• No results found

Знання – сила

Швидко знаходьте відповіді, розширюйте свої дослідження за допомогою нашої системи рекомендацій та отримуйте глибоке уявлення про актуальні теми досліджень

Наші найкращі ресурси

More than 5 million documents. Even those of your professors

Долгіх ВИЩА МАТЕМАТИКА ДЛЯ ЕКОНОМІСТІВ Частина 2 Теорія ймовірностей і математична статистика Навчальний посібник для самостійного вивчення дисципліни У 2 частинах Для студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів Суми ДВНЗ “УАБС НБУ” 200

Долгіх ВИЩА МАТЕМАТИКА ДЛЯ ЕКОНОМІСТІВ Частина 2 Теорія ймовірностей і математична статистика Навчальний посібник для самостійного вивчення дисципліни У 2 частинах Для студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів Суми ДВНЗ “УАБС НБУ” 200

68
0
0
 р КВАЛІФІКАЦІЙНА РОБОТА МАГІСТРА за спеціальністю 151"Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології&#34

р КВАЛІФІКАЦІЙНА РОБОТА МАГІСТРА за спеціальністю 151"Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології&#34

89
0
0
ISSN 1562-109X Econ

ISSN 1562-109X Econ

17
0
0
Збірник матеріалів для проведення лабораторно-практичних робіт з професії «Кондитер» для учнів закладів професійної (професійно-технічної) освіти з дисциплін професійно- теоретичної підготовки професії 7412 «Кондитер»/ Міністерство освіти і науки України,

Збірник матеріалів для проведення лабораторно-практичних робіт з професії «Кондитер» для учнів закладів професійної (професійно-технічної) освіти з дисциплін професійно- теоретичної підготовки професії 7412 «Кондитер»/ Міністерство освіти і науки України,

449
0
0
Друкується за рішенням науково-методичної комісії факультету культури й виховання Миколаївського національного аграрного університету від 19 квітня 2018 року, протокол №9

Друкується за рішенням науково-методичної комісії факультету культури й виховання Миколаївського національного аграрного університету від 19 квітня 2018 року, протокол №9

40
0
0
(1)ЗБІРНИК МАТЕРІАЛІВ IV КРУГЛОГО СТОЛУ «СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ ФОНЕТИЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ» (23 квітня 2020 р.) 3 ЗМІСТ СУЧАСНІ ДОСЛІДЖЕННЯ ЗВУКОВОЇ БУДОВИ МОВИ Й МОВЛЕННЯ

(1)ЗБІРНИК МАТЕРІАЛІВ IV КРУГЛОГО СТОЛУ «СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ ФОНЕТИЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ» (23 квітня 2020 р.) 3 ЗМІСТ СУЧАСНІ ДОСЛІДЖЕННЯ ЗВУКОВОЇ БУДОВИ МОВИ Й МОВЛЕННЯ

3
0
0
(1)Policy of the Kyiv-Mohyla Academy National University Institutional Repository eKMAIR 1

(1)Policy of the Kyiv-Mohyla Academy National University Institutional Repository eKMAIR 1

5
0
0
Принцип роботи радара Радар типу RS200 встановлюється на сучасні автомобілі марки Mercedes Benz, працює на частоті 77 ГГц використовуючи антену з механі- чним скануванням

Принцип роботи радара Радар типу RS200 встановлюється на сучасні автомобілі марки Mercedes Benz, працює на частоті 77 ГГц використовуючи антену з механі- чним скануванням

6
0
0
Компоненти готовності майбутніх вихователів до організації конструктивної діяльності дітей дошкільного віку

Компоненти готовності майбутніх вихователів до організації конструктивної діяльності дітей дошкільного віку

6
0
0
Методика навчання освітньої галузі «Суспільствознавство»: методичні рекомендації до організації самостійної та індивідуальної роботи здобувачів вищої освіти денної форми навчання, спеціальності 013 «Початкова освіта» ОС «Молодший бакалавр»

Методика навчання освітньої галузі «Суспільствознавство»: методичні рекомендації до організації самостійної та індивідуальної роботи здобувачів вищої освіти денної форми навчання, спеціальності 013 «Початкова освіта» ОС «Молодший бакалавр»

44
0
0
Мобільні інформаційні технології навігації користувача в приміщеннях

Мобільні інформаційні технології навігації користувача в приміщеннях

19
0
0
Використання теорії поколінь у маркетингу

Використання теорії поколінь у маркетингу

12
0
0
Актуальні  проблеми  захисту  права  на  здоров’я  в  практиці Європейського суду з прав людини

Актуальні проблеми захисту права на здоров’я в практиці Європейського суду з прав людини

13
0
0
Особенности проявления самоотношения учителей с переживаниями внутриличностных конфликтов

Особенности проявления самоотношения учителей с переживаниями внутриличностных конфликтов

16
0
0
Д., ілюстрації, 2019 ISBN ТОВ Видавництво «Ранок», 2019 УДК Ф50 Ф50 Фізика (рівень стандарту, за навчальною програмою авторського колек- тиву під керівництвом Локтєва В. М.) : підруч

Д., ілюстрації, 2019 ISBN ТОВ Видавництво «Ранок», 2019 УДК Ф50 Ф50 Фізика (рівень стандарту, за навчальною програмою авторського колек- тиву під керівництвом Локтєва В. М.) : підруч

272
0
0
Мова навчання: Українська Розробник: кандидат історичних наук, доцент кафедри політичних наук Долганов Петро Сергійович Робоча програма затверджена на засіданні кафедри політичних наук Протокол №7 від «11» вересня 2019 року Завідувач кафедри д

Мова навчання: Українська Розробник: кандидат історичних наук, доцент кафедри політичних наук Долганов Петро Сергійович Робоча програма затверджена на засіданні кафедри політичних наук Протокол №7 від «11» вересня 2019 року Завідувач кафедри д

63
0
0
II General characteristics Higher education level II General characteristics Higher education level II General characteristics Higher education level The first (bachelor's) level Higher education Bachelor Branch of knowledge 01 "Education / Pedagogy"

II General characteristics Higher education level II General characteristics Higher education level II General characteristics Higher education level The first (bachelor's) level Higher education Bachelor Branch of knowledge 01 "Education / Pedagogy"

32
0
0
Збірник матеріалів для проведення лабораторно-практичних робіт з професії «Кондитер» для учнів закладів професійної (професійно-технічної) освіти з дисциплін професійно- теоретичної підготовки професії 7412 «Кондитер»/ Міністерство освіти і науки України,

Збірник матеріалів для проведення лабораторно-практичних робіт з професії «Кондитер» для учнів закладів професійної (професійно-технічної) освіти з дисциплін професійно- теоретичної підготовки професії 7412 «Кондитер»/ Міністерство освіти і науки України,

449
0
0
Наукові дослідження в менеджменті організацій: 
конспект лекцій для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти всіх форм навчання спеціальності 073 – Менеджмент).

Наукові дослідження в менеджменті організацій: конспект лекцій для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти всіх форм навчання спеціальності 073 – Менеджмент).

87
0
0
Основи художньої композиції: конспект лекцій для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти денної та заочної форм навчання зі спеціальності 023 – Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація.

Основи художньої композиції: конспект лекцій для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти денної та заочної форм навчання зі спеціальності 023 – Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація.

98
0
0
Декоративне оздоблення в дизайні одягу: художні засоби, інноваційні технології

Декоративне оздоблення в дизайні одягу: художні засоби, інноваційні технології

348
0
0
Актуальні проблеми соціальної роботи з жінками

Актуальні проблеми соціальної роботи з жінками

230
0
0
Впровадження додаткових послуг у закладах ресторанного господарства

Впровадження додаткових послуг у закладах ресторанного господарства

10
0
0
Концептуальні підходи до проблеми розвитку обдарованої особистості в психолого-педагогічній літературі

Концептуальні підходи до проблеми розвитку обдарованої особистості в психолого-педагогічній літературі

9
0
0
Методика гурткової та клубної роботи в загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладах : навчальний посібник

Методика гурткової та клубної роботи в загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладах : навчальний посібник

127
0
0
Основи краєзнавства

Основи краєзнавства

305
0
0
Особливості вольового розвитку дітей молодшого шкільного віку

Особливості вольового розвитку дітей молодшого шкільного віку

12
0
0
ІЗ ДОСВІДУ ДОКУМЕНТУВАННЯ ФОЛЬКЛОРНИХ МАТЕРІАЛІВВ АВСТРІЙСЬКОМУ НАРОДНОПІСЕННОМУ ТОВАРИСТВІ(ÖSTERREICHISCHES VOLKSLIEDWERK)Андрій ВОВЧАК

ІЗ ДОСВІДУ ДОКУМЕНТУВАННЯ ФОЛЬКЛОРНИХ МАТЕРІАЛІВВ АВСТРІЙСЬКОМУ НАРОДНОПІСЕННОМУ ТОВАРИСТВІ(ÖSTERREICHISCHES VOLKSLIEDWERK)Андрій ВОВЧАК

29
0
0
Соціолінгвістичні аспекти мовної репрезентації концепту «НОВОЗЕЛАНДЕЦЬ» у світоглядній картині новозеландців

Соціолінгвістичні аспекти мовної репрезентації концепту «НОВОЗЕЛАНДЕЦЬ» у світоглядній картині новозеландців

38
0
0
Віра Мова і церква: стратегічні наративи у промовах Патріарха Московського і всієї Русі Кирила

Віра Мова і церква: стратегічні наративи у промовах Патріарха Московського і всієї Русі Кирила

49
0
0
«ТРАДИЦІЯ» Роль Української Греко - Католицька Церкви у збереженні функцій української мови в діаспорі: досвід Канади 2020 2020

«ТРАДИЦІЯ» Роль Української Греко - Католицька Церкви у збереженні функцій української мови в діаспорі: досвід Канади 2020 2020

89
0
0
Alie teraz odiachał, gdy pan w ogrodzie Myslił o przeszłey woynie, gdy był na swobodzie

Alie teraz odiachał, gdy pan w ogrodzie Myslił o przeszłey woynie, gdy był na swobodzie

45
0
0
Соціоономастичні аспекти перейменувальних процесів у регіональній топоніміці

Соціоономастичні аспекти перейменувальних процесів у регіональній топоніміці

50
0
0
ДОКУМЕНТУВАННЯ ФОЛЬКЛОРНОЇ ТРАДИЦІЇ Засади

ДОКУМЕНТУВАННЯ ФОЛЬКЛОРНОЇ ТРАДИЦІЇ Засади

53
0
0
ЗАМІЩЕННЯ ДЕФЕКТІВ ЗУБНИХ РЯДІВ СУЧАСНИМИ КОНСТРУКЦІЯМИ ЗНІМНИХ ПРОТЕЗІВ

ЗАМІЩЕННЯ ДЕФЕКТІВ ЗУБНИХ РЯДІВ СУЧАСНИМИ КОНСТРУКЦІЯМИ ЗНІМНИХ ПРОТЕЗІВ

152
0
0
МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ

23
0
0
МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ

208
0
0
КЛІНІЧНИЙ ПЕРЕБІГ ТА ХІРУРГІЧНЕ ЛІКУВАННЯ ВАРИКОЗНОЇ ХВОРОБИ НИЖНІХ КІНЦІВОК У ВАГІТНИХ ЖІНОК

КЛІНІЧНИЙ ПЕРЕБІГ ТА ХІРУРГІЧНЕ ЛІКУВАННЯ ВАРИКОЗНОЇ ХВОРОБИ НИЖНІХ КІНЦІВОК У ВАГІТНИХ ЖІНОК

202
0
0
Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук (доктора філософії) за спеціальністю 14.01.11 «Кардіологія Клінічна медицина)

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук (доктора філософії) за спеціальністю 14.01.11 «Кардіологія Клінічна медицина)

194
0
0
МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВЯ УКРАЇНИ

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВЯ УКРАЇНИ

186
0
0
II General characteristics Higher education level II General characteristics Higher education level II General characteristics Higher education level The first (bachelor's) level Higher education Bachelor Branch of knowledge 01 "Education / Pedagogy"

II General characteristics Higher education level II General characteristics Higher education level II General characteristics Higher education level The first (bachelor's) level Higher education Bachelor Branch of knowledge 01 "Education / Pedagogy"

32
0
0
ІСТОРІЯ СТАНОВЛЕННЯ

ІСТОРІЯ СТАНОВЛЕННЯ

180
0
0
UKRAINIAN CULTURE: THE PAST, MODERN, WAYS OF DEVELOPMENT

UKRAINIAN CULTURE: THE PAST, MODERN, WAYS OF DEVELOPMENT

303
0
0
ПОЛОЖЕННЯ про порядок

ПОЛОЖЕННЯ про порядок

30
0
0
Грунтоцемент - конструктивний і гідроізоляційний матеріал при будівництві підземних споруд

Грунтоцемент - конструктивний і гідроізоляційний матеріал при будівництві підземних споруд

21
0
0

Почати роботу з pubdoc.co

Приєднуйтесь до нас