• No results found

Знання – сила

Швидко знаходьте відповіді, розширюйте свої дослідження за допомогою нашої системи рекомендацій та отримуйте глибоке уявлення про актуальні теми досліджень

Наші найкращі ресурси

More than 5 million documents. Even those of your professors

(1)1 Міністерство освіти і науки України Сумський державний університет БОЙОВА РОБОТА ГАРМАТНОЇ ОБСЛУГИ Навчальний посібник Рекомендовано вченою радою Сумського державного університету Суми Сумський державний університет 2016 (2)2 ББК УДК 68.4я72 Т000 Авт

(1)1 Міністерство освіти і науки України Сумський державний університет БОЙОВА РОБОТА ГАРМАТНОЇ ОБСЛУГИ Навчальний посібник Рекомендовано вченою радою Сумського державного університету Суми Сумський державний університет 2016 (2)2 ББК УДК 68.4я72 Т000 Авт

206
0
0
Ушинсько- го в Одесі перебувають п’ять томів зібрання творів Августа Готтліба Мейснера видання 1811–1822 рр

Ушинсько- го в Одесі перебувають п’ять томів зібрання творів Августа Готтліба Мейснера видання 1811–1822 рр

5
0
0
Вибір стратегії ціноутворення на різних етапах життєвого циклу товару

Вибір стратегії ціноутворення на різних етапах життєвого циклу товару

7
0
0
Вибір технології десульфуризації димових газів для українських вугільних теплових електростанцій

Вибір технології десульфуризації димових газів для українських вугільних теплових електростанцій

15
0
0
ISSN 1562-109X Econ

ISSN 1562-109X Econ

17
0
0
Збірник матеріалів для проведення лабораторно-практичних робіт з професії «Кондитер» для учнів закладів професійної (професійно-технічної) освіти з дисциплін професійно- теоретичної підготовки професії 7412 «Кондитер»/ Міністерство освіти і науки України,

Збірник матеріалів для проведення лабораторно-практичних робіт з професії «Кондитер» для учнів закладів професійної (професійно-технічної) освіти з дисциплін професійно- теоретичної підготовки професії 7412 «Кондитер»/ Міністерство освіти і науки України,

449
0
0
АНАЛІЗ ЧАСОВИХ РЯДІВ Побудова VAR і VECM моделей  з використанням пакета E.Views 6.0

АНАЛІЗ ЧАСОВИХ РЯДІВ Побудова VAR і VECM моделей з використанням пакета E.Views 6.0

176
0
0
Друкується за рішенням науково-методичної комісії факультету культури й виховання Миколаївського національного аграрного університету від 19 квітня 2018 року, протокол №9

Друкується за рішенням науково-методичної комісії факультету культури й виховання Миколаївського національного аграрного університету від 19 квітня 2018 року, протокол №9

40
0
0
      r r ur Px x

      r r ur Px x

52
0
0
Віл-інфекція: сучасний стан в Туркменістані

Віл-інфекція: сучасний стан в Туркменістані

2
0
0
Використання теорії поколінь у маркетингу

Використання теорії поколінь у маркетингу

12
0
0
Власний капітал: сучасний погляд на його сутність та складові

Власний капітал: сучасний погляд на його сутність та складові

5
0
0
MODERN APPROACHES  TO PHILOLOGICAL STUDIES

MODERN APPROACHES TO PHILOLOGICAL STUDIES

240
0
0
(1)Додаток 3 Список осіб Полтавського державного аграрного університету, які братимуть участь у виборах ректора ПДАУ на Головній виборчій дільниці Полтавського державного аграрного університету Прізвище, ім’я, по батькові 1

(1)Додаток 3 Список осіб Полтавського державного аграрного університету, які братимуть участь у виборах ректора ПДАУ на Головній виборчій дільниці Полтавського державного аграрного університету Прізвище, ім’я, по батькові 1

24
0
0
(1)Львівський національний університет імені Івана Франка (повна назва вищого навчального закладу) Кафедра міжнародних економічних відносин “ЗАТВЕРДЖУЮ” Проректор з науково-педагогічної роботи р

(1)Львівський національний університет імені Івана Франка (повна назва вищого навчального закладу) Кафедра міжнародних економічних відносин “ЗАТВЕРДЖУЮ” Проректор з науково-педагогічної роботи р

29
0
0
Івано-Франківськ 12-13 березня 2015 року (2)Редакційна колегія: Головний редактор – Ректор ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний університет», Заслужений діяч науки і техніки України, д.мед.н., проф

Івано-Франківськ 12-13 березня 2015 року (2)Редакційна колегія: Головний редактор – Ректор ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний університет», Заслужений діяч науки і техніки України, д.мед.н., проф

41
0
0
ІСТОРІЯ СТАНОВЛЕННЯ

ІСТОРІЯ СТАНОВЛЕННЯ

180
0
0
Правові та психологічні основи менеджменту персоналу Національної поліції України  : автореф. дис.

Правові та психологічні основи менеджменту персоналу Національної поліції України : автореф. дис.

41
0
0
Збірник матеріалів для проведення лабораторно-практичних робіт з професії «Кондитер» для учнів закладів професійної (професійно-технічної) освіти з дисциплін професійно- теоретичної підготовки професії 7412 «Кондитер»/ Міністерство освіти і науки України,

Збірник матеріалів для проведення лабораторно-практичних робіт з професії «Кондитер» для учнів закладів професійної (професійно-технічної) освіти з дисциплін професійно- теоретичної підготовки професії 7412 «Кондитер»/ Міністерство освіти і науки України,

449
0
0
Вивчення творчості для дітей В. Сухомлинського у початковій школі

Вивчення творчості для дітей В. Сухомлинського у початковій школі

5
0
0
Взаємозамінність, стандартизація та технічні вимірювання: лабораторний практикум для студентів спеціальностей 131 «Прикладна механіка», 133 «Галузеве машинобудування»

Взаємозамінність, стандартизація та технічні вимірювання: лабораторний практикум для студентів спеціальностей 131 «Прикладна механіка», 133 «Галузеве машинобудування»

53
0
0
Актуальні проблеми соціальної роботи з жінками

Актуальні проблеми соціальної роботи з жінками

230
0
0
Бібліотерапія як сучасна форма психотерапевтичної діяльності

Бібліотерапія як сучасна форма психотерапевтичної діяльності

7
0
0
Асистентська практика: методичні рекомендації до організації та проведення практики для студентів денної та заочної форм навчання спеціальності 012 Дошкільна освіта освітнього ступеня «магістр»

Асистентська практика: методичні рекомендації до організації та проведення практики для студентів денної та заочної форм навчання спеціальності 012 Дошкільна освіта освітнього ступеня «магістр»

33
0
0
Дизайн-менеджмент як інструмент підвищення конкурентоспроможності

Дизайн-менеджмент як інструмент підвищення конкурентоспроможності

7
0
0
До розрахунків гвинтових циліндричних пружин на міцність та стійкість

До розрахунків гвинтових циліндричних пружин на міцність та стійкість

6
0
0
Методичні рекомендації до проведення практичних занять та 
організації самостійної роботи з навчальної дисципліни «Архітектурне проєктування: індивідуальний житловий будинок» (для студентів 2 курсу денної форми навчання першого (бакалаврського) рівня вищ

Методичні рекомендації до проведення практичних занять та організації самостійної роботи з навчальної дисципліни «Архітектурне проєктування: індивідуальний житловий будинок» (для студентів 2 курсу денної форми навчання першого (бакалаврського) рівня вищ

60
0
0
Деталі машин: методичні вказівки до виконання курсового проекту для студентів напряму підготовки 6.050502 – «Інженерна механіка»

Деталі машин: методичні вказівки до виконання курсового проекту для студентів напряму підготовки 6.050502 – «Інженерна механіка»

48
0
0
Дитяча література: навчально-методичний посібник (для студентів спеціальності 013 «Початкова освіта»)

Дитяча література: навчально-методичний посібник (для студентів спеціальності 013 «Початкова освіта»)

140
0
0
Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни “Вища математика“ для студентів I року денної форми навчання, рівня вищої освіти «молодший бакалавр», спеціальність – Екологія.

Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни “Вища математика“ для студентів I року денної форми навчання, рівня вищої освіти «молодший бакалавр», спеціальність – Екологія.

35
0
0
Анімаційне моделювання кульково-гвинтових передач для створення прямолінійного поступального руху

Анімаційне моделювання кульково-гвинтових передач для створення прямолінійного поступального руху

7
0
0
Анімаційне моделювання лабораторії промислових роботів

Анімаційне моделювання лабораторії промислових роботів

7
0
0
Адміністративний процес (загальна частина) : навчальний посібник

Адміністративний процес (загальна частина) : навчальний посібник

224
0
0
Методика навчання за кваліфікацією (фортепіано): методичні рекомендації до виконання самостійної  для студентів денної та заочної форми навчання напряму підготовки 025 «Музичне мистецтво»

Методика навчання за кваліфікацією (фортепіано): методичні рекомендації до виконання самостійної для студентів денної та заочної форми навчання напряму підготовки 025 «Музичне мистецтво»

27
0
0
Основи краєзнавства

Основи краєзнавства

305
0
0
Особливості навчання дошкільників аплікації та вирізуванню з паперу

Особливості навчання дошкільників аплікації та вирізуванню з паперу

8
0
0
Теорія і практика формування психологічної компетентності працівників Державної кримінально-виконавчої служби України : автореф. дис.

Теорія і практика формування психологічної компетентності працівників Державної кримінально-виконавчої служби України : автореф. дис.

47
0
0
Предмет доказування у кримінальному провадженні щодо корупційних злочинів у сфері службової діяльності : автореф. дис.

Предмет доказування у кримінальному провадженні щодо корупційних злочинів у сфері службової діяльності : автореф. дис.

22
0
0
Трудове право України : підручник

Трудове право України : підручник

408
0
0
Трудове право України: підручник

Трудове право України: підручник

471
0
0
Трудове право, право соціального забезпечення та сучасні проблеми проходження служби в органах внутрішніх справ

Трудове право, право соціального забезпечення та сучасні проблеми проходження служби в органах внутрішніх справ

368
0
0
Університетські кримінально-правові та кримінологічні читання

Університетські кримінально-правові та кримінологічні читання

180
0
0
Управління та правове регулювання вивільнення працівників органів внутрішніх справ : автореф. дис.

Управління та правове регулювання вивільнення працівників органів внутрішніх справ : автореф. дис.

22
0
0
Принципи бюджетного права України : автореф. дис.

Принципи бюджетного права України : автореф. дис.

25
0
0
Принципи бюджетного права України: монографія

Принципи бюджетного права України: монографія

268
0
0
Дигіталізація судової влади: теоретико-правовий аспект : автореф. дис.

Дигіталізація судової влади: теоретико-правовий аспект : автореф. дис.

26
0
0
Принципи ефективного розслідування відповідно до практики Європейського суду з прав людини : наук.-метод. рек.

Принципи ефективного розслідування відповідно до практики Європейського суду з прав людини : наук.-метод. рек.

82
0
0
Принципи цивільного судочинства та їх система: проблеми сучасної теорії і практики : монографія

Принципи цивільного судочинства та їх система: проблеми сучасної теорії і практики : монографія

672
0
0
Філософія права. Частина 1. Історія філософсько-правових вчень: навч. посіб.

Філософія права. Частина 1. Історія філософсько-правових вчень: навч. посіб.

131
0
0
Філософія у стислому викладі : навчальний посібник

Філософія у стислому викладі : навчальний посібник

180
0
0
Фінансово-правове забезпечення державної політики у сфері альтернативної енергетики : дисертація

Фінансово-правове забезпечення державної політики у сфері альтернативної енергетики : дисертація

238
0
0
Фінансово-правове забезпечення місцевого самоврядування в Україні : автореф. дис.

Фінансово-правове забезпечення місцевого самоврядування в Україні : автореф. дис.

26
0
0
Фінансово-правове регулювання державної реєстрації суб’єктів господарювання в Україні : автореф. дис.

Фінансово-правове регулювання державної реєстрації суб’єктів господарювання в Україні : автореф. дис.

25
0
0
Фіскальна функція сучасної держави: теоретико-правовий аспект : автореф. дис.

Фіскальна функція сучасної держави: теоретико-правовий аспект : автореф. дис.

22
0
0

Почати роботу з pubdoc.co

Приєднуйтесь до нас