналізовано різні підходи щодо визначення сутності та поняття «адміністративний позов» як категорії адміністративного права.

недосконалість норм, покликаних захищати секретні відомості; недостатнє фінансування режимних об’єктів; слабкий контроль за дотриманням режимних

"Підстави включення громадських організацій до кола суб'єктів адміністративного права" розглянуто виникнення

демократизація державного управління, демократизація адміністративного права та демократизація адміністративного законодавства. В ряді

Вважаємо, що основними і єдиними елементами адміністра- тивно-процесуального статусу всіх учасників адміністративного процесу є процесуальні права

або санкціонуються нею, тобто розглядати джерела адміністративного права на двох рівнях (соціальному т а юридичному). Правовий аналіз