• No results found

Знання – сила

Швидко знаходьте відповіді, розширюйте свої дослідження за допомогою нашої системи рекомендацій та отримуйте глибоке уявлення про актуальні теми досліджень

Наші найкращі ресурси

More than 5 million documents. Even those of your professors

(1)1 Міністерство освіти і науки України Сумський державний університет БОЙОВА РОБОТА ГАРМАТНОЇ ОБСЛУГИ Навчальний посібник Рекомендовано вченою радою Сумського державного університету Суми Сумський державний університет 2016 (2)2 ББК УДК 68.4я72 Т000 Авт

(1)1 Міністерство освіти і науки України Сумський державний університет БОЙОВА РОБОТА ГАРМАТНОЇ ОБСЛУГИ Навчальний посібник Рекомендовано вченою радою Сумського державного університету Суми Сумський державний університет 2016 (2)2 ББК УДК 68.4я72 Т000 Авт

206
0
0
 р КВАЛІФІКАЦІЙНА РОБОТА МАГІСТРА за спеціальністю 151"Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології&#34

р КВАЛІФІКАЦІЙНА РОБОТА МАГІСТРА за спеціальністю 151"Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології&#34

89
0
0
Збірник матеріалів для проведення лабораторно-практичних робіт з професії «Кондитер» для учнів закладів професійної (професійно-технічної) освіти з дисциплін професійно- теоретичної підготовки професії 7412 «Кондитер»/ Міністерство освіти і науки України,

Збірник матеріалів для проведення лабораторно-практичних робіт з професії «Кондитер» для учнів закладів професійної (професійно-технічної) освіти з дисциплін професійно- теоретичної підготовки професії 7412 «Кондитер»/ Міністерство освіти і науки України,

449
0
0
Види травм, профілактика травматизму та техніка безпеки під час проведення занять з баскетболу

Види травм, профілактика травматизму та техніка безпеки під час проведення занять з баскетболу

6
0
0
УШИНСКОГО На правах рукописи Фоля Юлия Павловна УДК ИНДИВИДУАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОЯВЛЕНИЯ ВНУШАЕМОСТИ КАК СВОЙСТВА ЛИЧНОСТИ 19.00.01 –общая психология, история психологии Диссертация на соискание ученой степени кандидата психологических наук Научный ру

УШИНСКОГО На правах рукописи Фоля Юлия Павловна УДК ИНДИВИДУАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОЯВЛЕНИЯ ВНУШАЕМОСТИ КАК СВОЙСТВА ЛИЧНОСТИ 19.00.01 –общая психология, история психологии Диссертация на соискание ученой степени кандидата психологических наук Научный ру

228
0
0
Пошук спектру властивостей особистості, що супроводжують прояви асертивності...55 Висновки до розділу І ...73 РОЗДІЛ ІІ

Пошук спектру властивостей особистості, що супроводжують прояви асертивності...55 Висновки до розділу І ...73 РОЗДІЛ ІІ

200
0
0
Готичний стиль як джерело натхнення для розробки сучасної творчої колекції жіночого одягу

Готичний стиль як джерело натхнення для розробки сучасної творчої колекції жіночого одягу

6
0
0
Використання диктантів у процесів навчання англійської мови учнів закладу загальної середньої освіти

Використання диктантів у процесів навчання англійської мови учнів закладу загальної середньої освіти

7
0
0
Вдосконалення технології надання основних послуг готельного підприємства

Вдосконалення технології надання основних послуг готельного підприємства

10
0
0
Актуальні проблеми соціальної роботи з жінками

Актуальні проблеми соціальної роботи з жінками

230
0
0
Види і характеристики палива. Теплота згорання палива. Умовне паливо. Основи процесів горіння та його розрахунки

Види і характеристики палива. Теплота згорання палива. Умовне паливо. Основи процесів горіння та його розрахунки

21
0
0
Використання орігамі в процесі конструктивної діяльності дошкільників

Використання орігамі в процесі конструктивної діяльності дошкільників

7
0
0
Бібліотерапія як напрям діяльності бібліотек

Бібліотерапія як напрям діяльності бібліотек

8
0
0
English for students majoring in Publishing and Editing

English for students majoring in Publishing and Editing

252
0
0
Адміністративно-деліктне право : практикум для проведення семінарських занять та самостійної роботи здобувачів вищої освіти спеціальності 081 «Право» освітньо-професійної програми «Трудове право та правове забезпечення управлінської діяльності» денної та

Адміністративно-деліктне право : практикум для проведення семінарських занять та самостійної роботи здобувачів вищої освіти спеціальності 081 «Право» освітньо-професійної програми «Трудове право та правове забезпечення управлінської діяльності» денної та

89
0
0
Методика гурткової та клубної роботи в загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладах : навчальний посібник

Методика гурткової та клубної роботи в загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладах : навчальний посібник

127
0
0
Методика навчання за кваліфікацією (фортепіано): методичні рекомендації до виконання самостійної  для студентів денної та заочної форми навчання напряму підготовки 025 «Музичне мистецтво»

Методика навчання за кваліфікацією (фортепіано): методичні рекомендації до виконання самостійної для студентів денної та заочної форми навчання напряму підготовки 025 «Музичне мистецтво»

27
0
0
(1)Інна Большакова Марина Пристінська УКРАЇНСЬКА МОВА ТА ЧИТАННЯ 2 КЛАС ї о н А М (2)УДК Б79 рекомендовано міністерством освіти і науки України (наказ Міністерства освіти і науки України від Видано за рахунок державних коштів

(1)Інна Большакова Марина Пристінська УКРАЇНСЬКА МОВА ТА ЧИТАННЯ 2 КЛАС ї о н А М (2)УДК Б79 рекомендовано міністерством освіти і науки України (наказ Міністерства освіти і науки України від Видано за рахунок державних коштів

96
0
0
(1)Житомир - 2003 Ф І Л О С О Ф І Я П .Ю

(1)Житомир - 2003 Ф І Л О С О Ф І Я П .Ю

255
0
0
(1)1 Міністерство освіти і науки України Сумський державний університет БОЙОВА РОБОТА ГАРМАТНОЇ ОБСЛУГИ Навчальний посібник Рекомендовано вченою радою Сумського державного університету Суми Сумський державний університет 2016 (2)2 ББК УДК 68.4я72 Т000 Авт

(1)1 Міністерство освіти і науки України Сумський державний університет БОЙОВА РОБОТА ГАРМАТНОЇ ОБСЛУГИ Навчальний посібник Рекомендовано вченою радою Сумського державного університету Суми Сумський державний університет 2016 (2)2 ББК УДК 68.4я72 Т000 Авт

206
0
0
Збірник матеріалів для проведення лабораторно-практичних робіт з професії «Кондитер» для учнів закладів професійної (професійно-технічної) освіти з дисциплін професійно- теоретичної підготовки професії 7412 «Кондитер»/ Міністерство освіти і науки України,

Збірник матеріалів для проведення лабораторно-практичних робіт з професії «Кондитер» для учнів закладів професійної (професійно-технічної) освіти з дисциплін професійно- теоретичної підготовки професії 7412 «Кондитер»/ Міністерство освіти і науки України,

449
0
0
Пошук спектру властивостей особистості, що супроводжують прояви асертивності...55 Висновки до розділу І ...73 РОЗДІЛ ІІ

Пошук спектру властивостей особистості, що супроводжують прояви асертивності...55 Висновки до розділу І ...73 РОЗДІЛ ІІ

200
0
0
Актуальні проблеми соціальної роботи з жінками

Актуальні проблеми соціальної роботи з жінками

230
0
0
Польська історіографія 1800-1939 рр. суспільно-політичного  і культурно-духовного розвитку Волині

Польська історіографія 1800-1939 рр. суспільно-політичного і культурно-духовного розвитку Волині

47
0
0
(1)A DESCRIPTION OF ALL SOLUTIONS OF THE MATRIX HAMBURGER MOMENT PROBLEM IN A GENERAL CASE S

(1)A DESCRIPTION OF ALL SOLUTIONS OF THE MATRIX HAMBURGER MOMENT PROBLEM IN A GENERAL CASE S

18
0
0
Quasiregular representations of the infinite-dimensional nilpotent group

Quasiregular representations of the infinite-dimensional nilpotent group

48
0
0
Irreducibility Criterion for Quasiregular Representations of the Group of Finite Upper Triangular Matrices

Irreducibility Criterion for Quasiregular Representations of the Group of Finite Upper Triangular Matrices

4
0
0
(i.e. in the Teichmuller spaces of conformally at structures on closed hyperbolic 3 -manifolds, cf. [1, 2]). We show that such Teichmuller space or the corresponding variety of conjugacy classes of discrete representations ρ : Γ → Isom H

(i.e. in the Teichmuller spaces of conformally at structures on closed hyperbolic 3 -manifolds, cf. [1, 2]). We show that such Teichmuller space or the corresponding variety of conjugacy classes of discrete representations ρ : Γ → Isom H

2
0
0
Representations of the braid groups and of the quantum groups

Representations of the braid groups and of the quantum groups

6
0
0
tel Adresses professionnelles : Institut de Mathematiques de l’Acad´emie des Sciences d’Ukraine, 3, Rue Tereshchenkivska , Kiev 4, 01601, Ukraine

tel Adresses professionnelles : Institut de Mathematiques de l’Acad´emie des Sciences d’Ukraine, 3, Rue Tereshchenkivska , Kiev 4, 01601, Ukraine

15
0
0
в фармації 1030-1200 Організація і економіка фармації 1230-1400 Фармакологія Інф

в фармації 1030-1200 Організація і економіка фармації 1230-1400 Фармакологія Інф

1
0
0
у 2017-2018 навчальному році

у 2017-2018 навчальному році

135
0
0
Magyar Español

Magyar Español

80
0
0
OPERATION MANUAL

OPERATION MANUAL

22
0
0
Indoor unit

Indoor unit

18
0
0
/=47:9=<8&gt

/=47:9=<8&gt

2
0
0
(1) 7 листопада — міжнародне професійне свято нової спеціа- льності XXI століття — медич- ної фізики

(1) 7 листопада — міжнародне професійне свято нової спеціа- льності XXI століття — медич- ної фізики

1
0
0
Провести вибори ректора Буковинського державного медичного університету 03 березня 2021 року

Провести вибори ректора Буковинського державного медичного університету 03 березня 2021 року

4
0
0
(1)" Погоджено Затверджую " Проректор В.о

(1)" Погоджено Затверджую " Проректор В.о

1
0
0
Осінній семестр 01.09.2022 - 24.12.2022 - 17 т.

Осінній семестр 01.09.2022 - 24.12.2022 - 17 т.

3
0
0
академічної успішності та навчальних досягнень у весняному семестрі 2019/2020 н.р.

академічної успішності та навчальних досягнень у весняному семестрі 2019/2020 н.р.

3
0
0
(1)Затверджено Конференцією студентів Вищого державного навчального закладу України «Буковинський державний медичний університет» від 10 травня 2016 року МОРАЛЬНО-ЕТИЧНИЙ КОДЕКС студентів Вищого державного навчального закладу України «Буковинський державний медичний університет» 1

(1)Затверджено Конференцією студентів Вищого державного навчального закладу України «Буковинський державний медичний університет» від 10 травня 2016 року МОРАЛЬНО-ЕТИЧНИЙ КОДЕКС студентів Вищого державного навчального закладу України «Буковинський державний медичний університет» 1

4
0
0

Почати роботу з pubdoc.co

Приєднуйтесь до нас